Obiective

 1. Editura „Sapientia” are ca obiectiv primar promovarea literaturii teologice și filozofice, într-un dialog permanent cu societatea contemporană.
 2. Din obiectivul primar derivă alte obiective secundare, nu mai puțin importante, pe care Editura „Sapientia” și-a propus să le realizez:
  a) sprijinirea activității profesorilor și studenților de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, precum și de la alte Institute teologice din țara, prin publicarea de manuale și alte materiale necesare aprofundării și dezvoltării studiilor teologice;
  b) sprijinirea activității pastorale a preoților și a colaboratorilor lor laici din Biserica noastră locală, prin publicarea de cărți și materiale biblice, liturgice, istorice, catehetice, omiletice etc.;
  c) sprijinirea trăirii creștine a credincioșilor laici, prin publicarea de cărți de spiritualitate și de cultură religioasa, care să-i ajute să-și îndeplinească misiunea lor în Biserica și în lume;
  d) promovarea dialogului cu societatea contemporană, prin publicarea de cărți și materiale religioase, valoroase prin conținutul lor, dar și competitive prin calitate grafică și preț accesibil cumpărătorilor.
 3.  Obiectivul primar, precum și cele secundare pe care și le-a propus Editura „Sapientia” se înscriu într-o viziune de fond care urmarește:
  a) exercitarea slujirii magisteriale (munus docendi) pe care Isus Cristos a încredințat-o Bisericii sale și prin care dorește să-i conducă pe credincioși și pe oamenii de bunăvoință la cunoașterea și trăirea în adevăr;
  b) întărirea personalității Bisericii noastre locale, în dialog cu celelalte Biserici creștine din țară, precum și cu societatea civilă;
  c) promovarea valorilor culturale și teologice din Biserica noastră locală și împărtășirea cu valorile teologice și culturale din Biserica universală;
  d) creșterea nivelului teologic și religios al clerului și credincioșilor laici din Biserica noastră locală;
  e) formarea și promovarea noilor generații de preoți și credincioși laici, fundamentul de mâine al Bisericii noastre locale.

Pentru promovarea calității științifice a producției editoriale, Editura Sapientia își propune următoarele:

 1. Publicarea și promovarea rezultatelor obținute în centrele de cercetare ale Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași;
 2. Publicarea de lucrări reprezentative în domeniul teologie (dogmatică, morală, teologie biblică, spiritualitate creștină etc.);
 3. Asigurarea calității la standarde de excelență, atât pentru conținut, cât și pentru formă;
 4. Promovarea colecțiilor, publicațiilor și volumelor atât la nivel național cât și internațional;
 5. Dezvoltarea unor nuclee de cercetători și creatori în jurul colecțiilor și publicațiilor Editurii Sapientia;
 6. Dezvoltarea relațiilor internaționale ale Editurii Sapientia.
 7. Editura își propune ca în orizontul următorilor 10 ani să se claseze între primele 10 edituri din țară in ceea ce privește calitatea științifică și vizibilitatea editurii în domeniul teologic, și între primele 200 din întreaga lume. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv Editura Sapientia va dezvolta și întări relațiile cu universitățile și instituțiile de cercetare din țară și străinătate dezvoltând o rețea de parteneriate în domeniul promovării excelenței editoriale. Se va implica în publicarea și valorificarea rezultatelor cercetărilor, în special în domeniul teologie. Va atrage atât în colectivul de referenți, în echipele redacționale ale publicațiilor, cât și in calitate de autori care publică constant la Editura Sapientia a cât mai multe personalități din țară și străinătate, acordându-se o atenție deosebită tinerilor valoroși, inclusiv celor aflați la debut.
 8. Editura Sapientia va depune eforturi constante pentru crearea unui nucleu de autori de valoare care să publice constant în cadrul Editurii Sapientia și publicațiilor sale.
 9. Prezența cărților publicate la Editura Sapientia în toate bibliotecile central universitare și în toate bibliotecile județene;
 10. Prezența cărților și publicațiilor Editurii Sapientia în bibliotecile principalelor universități din Uniunea Europeana și în Statele Unite;
 11. Existența cărților și publicațiilor Sapientia în cel puțin 70% din bibliotecile universităților din țară;
 12. Expedierea cataloagelor informaționale către toate bibliotecile central universitare și județene și tuturor librăriilor cu care Editura Sapientia are contract;
 13. Prezenta cărților Editurii Sapientia la difuzare pe Amazon.com
 14. Încheierea unor parteneriate cu difuzori particulari sau rețele de difuzare din Uniunea Europeană, Statele Unite și restul lumii;
 15. Încurajarea publicării de carte în limbi străine;
 16. Încurajarea publicațiilor colective și a proceedingurilor cel puțin parțial într-o limbă străină de preferință engleza;
 17. Apariția unor ediții bilingve;
 18. Publicarea pe Internet a unor abstracte a tuturor volumelor și distribuția acestora în limba româna și engleză;
 19. Dezvoltarea sistemelor open sources pentru toate publicațiile seriale ale Editurii Sapientia;
 20. Dezvoltarea rețelei de publicații seriale și periodice cu caracter științific și cultural și indexarea acestora în baze de date internaționale.