Viața lui Cristos

Fulton J. Sheen, Viața lui Cristos, Iași 2015, 17×24, 428 p., ISBN 978-606-578-211-2, 35 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Viața lui Cristos, scrisă de Fulton J. Sheen și tradusă în limba română de pr. Iosif Agiurgioaei. Cartea apare în colecția „Creștinism în contemporaneitate”, formatul 17×24 cm, are 428 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 35 lei.

Editura „Sapientia” propune, în premieră în limba română, un veritabil tezaur de teologie și spiritualitate, scris de un membru marcant al Bisericii Catolice din Statele Unite ale Americii, faimosul episcop J. Fulton Sheen (1895-1979), pentru care, la 14 septembrie 2002, în sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, Congregația pentru Cauzele Sfinților a deschis procesul de canonizare. Autorul a fost episcop auxiliar de New York, doctor în filosofie și teologie și profesor de filozofie la Universitatea din Louvain (Belgia) și la Universitatea Catolică a Americii din Washington D.C. Pe lângă aceste misiuni deosebite, el a fost și gazda unei apreciate emisiuni de spiritualitate la un prestigios post de televiziune american și a avut și o emisiune radiodifuzată.

Toate aceste preocupări și activități i-au adus încă din timpul vieții un imens val de popularitate, dar Mons. Sheen a știut să rămână senin, umil, cu un suflet limpede și îndrăgostit sincer de Cristos. Din această dragoste față de Domnul au izvorât mai multe lucrări de o mare frumusețe. O parte dintre acestea, cu privire la misterul Crucii și al pătimirii Domnului, au fost reunite și publicate de Editura „Sapientia” în anul 2011, cu titlul „Din înălțimea crucii”, lucrare apărută tot pentru prima dată în limba română.

Acum, noua apariție editorială semnată de Fulton J. Sheen a fost îmbrăcată în grai românesc prin traducerea părintelui Iosif Agiurgioaiei.

Cartea are nu mai puțin de 52 de capitole, structurate după ordinea evenimentelor din viața lui Isus, așa cum sunt ele relatate de Evanghelii. Numărul mare de capitole pot să descurajeze, dar autorul scrie în manieră captivantă, cu multă sensibilitate și iubire, precum și cu gândirea omului care trăiește în secolul al XX-lea. Cartea este așadar plină de realism și de actualitate, regăsim în ea păstorul de suflete care a fost Fulton J. Sheen, adresându-ne direct ascultătorilor, simțim atenția cu care autorul „șlefuiește” fiecare cuvânt, fiecare frază, fiecare idee. Impregnată cu numeroase citate biblice, menite să contureze credibilitatea relatării, această carte cucerește, deși nu este un roman religios. Cucerește prin realism, prin profunzime, prin acea amprentă personală a lui Fulton J. Sheen care răzbate din fiecare filă parcursă.

Fiecare dintre noi este chemat să se întâlnească personal cu Cristos, pe care îl cunoaștem din această carte. Parcurgerea acestei cărți ne facilitează întâlnirea cu Cristos; iar această întâlnire nu ne sperie, ci alungă orice teamă și prejudecată. Dacă vom parcurge cu atenție viața lui Isus, vom ajunge și noi ca, asemenea autorului,  să-l iubim mai mult ți mai sincer pe autorul mântuirii noastre – Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu.

Andrei Dumitrescu

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro