Caritatea creștină, ferment și ghid dinamizator al iubirii sociale

Iosif Enăşoae, Caritatea creştină, ferment şi ghid dinamizator al iubirii sociale, Iași 2016, 14×20, 228 p., ISBN 978-606-578-239-6, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Caritatea creştină, ferment şi ghid dinamizator al iubirii sociale, scrisă de pr. dr. Iosif Enăşoae. Cartea apare în colecţia „Tratate de teologie”, în format 14×20, are 228 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 20 lei.

Viaţa creştinului, precum şi a comunităţii, se confruntă zilnic, în societatea în care trăieşte, cu numeroase situaţii de indiferenţă, nedreptate, dispreţ, răutate şi violenţă. Creştinul, un autentic discipol al lui Cristos, în mod normal, nu poate fi indiferent în faţa suferinţelor cu care se confruntă semenii săi. Caritatea primită prin Botez şi activată prin acţiuni angajante de binefacere îl cuprinde şi îl face să experimenteze ceea ce au trăit şi experimentat primii creştini, aşa cum se exprimă apostolul Paul: caritas Christi urget nos – caritatea lui Cristos ne arde, ne consumă.

Împins de dorinţa de a face cunoscută caritatea lui Cristos, care întrece orice cunoaştere umană, prin studiul de faţă, Caritatea creştină, ferment şi ghid dinamizator al iubirii sociale, am intenţionat să ofer creştinilor, dornici să-şi manifeste credinţa lor prin iubire concretă, câteva crâmpeie din doctrina socială a Bisericii lui Cristos. Învăţătura socială creştină are rolul de a ilumina, a ghida şi a fermenta credinţa creştinului, precum şi de a dinamiza angajarea lui la practicarea carităţii sociale.

Cartea este structurată în şase capitole. În primul capitol, am prezentat principalele izvoare care alimentează din belşug învăţătura Bisericii noastre cu privire la domeniul social, pentru ca în al doilea capitol să identific destinatarii şi beneficiarii doctrinei sociale a Bisericii. Destinatarii principali fiind, în primul rând, membrii Bisericii: grupul creştinilor care formează ierarhia, persoanele consacrate şi credincioşii laici; tot destinatari sunt, pe lângă toţi creştinii catolici, toţi ceilalţi creştini şi toţi oamenii de bunăvoinţă.

Capitolul al III-lea arată rolul de ferment şi de ghid pe care îl are doctrina socială a Bisericii pentru societatea creştină şi umană. Capitolul al IV prezintă porunca nouă a iubirii, propusă de Cristos discipolilor săi ca fundament al carităţii creştine.

În capitolul al V-lea am subliniat că un obiectiv important pe care îl are doctrina socială a Bisericii este acela de a promova un umanism plenar, un umanism care depăşeşte realizarea binelui trecător al existenţei pământeşti a omului, arătându-i şi îndreptându-l spre orizontul transcendent al împlinirii sale eterne, într-o comuniune perfectă de iubire cu Dumnezeu şi cu toţi cetăţenii cerului.

Chemarea fiecărui om la viaţa comunitară, realitate devenită climatul natural al împlinirii sale, este tema tratată în capitolul al VI-lea. Creştinul care trăieşte responsabil şi angajat credinţa sa în ambianţa comunităţii sale devine matur şi capabil să se lanseze spre orizonturile nemărginite ale carităţii universale, se subliniază în capitolul al VII-lea.

În ultimul capitol, am arătat că Biserica, fiind conştientă de misiunea încredinţată ei de Cristos, continuă să vestească evanghelia tuturor oamenilor, dar şi să denunţe, fără încetare, prezenţa păcatului şi a urmărilor sale malefice pentru societatea umană.

Sper că temele tratate în această lucrare vor putea să aducă un plus de lumină asupra doctrinei sociale a Bisericii lui Cristos şi să-i stimuleze pe creştini, dar şi pe ceilalţi oameni de bunăvoinţă, la o angajare mai responsabilă şi mai consecventă în trăirea carităţii sociale în lumea actuală.

Pr. dr. Iosif Enăşoae

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro