Maria din Nazaret: locurile, timpurile şi persoanele din viaţa sa

Michael Hesemann, Maria din Nazaret: locurile, timpurile şi persoanele din viaţa sa, Iași 2021, 370 p., 14×20, ISBN 978-606-578-462-8, 35 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: Maria din Nazaret: locurile, timpurile şi persoanele din viaţa sa, scrisă de Michael Hesemann și tradusă în limba română de pr. dr. George M. Nicoară şi Daniel Hrişcă. Cartea apare în colecția „Viețile sfinților”, în formatul 14×20, are 370 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 35 lei. 

A scrie despre Maria este o provocare cu multe obstacole. Sarcina autorului ar fi înlesnită doar dacă cea mai fascinantă şi, în acelaşi timp, cea mai misterioasă femeie din istorie ar fi redusă la nivelul unei simple tinere din mediul rural al satului numit Nazaret. În acest caz, folosindu-ne de descoperirile arheologice referitoare la condiţiile de viaţă ale locuitorilor din Galileea şi adăugând o doză potrivită de romantism social, am obţine deja rezultatul dorit: imaginea unei adolescente tipice pentru timpul respectiv, crescută într-un sat, puţin naivă, însă cu siguranţă foarte religioasă, probabil analfabetă, şi în a cărei cotidianitate visătoare apare neaşteptat supranaturalul sau, cel puţin, o sarcină nedorită.

Evident, trebuie să înfrumuseţăm puţin această imagine cu anumite particularităţi, pentru ca ea să reziste la confruntarea cu Maria din Evanghelii. La urma urmei, aici ea este prezentată ca descendentă din dinastia regală davidică, aşadar, ca membru al unei familii nobile decăzute, cu o lungă tradiţie în spate. Mai mult, printre rudele sale o întâlnim pe soţia unui preot al templului, ce pare să fi făcut deja în tinereţea sa un vot de castitate, lucru mai degrabă neobişnuit pentru o fată evreică, şi deţinuse o cunoaştere extraordinar de bună a Sfintei Scripturi, fapt despre care Magnificat este o mărturie impresionantă. În mod firesc, dacă toate acestea i se atribuie, după cum se întâmplă astăzi în mod intenţionat, faţă de fantezia vivace a evangheliştilor, întreaga operaţiune se dovedeşte a fi în mod hotărât mai simplă.

Însă cine o coboară pe mamă, în acest mod, îl degradează şi pe Fiu. Este un adevăr cert şi s-a demonstrat în orice timp că Dumnezeu „îi înalţă pe cei umili”, după cum ascultăm în Luca, din gura Mariei (Lc 1,52). Totuşi, aceasta nu ne obligă la vreo concluzie predeterminată despre biografia şi poziţia socială a Fecioarei din Nazaret. Desigur, însăşi Maica lui Dumnezeu i-a ales în mod repetat pe simplii ţărani – de la Bernadeta Soubirous la păstoraşii din Fatima – pentru a-i transmite Bisericii sale mesaje profetice. Însă, pentru această misiune, trebuie să se folosească de „canale” care sunt şi deosebit de pure şi limpezi din punct de vedere intelectual. Un lucru cu totul diferit a fost, în schimb, cel mai mare mister al istoriei mondiale, întruparea lui Dumnezeu! Dacă deja profeţii biblici au avut nevoie de o purificare interioară pentru a-l vedea pe Dumnezeu, dacă doar marelui preot îi era permis să se apropie de „arca alianţei”, cu atât mai aleasă trebuia să fie tânăra femeie pe care însuşi Dumnezeu a ales-o să fie timp de nouă luni locuinţa sa pe pământ, ca „arcă a alianţei”.

Fiecare biografie istorică se bazează, în primul rând, pe unele surse privilegiate prin apropierea lor cronologică. În cazul Mariei, este vorba despre Evanghelii şi Faptele Apostolilor, a căror redactare se situează în primele două sau trei decenii de la adormirea ei. Totuşi, informaţiile pe care le putem prelua sunt limitate, dat fiind faptul că interesul lor de bază este rezervat de bună seamă lui Isus şi apostolilor. Există un alt grupaj de surse, cel puţin cu un secol mai târziu, care este numit apocrife („ascuns”, nerecunoscut de Biserică). Originea cea mai recentă a acestor texte nu trebuie să ne preocupe, dacă ne gândim că, pentru biografiile unor filosofi greci, noi acceptăm chiar surse care ajung până la câteva secole după moartea lor. Tacitus şi Suetonius, autorii primelor biografii despre împăratul Augustus, au scris la începutul secolul al II-lea. Iosif Flaviu, sursa noastră principală despre Irod cel Mare, îşi compune opera după un secol de la urcarea lui pe tron. Dat fiind faptul că deseori în Antichitate multe lucruri erau transferate oral în primă fază şi numai ulterior erau transcrise pe pergament sau papirus, o anumită distanţă temporală era o regulă. Pe de altă parte, exista tendinţa, chiar în interiorul creştinismului, să se compună texte edificante pline de înfrumuseţări imaginare. Chiar şi cea mai veche şi venerabilă tradiţie, chiar şi cea mai frumoasă legendă, poate avea un nucleu de adevăr istoric, cu tot respectul susţinătorilor moderni ai „demitizării”. Este necesar, aşadar, să se caute aducerea la lumină a acestui nucleu de adevăr, cu toate că uneori este vorba despre o muncă obositoare. Pentru a o îndeplini trebuie să ne întrebăm, înainte de toate, dacă şi în ce măsură una sau alta dintre aceste surse conţine informaţii verificabile din punct de vedere istoric sau arheologic.

Este posibil ca lucrurile să fi fost, cel puţin în parte, aşa cum sunt prezentate? Scenariul descris poate corespunde Iudeei celui de-al doilea templu? Manuscrisele de la Marea Moartă, cu toate că uneori pot fi supraevaluate, ne prezintă cel puţin un cadru autentic şi contemporan al religiozităţii iudaice din perioada de trecere dintre cele două Testamente şi pot să fie luate în considerare ca termen de comparaţie în diverse chestiuni. Faptul că textele apocrife mai sus menţionate provin în mare măsură dintr-un context în care erau încă în viaţă rude apropiate ale lui Isus şi ale Maicii Domnului le face şi mai interesante. Unind datele lor cu cele din Evanghelii şi din cercetările arheologice, se obţine un cadru coerent, care corespunde din punct de vedere cronologic şi cultural contextului Mariei, fără a fi necesar să se pună în discuţie ceea ce s-a petrecut atunci în mod extraordinar, pentru că nu avem niciun drept. Faptul că intervenţia lui Dumnezeu în istorie poate să meargă dincolo de limitele cotidianităţii noastre şi chiar dincolo de legile naturale este un element fundamental al credinţei creştine şi nu poate fi negat de explicaţii raţionaliste precipitate. Totuşi, înainte de a trece la studiul aprofundat al acestor surse antice, ne aşezăm pe urmele unei persoane. Nu vom căuta să întâlnim altceva decât chipul însuşi al Mariei, imaginea ei învăluită de mister, pentru a putea înţelege cu ajutorul ei perioada istorică ce ne-a adus mântuirea.

Michael Hesemann

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Povestea unei statui

Dănuţ Doboş, coordonator, Povestea unei statui, Iași 2019, 107 p., 14×20, 978-606-578-379-9, 10 lei.

 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Povestea unei statui, scrisă sub coordonarea dr. Dănuț Doboș. Cartea apare în colecția „Istoria Bisericii”, în formatul 14×20, are 108 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 10 lei.

Iniţiativa de a oferi cititorilor şi, mai ales, cinstitorilor Maicii Domnului o nouă carte – cu un titlu provocator: „Povestea unei statui” – reprezintă un nou dar şi un nou gest de preţuire din partea profesorului şi îndrăgostitului de istorie dr. Dănuţ Doboş faţă de creştinii catolici din Dieceza de Iaşi şi faţă de toţi cei care o iubesc şi o cinstesc pe Mama lui Isus, dar mai ales faţă de cei din comunitatea Răchiteni, localitatea sa de baştină. Acest dar şi această referinţă la prezenţa unei statui a Maicii Domnului în localitatea din Răchiteni încă din anul 1889 ne invită să cunoaştem evlavia credincioşilor din comunitatea catolică Răchiteni, judeţul Iaşi, şi reprezintă, în acelaşi timp, o adevărată invitaţie de a descoperi şi de a preţui o comoară vie pentru sufletul şi cultura creştină a celor care cred şi se încred în Dumnezeu şi în iubirea unei inimi de mamă, o întâlnire binecuvântată cu imaginea celei mai frumoase şi celei mai bune mame.

O statuie a Maicii Domnului, ce o reprezintă pe cea care s-a învrednicit să poarte în sânul ei şi să dea naştere Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul şi Răscumpărătorul omului, nu poate să fie decât o fericită ocazie de a descoperi realitatea unei comori ce însoţeşte cultul datorat celei mai scumpe mame de pe pământ şi din cer, ce a voit să-şi descopere chipul luminos unei tinere curate din grota Massabielle din Lourdes.

Cultul şi cinstirea Maicii Domnului, chiar din ziua bunei-vestiri din partea îngerului trimis de Dumnezeu la Nazaret, şi apoi preţuirea păstorilor şi cinstirea magilor din ziua naşterii lui Isus, Fiul său, la Betleem, au rămas în memoria şi practica de cult a tuturor credincioşilor şi nu au mai încetat să-i însoţească pe cei care l-au descoperit prin ea pe cel trimis să fie bucuria şi mântuirea omului.

Prezenţa în memoria tuturor veacurilor, cunoaşterea imaginii ei miraculoase, a umplut sufletul multor persoane credincioase şi deschise miracolului cu farmecul divin şi cu bucuria descoperirii celei mai scumpe şi iubite mame din istorie.

Apariţia Sfintei Fecioare Maria la Lourdes din anul 1858 a constituit o confirmare a prezenţei ei în viaţa Bisericii şi a credincioşilor. Acolo şi atunci a avut loc o declaraţie care avea să întărească marele adevăr de credinţă declarat de Papa Pius al IX-lea în ziua de 8 decembrie 1854, prin care era recunoscută marea demnitate a Fecioarei Maria din Nazaret, ca fiind cea mai curată şi nevinovată mamă, neprihănit zămislită prin meritele Fiului lui Dumnezeu, care a scutit-o de pata păcatului strămoşesc. Ea a ţinut să-şi reveleze numele ei adevărat, patru ani mai târziu, când i-a răspuns copilei Bernadeta: „Eu sunt Neprihănita Zămislire!” De atunci întreaga creştinătate s-a simţit şi mai iubită şi mai încrezătoare în însoţirea ei de mamă iubitoare ce a continuat şi continuă să cheme lumea la o adevărată convertire şi la o credinţă vie.

Imaginea Fecioarei de la Lourdes a devenit din acel timp o adevărată comoară a Bisericii din Franţa, dar şi din întreaga lume.

Din acel moment, prezenţa statuii recomandate de Bernadeta Soubirous, conform cu imaginea care s-a întipărit în inima şi sufletul său, a început să se răspândească în întreaga lume. Aşa a ajuns şi în ţara noastră, mai întâi la Brăila şi Galaţi, apoi în Moldova, în comunităţile din Butea, Răchiteni şi Tg. Trotuş.

A început atunci un lung pelerinaj al preţuirii şi cinstirii Maicii Domnului, care a făcut să crească şi să se întărească tot mai mult cultul imaginii Maicii Domnului de la Lourdes, prin prezenţa acestei comori a Bisericii noastre, statuia Neprihănitei Zămisliri din Lourdes, care a ajuns în atât de multe ţări, comunităţi, biserici şi în casele credincioşilor din întreaga lume.

Cartea de faţă, pregătită de domnul prof. dr. Dănuţ Doboş, având alături mai mulţi colaboratori şi interlocutori, prezintă istoria acestei statui a Maicii Domnului şi a cultului ei în viaţa întregii Biserici, dar mai ales a cultului şi cinstirii ei în Moldova şi în mod cu totul special în comunitatea catolică din Răchiteni, judeţul Iaşi.

Citind şi recitind aceste note istorice, aceste relatări, aceste mărturisiri şi declaraţii, poţi descoperi cu adevărat un mister de credinţă şi evlavie faţă de Maica Domnului şi faţă de statuia miraculoasă din grota Massabielle din Lourdes.

Apreciem, cu respect, efortul coordonatorului acestei noi cărţi, dr. Dănuţ Doboş, despre statuia Maicii Domnului şi implorăm binecuvântarea Domnului, prin mijlocirea Mamei cereşti din Lourdes, asupra domniei sale şi asupra tuturor celor ce au contribuit la această nouă lucrare; şi-i includem, cu preţuire, şi pe toţi cititorii acestei cărţi, ce ne prezintă „o istorie ca o comoară de preţ – statuia Maicii Domnului din Lourdes – în satul şi comunitatea Răchiteni”, în drumul nostru de credinţă şi de iubire.

Fericiţi cei care ştiu să găsească, şi în paginile acestei istorisiri, o Mamă frumoasă şi iubitoare!

PS Petru Gherghel

Episcop emerit de Iași

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Valențele educative ale cultului Sfintei Fecioare Maria

Valeria Gherguț, Valențele educative ale cultului Sfintei Fecioare Maria, Iași 2018, 170 p., 14×20, ISBN 978-606-578-359-1, 15 lei. 

La Editura „Sapientia” a aparut recent cartea Valențele educative ale cultului Sfintei Fecioare Maria, scrisă de prof. Valeria Gherguț. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 14×20, are 170 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 15 lei.

Lucrarea Valenţele educative ale cultului stintei Fecioare Maria, realizată de profesoara Gherguţ Valeria, ne oferă posibilitatea de a descoperi şi de a aprofunda importanţa cultului şi a evlaviei îndreptate spre sfânta Fecioară Maria, mama lui Isus Cristos şi mama Bisericii.

Cunoaştem din textul Evangheliei după sfântul Ioan că Isus o oferă pe mama sa sfântă, în persoana ucenicului iubit, ca mamă spirituală, tuturor oamenilor, zicând: Iat-o pe mama ta! (In 19,27).

Noi, creştinii, în calitate de mădulare ale Bisericii, trupul mistic al lui Cristos, în care sfânta Fecioară Maria ocupă un loc privilegiat întrucât ea este Mădularul eminent al acesteia şi constituie, în acelaşi timp, Modelul Bisericii, ar trebui să o cunoaştem cât mai bine pe mama lui Isus şi a noastră pentru a o putea venera cum se cuvine şi a ne putea bucura din plin de mijlocirea şi de protecţia ei maternă.

Această lucrare poate fi un instrument benefic pentru a descoperi misiunea specială a sfintei Fecioare Maria în opera de mântuire, realizată de Cristos prin viaţa şi activitatea sa de apostol trimis de Tatăl ceresc şi de învăţător al evangheliei, precum şi prin împlinirea misiunii sale de Mare Preot şi de Jertfă sfântă, preacurată, oferită pe lemnul Crucii.

În realizarea planului de mântuire, sfânta Fecioară Maria participă, într-un mod propriu şi excepţional, la mijlocirea lui Cristos în vederea actualizării operei de mântuire a tuturor oamenilor.

Propunerea unor învăţături ale Bisericii cu privire la rolul sfintei Fecioare Maria, în paginile acestei cărţi, ne poate folosi drept ghid în aprofundarea reflecţiilor personale şi la o redescoperire a importanţei evlaviei autentice faţă de mama noastră cerească. Totodată, cunoaşterea adecvată a misiunii şi a rolului Mariei, mama Răscumpărătorului, ne va ajuta şi ne va determina ca, imitându-i virtuţile, să-i urmăm exemplul de colaborare cu Cristos la mântuirea noastră şi la răscumpărarea semenilor noştri, chemaţi la existenţă şi orânduiţi de iubirea trinitară să participe la viaţa divină.

Parcurgerea itinerarului istoric al cultului marian, începând cu primele secole creştine, perioada Evului Mediu, epoca modernă, continuând cu doctrina Conciliului al II-lea din Vatican şi cu cea reînnoită de Exortaţia apostolică Marialis cultus, poate să ne ajute să descoperim valenţele instructiv-educative ale cultului marian, nu numai pe noi, creştinii adulţi, ci şi pe elevii creştini, care participă la orele de religie la şcoală sau la catehezele organizate de comunităţile ecleziale.

Mă bucur că în curând va apărea această carte şi o felicit pe doamna profesoară pentru realizarea ei, mai ales că am fost coordonatorul ştiinţific al acestei lucrări, şi o recomand cu căldură, în speranţa că aceasta va putea constitui un stimulent pentru creşterea şi maturizarea adecvată a cultului marian în rândul creştinilor, dornici să se bucure de ocrotirea şi de mijlocirea eficientă a sfintei Fecioare Maria, mama lui Cristos şi a noastră.

