Consiliul de redacție

Director: Ştefan Lupu Redactor șef: Iulian Faraoanu Consiliul de redacție: Fabian Doboş, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, România Iulian Faraoanu, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, România Benone Farcaş, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, România Lucian Farcaş, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, România Ionuţ-Eremia Imbrişca, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, România Ştefan Lupu, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, România

Acreditare

Acreditare Editura Sapientia În lunile octombrie-decembrie 2020, prin Comisia sa de Științe Umaniste, Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), organism consultativ al Ministerului Educației și Cercetării, a evaluat revistele și editurile cu caracter științific din România și Republica Moldova. În urma evaluării, Editura Sapientia și revista Dialog Teologic ale Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași au fost clasificate în categoria B...

Distinctii obtinute

1.Premiul Sfânta Cuvioasă Parasceva, Ocrotitoarea Moldovei, pentru carte de religie pentru volumul Lecții tomiste despre Dumnezeu, Anton Durcovici 2008, Salonul Internațional de Carte Românească, ediția a XVII-a, Iași, 5-8 octombrie 2008. 2. Premiul Sfânta Cuvioasă Parasceva, Ocrotitoarea Moldovei, pentru carte de religie pentru volumul Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun, Anton Coșa 2008, Salonul Internațional de Carte Românească, ediția a XVII-a, Iași, 5-8...

Standarde de etica

Standarde de etică editorială la Editura Sapientia 1. Evitarea plagiatului și respectarea proprietății intelectuale. Editura are o preocupare crescută pentru respectarea dreptului de proprietate și evitarea plagiatului. Principala răspundere revine autorilor, în contractul editorial stipulându-se expres această obligativitate, inclusiv declarația pe propria răspundere că toate materialele îi aparțin, citările se fac în conformitate cu legislația in vigoare. 2. Se solicită...

Norme de redactare

Toate contribuțiile – carți, studii, articole, recenzii – vor fi trimise redacției în format electronic. Textele vor fi însoțite de un rezumat și 10 cuvinte-cheie în româna și în engleză. La prima notă de subsol a contribuției vor fi inserate câteva informații despre autor(i): numele, instituția, adresa poștala și cea electronică (nota: e-mail-ul va fi publicat pentru ca autorul sa poată fi eventual contactat de cititori), eventual precizări privind specializarea și...

Instructiuni pentru autori

Pentru a se realiza o cât mai corectă și eficientă evaluare a calității științifice și a valorii de piață a materialelor propuse spre publicare, autorii sunt rugați ca în propunerea de publicare să fie cuprinse informații despre următoarele aspecte: Criterii obligatorii: Trimiterea unor fragmente semnificative din volum. Acestea sunt necesare a fi trimise împreună cu volumul integral. Nu va fi jurizată o lucrare doar pe baza fragmentelor semnificative, întrucât editura...

Procesul „peer review”

I. Descrierea procesului de peer review: Referenții Editurii Sapientia sunt personalități ale vieții științifice sau culturale recunoscute la nivel național și internațional având titlul științific de doctor în specialitate. Tipurile de peer-review desfășurate în cadrul Editurii Sapientia sunt: peer-review și blind peer-review. 1. Procesul de peer-review al revistelor și publicațiilor Editurii Sapientia se desfășoară în următoarele etape: – textele sunt analizate...

Despre noi

History of the Sapientia Publishing House The “Sapientia” publishing house is the publisher of the Romano-Catholic Theological Institute “Saint Joseph” in Iași. It was established in 2000 and is located in the building of the same Institute, Str. Vascauteanu, 6, 700462 Iasi. The main objective...

Comisia de referenti

Dirk Ansorge, Facultatea de Teologie „Sankt Georgen” din Frankfurt, Germania (email: ansorge@sankt-georgen.de) Cristian Barta, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, România (email: crisbarta@yahoo.com) Alois Bulai, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iasi (email: aloisbulai55@gmail.com) Wilhelm Dancă, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea București, România (email: wilhelm.danca@gmail.com) Lucian Dîncă, Facultatea de...

Obiective

Editura „Sapientia” are ca obiectiv primar promovarea literaturii teologice și filozofice, într-un dialog permanent cu societatea contemporană. Din obiectivul primar derivă alte obiective secundare, nu mai puțin importante, pe care Editura „Sapientia” și-a propus să le realizez: a) sprijinirea activității profesorilor și studenților de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, precum și de la alte Institute teologice din țara, prin publicarea...