Acreditare

Acreditare Editura Sapientia CNCS a finalizat evaluarea 2012 editurilor științifice românești in domeniile Arte și științe umaniste. Editura Sapientia confirma cu această ocazie clasarea sa între primele edituri românești în domeniul umanist prin obținerea categoriei B în domeniul intitulat „Teologie” (PN-II-ACRED-ED-2012-0286). http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2013/01/teol.ed_.01.2013.pdf Editura Sapientia felicită redactorii, colaboratorii, referenții științifici,...

Distinctii obtinute

1.Premiul Sfânta Cuvioasă Parasceva, Ocrotitoarea Moldovei, pentru carte de religie pentru volumul Lecții tomiste despre Dumnezeu, Anton Durcovici 2008, Salonul Internațional de Carte Românească, ediția a XVII-a, Iași, 5-8 octombrie 2008. 2. Premiul Sfânta Cuvioasă Parasceva, Ocrotitoarea Moldovei, pentru carte de religie pentru volumul Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun, Anton Coșa 2008, Salonul Internațional de Carte Românească, ediția a XVII-a, Iași, 5-8...

Standarde de etica

Standarde de etică editorială la Editura Sapientia 1. Evitarea plagiatului și respectarea proprietății intelectuale. Editura are o preocupare crescută pentru respectarea dreptului de proprietate și evitarea plagiatului. Principala răspundere revine autorilor, în contractul editorial stipulându-se expres această obligativitate, inclusiv declarația pe propria răspundere că toate materialele îi aparțin, citările se fac în conformitate cu legislația in vigoare. 2. Se solicită...

Norme de redactare

Toate contribuțiile – carți, studii, articole, recenzii – vor fi trimise redacției în format electronic. Textele vor fi însoțite de un rezumat și 10 cuvinte-cheie în româna și în engleză. La prima notă de subsol a contribuției vor fi inserate câteva informații despre autor(i): numele, instituția, adresa poștala și cea electronică (nota: e-mail-ul va fi publicat pentru ca autorul sa poată fi eventual contactat de cititori), eventual precizări privind specializarea și...

Instructiuni pentru autori

Pentru a se realiza o cât mai corectă și eficientă evaluare a calității științifice și a valorii de piață a materialelor propuse spre publicare, autorii sunt rugați ca în propunerea de publicare să fie cuprinse informații despre următoarele aspecte: Criterii obligatorii: Trimiterea unor fragmente semnificative din volum. Acestea sunt necesare a fi trimise împreună cu volumul integral. Nu va fi jurizată o lucrare doar pe baza fragmentelor semnificative, întrucât editura...

Procesul „peer review”

I. Descrierea procesului de peer review: Referenții Editurii Sapientia sunt personalități ale vieții științifice sau culturale recunoscute la nivel național și internațional având titlul științific de doctor în specialitate. Tipurile de peer-review desfășurate în cadrul Editurii Sapientia sunt: peer-review și blind peer-review. 1. Procesul de peer-review al revistelor și publicațiilor Editurii Sapientia se desfășoară în următoarele etape: – textele sunt analizate...

Despre noi

Există oameni pe care i-ai întâlnit cândva și de care îți amintești cu drag și acum, după mulți ani. Ai vrea sa le vorbești și să-ți vorbească. Există oameni despre care doar ai auzit și care ai vrea să-ți vorbească și să le vorbești. La fel se întâmplă și cu cărțile. Ele...

Comisia de referenti

1. Prof.univ.dr. pr. Danca Wilhelm, Universitatea din Bucuresti (0722/449415; wilhelm.danca@gmail.com) 2. Prof.univ.dr. pr. Dumea Emil, Universitatea “Al.I. Cuza” din Iasi (0744/350374; edumea58@yahoo.com) 3. Conf. univ..dr. pr. Lupu Stefan, Universitatea “Al.I. Cuza” din Iasi (0744/811625; slupu@itrc.ro) 4. Conf.univ.dr. pr. Iulian Faraoanu, Universitatea “Al.I. Cuza” din Iasi (0747/539486; faraoanu@yahoo.com) 5. Conf.univ.dr. pr. Enasoae Iosif, Universitatea “Al.I. Cuza” din...

Obiective

Editura „Sapientia” are ca obiectiv primar promovarea literaturii teologice și filozofice, într-un dialog permanent cu societatea contemporană. Din obiectivul primar derivă alte obiective secundare, nu mai puțin importante, pe care Editura „Sapientia” și-a propus să le realizez: a) sprijinirea activității profesorilor și studenților de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, precum și de la alte Institute teologice din țara, prin publicarea...

Statut

Editura „Sapientia” este editura Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”. Ea funcționează și își are sediul în cadrul aceluiași Institut, str. Th. Văscauțeanu, 6, 700462 Iași.  Editura „Sapientia” a fost înființata, de jure, la inițiativa Consiliului profesoral al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, întrunit în ședință ordinara în data de 02 octombrie 2000. De facto, însă, ea continua activitatea instituției existente în...