Conf. univ. dr. pr. Iosif Enăşoae

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Adu-ți aminte, Marie, și de România: începuturile cultului Madonei de Lourdes în România

Dănuț Doboș, Adu-ți aminte, Marie, și de România: începuturile cultului Madonei de Lourdes în România, ediția a doua, Iași 2018, 272 p., 14×20, ISBN 978-606-578-353-9, 20 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Adu-ți aminte, Marie, și de România: începuturile cultului Madonei de Lourdes în România, ediția a doua revizuită și adăugită. Cartea apare în colecția „Istorie bisericească”, în formatul 14×20, are 272 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 20 lei.

Pages from Lourdes 2018

În cei treisprezece ani care s-au scurs de la apariţia lucrării Adu-ţi aminte, Marie, şi de România, am efectuat noi cercetări privind răspândirea cultului sfintei Fecioare de la Lourdes pe teritoriul Vechiului Regat, adică pe teritoriul actualelor Dieceze de Iaşi şi Bucureşti. Aceste noi investigaţii au avut drept rezultat descoperirea unor noi informaţii istorice, făcând posibile extinderea şi completarea lucrării din 2005 cu noi capitole. Acestea se referă la entuziasmul manifestat de satele şi comunităţile catolice din cele două dieceze – Brăila, Răchiteni, Oţeleni ş.a. –, care, urmând exemplul comunităţilor parohiale din Galaţi, Târgu Trotuş, Cioplea şi Butea, au inaugurat cultul sfintei Fecioare de la Lourdes în cadrul unor solemnităţi grandioase, cu participarea episcopului Nicolae Iosif Camilli, în cazul Diecezei de Iaşi.

Am mai adăugat un capitol care detaliază prezenţa la Lourdes în august 1885 a primilor pelerini din România, eveniment numit pe drept cuvânt primul pelerinaj românesc la sanctuarul de la Lourdes. Rolul important al fericitului Anton Durcovici în răspândirea devoţiunii mariane în general şi al celei faţă de sfânta Fecioară de la Lourdes în special este prezentat în cadrul unui capitol special. De altfel, această a doua ediţie se constituie în acelaşi timp într-un omagiu adus fericitului Anton Durcovici, personalitatea care şi-a legat numele de readucerea sfintei Fecioare în inimile credincioşilor din România, în spiritul tradiţiei acestei devoţiuni.

Volumul conţine şi o serie de relatări din presa diecezană privitoare la organizarea în anul 2006, sub coordonarea Preasfinţitului Petru Gherghel, a celui de-al doilea pelerinaj naţional la Lourdes, eveniment care a condus la relansarea devoţiunii speciale faţă de sfânta Fecioară de la Lourdes în Dieceza de Iaşi. Tot în anul 2006, a fost organizată la Butea o manifestare mariană aidoma celei din anul 1886, iar doi ani mai târziu, acelaşi eveniment avea loc la Târgu Trotuş.

Viitorul rămâne deschis dezvoltării devoţiunii faţă de sfânta Fecioară de la Lourdes, după cum o dovedeşte manifestarea programată la Răchiteni în anul 2019, când parohia locală va aniversa 130 de ani de la aducerea de la Lourdes a statuii sfintei Fecioare.

Dr. Dănuț Doboș

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Maria, Femeia. Misterele vieții sale

Angelo Scola, Maria, Femeia. Misterele vieții sale, Iași 2018, 83 p., 14×20, ISBN 978-606-578-333-1, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Maria, Femeia. Misterele vieții sale, scrisă de Cardinalul Angelo Scola și tradusă în limba română de pr. Iosif Martin. Cartea apare în colecția „Spiritualitate”, în formatul 14×20, are 83 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 10 lei.

Încă de copil, fiecare dintre noi trece printr-o importantă experienţă de încredinţare. Facem primii paşi, bâlbâim primele cuvinte arătând mamei şi tatălui recunoştinţă pentru promisiunea pe care grija lor faţă de noi a trezit-o în profunzimea eului nostru. Din dăruirea lor izvorăşte experienţa noastră elementară a binelui. Ei au capacitatea, cu relaţiile lor pline de iubire, să ne deschidă larg faţă de celălalt. Ia fiinţă dinamismul recunoştinţei reciproce: terenul pe care înfloreşte comuniunea dintre oameni. Grijă, pază, încredinţare în capacitatea celui care ne precede iubindu-ne sunt termeni care exprimă, chiar şi din punct de vedere etimologic, cât de constitutivă este în noi experienţa încredinţării.

Dacă acum mergem un pic mai departe de această scurtă reflecţie a noastră referitor la originea noastră, ce găsim? Ceea ce Ioan Paul al II-lea numea genealogia fiecărui om, fără de care nu se înţelege nici măcar începutul lui biologic. Spunea marele papă polonez că naşterea („Mai mult poate naşterea şi raza de lumină să meargă în întâmpinarea celui nou-născut”, Hölderlin în poezia Renul) este împletire inseparabilă de început (biologie) şi de origine (genealogie). Aceasta ne apare evident de la începutul Evangheliei lui Matei (Mt 1,1-16), care ritmează cu putere genealogia lui Isus cu insistenta repetare a verbului „a născut”, în timp ce enumeră seria (14 generaţii de 3 ori) verigilor genealogiei sale. La sfârşitul seriei însă, ca să arate naşterea feciorelnică a lui Mesia, evanghelistul face o impunătoare variaţie: „Iacob l-a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care s-a născut Isus, numit Cristos”.

Seria nu se termină cu un bărbat, ci cu Maria, femeia. Locul central al Mariei în originea lui Isus se impune în felul acesta cu o putere deosebită. Ei îi este încredinţat Fiul lui Dumnezeu. Şi, începând din acel moment, Fecioara-Mamă îl păzeşte până la înălţarea sa glorioasă la cer în trupul său „adevărat”.

Totuşi, ceea ce este încă şi mai minunat pentru noi este încredinţarea reciprocă pe care Isus, sub cruce, o stabileşte între Ioan – şi în el cu toţi credincioşii – şi Maria: „Apoi a spus ucenicului: «Iată Mama ta!»” (In 19,27). Fără ea, omul îşi pierde originea: semnificaţia însăşi a propriei existenţe. Şi a trăirii cotidiene, alcătuită din afecţiuni, din muncă şi din odihnă.

Această carte, care oferă câteva puncte de reflecţie asupra misterelor vieţii Fecioarei, a apărut din dorinţa de a aprofunda experienţa mea personală de încredinţare Fecioarei. Aveam în jur de 30 de ani, când un mare preot m-a învăţat să-mi încredinţez sfintei Fecioare – cu un Bucură-te, Marie în fiecare seară înainte de culcare – viaţa. Ca să învăţ să trăiesc ca vocaţie şi, în acelaşi timp, ca să fiu fidel stării de viaţă la care am fost chemat.

Acum o recomand întotdeauna tuturor, mai ales tinerilor. Încredinţarea către Maria este o autentică mângâiere de iubire. După fiecare zi, este tărie şi speranţă.

Ţie, scumpule cititor, îmi permit să-ţi adresez aceeaşi invitaţie.

† Cardinal Angelo Scola,

Patriarh de Veneţia

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Marie, arată-ne calea

Albert Holenstein, Marie, arată-ne calea, Iași 2008, 52p., 14×20, 2 RON.

Cunoscutul prelat Albert Holenstein, unul dintre binefacatorii Diecezei de Iasi si ai Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iasi, ofera o noua serie de marturisiri spirituale care l-au însotit constant în viata sa de crestin si de slujitor al altarului. Trebuie mentionat ca, recent, sfintia sa a aniversat 62 de ani de la hirotonirea sacerdotala.
Aceasta noua carte a prelatului Holenstein se adreseaza cu precadere crestinului contemporan, care se confrunta cu trairea credintei în mijlocul unei societati nu tocmai favorabile acesteia. Prelatul Holenstein propune prin intermediul acestei carti un model de credinta, care ne invita sa ne traim identitatea crestina fara rezerve. Maria nu a fost scutita de necazuri materiale, dar a devenit, prin statornicie, o cale personificata a urmarii lui Cristos, dupa cum o numeste autorul.
Gândurile reunite între copertile acestei brosuri reprezinta adevarate merinde pentru pelerinajul nostru pamântesc. Crestinul are în persoana Mariei un far sigur, o stea ce-l va calauzi pe marea învolburata a vietii, prin credinta ei neconditionata ea a învins lumea. El stie ca a crede înseamna sa te bazezi neconditionat pe Dumnezeu, sa te încrezi total în el, sa-i daruiesti lui inima ta, sa i te încredintezi lui. Maria ne-a fost daruita ca mama de Isus, ea este o mijlocitoare fidela si puternica în fata fiului ei dumnezeiesc, pentru care a fost primul tabernacol la venirea sa în lume
Aceasta noua carte a prelatului Holenstein – un mic compendiu de spiritualitate mariana – reprezinta un apel discret si sincer la mijlocirea mamei noastre ceresti, care pe nimeni dintre cei care au chemat-o în ajutor, nu i-a dezamagit!

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Marie, către tine strigăm

Albert Holenstein, Marie, către tine strigăm, Iași 2007, 14×20, 56p., 2,5 RON.

Preasfânta Fecioara Maria a fost mereu chemata de poporul crestin în lupta împotriva ispitelor si a celui rau. Astazi, mai mult ca oricând, Biserica ne cheama sa ne încredintam ocrotirii sale materne, iar volumul de gânduri mariane al prelatului Holenstein are menirea de a ne apropia de Maica noastra cereasca.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Sfântul Rozariu – Rugăciune contemplativa a Evangheliei

Albert Holenstein, Sfântul Rozariu – Rugăciune contemplativa a Evangheliei, Iași 2005, 136 p., 14×20, 7 RON.

Rozariul este, de la un capăt la celălalt, o rugăciune biblică. Meditaţiile sale nu sunt nimic altceva decât mesajele fundamentale ale Evangheliilor. Rugăciunea Rozariului vrea să ne călăuzească, de mână cu sfânta Fecioară Maria, la Cristos, la o vie întâlnire cu el. Cei care se roagă contemplă cu ochii Mariei viaţa lui Isus. În timp ce lasă să lunece printre degete perlele rozariului, iar inima lor se află lângă Isus, ţin toată credinţa lor într-o mână.

Ceea ce este scris aici doreşte să vă invite să intraţi în linişte şi reculegere. Cuvântul convingător este la început: este cuvântul Scripturii. El nu poate fi numai citit, el trebuie ascultat şi iar ascultat – are nevoie de timp. Ceea ce stă scris nu este numai ceva trecut. Este mereu prezent. Istoria mântuirii merge mai departe cu noi şi prin noi. Dacă prin rugăciunea şi meditarea misterelor Rozariului, ne este dăruit accesul la misterul cel mai adânc al vieţii noastre, al istoriei lui Dumnezeu cu noi, atunci această carte şi-a atins scopul. Maria ar putea fi o cale. Ea a deschis calea lui Dumnezeu către noi, oamenii.

Să învăţăm de la ea să fim deschişi şi disponibili, să ne lăsăm întâlniţi de Dumnezeu, să tăcem şi să cugetăm.

Albert Holenstein

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Litania lauretană

Anton Dancă, Pavel Cojocaru, Litania lauretană, Iași 2002, 264 p., 14×20, ISBN: 973-85634-6-1, 5 RON.

Primul cuvânt pe care-l rosteşte orice copil este cel al mamei şi tot acest cuvânt rămâne pe buzele fiecărui om în toată viaţa.

Nici o iubire pe pământ nu poate să o întreacă pe cea a mamei care se consumă clipă de clipă şi zi de zi pentru viaţa şi fericirea copiilor cărora le-a dat viaţă. Am putea spune că o mamă moare, moare încet, pentru că dăruieşte viaţă copiilor ei.

În ordinea spirituală, Dumnezeu, creatorul a toate, ne-a învrednicit să avem o Mamă care să ne ofere, prin iubirea ei, prin jertfa şi conlucrarea ei la opera pe care a săvârşit-o Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul ei, prinosul ocrotirii sale.

Numele ei este invocat de toţi fiii Bisericii, cu profundă convingere că ea, noua Evă, noua mamă în ordinea spirituală, se îngrijeşte de toţi şi îi ocroteşte pe toţi.

Meditaţiile, reflecţiile şi gândurile prezentate în această carte de către autorii pr. Anton Dancă şi pr. Pavel Cojocaru, plecând de la un text al pr. Mortarino, reprezintă un omagiu adus celei mai scumpe şi iubite Mame, numită astfel de însuşi Isus şi de toţi fiii Bisericii, şi constituie, în acelaşi timp, un tratat pe înţelesul tuturor despre misterele credinţei şi rolul Mariei în misterul mântuirii.

Lucrarea de faţă este şi o invitaţie adresată tuturor creştinilor de a alerga la ea şi de a se încrede în ocrotirea ei de mamă.

† Petru Gherghel

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Gloriile Mariei. Bucură-te, Regină

Alfons Maria de Liguori, Gloriile Mariei. Bucură-te, Regină, Iaşi 2015, 232 p.,17×24, ISBN 978-606-578-196-2, 20 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro