Statut

  1. Editura „Sapientia” este editura Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”. Ea funcționează și își are sediul în cadrul aceluiași Institut, str. Th. Văscauțeanu, 6, 700462 Iași.
  2.  Editura „Sapientia” a fost înființata, de jure, la inițiativa Consiliului profesoral al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, întrunit în ședință ordinara în data de 02 octombrie 2000. De facto, însă, ea continua activitatea instituției existente în cadrul Institutului încă de prin anii ’70 și având sigla „ITRC”.
  3. Activitatea Editurii „Sapientia” este coordonată de un director numit de Consiliul profesoral al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, cu care se află într-o strânsă colaborare.
  4. Editura „Sapientia” este sprijinită din punct de vedere financiar și asistată din punct de vedere contabil de Administrația Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași.