Instructiuni pentru autori

Pentru a se realiza o cât mai corectă și eficientă evaluare a calității științifice și a valorii de piață a materialelor propuse spre publicare, autorii sunt rugați ca în propunerea de publicare să fie cuprinse informații despre următoarele aspecte:

Criterii obligatorii:

 1. Trimiterea unor fragmente semnificative din volum. Acestea sunt necesare a fi trimise împreună cu volumul integral.
  Nu va fi jurizată o lucrare doar pe baza fragmentelor semnificative, întrucât editura trebuie să verifice inexistenta plagiatului, posibilitatea efectiva de publicare a lucrării în termen etc.
  Procesul de evaluare editorială tip peer-review cuprinde doua etape: una de evaluare a fragmentelor semnificative, care are caracter eliminatoriu și a doua, de analiză editorială a volumului, în care se evaluează întreg conținutul volumului.
 2. Abstractul volumului în limba romană și în limba engleză.
 3. Un set de 10 cuvinte cheie (keywords).
 4. Informații tehnice despre carte: numărul de pagini, ilustrații, scheme, tabele etc. (în cazul în care se dorește publicarea color a acestora vă rugăm să specificați).
 5. Încadrarea clară a volumului în unul din domeniile de publicare ale Editurii Sapientia:
  – FILOSOFIE, TEOLOGIE ȘI STUDII RELIGIOASE
  – ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE
  – EDUCAȚIONAL
 6. O declarație de conformitate față de regulile de redactare ale Editurii Sapientia și declarația de acceptare a evaluării volumului de către referenții Editurii Sapientia.
 7. Trimiterea unei scrisori de intenție. În scrisoare de intenție se vor prezenta argumentele considerate de autor semnificative pentru acceptarea la publicare a lucrării și motivul alegerii Editurii Sapientia.
 8. Trimiterea CV-ului însoțit de o scurtă descriere, de 10-15 rânduri, și o fotografie. Descrierea trebuie să conțină informații din biografia autorului lucrării (ex. publicații anterioare, cursuri predate, stagii, cercetări efectuate etc.). Trimiterea unei descrieri a autorului, nu este criteriu eliminatoriu dar poate îmbunătăți punctajul lucrării.

* Atenție la redactarea propunerii editoriale! Aceasta nu trebuie să aibă greșeli de ortografie, exprimare, nu trebuie să fie ambiguă, sau să aibă neclarități. Trebuie să fie coerentă și concisă, să permită referenților să înțeleagă exact despre ce este vorba, ce elemente de noutate și valoare științifică sau culturală propune volumul.

Constituie un avantaj trimiterea unei scrisori de intenție cuprinzând următoarele informații:

 1. Identificarea clară a beneficiilor și avantajelor pe care cititorii și mai ales studenții, masteranzii și doctoranzii le au în urma lecturii volumului propus.
  Informații, dacă există, cu privire la tipul de public care ar putea fi interesat de volum ex: studenți, cadre didactice, cercetători și, acolo unde este posibil, se va indica un număr aproximativ de cititori vizați.
 2. Se va prezenta în câteva paragrafe subiectul și tematica volumului, abordarea epistemologică, metodologică, culturală, scopurile avute în vedere când a fost elaborat volumul (ex. Intenția de a fi un curs universitar, o monografie, o teză de doctorat etc.), date despre cercetarea care a stat la baza elaborării volumului, daca este cazul.
 3. Caracterul inedit al publicației și modul în care diferă de alte publicații existente pe piață.
 4. Principalele lucrări din bibliografie care au contribuit semnificativ la elaborarea volumului d-voastră ca paradigmă, ca metodologie, ca viziune, idei pe care le-ați argumentat sau combătut.
 5. Care sunt principalele lipsuri (gaps) în cunoașterea din domeniul în care se publică volumul care v-a determinat să-l elaborați (research gaps); dacă ați putut identifica astfel de lacune.
 6. Cum credeți ca va evolua domeniul în care publicați și cam în cat timp prevedeți că informațiile prezentate în volum vor fi perimate și nu vor mai fi de actualitate.
 7. Câte cărți cu conținut similar ați identificat pe piața românească sau internațională pe care le-ați identificat în elaborarea volumului?