Doctrina socială catolică în lumea contemporană

Emil Dumea, Doctrina socială catolică în lumea contemporană, Iași 2016, 14×20, 138 p., ISBN 978-606-578-247-1, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Doctrina socială catolică în lumea contemporană, scrisă de pr. dr. Emil Dumea. Cartea apare în colecţia „Tratate de teologie”, în format 14×20, are 138 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 15 lei.

În acest început de nou mileniu şi secol al istoriei, pentru doctrina socială a Bisericii Catolice (DS) a sosit deja timpul unui bilanţ, ca încheiere a unei noi etape în istoria intervenţiilor catolice în câmpul social al creştinismului catolic şi chiar în afara lui. Ca doctrină socială catolică, aceasta îşi are începuturile la sfârşitul secolului al XIX-lea, o dată cu publicarea în anul 1891 a primei enciclice sociale, Rerum novarum, iar ca un punct terminus provizoriu, putem menţiona Compendiul de doctrină socială a Bisericii, publicat în anul 2004. Alături de enciclicele sociale, de discursurile papilor şi acte ale sinoadelor episcopale de pretutindeni, ca texte de referinţă ale Magisteriului suprem catolic, sunt nenumărate alte lucrări pe această temă, prezente mai mult în spaţiul european, dar şi pe noile continente, mai ales cel american.

Urmând diferiţi autori şi specialişti în domeniul social, prezentând în acelaşi timp şi texte fundamentale ale doctrinei sociale catolice, în studiul apărut de curând la Editura Sapientia, Doctrina socială catolică în lumea contemporană, am intenţionat să prezint unele dintre marile probleme sociale ale lumii contemporane, la care Biserica Catolică, în misiunea ei de promovare a binelui integral al persoanei umane, este angajată să se implice pentru a contribui la construirea unei lumi mai bune şi mai drepte.

Misiunea Bisericii este esenţial una religioasă, spirituală, fundamentată teologic, ceea ce însă nu înseamnă că în acţiunile ei concrete nu se implică în mersul concret al istoriei omului, în domeniile largi ale ideologiilor, ale politicii şi economiei. Creştinul sau orice fiinţă umană, ca şi spaţiul vital în care aceasta trăieşte, toate acestea sunt obiectul acţiunilor interesului şi acţiunilor concrete ale Bisericii, adoratoare a lui Dumnezeu şi slujitoare a omului.

Am structurat studiul meu în cinci capitole: I. Doctrina socială a Bisericii într-o lume globalizată; II. Doctrina socială catolică: principii fundamentale; III. Binele comun; IV. Criza lumii contemporane; V. Dezvoltare integrală. Pacea. Casa comună.

Consider că astăzi omenirea, referindu-ne mai ales la Europa (cu influenţele ei asupra întregii planete), a ajuns la un punct de răscruce al istoriei. După ce omul european s-a maturizat şi în emanciparea lui s-a eliberat şi de hainele prea strânse în care a considerat că-l ţine încorsetat Biserica, după perioada nihilismului şi a falimentului ideologiilor considerate puternice, astăzi ne aflăm într-o epocă a gândirii slabe şi a sincretismului, iar la nivel personal se afirmă individualismul.

În acest context planetar, care, favorizat de globalizare, devine din ce în ce mai evident şi mai problematic în acelaşi timp, misiunea Bisericii este aceea de a găsi o nouă cheie de lectură a lumii, iar aceasta ar putea fi denumită umanismul global. Acesta este diferit de umanismul începutului Erei Moderne, dar şi atunci, ca şi acum, Biserica propune o fundamentare ontologică a lui, afirmând pe bazele credinţei, dar şi ale raţiunii, că împlinirea omului se realizează nu doar democratic, dar şi în comuniunea acestuia cu Dumnezeu, creatorul său. Demnitatea omului înseamnă căutarea adevărului şi a binelui său, iar în autonomia lui legitimă, de altfel, el trebuie să rămână unit cu Dumnezeu prin Isus Cristos, Răscumpărătorul lui.

Pr. dr. Emil Dumea

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro