Împotriva păgânilor şi Despre Întruparea Cuvântului

Sfântul Atanasiu de Alexandria, Împotriva păgânilor şi Despre Întruparea Cuvântului, Iaşi 2013, 192 p., 17×24, ISBN 978-606-578-083-5, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Împotriva păgânilor şi Despre Întruparea Cuvântului, scrisă de sfântul Atanasiu de Alexandria și traduse în limba română de pr. dr. Lucian Dîncă. Cartea apare în colecţia Patrologie, formatul 17×24, are 192 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

Prin natura sa de fiinţă raţională, omul îşi pune deseori întrebări. Acestea pot fi oneste sau răutăcioase, cu bună credinţă sau doar batjocoritoare. Atitudinea omului contemporan faţă de Dumnezeu s-a schimbat radical: dacă înainte de perioada modernă Dumnezeu era stăpânul suveran, transcendent şi măreţ, unul în faţa căruia omul trebuia să arate evlavie şi respect, această perspectivă a fost treptat abandonată. Omul a ajuns să pună la îndoială concepţiile clasice despre cine este Dumnezeu, de ce (şi dacă) a creat lumea, să-l îndepărteze din lumea lui cotidiană, sau, mai rău, să-l trateze cu superioritate. Bineînţeles că încă de la întemeierea creştinismului au existat numeroşi critici şi sceptici. Însă, ca şi în zilele noastre, creştinii nu au stat nepăsători, ci au înțeles că este de datoria lor să apere adevărul pe care l-au primit în dar.

Tocmai în acest context se situează şi marele episcop de Alexandria, sfântul Atanasiu (297-373), care, odată ajuns episcop, şi-a dedicat întreaga viaţă luptei împotriva ereziilor vremii (de exemplu, împotriva arienilor care negau divinitatea Cuvântului întrupat). Scrie, aşadar în acest sens, două opere, sub forma unor apologii: Împotriva păgânilor (Contra Gentes) şi Despre Întruparea Cuvântului (De Incarnatione), pe care le prezentăm cititorilor noştri într-un singur volum. Traducerea în limba română a fost realizată de pr. dr. Lucian Dîncă.

Chiar dacă unii au afirmat că aceste două opere sunt independente una de cealaltă, după o succintă analiză a acestora reiese că există o incontestabilă unitate, atât din punct de vedere teologic, cât şi al inspiraţiei filozofice comune. Ba mai mult, încă din primele cuvinte, a doua operă, Despre Întruparea Cuvântului, se prezintă ca fiind partea a doua a unicei opere: „În prima parte nu am analizat decât un aspect al acestei materii atât de abundente”.

Lucrarea se deschide cu un bogat studiu introductiv realizat de părintele Dîncă. Acest studiu, după ce prezintă câteva date biografice ale autorului şi câteva elemente legate de data şi destinatarul operei, trasează principalele linii teologice ale celor două apologii, cu scopul de a facilita lectura cititorului.

Prima secţiune, Împotriva păgânilor (împărţită la rândul ei în două mari părţi), începe printr-o sumară prezentare a istoriei originii idolatriei şi politeismului, prin care Atanasiu doreşte să evidenţieze aspectele cele mai importante, uşor observabile, ale tradiţiilor păgâne (divinizarea elementelor cosmice – soarele, luna, stele – şi a împăraţilor cărora le sunt oferite sacrificii ca unor zei). Apoi, autorul aduce argumente pentru combaterea idolatriei, având ca principal țel, nu atât condamnarea păgânilor şi a idolatrilor, cât mai ales dorința de a-i conduce pe aceştia la cunoașterea adevăratului Dumnezeu, unic şi creator a toate.

A doua secţiune, Despre Întruparea Cuvântului, este o prelungire logică a celei dintâi. Totuşi, caracterul ei literar este cu totul diferit. Aici, sfântul Atanasiu nu mai simte nevoia să justifice credinţa sa în Dumnezeul unic în faţa politeismului grecilor, ci contemplă misterul Cuvântului lui Dumnezeu şi al manifestării sale printre noi din iubire faţă de oameni. Astfel, el ne oferă o bogată teologie a întrupării, teologie care va marca profund generaţiile viitoare.

Cititorul, ajutat de studiul introductiv, dar şi de notele explicative oferite de traducător de-a lungul textului, poate întreprinde lectura acestei duble apologii pentru a descoperi originalitatea, măiestria fără precedent a gândirii sfântului Atanasiu de Alexandria despre misterul central al credinţei creştine – întruparea şi manifestarea lui Dumnezeu în istoria omului. Opera poate fi de folos atât teologilor, cât şi celor care se confruntă cu multiplele provocări ale oamenilor de ştiinţă, ale relativismului, ale criticii înalte a Scripturii, aceasta fiind ca un ghid de apărare.

Laurenţiu Turbuc

 

Atanasiu de Alexandria, Împotriva păgânilor şi Despre Întruparea Cuvântului, Iaşi 2013, 192 p., 17×24, ISBN 978-606-578-083-5, 20 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro