Acreditare

Acreditare Editura Sapientia

În lunile octombrie-decembrie 2020, prin Comisia sa de Științe Umaniste, Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), organism consultativ al Ministerului Educației și Cercetării, a evaluat revistele și editurile cu caracter științific din România și Republica Moldova.

În urma evaluării, Editura Sapientia și revista Dialog Teologic ale Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași au fost clasificate în categoria B din domeniul Teologie. Categoria B pentru reviste și edituri înseamnă că acestea au un impact semnificativ în domeniu, cu o vizibilitate considerabilă mai ales pe plan național, precum și cu potențial evident de dezvoltare la nivel internațional. Pentru includerea în categoria B este necesară acumularea a cel puțin 75 de puncte. cu o valabilitate de patru ani. Această clasificare este valabilă pentru următorii patru ani (1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2024).

Revista Dialog Teologic (CNCS-RREV-2020-0171):

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2016/12/categorii.Reviste.Site_.CNCS_.2020.pdf

Editura Sapientia (CNCS-RED-2020-0075):

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2020/12/categorii.Edituri.Site_.CNCS_.2020.pdf

Cu această ocazie aș dori să mulțumesc tuturor membrilor din Consiliul de redacție, din Comisia de referenți, autorilor de cărți și articole, precum și colaboratorilor de la MTS (Media Trust Sapientia) care au contribuit, fiecare cu talentul său, la atingerea acestei performanțe.

****

CNCS a finalizat evaluarea 2012 editurilor științifice românești in domeniile Arte și științe umaniste.

Editura Sapientia confirma cu această ocazie clasarea sa între primele edituri românești în domeniul umanist prin obținerea categoriei B în domeniul intitulat „Teologie” (PN-II-ACRED-ED-2012-0286).

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2013/01/teol.ed_.01.2013.pdf

Editura Sapientia felicită redactorii, colaboratorii, referenții științifici, referenții de etică editorială, colaboratorii de la instituțiile de cultură partenere și mai ales pe autorii care, alături de noi, au făcut posibile performanțele editoriale ale Editurii Sapientia.