Norme de redactare

Toate contribuțiile – carți, studii, articole, recenzii – vor fi trimise redacției în format electronic.

Textele vor fi însoțite de un rezumat și 10 cuvinte-cheie în româna și în engleză.

La prima notă de subsol a contribuției vor fi inserate câteva informații despre autor(i): numele, instituția, adresa poștala și cea electronică (nota: e-mail-ul va fi publicat pentru ca autorul sa poată fi eventual contactat de cititori), eventual precizări privind specializarea și titlurile câtorva publicații reprezentative.

Pentru normele metodologice de redactare a textelor se va face referință la Stefan Lupu, Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări științifice în teologie, Sapientia, Iași 20092.

 

Redactarea textelor:

Pentru redactarea textului se va folosi formatul „.doc” din sistemul Microsoft Word. În cazul utilizării altor formate (ex. .docx, sau sistemele MacIntosh), textul va fi convertit .doc sau .rtf.

Vor fi reduse la minimum utilizarea sublinierilor și majusculelor în text. Sublinierile, daca sunt absolut necesare pentru înțelegerea contextului, se vor face cu caractere italice. Majusculele se vor folosi după regulile Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM).

 

Citările:

Citatele în limbile clasice:

 • textele în latină vor fi scrise cu caractere italice, fără ghilimele
 • pentru limba greacă, respectiv ebraică, vor fi folosite fonturile SBL Greek, respectiv SBL Hebrew, care se pot descărca de pe site-ul Society of Biblical Literature:

http://www.sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_FAQ.aspx

împreuna cu indicațiile de folosire.

Referințele la cărțile Sfintei Scripturi se vor insera în text și vor fi redactate după modelul

 

Celelalte citate vor fi puse în ghilimele, în funcție de limba utilizata:

 • pentru româna și germană „…”, respectiv «…» pentru citatele în interiorul citatelor
 • pentru franceză « … », respectiv ‹…› pentru citatele în interiorul citatelor
 • pentru italiană « … », respectiv ‘…’ pentru citatele în interiorul citatelor
 • pentru engleză “….”, respectiv ‘…’ pentru citatele în interiorul citatelor

Se va tine cont de normele de punctuație ale limbii în care se redactează textul (pentru franceză, de pildă, se va tasta spațiu înaintea semnelor de punctuație).

 

Notele de subsol:

Citarea autorilor antici și a surselor patristice:

Pentru aceste categorii de citări trebuie indicate, în prima notă sau la sfârșitul textului, edițiile critice folosite. Ex:

 • Ammianus Marcellinus, History, III, ed. J. C. Rolfe, Cambridge, Mass. 1939.
 • Cassiodori – Epiphanii Historia ecclesiastica tripartita, ed. W. Jacob/R. Hanslik, Wien 1952.
 • Eusebiu, Vita Constantini, în: Eusebius Werke, ed. I. A. Heikel, 1. Bd, Leipzig 1902.
 • Eusebiu din Caesareea, Historia ecclesiastica, I-II, ed. K. Lake, London/New York 1926.

În note citarea se face după cum urmează:

 • Eusebiu, Historia ecclesiastica 3, 7, 1 (ed. Lake, I, 214).
 • Eusebiu, Vita Constantini 4, 14 (ed. Heikel, 123)

 

Citarea literaturii secundare:

La prima citare, se vor preciza toate detaliile bibliografice: autor, titlu, loc, an de apariție, pagina); aceste elemente se separă prin virgule, mai puțin între locul și anul apariției.

o   Paginile citate se menționează fără indicația „p.”

o   Nu se citează traducătorii decât în cazul operelor literare (ex. traducerile textelor biblice sau patristice). Nu se citează editura.

 • Citarea unei monografii:

o   E. Chr. Suttner, Das wechselvolle Verhältnis zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte, Würzburg 1996, 25.

o   În cazul mai multor autori/editori:

 • M. Bordoni – N. Ciola, Gesù nostra speranza. Saggio di escatologia in prospettiva trinitaria, Bologna 2000.
 • A. Grillmeier – H. Bacht, ed., Das Konzil von Chalkedon, I-III, Würzburg 1951-1954.

o   Editorii volumelor colective se citează înaintea titlului.

 • Articolele din periodice:

o   R. Ammicht-Quinn, „Non c’è niente da ridere: la Chiesa può cambiare se stessa”, Concilium 1 (2006) 22-27.

 • Articole în volume colective:

o   H. Legrand, „La réalisation de l’Église en un lieu”, în Initiation à la pratique de la théologie.  III. Dogmatique II, Paris 1986, 143-345.

 • Articole în dicționare/enciclopedii:

o   E. Kirsten, „Chorbischof”, în Reallexikon für Antike und Christentum, II (1954), 1106-1114.

 • Materialele electronice se vor cita fără caractere speciale, cu indicarea site-ului:

o   Giovanni Paolo II, Celebrazione eucaristica in occasione del Congresso mondiale del laicato cattolico, Omelia (26.11.2000), http: // www.vatican.va / holy_father / john_paul_ii / homilies / documents / hf_jp ii_hom_20001126_jubillaity_it.html

Pentru citările următoare din aceeași lucrare, se va folosi o prescurtare:

 • Numele autorului, fără prenume, urmat de primele cuvinte ale lucrării, sau de cuvintele relevante pentru conținut și indicația paginii citate:

Suttner, Das wechselvolle Verhältnis, 57.

Ammicht-Quinn, „Non c’è niente”, 27.

Legrand, „La réalisation de l’Église”, 143.

Kirsten, „Chorbischof”, 1107-1110.

 • Se vor cita în același fel lucrările chiar daca apar în doua note consecutive (de evitat formulele: Idem/Eadem, Ibidem, op. cit).

 

Toate abrevierile folosite pentru titlurile periodicelor sau seriilor citate vor fi detaliate la sfârșitul cărții / articolului etc.

Dacă textul impune folosirea unui font special (altul decât acelea precizate mai sus), autorul este rugat să-l pună la dispoziția redacției.

Se vor insera în text eventualele trimiteri la figuri sau alte anexe.