Fericita Fecioară Maria – Tratat de mariologie

Roberto Coggi, Fericita Fecioară Maria – Tratat de mariologie, Iași 2016, 14×20, 296 p., ISBN 978-606-578-244-0, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Fericita Fecioară Maria – Tratat de mariologie, scrisă de Roberto Coggi O.P., şi tradusă în limba română de pr. dr. Ciprian Bejan Piser. Cartea apare în colecţia „Tratate de teologie”, formatul 14×20 cm, are 296 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

După cum remarcă autorul, deși se publică multe cărți frumoase despre Maria, „au început să lipsească tot mai mult tratatele sau compendiile propriu-zise de mariologie”. Dacă se ține cont de documentele Conciliului al II-lea din Vatican, rolul mariologiei între tratatele de teologie este de mare importanță tocmai pentru că „Maria unește într-un fel în sine și reflectă cele mai înalte date ale credinței” (LG 65).

Tratatul de mariologie, Fericita Fecioară Maria, elaborat de părintele dominican Roberto Coggi și tradus în limba română de pr. dr. Ciprian Bejan Piser, s-a născut în urma acestei observații și se prezintă ca o expunere organică, simplă și clară a principalelor adevăruri de credință cu privire la sfânta Fecioară Maria.

Cartea este structurată în patru părți, în funcție de perspectiva din care este privită identitatea, rolul și misiunea Mariei. Prima parte este o abordare scripturistică a imaginii Mariei. Pentru că părerile pot fi împărțite în ceea ce privește prefigurarea Mariei în Vechiul Testament, Roberto Coggi aduce în fața cititorului trei texte în mod cert mariane (Gen 3,15; Is 7,14; Mih 5,1-4), precum și o serie de simboluri și figuri veterotestamentare care, într-un sens mai larg, vorbesc despre Maria. Cum este percepută însă Maria în Noul Testament? Pentru a surprinde evoluția prin care a trecut imaginea Mariei în perioada apostolică, autorul analizează textele neotestamentare în ordinea cronologică a compunerii lor, clarificând cum a fost perceput rolul și identitatea Mariei de către Paul, Marcu, Matei, Luca și Ioan (cărora le acordă un spațiu mai larg datorită multiplelor referințe la Maria).

Cea de-a doua parte a tratatului face o scurtă istorie a discursului teologic despre Maria (mariologia). El identifică trei mari perioade cărora le corespund perspective diferite: cea patristică (de la părinții apostolici până la Conciliul din Efes din 431), de la sfârșitul perioadei apostolice până în 1958 (anul morții Papei Pius al XII-lea, primul centenar al aparițiilor de la Lourdes) și perioada de la Conciliul al II-lea din Vatican până astăzi. Autorul prezintă, de asemenea, o sinteză a capitolului VIII al constituției Lumen gentium și a documentelor postconciliare.

Partea a treia este o aprofundare sistematică a definițiilor dogmatice mariane. În considerarea fiecăreia dintre aceste dogme, Roberto Coggi a parcurs, în general, aceiași pași: definirea dogmei, fundamentele biblice, aprofundarea teologică și dezvoltarea istorică a exprimării dogmei până la promulgare.

A patra parte analizează rolul Mariei în viața Bisericii, o analiză articulată în două puncte: cultul sfintei Fecioare și aparițiile mariane. Cultul adus Mariei, recunoscut de Conciliul al II-lea din Vatican ca având un rol pedagogic în aprofundarea misterelor lui Cristos, prezent încă de la început în primele comunități creștine, este fundamentat pe omagiul adus demnității extraordinare a Mariei și pe încrederea în mijlocirea ei, care decurge tocmai din această poziție privilegiată. Nu se poate vorbi despre cultul sfintei Fecioare fără a aminti principalele puncte ale exortației apostolice Marialis cultus promulgată de fericitul Paul al VI-lea în 1974. În finalul volumului este examinat rolul important al aparițiilor mariane pentru viața Bisericii, mai ales pentru reînsuflețirea vieții de credință a credincioșilor.

Acest volum, deși alcătuit sub forma unui tratat de te teologie, datorită conciziei sale, organizării materialului și explicațiilor oferite, poate fi citit cu ușurință atât de studenții teologi, cât și de oricine dorește să aprofundeze misterul Mariei care ne conduce întotdeauna spre contemplarea misterului lui Cristos, Fiul său.

David Eduard Cristian

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro