A fi catolic. O primă privire asupra operei teologice a cardinalului Leo Scheffczyk

Manfred Hauke, A fi catolic. O primă privire asupra operei teologice a cardinalului Leo Scheffczyk, Iaşi 2010, 14×20, 170 pag. ISBN: 978-973-8980-65-5, 12 RON.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii A fi catolic. O primă privire asupra operei teologice a cardinalului Leo Scheffczyk, scrisă de prof. Manfred Hauke. Cartea apare în colecţia „Tratate de teologie”, în formatul 14×20, are 170 de pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 20 lei.

Există o mulţime de cărţi despre „creştinism” sau „viaţa creştină” în general, însă lucrările ce au în titlu adjectivul „catolic” sunt, dimpotrivă, rare. La prima vedere, acest lucru ar putea părea de înţeles din perspectiva ecumenismului: oare n-ar trebui catolicitatea să se retragă pe planul al doilea în favoarea însuşirilor comune între toţi creştinii? Mai are vreun sens a fi catolic?

Cardinalul Leo Scheffczyk nu pune aici semnul întrebării, ci al exclamării. Catolicitatea nu este un atribut oarecare, de prisos, ce ar putea dispărea în spatele unor aspecte mai importante. Ea ţine de esenţa creştinismului, aşa cum a voit însuşi Fiul lui Dumnezeu făcut om. Unirea creştinilor nu se înfăptuieşte ascunzând adevărurile de credinţă, ci înfăţişându-le integral. Numai astfel poate lumina adevărului să strălucească pretutindeni, pururi şi pentru toţi.

Reflecţia despre „universul credinţei catolice” se află în centrul operei teologice a lui Leo Scheffczyk. Afirmarea catolicităţii include deschiderea radicală faţă de adevăr, oriunde s-ar afla acesta. Iubirea de adevăr este legată de un discernământ critic ce ştie să respingă şi eroarea.

Motivul acestei cărţi este conferirea demnităţii de cardinal profesorului dr. doc. Leo Scheffczyk pe 21 februarie 2001, dată la care teologul silezian a împlinit 81 de ani. A fost un eveniment neobişnuit: la o asemenea vârstă, o personalitate nu mai primeşte de obicei noi funcţii la vârfurile Bisericii. Însă Leo Scheffczyk a primit înalta demnitate nu în vederea unei funcţii de conducere în Germania sau la Vatican, numirea fiind întemeiată, de fapt, pe meritele personale deosebite în promovarea ştiinţifică a credinţei catolice, în unire cu urmaşul Sfântului Petru. Astfel, Ioan Paul al II-lea a cinstit opera unui teolog ce îmbină fidelitatea faţă de tradiţie cu sensibilitatea faţă de situaţia prezentă. Să ne amintim aici scurtul portret al unui profesor de teologie descris de Isus însuşi: „Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăţiei cerurilor este asemenea unui stăpân al casei care scoate din vistieria sa lucruri noi şi vechi” (Mt 13,52).

Atunci când cardinalul ne-a părăsit, îndreptându-se spre răsplata veşnică, pe 8 decembrie 2005, Papa Benedict al XVI-lea a evidenţiat, într-o telegramă semnificativă, caracterul exemplar al defunctului, manifestat prin aprofundarea teologică a Adevărului dumnezeiesc şi prin fidelitatea faţă de patrimoniul credinţei.

Lucrarea de faţă, de dimensiuni reduse, nu are intenţia să ofere o introducere ştiinţifică detaliată pentru teologi de specialitate. O lucrare mai amplă care se apropie de acest scop se află în pregătire şi va fi publicată în curând (în limba italiană). Celor interesaţi în special de aspectele ştiinţifice le oferim „Micul vademecum pentru aprofundare” de la sfârşitul acestei lucrări.

În paginile ce urmează este vorba numai de o primă perspectivă pentru toţi cei interesaţi să cunoască mai îndeaproape opera cardinalului, operă vastă, destinată întregii Biserici. Unele probleme teologice complexe sunt prezentate într-o formă simplă, ca un „aperitiv” care să trezească dorinţa de a aprofunda apoi nemijlocit scrierile Cardinalului. Folosind o altă imagine, putem spune că, prin această lucrare, în „edificiul” monumental al scrierilor teologului german se vor deschide câteva ferestre ce vor face posibilă o primă privire, din diferite perspective, asupra întregii construcţii.

La originea cărţii se află câteva conferinţe pe care autorul le-a ţinut în anul 2002 la Radio Horeb (secţia germană a postului Radio Maria). Audienţa acestor emisiuni şi succesul versiunii scrise în limba germană au încurajat autorul să prezinte această mică introducere în teologia cardinalului Scheffczyk şi publicului român. Un spaţiu amplu este dedicat teologului însuşi, prin citate alese.

Urmând deviza Cardinalului, se cuvine „să binevestim bogăţia de nepătruns a lui Cristos” (Ef 3,8). Sunt convins că familiarizarea cu opera lui Leo Scheffczyk poate hrăni bucuria de a fi catolici în aceste vremuri de criză şi poate contribui la o nouă evanghelizare în virtutea unei mărturii nefăţarnice. Îmi doresc ca opera teologică a Cardinalului să ne ajute să fim pe deplin şi absolut catolici.

Pr. prof. dr. doc. Manfred Hauke

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro