Pedagogia lui Cristos. Elemente de cristologie fundamentală

Bernard Sesboüé, Pedagogia lui Cristos. Elemente de cristologie fundamentală, Iași 2020, 270 p., 14×20, ISBN 973-606-578-402-4, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Pedagogia lui Cristos. Elemente de cristologie fundamentală, scrisă de Bernard Sesboüé și tradusă în limba română de pr. dr. Petru Ciobanu. Cartea apare în colecția „Tratate de teologie”, în formatul 14×20, are 270 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 20 lei.

Pedagogia lui Cristos, genitiv subiectiv şi genitiv obiectiv: acest titlu are, intenţionat, un scop dublu. El evocă ceea ce a fost pedagogia lui Isus în modul lui de a revela şi de a provoca credinţa ucenicilor săi. El se referă, de asemenea, la pedagogia referitoare la Cristos pusă în act de cei care au misiunea de a vesti aceeaşi credinţă. Lucrarea face constant o trecere de la un punct de vedere la altul. Autorul este, într-adevăr, convins că vestirea credinţei astăzi are tot interesul de a considera pedagogia lui Isus drept o referinţă fundamentală: nu este doar o pedagogie a revelaţiei, este o pedagogie revelată. Iată de ce această carte – care încearcă să propună cât mai bine datele teologice complexe şi, din această cauză, nu poate face economie de orice tehnicitate – se adresează nu doar celor care studiază teologia, ci şi creştinilor convinşi, care simt nevoia de a fundamenta ca sub-fundaţie motivele pe care le au de a-l mărturisi pe Isus din Nazaret drept Cristos şi Domn, precum şi tuturor oamenilor de bunăvoinţă, care, preocupaţi de „cazul Isus”, caută să cunoască pe ce cale şi în numele a ce creştinii pot crede că Isus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu.

Acest proiect este rodul unei convingeri şi al unei opinii. Situaţia culturală a timpului nostru arată cu evidenţă că nu se mai poate propune credinţa creştină fără a propune, în aceeaşi mişcare, şi accesul la aceeaşi credinţă. Nu mai este timpul – dacă, de altfel, a existat vreodată cu adevărat – în care este suficient să se afirme adevărurile de credinţă, chiar în ordinea cea mai bună primită de la tradiţia catehetică, fără a spune, în acelaşi timp, prin care demers şi pe ce cale creştinii au ajuns la această mărturisire, ce devenire presupune ea, ce obiecţii are de demontat, cum a apărut ea ca un act uman justificabil în faţa raţiunii şi a istoriei. Să luăm un exemplu deosebit de delicat: zămislirea feciorelnică a lui Isus. Prezentată în mod imediat şi lipsită de contextul concret al evoluţiei credinţei în Cristos, ea nu poate să pară decât o afirmaţie mitologică. Dacă, dimpotrivă, este luată în mişcarea genezei credinţei cristologice, atunci se descoperă sensul şi funcţia ei; actul credinţei apare atunci posibil, pentru că este fundamentat.

În acest spirit capitolele care urmează prezintă „elemente ale cristologiei fundamentale”, evident legate de expuneri ale teologiei dogmatice. Ele nu pretind să propună o cateheză cristologică, ci atrag atenţia asupra unui număr de date a căror folosire în opera catehetică ar putea fi rodnică. Punctul de vedere dominant nu este „teologia relatării”, adică aceea care scoate învăţătura credinţei din însăşi urzeala naraţiunilor biblice, ci pedagogia credinţei.

Lucrarea cuprinde două mişcări şi o concluzie. Partea întâi, „Accesul la cristologie”, trasează pe scurt cei doi timpi ai dezvoltării acesteia, de ambele părţi ale pragului, care este învierea.

Partea a doua, „Istoria şi credinţa”, se dedică problemei puse referitor la Cristos de timpurile moderne. Se cunoaşte opoziţia care a apărut între Isus al istoriei şi Cristos al credinţei. Unde ne aflăm astăzi cu privire la acest punct crucial? În ce măsură istoria poate suporta şi verifica afirmaţiile credinţei? Cum aceste două date se articulează într-o unitate care respectă specificitatea acestor două domenii? Analiza este introdusă de parcursul istoric al mişcării de balansare care i-a determinat de două secole pe teologi să dea, în mod succesiv, prioritate uneia sau alteia.

Unele capitole din această carte au fost publicate sub formă de articole. Însă ele au fost prelucrate profund, aduse la zi şi organizate în funcţie de un nou proiect. Altele sunt inedite. Ansamblul lor este departe de a fi complet. Aşa cum sunt, ele ar putea folosi la adevărata înţelegere a misterului de nepătruns al lui Cristos.

 

Bernard Sesboüé

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Oamenii pătimirii

Dragi prieteni,

Suntem în Vinerea Mare. În această zi, atenția minții și inimii noastre se îndreaptă spre drama Pătimirii Domnului nostru Isus Cristos, care, pentru a ne mântui, a acceptat să sufere chinurile crucii, să moară și să fie înmormântat. Pietatea creștină a cuprins momentele acestei drame în cele 14 stațiunii ale Căii Crucii. Însă în drama pătimirii Domnului sunt implicate și alte persoane. Despre acestea a scris deja pr. Claudiu Dumea, de pie memorie, în cartea pe care am publicat-o în anul 2014 la Editura Sapientia, având tocmai acest titlu: Drama pătimirii Domnului.

Astăzi, vă invit să medităm la pătimirea Domnului după un text pregătit de dna Bettina Wellmann, redactor la revista Bibel heute, și tradus în limba română de pr. Lucian Farcaș. Acest text este publicat pe situl nostru: infosapientia.ro

Titlul acestei meditații este „Oamenii pătimirii” și face parte dintr-un program mai amplu, numit „A trăi Biblia”. Dna Wellman pornește de la întrebarea: „Ce semnificație are pentru mine relatarea pătimirii?” și încearcă să răspundă prin alegerea a 15 personaje implicate în drama pătimirii Domnului. Astfel, ea ne invită să devenim parte a acestei istorii și să înțelegem semnificația ei pentru noi personal.

