Standarde de etica

Standarde de etică editorială la Editura Sapientia

1. Evitarea plagiatului și respectarea proprietății intelectuale. Editura are o preocupare crescută pentru respectarea dreptului de proprietate și evitarea plagiatului. Principala răspundere revine autorilor, în contractul editorial stipulându-se expres această obligativitate, inclusiv declarația pe propria răspundere că toate materialele îi aparțin, citările se fac în conformitate cu legislația in vigoare.
2. Se solicită autorului copii după dreptul de reprint pentru ilustrații, grafice, tabele etc. care fac obiectul dreptului de autor.
3. Publicarea unui volum sau a unui articol într-o revista are loc numai după evaluarea etică făcută de 1 sau 2 referenți diferiți de referenții care au evaluat din punct de vedere științific lucrarea și care trebuie să analizeze cel puțin următoarele aspecte:
a) Riscul de plagiat;
b) Menționarea corectă a paternității ideilor prin trimiteri bibliografice;
c) Conflictul de interese
4. Pentru evitarea conflictului de interese, volumele și articolele propuse spre publicare nu vor putea fi făcute în sistem de peer review de către rude și afini până la gradul 2 al autorului;
5. În hotărârile consiliului editorial, precum și în alte decizii cu caracter editorial persoanele aflate în conflict de interese nu vor avea drept de vot;
6. Retragerea de la difuzare a unei publicații. După apariția unei publicații în toată perioada în care aceasta se afla în difuzare, aceasta poate fi retrasa de la difuzare pentru următoarele motive:
a) Plagiat și încălcarea dreptului de autor;
b) Încălcarea confidențialității în cercetarea publicată;
c) Expunerea unor persoane sau instituții la afirmații calomniatoare și defăimătoare sau la solicitarea expresă a autorului.