„Toate persoanele care apar în istoria pătimirii sunt implicate în moartea lui Isus – într-un fel sau altul. Prin ceea ce fac sau nu fac, prin intervenția sau privirea lor. În acești oameni devin clare moduri omenești tipice de comportament. Noi ne putem regăsi pe noi înșine în aceste istorisiri și în personajele descrise de ele. Fie că ne simțim mai ales spiritual aproape de un personaj, fie că în caracterele lor diferite descoperim propriile noastre trăsături. Ne este apoi de ajutor să înțelegem ceea ce-i putea mișca pe oameni atunci, acum 2000 de ani, că au acționat așa cum au acționat. Apoi devine clar pentru noi faptul că și noi am fi contribuit poate la trădarea, condamnarea și moartea lui Isus, dacă am fi trăit atunci. Cum ne-am fi comportat față de mesajul lui Isus? Astăzi, prin acțiunile și omisiunile noastre, contribuim la suferință, moarte și violență și suntem implicați în legăturile acestora”.

Pr. dr. Ștefan Lupu

 

Oamenii pătimirii

Vă invit să medităm la pătimirea Domnului după un text pregătit de dna Bettina Wellmann, redactor la revista Bibel heute, și tradus în limba română de pr. Lucian Farcaș. Acest text este publicat pe situl nostru: http://infosapientia.ro/a-trai-biblia-oamenii-patimirii/ Titlul acestei meditații este „Oamenii pătimirii” și face parte dintr-un program mai amplu, numit „A trăi Biblia”. Dna Wellman pornește de la întrebarea: „Ce semnificație are pentru mine relatarea pătimirii?” și încearcă să răspundă prin alegerea a 15 personaje implicate în drama pătimirii Domnului. Astfel, ea ne invită să devenim parte a acestei istorii și să înțelegem semnificația ei pentru noi personal.

Publicată de Libraria Sapientia pe Vineri, 10 aprilie 2020

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Misterul pascal

Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București, Misterul pascal, Iași 2020, 217 p., 14×20, 978-606-578-395-9, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Misterul pascal, scrisă de Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București. Cartea apare în colecția „Tratate de teologie”, în formatul 14×20, are 217 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 20 lei. 

Această carte s-a născut din pasiunea unui părinte profesor de la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif” din Iaşi pentru „noutatea” adusă de Conciliul al II-lea din Vatican în Biserică şi în modul de predare a disciplinelor teologice. Este vorba despre Părintele Ioan Ciuraru (1940-1996), „un apostol neobosit al lui Cristos”, cum este caracterizat într-o lucrare a preotului profesor Fabian Doboş (2011), chemat mai devreme de Domnul ca să contemple frumuseţea cerului.

În perioada dinainte de anul 1989, pr. Ioan Ciuraru s-a dăruit trup şi suflet tipăririi multor cărţi, cu mijloace foarte simple (doar cu ajutorul unor maşini de scris manuale şi apoi electrice şi al unui copiator cu matriţe, permis în multiplicarea cursurilor pentru uzul seminariştilor), dar în acelaşi timp era şi foarte înflăcărat pentru noutăţile din domeniul ştiinţelor teologice, al căror suflet, aşa cum spunea în anii în care l-am avut ca profesor (1973-1979), este „misterul pascal”. În această cheie a încercat să predea Teologie liturgică şi să propună meditaţiile din capela Seminarului, când avea şi misiunea de director spiritual.

Atunci când profesorul nostru vorbea de „misterul pascal”, părea cu totul transfigurat şi transmitea o adevărată pasiune pentru a înţelege mai bine „secretul” mântuirii:

„Misterul pascal este în centrul întregii opere de mântuire, pe care Biserica are misiunea de a-l face cunoscut oamenilor, pentru ca, după voinţa lui Dumnezeu, «toţi să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului»” (1Tim 2,4).

Categoria „mister pascal” este una dintre fericitele recuperări ale mişcării liturgice din secolul trecut; ea apare chiar de la început şi în repetate rânduri în documentele Conciliului al II-lea din Vatican. Constituţia liturgică Sacrosanctum Concilium o pune drept bază a reflecţiei sale teologice asupra liturgiei. Semnificaţia misterului pascal, a Paştelui, nu se referă numai la învierea lui Cristos, ci cuprinde momentele pătimirii, morţii, învierii şi înălţării la cer a lui Cristos.

„Această operă, explică Conciliul al II-lea din Vatican, a mântuirii oamenilor şi a perfectei preamăriri a lui Dumnezeu, care îşi are preludiul în faptele minunate divine realizate în poporul Vechiului Testament, a fost realizată de Cristos Domnul, mai ales prin misterul pascal al fericitei sale pătimiri, învieri din morţi şi glorioasei înălţări, mister cu care a distrus moartea noastră şi, înviind, ne-a redat viaţa” (SC 5).

Aceste precizări ale Conciliului erau pentru părintele profesor ca un leitmotiv pe care îl repeta aproape la fiecare oră, până când şi-a fixat ochii asupra persoanei mele, student seminarist în anul V, dându-mi ca temă să fac o lucrare despre misterul pascal.

Am început să caut material pentru această lucrare printre puţinele cărţi noi ale bibliotecii Seminarului: citeam tot ceea purta „amprenta” Conciliului şi luam notiţe, fără a avea un plan precis de lucru, pentru că la acea vreme nu eram încă iniţiaţi în elaborarea lucrărilor după normele metodologiei. Timpul trecea şi părintele profesor mă tot întreba în ce fază sunt cu lucrarea; ştiu că, la un moment dat, am renunţat să mai lucrez la ea, deoarece nu reuşeam să am o bibliografie suficientă şi nici o schemă pentru prezentarea acestei teme de la înălţimea importanţei care i se acorda în lumea teologiei catolice.

Deblocarea a venit în momentul în care am avut la dispoziţie câteva cărţi ce m-au introdus mai profund în „misterul pascal”: o lucrare a lui Loius Bouyer (Le mystère pascal, Le Cerf, Paris, 1947, reeditată în 1967) şi trei cărţi publicate de Theodule Rey Mermet: Pour une redécouverte de la Foi (vol. 1, Paris, 1976), Vivre la Foi dans les sacrements (vol. 2, 1977) şi Vivre la Foi avec le Concile Vatican II (vol. 3, 1979).

Citirea acestor cărţi m-a încurajat şi am găsit un „fir roşu” care să mă călăuzească în reluarea lucrării, de care totul timpul eram întrebat în ce stadiu se află.

Un impuls hotărâtor în accelerarea elaborării lucrării a venit în ultimul an de seminar, înainte de primirea diaconatului (7 aprilie 1979), când mi-am zis că trebuie să încoronez pregătirea la sfânta Preoţie cu această lucrare. Tot materialul a fost redactat şi scris de mână, urmând să se găsească cineva pentru dactilografierea directă pe matriţe, pentru a fi multiplicat la renumita „Cocârlă”, aşa cum era numită „mica tipografie” improvizată de părintele profesor Ioan Ciuraru.

Aceasta este geneza prezentei lucrări, pe care am voit să o reeditez cu ocazia aniversării a 40 de la hirotonirea mea preoţească (29 iunie 1979), cartea apărând la un an după această dată, în formă multiplicată pe bază de matriţe (iulie 1980).

Cartea a apărut dintr-o „pasiune” a unui profesor pentru „misterul pascal”, transmisă unui seminarist ce a fost „contaminat” de această pasiune, care la rândul său a încercat să ofere o „lectură actualizată” a acestui mister preoţilor şi seminariştilor, ca material pentru predică şi cateheză.

Desigur, după 40 de ani, s-au schimbat multe în ceea ce priveşte modul de a propune disciplinele teologice, s-a îmbogăţit şi biblioteca Seminarului, au apărut multe cărţi, articole şi studii despre „misterul pascal”; accesul la internet oferă multe surse de informare şi documentare, iar lucrările la care sunt solicitaţi seminariştii actualmente apar în condiţii grafice deosebite datorită revoluţiei tehnologice.

Recunoştinţa mea se îndreptă spre regretatul profesor preot Ioan Ciuraru, care mi-a insuflat această „pasiune” pentru misterul pascal şi pentru încurajarea permanentă dată pe parcursul a doi ani, pentru a aduce o noutate în literatura teologică locală dinainte de anul 1989, anul schimbării regimului totalitarist. Profesorul meu obişnuia să spună că „orice carte bună este o armă albă în lupta vieţii”. Şi sper să fi fost astfel de-a lungul anilor şi această modestă lucrare.

Mulţumesc Editurii Sapientia pentru bunăvoinţa de a reedita şi publica această carte, care apare în forma sa iniţială în ceea ce priveşte conţinutul, fără intervenţii deosebite la materialul bibliografic indicat sporadic, singurele intervenţii fiind cele de împărţire a conţinutului pe capitole.

„Misterul pascal” este de actualitate în liturgie şi teologie, şi face parte din limbajul obişnuit al Bisericii. A intrat în uz la începutul secolului al XX-lea pentru a explica sensul celebrării sacramentelor, în special al liturgiei duminicale. Apoi a dobândit o semnificaţie centrală pentru doctrina şi viaţa creştină odată cu Conciliul al II-lea din Vatican. Şi sper ca această readucere la zi a cărţii scrisă în anul 1979 şi publicată în anul 1980 să se bucure încă de interesul cititorilor.

+ Aurel Percă

Arhiepiscop mitropolit de București

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Moartea lui Mesia. Din Ghetsemani până la mormânt, vol. II

Raymond E. Brown, Moartea lui Mesia. Din Ghetsemani până la mormânt, vol. II, Iași 2012, 1463 p., ISBN 978-606-578-060-6, 60 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Moartea lui Mesia. Din Ghetsemani până la mormânt, în două volume, scrisă de Raymond E. Brown și tradusă în limba română de Marius Bitiușcă (volumul I) și Caesar-Silviu Aroneţ (volumul II). Cartea apare în colecția „Studii biblice”, în formatul 17×24, are 1463 pagini (ambele volume) şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 125 lei.

Relatarea Pătimirii (de aici înainte vom prescurta RP), care cuprinde arestarea, judecarea, executarea şi înmormântarea (deci de la Ghetsemani la mormânt), constituie, în toate Evangheliile, cel mai lung şir de evenimente relatate consecutiv avându-l în centru pe Isus. Din punct de vedere artistic, Pătimirea a captivat atenţia şi imaginaţia dramaturgilor, artiştilor şi a muzicienilor mai mult decât oricare alt fragment din Evanghelii. Din punct de vedere literar, creaţiile care prezintă Pătimirea şi-au pus amprenta asupra limbii şi asupra reprezentărilor grafice: 30 de monede de argint, sărutul lui Iuda, cântatul cocoşului, spălarea mâinilor de sânge. Din punct de vedere istoric, moartea lui Isus a fost momentul cel mai public din viaţa sa, de vreme ce atunci a întâlnit personalităţi ale lumii iudaice sau păgâne (Caiafa, Anna, Pilat). Într-adevăr, alături de „născut din Fecioara Maria”, cealaltă expresie care şi-a făcut loc în mărturisirea de credinţă, „a suferit sub Ponţiu Pilat”, a devenit un element esenţial ce leagă credinţa creştină în Fiul lui Dumnezeu de un Isus care a fost un personaj istoric. Din punct de vedere teologic, creştinii au interpretat moartea lui Isus ca fiind elementul-cheie în planul lui Dumnezeu de justificare, răscumpărare şi mântuire a tuturor. Din punct de vedere spiritual, Isus care suferă s-a aflat în centrul meditaţiei creştine pentru nenumăraţi discipoli care au luat în serios cerinţa Stăpânului de a lua crucea şi de a-l urma. Din punct de vedere pastoral, Pătimirea este elementul central al Postului Mare şi al Săptămânii Mari, cel mai sfânt timp din calendarul liturgic. Tradiţia predicilor din Postul Mare a făcut din Pătimire subiectul favorit al omiliilor. Cu alte cuvinte, din toate punctele de vedere, Pătimirea este relatarea centrală a creştinismului.

Caracterul central al Pătimirii poate fi recunoscut în literatura cuprinzătoare care i-a fost dedicată şi care o analizează din toate punctele de vedere. Deşi am scris comentarii asupra Evangheliei şi Epistolelor lui Ioan şi asupra relatărilor evanghelice asupra copilăriei lui Isus, nici una dintre lucrările precedente nu a necesitat o cercetare atât de îndelungată sau o bibliografie atât de amplă. Dacă ar fi să adun timpul, s-ar aduna cel puţin zece ani de muncă intensă. Bibliografiile (care numără aproape 70 de pagini) constituie o mărturie a recunoştinţei mele faţă de toţi cei de la care am învăţat câte ceva despre RP. Şi totuşi, în ciuda eforturilor mele de a cuprinde toate lucrările precedente, sunt sigur că mai sunt unele contribuţii care mi-au scăpat – omisiuni neintenţionate, pentru care cer dinainte scuze criticilor mei, care, cu siguranţă, îmi vor face favoarea de a mi le indica.

În mod paradoxal, imensitatea scrierilor despre RP creează necesitatea unei opere care să însumeze punctele de vedere şi părerile dispersate, să le analizeze valoarea şi să le organizeze (adăugând noi contribuţii). Nu am cunoştinţă de existenţa unui comentariu asupra RP din toate cele patru Evanghelii de genul celui încercat în această operă, o muncă nelipsită de pericole şi chiar de nesăbuinţă. Sunt multe comentarii asupra RP din Evanghelii studiate individual. Însă, în loc să realizez încă o analiză succesivă sau „verticală” a fiecărei RP, am luat decizia controversată de a studia Pătimirea „orizontal”, analizând fiecare episod din cele patru Evanghelii simultan. Personal, eu am găsit captivant acest tip de lectură şi am adus la lumină intuiţii şi nuanţe importante care mă tem că s-ar fi pierdut dacă aş fi comentat o RP în întregime, înainte de a trece la următoarea. (Îi asigur pe cei alarmaţi de ideea unei astfel de metode că lectura „orizontală” pe care o propun nu are un rol armonizator şi că am făcut eforturi mari pentru a nu pierde şirul evenimentelor specific fiecărei Evanghelii citite succesiv.) Capitolul introductiv va schiţa problemele majore prezentate de toate RP. Câte dintre aceste probleme am rezolvat, nu ştiu. Cu toate acestea, sper că am pus la dispoziţie într-un singur loc perspective vechi şi noi care să facă din studiul Pătimirii un efort unic şi roditor. În ciuda mărimii proiectului care m-a suprasolicitat, timpul pe care l-am consumat pentru aceasta a fost cel mai folositor din toată viaţa mea. Aş fi fericit dacă aş putea împărtăşi din entuziasmul meu.

 

Raymond E. Brown

 

 

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Giulgiul din Torino

Claudiu Dumea, Giulgiul din Torino, Iași 2018, 361 p., 14×20, ISBN 978-606-578-338-6, 30lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Giulgiul din Torino, scrisă de pr. Claudiu Dumea. Cartea apare în colecția „Creștinism în contemporaneitate”, în formatul 14×20, are 361 pagini (dintre care 43 color, cu ilustrații ale istoriei și cercetărilor efectuate asupra giulgiului) şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 30 lei.

Pages from Giulgiul din Torino final

Învierea lui Cristos este adevărul fundamental al creştinismului. Dacă învierea lui Cristos nu a avut loc, creştinismul dispare; în acest caz, Isus Cristos nu a existat, ori, dacă a existat, nu a fost decât un simplu muritor, şi nu Dumnezeu: „Dacă nu există înviere, zadarnică este predica noastră şi zadarnică este credinţa voastră. Iar noi suntem găsiţi martori falşi” (1Cor 15,13-15). Nu e de mirare că duşmanii credinţei creştine din toate timpurile au încercat să distrugă mărturiile şi pe martorii învierii Domnului. Lichidarea martorilor este o practică obişnuită în încercarea de a tăinui adevărul. Apostolii au fost principalii martori ai învierii lui Cristos. Nu că ei ar fi fost de faţă la mormântul Domnului. De faţă în momentul învierii au fost numai îngerii lui Dumnezeu. Dar apostolii au fost martori în sensul că lor le-a apărut Cristos după învierea şi credinţa noastră se întemeiază pe mărturia lor. Învierea a fost tema principală a predicii lor.

Dar au fost şi alţi martori ai învierii; martori tăcuţi şi care totuşi vorbesc şi dau mărturie. Şi ei sunt semn de împotrivire, stârnesc polemici aprinse.

Un asemenea martor tăcut este mormântul din Ierusalim în care a zăcut trupul mort al lui Isus până în momentul învierii. Dacă citim Evangheliile, constatăm că, după înviere, în jurul mormântului gol al lui Isus e multă agitaţie, multă zarvă, multă alergătură, e un du-te vino neîntrerupt: femeile merg la apostoli, ca să le spună ca a dispărut cadavrul; Petru şi Ioan aleargă la mormânt, ca să vadă dacă e adevărat ce a spus Maria; soldaţii puşi de pază la mormânt aleargă la arhierei, ca să dea alarma cu privire la cele întâmplate; arhiereii alarmaţi, la rândul lor, aleargă la mormânt, ca să vadă ce s-a întâmplat. Mormântul lui Isus nu poate lăsa pe nimeni indiferent, pune pe toată lumea în mişcare. Se lasă impresia că soarta lumii se joacă în jurul acestui mormânt, că destinul omenirii depinde de răspunsul la această întrebare: e gol sau nu e gol mormântul? Dacă e gol, înseamnă că Isus a înviat. Dacă nu e gol, înseamnă că nu a înviat. Şi în acest caz, unde îi sunt osemintele? În jurul mormântului lui Isus va fi veşnic agitaţie. Aici se va duce veşnica luptă între lumină şi întuneric, între bine şi rău, între adevăr şi minciună, între Cristos şi Satana care refuză să se recunoască învins pe Calvar.

Sfântul Mormânt a fost primul loc de cult pentru comunitatea creştină din Ierusalim. Aceasta îl celebra pe Cristos, într-o grotă de la poalele Calvarului, numită grota lui Adam. Împăratul Adrian, în anul 153, crezând că dispare creştinismul făcând să dispară sub pământ mormântul lui Isus, a acoperit cu pământ mormântul şi Calvarul şi pe platforma de deasupra a amenajat forul (piaţa publică) oraşului străjuit de statui ale divinităţilor păgâne. Două sute de ani a stat ascuns sub pământ mormântul lui Isus, până când împăratul Constantin a eliberat terenul, scoţând la iveală mormântul şi Calvarul şi construind măreaţa bazilică a Sfântului Mormânt.

Dar mai este un martor al învierii; un martor tăcut care continuă să vorbească prin simpla sa prezenţă: e pânza mortuară în care a fost înmormântat trupul lui Isus, cunoscută cu numele de giulgiul din Torino, despre care voi trata în această carte; semn de împotrivire şi el ca orice martor al învierii Domnului.

Providenţa a orânduit ca toate generaţiile de-a lungul veacurilor să beneficieze de mărturia acestei pânze misterioase pe care Isus şi-a lăsat amprentele trupului său mort şi înviat. Milioane de creştini merg la Torino, ca să-l contemple şi să se întărească în credinţă.

În continuare, acest giulgiu cu chipul întipărit pe el a fost obiectul unor împotriviri nesfârşite. Acest giulgiu e autentic? A fost Cristos înmormântat în el? Chipul de pe el este într-adevăr al lui Cristos? Susţinătorii autenticităţii aduc dovezi ştiinţifice temeinice. Adversarii îi neagă autenticitatea, afirmând că este lucrarea unui falsificator medieval. Pentru a-şi susţine afirmaţia, recurg uneori la metode necinstite, la falsificarea intenţionată a adevărului, asemenea arhiereilor şi saduceilor care au recurs la toate mijloacele pentru a distruge dovezile învierii Domnului.

Sunt două momente în care s-a dezlănţuit un război pe viaţă şi pe moarte între adepţii şi adversarii giulgiului.

Primul moment a fost cel din anul 1898, când avocatul Secondo Pia, cel mai cunoscut fotograf din Torino, a fotografiat pentru prima dată giulgiul şi a descoperit că imaginea de pe el este un negativ fotografic.

Al doilea moment a fost cel din 1979, când giulgiul a fost expus examinării cu carbon 14 pentru a i se afla vechimea. Rezultatul publicat a fost că giulgiul datează din anii 1260-1390, deci n-ar avea cum să fie pânza de in oferită de Iosif din Arimateea pentru înmormântarea Mântuitorului în Vinerea Mare, iar chipul de pe el nu ar fi chipul lui Cristos, ci un fals, cel mai mare fals din istoria omenirii. Ar fi o lucrare făcută de un artist falsificator medieval, care a fost nu numai escroc, dar şi criminal, întrucât, urmând descrierea Evangheliilor, a biciuit un om, l-a încununat cu spini, apoi l-a răstignit şi i-a înfăşurat cadavrul în pânza de in şi, astfel, a realizat uriaşa impostură. Se credea că o dată cu datarea cu radiocarbon cazul a fost încheiat definitiv şi nu se va mai discuta despre el, aşa cum adversarii lui Cristos credeau că, punându-l pe Mântuitorul în mormânt şi sigilând mormântul, totul s-a terminat. Dar nici de data aceasta nu a fost să fie aşa. Ca şi la fotografierea giulgiului, datarea cu carbon 14 a declanşat discuţii şi polemici furtunoase care continuă şi astăzi. La studierea acestui obiect enigmatic iau parte experţi reprezentând toate ramurile ştiinţei moderne: arheologia, istoria artelor, iconografia, numismatica, ştiinţele medicale cu diversele ramuri – anatomia, patologia, traumatologia, radiologia, medicina legală –, tehnica fotografică, informatica, tehnologia textilă, botanica, paleontologia, fizica, chimia, antropologia, biologia, microbiologia, geologia, exegeza biblică, teologia. S-a creat o nouă ştiinţă: sindonologia. Termenul provine de la „sindon”, care înseamnă giulgiu. Ceea ce denotă interesul uriaş şi miza imensă pe care o prezintă acest giulgiu, fiind vorba despre miracolul învierii lui Cristos care este inima creştinismului. În ziua de Paşte se punea problema: e gol mormântul lui Cristos sau nu? A înviat Cristos sau nu? În timpurile noastre se pune aceeaşi întrebare: e autentic giulgiul sau nu? A fost înmormântat în el Cristos şi l-a părăsit în momentul învierii sau nu?

Pe măsură ce ştiinţa avansează în studierea giulgiului, devine tot mai clar că motivele de a crede în autenticitatea acestuia sunt infinit superioare în număr şi importanţă celor care i se împotrivesc. Aplicându-se giulgiului calculul ştiinţific al probabilităţii, raportul matematic este de unu la mie. Mai pe înţeles: dintr-o mie de probabilităţi care există, 999 spun că omul din giulgiu este Isus din Nazaret şi numai o singură probabilitate e împotrivă.

Ceea ce îi uimeşte pe toţi cercetătorii şi pe toţi cei care privesc imaginea de pe giulgiu este seninătatea maiestoasă, calmul, liniştea desăvârşită a chipului imprimat pe pânză. Să presupunem, prin absurd, că ultragenialul falsificator medieval a ucis un om ca să realizeze imaginea de pe giulgiu. Dacă a biciui şi a ucide un om e uşor, e totuşi imposibil să-l faci să moară perfect senin după ce ai rupt carnea de pe el cu bicele şi l-ai pironit în cuie pe cruce. Celor care cred în înviere şi sunt şocaţi şi tulburaţi de testul antiştiinţific cu carbon 14, Cristos din pânza misterioasă de la Torino le spune ca şi apostolilor tulburaţi şi şocaţi cărora le-a apărut după înviere: „Nu vă temeţi! Eu sunt!” În schimb, celor care refuză cu încăpăţânare să creadă în înviere, refuzând evidenţa, le spune. „Temeţi-vă! Eu sunt! Şi dacă, într-adevăr sunt eu, cel înviat, la marea şi inevitabila întâlnire va fi vai de pielea voastră!”

Pr. Claudiu Dumea

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Viața autentică a lui Isus

René Laurentin, Viața autentică a lui Isus, Iași 2012, 546 p., 17×24, ISBN 978-606-578-071-2, 40 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Viaţa autentică a lui Isus, scrisă de René Laurentin şi tradusă din franceză de pr. dr. Ştefan Lupu şi dna Agnes Davidovici. Cartea apare în colecţia Studii teologice, formatul 17×24, are 546 de pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 40 lei.

Personajul istoric care a schimbat în mod radical lumea – fapt unanim recunoscut – este Isus din Nazaret. Viaţa lui a reprezentat, reprezintă şi, cu siguranţă, va reprezenta subiectul multor studii, mai mult sau mai puţin pertinente, scrise fie de creştini, pentru care Isus din Nazaret este Domnul, fie de necreştini sau chiar atei, pentru care acelaşi Isus din Nazaret este (sau poate fi) un simplu personaj istoric care, asemenea atâtor alte personalităţi istorice, şi-a pus amprenta asupra evoluţiei societăţii umane.

În acest context al studiilor dedicate vieţii lui Isus din Nazaret se înscrie şi cartea teologului francez René Laurentin, Viaţa autentică a lui Isus Cristos, tradusă în limba română de pr. dr. Ştefan Lupu şi Agnes Davidovici. Această carte „vrea să-i dea cuvântul şi să prezinte textele înseşi ale evangheliştilor” şi asta pentru că „ceea ce decepţionează în cele mai bune Vieţi ale lui Isus este că ele prezintă concluzii erudite, dar nu istorisesc”.

În scrierea acestei cărţi, după cum mărturiseşte autorul însuşi, textele au fost analizate conform tuturor metodelor ştiinţifice posibile, de la cea istorico-critică până la cea semiotică. Rolul pe care şi-l atribuie René Laurentin este acela al unui redactor care „stabileşte cronologia, pune faptele în ordine, se străduieşte ca traducerea textului grec cu substrat semiotic să fie cât mai exactă şi fidelă, dar şi expresivă”.

Apărută în ediţia originală în două volume, Editura „Sapientia” prezintă cititorului ambele volume într-o singură carte pentru a facilita lectura textului.

Încă de pe coperta cărţii cititorul este întâmpinat de privirea lui Isus Cristos, de chipul lui aşa cum apare el pe giulgiul de la Torino (chip a fi considerat a fi cel autentic), pentru ca în continuare, după Cronologia vieţii lui Isus, pe parcursul a 44 de capitole ce compun volumul I, precedate de un Prolog, autorul să prezinte viaţa autentică a lui Isus, de la naşterea şi copilăria sa (cap. I), trecând prin viaţa ascunsă de la Nazaret (cap. II), pe la botezul lui Isus şi prin cele 40 de zile din pustiu (cap. III-IV), vorbind despre chemarea primilor discipoli (cap. V) şi nunta din Cana (cap. VI), analizând apoi activitatea publică a lui Isus (cap. VII-XXVI), încheind cu Săptămâna Sfântă (cap. XXVII-XXXIII), punctul culminant al căreia îl reprezintă misterul pascal (cap. XXXIV-XLI) şi cu ultimele 40 de zile din viaţa pământească a lui Isus din Nazaret (cap. XLII-XLIV).

Volumul al doilea al lucrării, după o introducere în care iese în evidenţă creştinul René Laurentin, conţine notele ce justifică istorisirea din Viaţa autentică a lui Isus Cristos (vol. I). Cartea se încheie cu Anexe, în care autorul răspunde la întrebarea dacă mai există şi alte cuvinte ale lui Isus în afara celor din Evanghelii.

Ne putem întreba – şi pe bună dreptate – dacă mai era nevoie de o altă lucrare dedicată vieţii lui Isus. Răspunsul este afirmativ, mai ales că această lucrare are caracterul unei istorisiri fidele textului evanghelic, fără acele, uneori prea puţin necesare, ingerinţe ale autorului. O istorisire, am putea spune, ştiinţifică.

Credem că nu e superfluu să recomandăm această carte cititorului, întrucât, pentru trăirea unei credinţe autentice, este nevoie de cunoaşterea vieţii autentice a celui în care credem – Isus Cristos – viaţă pe care ne-o prezintă René Laurentin.

Petru Ciobanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului

Eduard Ferent, Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului, Iași 2004, 686p., 17×24, ISBN: 973-8474-50-7, 30 RON.

Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului este editia revizuita si îmbunatatita a tratatului Cristologia. Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului, aparut în 1998, la Editura Presa Buna din Iasi. În cele 686 de pagini ale acestui amplu tratat, parintele E. Ferent, profesor de teologie dogmatica la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iasi, urmând liniile directoare ale magisteriului Bisericii, prezinta mai întâi cristologia contemporana, aratând caile de orientare în cristologiile actuale, atât catolice, cât si protestante si ortodoxe. În continuare, analizeaza datele biblice despre Cristos, reflectia sfintilor parinti, formularile cristologice ale conciliilor si diferite tematici referitoare la ontologia si psihologia lui Cristos.

   Misiunea cristologiei actuale, dupa cum subliniaza autorul, este sa faca cunoscut adevarul si semnificatia istoriei si a persoanei lui Isus Cristos, sa arate continuitatea credintei în Cristos si sa-l prezinte pe Cristos ca pe unicul Salvator al omului în contextul problemelor existentiale de astazi.

   Înca din introducere, parintele Ferent afirma: „cristologia este tema centrala si axa teologiei crestine, chiar a tuturor celorlalte discipline teologice. În centrul credintei crestine si al comunitatii crestine, Cristos nu este o carte ori o idee abstracta, ci o persoana vie, despre care Noul Testament si Biserica dau marturie. Crestinismul nu poate fi separat de Isus Cristos. El trimite si depinde tocmai de Isus Cristos, Fiul unic si trimisul escatologic al Tatalui si, unit cu acesta, omul perfect escatologic… El ne reveleaza adevarata taina a lui Dumnezeu unic în fiinta si întreit în persoane, si deopotriva misterul sau si al omului”.

   Persoana lui Isus Cristos este punctul de orientare al credintei, este cheia pentru a-l cunoaste pe Dumnezeu, omul si lumea, revelatia, harul si rascumpararea, comunitatea ecleziala si misiunea acesteia, destinul omului si al universului, etica si viata crestina. De aceea, cristologia este centrul teologiei, „principiul inteligibilitatii si al interpretarii autentice a economiei salvifice în toate momentele ei, începând de la creatie pâna la parusia Domnului”. Cristologia „conduce la urmarea vie a lui Isus Cristos si la relatia personala cu el”. Pentru a-l descoperi pe Cristos, trebuie sa tinem cont de doctrina Bisericii, în lumina careia marturisim ca „Isus din Nazaret este Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat si rascumparatorul omului”. În urma acestei profesiuni de credinta, întelegem un lucru important: cristologia este în mod esential elaborarea sistematica a credintei, raspunsul la problema mântuirii, a destinului si sensului definitiv al existentei omului si al istoriei.

   Parintele observa ca lumea contemporana este secularizata si autosuficienta, si ca ea este în mare parte închisa absolutului transcendent. Omul vrea sa-si rezolve toate problemele fara nici o referire la Dumnezeul cel viu. Mântuirea gratuita oferita de Dumnezeu prin Cristos este înlocuita cu autosuficienta proprie a omului. Pentru aceasta, „noi, care suntem chemati sa proclamam si sa traim kerigma divina în acest ambient dominat de imanentism si de materialism, va trebui sa clarificam problema fundamentala a modului de a concepe si de a actualiza mântuirea omului si a universului în Cristos”.

C. Dascalu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Isus Cristos mi-a dat întâlnire

Michel Quoist, Isus Cristos mi-a dat întâlnire, Iași 2012, 14×20, 170 p., ISBN: 978-606-578-065-1, 15 RON.

Tineretea este vârsta marilor extaze. Dar si a marilor agonii. Este vârsta la care fiecare om se deschide pentru viata, pentru ceilalti. Dar aceasta deschidere cunoaste un parcurs ascendent, o crestere care nu întotdeauna este usoara, care cunoaste si întrebari, îndoieli, experiente negative, cautari în desertul amagitor al consumului si al placerii…

Dar tineretea este si perioada marilor întâlniri. Este timpul în care se întâlnesc viitorii soti, sau când viitorii preoti si persoane consacrate se daruiesc lui Cristos si Bisericii sale. Poate parea surprinzator faptul ca tocmai Isus Cristos da întâlnire tinerilor, indiferent de stilul lor de viata si de ceea ce au ales sa faca în viata lor?

Da, Isus Cristos, a carui viata pamânteasca nu a avut decât 33 de ani, vrea sa ne întâlneasca pe toti, dar într-un chip deosebit pe cei tineri; el, a carui inima tânara a batut intens pentru fiecare om, vrea sa se întâlneasca cu cei tineri. Tinerii din zilele noastre, care par atât de dezorientati, sunt invitati sa se întâlneasca cu cel mai exceptional Tânar al tuturor timpurilor, singurul Prieten care le poate stinge setea de respect, de afirmare, de iubire care arde inima fiecarui tânar.

În fata lui Cristos nimeni nu se poate ascunde, în fata Inimii Mântuitorului orice inima se deschide, mai devreme sau mai târziu, pentru a primi iubire si liniste. De aceea, sa acceptam cu totii invitatia lui Cristos de a veni la întâlnirea cu el, dupa cum ne îndeamna si autorul, renumitul preot francez Michel Quoist, în cartea de fata.

Cartea de fata este un apel la eroism, un îndemn la perfectiune, la a merge în întâmpinarea lui Cristos si a merge alaturi de el în încercarile vietii. Scrisa cu inima, aceasta carte se adreseaza inimilor si le orienteaza spre adevaratul Prieten al oricarui tânar – Isus Cristos.

 

 

Pr. Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Simboluri, parabole și imagini în Evanghelii

Isidor Mărtincă, Simboluri, parabole și imagini în evanghelii, Iaşi 2014, 542 p., 17×24, ISBN 978-606-578-145-0, 35 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Simboluri, parabole și imagini în Evanghelii, scrisă de pr. dr. Isidor Mărtincă. Cartea apare în colecţia „Omiletică”, formatul 17×24, are 542 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 35 lei.

De la primele lecturi, Evangheliile (care etimologic înseamnă „vestea bună”) ne fac să presimțim şi apoi ne dezvăluie treptat conținutul sapiențial al vieții şi învățăturii lui Isus Cristos. În afară de unele repere exterioare însă, totul pare, într-o primă fază, spus într-o anumită lipsă de ordine care nedumerește şi derutează. Trecând însă de la o simplă lectură de suprafață („lectio”), la o meditație mai îndelungă şi mai profundă („meditatio”), se întrezărește o anumită ordine şi o ierarhie subiacentă, subtilă, care ține nu de o schemă sau de un sistem, ci, mai degrabă, de o coerență interioară, așa cum dezordinea aparentă a stelelor ascunde ordinea, nu pentru oricine evidentă, a constelațiilor.

Nedumerirea noastră pare să fie accentuată şi de faptul că, în loc de o povestire, de o singură relatare a vieţii lui Isus, avem patru, cu tot atâția autori (Matei, Marcu, Luca și Ioan. Primele trei Evanghelii, numite sinoptice, povestesc aproape aceleași evenimente, cu unele deosebiri, care nu totdeauna privesc din același unghi desfășurarea lucrurilor. Între ei totuși nu sunt contradicții, cum vor unii să lase să se creadă, ci doar deosebiri firești între martori cu vârste şi pregătiri diferite, asistând sau auzind aceleași evenimente. Mărturiile lor sunt complementare, împlinindu-se reciproc pentru a întregi întâmplări pe care un singur martor nu putea să le cuprindă.

Părintele Isidor Mărtincă, în cartea apărută recent la Editura Sapientia: Simboluri, parabole și imagini în Evanghelii, dorește să prezinte tocmai modul de înțelegere a mesajului lui Cristos exprimat în cele patru Evanghelii prin parabolele, simbolurile și imaginile folosite în aceste scrieri neotestamentare de o importanță fundamentală. Lucrarea este o continuare a studiului Minunile lui Isus, publicat la Editura Sapientia în anul 2013, în care au fost analizate faptele minunate ale lui Cristos, care dovedesc originea sa dumnezeiască și inaugurarea împărăției lui Dumnezeu prin cuvintele evangheliei sale și prin opera sa de răscumpărare.

Evanghelia se adresează omului considerând toate facultățile sale (minte, inimă, fantezie, voință), pentru că mesajul trebuie să fie din plin acceptat de om în integralitatea sa. În Cristos imaginația este mereu prezentă și oferă înțelegerii și intuiției omului un limbaj plin de lumină și de vigoare. Dar imaginile fanteziei, chiar prin natura lor, ar putea să nu fie ghicite, intuite și înțelese în semnificația lor, în timp ce este foarte necesar ca propovăduirile evanghelice să intre în suflet cu toată forța lor.

Prin cartea de față autorul dorește să ne facă să intrăm în domeniul vast al fanteziei lui Cristos: o lume nelimitată care ne umple de minunății. Este imaginea trecătoare pe care chiar noi o folosim fără să ne dăm seama și care acum face parte din limbajul nostru; este povestirea care ne deschide la vederea tainelor inimii omenești; este zicala populară care fuge de orice raționalitate și care, tocmai pentru aceasta, vrăjește fantezia noastră; este simbolul care se înalță din epoci îndepărtate și care, în Evanghelie, primește prospețimea unei prezențe familiare, așa cum afirmă autorul în prefața acestei lucrări.

Lucrarea de față poate fi de folos tuturor celor care doresc să-l descopere pe Cristos, cel care în toată activitatea sa pământească de predicator s-a folosit de imagini, simboluri și parabole pentru a ilustra cât mai bine și pe înțelesul tuturor oamenilor instaurarea Împărăției lui Dumnezeu în lume. Continuarea acestei misiuni a lui Cristos în lume revine Bisericii și membrilor ei, iar în acest sens, aceste pagini ale părintelui Isidor Mărtincă pot fi de un real folos.

Laurențiu Turbuc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Minunile lui Isus: comentariu biblic, omiletic şi spiritual

Isidor Mărtincă, Minunile lui Isus: comentariu biblic, omiletic şi spiritual, Iaşi 2013, 394 p., 17×24, ISBN 978-606-578-100-9, 30 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Minunile lui Isus: comentariu biblic, omiletic şi spiritual, scrisă de Isidor Mărtincă. Cartea apare în colecţia Omiletică, formatul 17×24, are 394 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 30 lei.

Motivul oricărui credincios de a crede nu se datorează numaidecât faptului că adevărurile revelate apar ca adevărate şi inteligibile pentru lumina raţiunii noastre naturale, cât, mai ales, datorită autorităţii lui Dumnezeu însuşi care revelează şi care nu poate nici să se înşele, nici să ne înşele în absoluta lui bunătate şi iubire. Totuşi, pentru ca omagiul credinţei noastre să fie conform raţiunii, Dumnezeu a voit ca ajutoarele interioare ale Duhului Sfânt să fie însoţite de dovezile exterioare ale Revelaţiei sale. Astfel, minunile lui Isus Cristos şi ale sfinţilor de-a lungul istoriei, profeţiile, răspândirea şi sfinţenia Bisericii etc. sunt semne sigure ale Revelaţiei, adaptate intelectului tuturor, fiind, în acelaşi timp, veritabile motive de credibilitate, care arată că asentimentul credinţei nu este nicidecum o mişcare oarbă a spiritului uman.

Părintele Isidor Mărtincă, în cartea Minunile lui Isus: comentariu biblic, omiletic şi spiritual, pe care o prezentăm cititorilor noştri, se referă tocmai la una dintre aceste manifestări vizibile, exterioare ale actului revelator al lui Dumnezeu, şi anume minunile săvârşite de Cristos în timpul vieţii sale pământeşti şi care sunt prezente în scrierile evanghelice din Noul Testament (Matei, Marcu, Luca şi Ioan). Autorii Evangheliilor văd în minunile lui Cristos realizarea profeţiilor din Vechiul Testament, împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu, manifestarea în forme umane a mântuirii deja de mult anunţate.

Din punct de vedere etimologic, cuvântul „minune” se raportează la verbul „a se minuna” (din latinescul: miror, –ari, –atus sum). Deci, vorbim de minune în cazul unui fapt a cărui cauză nu o cunoaştem, ori propus de o cauză cunoscută, dar împotriva aşteptărilor noastre. Dumnezeu poate interveni în legile naturii, deoarece el le-a dat, el este creator şi legislator, deoarece el este atotputernic şi, ca atare, poate face tot ce contrazice natura. În Noul Testament, minunea face sensibilă şi vizibilă reînnoirea spirituală, invizibilă. Ea face să fie văzute prezenţa şi acţiunea salvatoare a lui Cristos.

Lucrarea se deschide cu o bogată introducere realizată de autor, unde face o clasificare a minunilor (fizice, intelectuale şi divine) şi o scurtă argumentaţie a posibilităţii şi a puterii demonstrative a acestora, pe de o parte, şi o scurtă prezentare a teologiei acestor semne (semne ale dragostei divine, ale venirii împărăţiei răscumpărătoare, ale misiunii divine, ale gloriei lui Dumnezeu etc.), pe de alta. În continuare, părintele ia toate minunile săvârşite de Isus prezentate de cele patru Evanghelii ale Noului Testament (33 la număr), cărora le alcătuieşte un triplu comentariu: biblic, omiletic şi spiritual. Prin comentariul biblic autorul doreşte să prezinte şi să explice elementele constitutive ale textului, sau, mai bine zis, cadrul în care au avut loc aceste minuni, urmând firul narativ prezentat în textele scripturistice (locurile geografice, contextul istoric, politic sau social, personajele, diferitele sărbători sau rituri ebraice reliefate de aceste texte etc.), dar şi anumite paralelisme care reies din acestea (personaje sau locuri din Vechiul Testament etc.). Comentariul omiletic şi cel spiritual are în vedere învăţătura pe care cititorul o poate trage din lectura acestor minuni. Se prezintă ca o învăţătură pentru fiecare creştin în parte.

Minunile lui Isus au avut aşadar menirea să-l reveleze pe Domnul Isus Cristos ca Dumnezeu şi ca om adevărat. Sperăm ca toţi cititorii acestei lucrări să-l descopere pe Cristos ca Dumnezeul şi Mântuitorul tuturor, care continuă operele sale minunate prin Sfânta sa Biserică, spre mântuirea şi sfinţirea creştinilor şi a oamenilor de bunăvoinţă.

 

Laurenţiu Turbuc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro