Totum amoris est. Scrisoare apostolică în al IV-lea centenar al morții sfântului Francisc de Sales

Papa Francisc, Totum amoris est. Scrisoare apostolică în al IV-lea centenar al morții sfântului Francisc de Sales, Iași 2022, 32 p., 14×20, ISBN 978-606-578-500-7, 10 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Totum amoris est. Scrisoare apostolică în al IV-lea centenar al morții sfântului Francisc de Sales, scrisă de Papa Francisc și tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecția „Magisterium”, în formatul 14×20, are 32 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei. 

„Un fin interpret” al timpului său, căruia îi era „sete de Dumnezeu” într-un mod nou, şi un „extraordinar director de suflete”, capabil să ajute persoanele să-l caute pe Domnul în propria inimă şi să-l găsească în caritate. Aşa îl descrie papa Francisc pe sfântul Francisc de Sales în scrisoarea apostolică Totum amoris est, „Totul aparține iubirii”, scrisă cu ocazia celui de-al IV-lea centenar al morții învățătorului Bisericii, patron al jurnaliștilor şi comunicatorilor, episcop „exilat” de Geneva. Despre sfântul francez, născut în castelul din Sales, în Savoia, la 21 august 1567, şi mort la Lyon la 28 decembrie 1622, papa subliniază vocația de a se întreba „în fiecare circumstanță a vieţii unde se află cea mai mare iubire”. Nu întâmplător sfântul Ioan Paul al II-lea l-a numit „Învățător al iubirii divine”, aminteşte papa Francisc, nu numai pentru că a scris despre ea „un Tratat voluminos, ci mai ales pentru că a fost martor al ei”.

În schimbarea timpurilor, noi oportunități pentru vestirea Evangheliei

După ce s-a întrebat „despre moştenirea sfântului Francisc de Sales pentru epoca noastră”, pontiful explică faptul că a găsit „iluminante ductilitatea şi capacitatea viziunii sale”. În anii petrecuţi în Parisul de la începutul secolului al XVII-lea, cel pe care Benedict al XVI-lea l-a definit „apostol, predicator, scriitor, om de acțiune şi de rugăciune”, dobândește „percepția limpede a schimbării timpurilor”. Şi în aceste noutăți „el însuși nu şi-ar fi imaginat vreodată să recunoască o atare oportunitate pentru vestirea Evangheliei. Cuvântul pe care l-a iubit încă din tinerețea sa era capabil să se impună, deschizând orizonturi noi şi imprevizibile, într-o lume aflată în tranziție rapidă”. Şi aceasta, pentru papa Francisc, „este ceea ce ne aşteaptă ca misiune esențială şi pentru epoca noastră aflată în schimbare: o Biserică non-autoreferenţială, liberă de orice mondenitate, dar capabilă să locuiască în lume, să împărtăşească viaţa oamenilor, să meargă împreună, să asculte şi să primească”. Este ceea ce a făcut sfântul Francisc de Sales, care ne invită, afirmă papa, „să ieşim dintr-o preocupare excesivă faţă de noi înșine, faţă de structuri, faţă de imaginea socială şi să ne întrebăm mai degrabă care sunt nevoile concrete şi așteptările spirituale ale poporului nostru”.

A-l căuta pe Dumnezeu în inimă şi în istorie

Un „stil de viaţă plin de Dumnezeu” explică papa Francisc, motivat astfel de sfântul episcop: „Dacă omul se gândeşte cu un pic de atenţie la divinitate, simte imediat o oarecare dulce emoție la inimă, ceea ce dovedește că Dumnezeu este Dumnezeul inimii umane”. Aceasta, pentru pontif, este sinteza gândirii sale: „În inimă şi prin inimă”, scrie el, „omul îl recunoaște pe Dumnezeu şi, în acelaşi timp, pe sine însuși, propria origine şi profunzime, propria împlinire, în chemarea la iubire”. Astfel descoperă că credinţa nu este „o abandonare pasivă la o doctrină fără carne şi fără istorie”, ci este „înainte de toate o atitudine a inimii” care se naște din contemplarea vieţii lui Isus şi ne face să locuim în istorie cu încredere şi concretețe „la școala întrupării”.

Discernământul la proba iubirii

Sfântul Francisc de Sales, afirmă papa, „a recunoscut dorința ca rădăcina oricărei vieți spirituale adevărate şi, în acelaşi timp, ca loc al contrafacerii sale”. Pentru aceasta considera fundamental „a pune dorința la încercare prin discernământ”, iar criteriul ultim pentru evaluarea sa „l-a găsit în iubire”, pentru a se întreba, „în fiecare circumstanță a vieţii unde se află iubirea cea mai mare”.

O teologie cufundată în rugăciune şi în comunitate

Pontiful atribuie reflecţiei sfântului Francisc de Sales asupra vieţii spirituale „o demnitate teologică eminentă”, pentru că în el se văd „trăsăturile esenţiale ale modului de a face teologie”. Mai întâi viaţa spirituală, pentru că „teologi se devine în cuptorul rugăciunii”, şi apoi viaţa eclezială, dat fiind că „teologul creştin elaborează gândirea sa cufundat în comunitate”. A scris opere spirituale importante, cum sunt Introducere la viaţa evlavioasă şi Tratatul iubirii lui Dumnezeu, şi mii de scrisori trimise înăuntrul şi în afara zidurilor conventurilor către călugări şi călugăriţe, către bărbați şi femei de curte precum şi oamenilor obișnuiți.

Un stil nou, caracterizat de optimism

În direcțiunea sa spirituală, sfântul Francisc de Sales – explică papa Francisc – vorbește într-un mod nou, folosind „o metodă care renunță la asprime şi se bazează pe deplin pe demnitatea şi capacitatea unui suflet evlavios, în pofida slăbiciunilor sale”. Există în această privire, comentează papa, „optimismul salezian” care „a lăsat amprenta sa durabilă în istoria spiritualității, pentru înfloriri succesive, ca în cazul lui don Bosco după două secole”. Pe la sfârşitul vieţii vedea astfel timpul său: „Lumea devenea aşa de delicată încât în curând nimeni nu va mai îndrăzni să o atingă decât cu mănuşi de catifea, nici să-i îngrijească rănile decât cu coji de ceapă; dar ce contează, dacă oamenii sunt vindecați şi, în definitiv, sunt salvați? Regina noastră, caritatea, face totul pentru fiii săi”. Nu era capitularea în faţa unei înfrângeri – afirmă papa Francisc – cât mai degrabă „intuiţia unei schimbări în desfăşurare şi a exigenţei, complet evanghelice, de a înţelege cum se poate locui în ea”.

Om al dialogului

Astfel, şi în dialogul cu protestanții, aminteşte papa citându-l pe Benedict al XVI-lea, a experimentat „tot mai mult, dincolo de confruntarea teologică necesară, eficacitatea relației personale şi a carității”. În contact cu persoane de confesiune calvinistă, sfântul a fost un abil combatant, dar şi un om al dialogului, inventator de practici pastorale originale, cum sunt vestitele „foi volante”, lipite peste tot şi introduse chiar sub ușile caselor. Şi pentru aceasta a fost ales ca patron al jurnaliștilor.

Nicio impunere

Partea a doua a scrisorii apostolice priveşte la moştenirea sfântului Francisc de Sales pentru epoca noastră, recitind „câteva alegeri cruciale ale sale, pentru umple schimbarea cu înţelepciune evanghelică”. Prima a fost aceea de „a repropune fiecăruia relația fericită dintre Dumnezeu şi ființa umană”, aşa cum face sfântul în Tratatul iubirii lui Dumnezeu. Providența divină atrage inimile noastre la iubirea sa, scrie el, fără nicio impunere, nu cu un „lanț de fier”, ci cu „invitații, atracții delicioase şi inspirații sfinte”. Forma convingătoare, comentează papa, „a unei invitații care lasă intactă libertatea omului”.

Devoțiunea adevărată şi falsă

A doua mare alegere crucială a sfântului din Sales, pentru pontif, „a fost aceea de a fi tratat problema evlaviei”. La începutul cărții Filotea, cum rebotează sfântul Francisc prima sa mare operă, Introducere la viaţa evlavioasă, subliniază despre adevărata evlavie „există numai una şi o mulțime false şi deşarte, dacă n-ai cunoaște-o pe cea adevărată, ai risca să te înșeli şi să pierzi timpul urmărind una absurdă şi superstiţioasă”. Aceasta este descrierea evlaviei false pe care o face: se merge de la „cel care se consacră postului” şi crede că este evlavios pentru că nu mănâncă şi nu bea, dar îşi înmoaie limba „în sângele aproapelui prin bârfă şi calomnie”, la cel care turuie „foarte multe rugăciuni” şi „limba lui se dezlănțuie în tot felul de vorbe jignitoare, arogante şi injurioase” despre toţi. De asemenea, la cel care dă de pomană celor săraci, dar „nu este în stare să scoată blândețea din inima lui pentru a-i ierta pe dușmanii săi”.

În schimb, adevărata evlavie, pentru sfântul Francisc de Sales, „nu este altceva decât o adevărată iubire a lui Dumnezeu, o manifestare a carității, așadar nimic abstract, clarifică papa Francisc, ci „un mod de a fi în concretul existenței zilnice”. De aceea, pentru sfântul episcop, evlavia nu duce la izolare şi nu trebuie izolată „la vreun domeniu protejat şi rezervat. Mai degrabă, ea este a tuturor şi pentru toţi, oriunde suntem, şi fiecare o poate practica în funcţie de propria vocație”.

Viaţa creştină înseamnă a descoperi bucuria de a iubi

În ultimul capitol al scrisorii apostolice, intitulat „Extazul vieţii”, pontiful sintetizează gândirea sfântului Francisc de Sales despre viaţa creştină, care nu este „o retragere intimistă” în propria inimă sau o „ascultare tristă şi cenuşie” faţă de porunci, pentru că acela care „presupune că se ridică spre Dumnezeu, dar nu trăieşte caritatea faţă de aproapele, se înșală pe sine însuși şi pe ceilalți”. În schimb, viaţa creştină este o existență care „a regăsit izvoarele bucuriei, împotriva oricărei uscări a ei”, pentru că acela care trăieşte iubirea adevărată întâlnește libertatea de a iubi şi „izvorul acestei iubiri care atrage inima este viaţa lui Isus Cristos” care şi-a dăruit viaţa pentru noi.

 

De Alessandro Di Bussolo

(După Vatican News, 28 decembrie 2022)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Consacrarea la sfântul Iosif. Minunile părintelui nostru spiritual

Donald H. Calloway, MIC, Consacrarea la sfântul Iosif. Minunile părintelui nostru spiritual, Iași 2021, 312 p., 15×21, ISBN 978-606-578-446-8, 35 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Consacrarea la sfântul Iosif. Minunile părintelui nostru spiritual, scrisă de Donald H. Calloway, MIC, și tradusă în limba română de Ciprian Fechetă. Cartea apare în colecția „Spiritualitate”, în formatul 15×21, are 312 pagini color şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 35 lei.

În secolul al XVI-lea, sf. Ioan al Crucii, unul dintre marii mistici ai Bisericii, mărturisea cu umilință că duce lipsă de o înțelegere corespunzătoare a măreției sf. Iosif. Inspirat fiind de dragostea nemărginită pe care prietena sa, sf. Tereza de Avila, i-o purta sf. Iosif, sf. Ioan al Crucii a luat hotărârea fermă de a căuta să-l cunoască și să-l iubească mai bine pe sf. Iosif.

Dar tu? Tu îl cunoști pe sf. Iosif? Simți că înțelegi cu adevărat măreția lui și iubirea ce ți-o poartă? Ei bine, dragi prieteni, pregătiți-vă! Această carte, Consacrare la sfântul Iosif, este pe cale să vă descopere minunile sf. Iosif, cum nu s-a mai întâmplat până acum!

Acum este timpul sf. Iosif!

Este o pretenție îndrăzneață, recunosc. Totuși, cred cu adevărat că în timpurile de astăzi Domnul vrea să îndrepte într-un mod major inimile noastre, familiile, parohiile, diecezele și întreaga Biserică către sf. Iosif. Această acțiune a Duhului Sfânt în viața Bisericii a început să prindă avânt de ceva vreme încoace.

Nu mă înțelegeți greșit: sf. Iosif a avut dintotdeauna un rol deosebit în viețile și inimile creștinilor. De-a lungul secolelor, sfinți, papi, mistici, învățați și laici deopotrivă au lăudat și exaltat măreția sf. Iosif. În secolul al XVI-lea, Duhul Sfânt a pus în lumină măreția sf. Iosif în Biserică prin intermediul sf. Tereza de Avila. Însă, chiar și înainte de sf. Tereza, măreția sf. Iosif fusese subliniată de sfinți precum Bernard de Clairvaux, Bernardina de Siena și Laurențiu de Brindisi. Mult mai aproape de noi, fer. Joseph Chaminade, sf. Petru Iulian Eymard, fer. Petra a Sfântului Iosif și sf. André Bessette au păstrat vie devoțiunea față de sf. Iosif în viața Bisericii.

Permiteți-mi să vă explic mai departe cum a condus Dumnezeu pașii Bisericii către această clipă.

În 2018, am publicat un cotidian devoțional închinat sfântului Iosif intitulat: Nestematele sfântului Iosif: Înțelepciune zilnică despre Părintele nostru spiritual. În introducere, am întocmit o listă a evenimentelor remarcabile – indicatori divini, dacă vreți așa – din ultimii 150 de ani, care marchează importanța crescândă a sfântului Iosif în viața Bisericii. Prin acestea se vede clar că trăim un timp dedicat mai mult ca oricând sfântului Iosif.

Fără pic de exagerare, Biserica a făcut în 150 de ani mai multe spre promovarea sfântului Iosif decât făcuse în cei 1800 de ani de creștinism de dinainte! Dar de ce acum? De ce sfântul Iosif?

Există nenumărate motive, însă cred că două dintre ele au o importanță enormă.

În primul rând, avem nevoie de paternitatea spirituală a sfântului Iosif care să ocrotească căsătoria și familia. Căsătoria și familia au fost supuse atacurilor dintotdeauna, dar în epoca modernă amenințările au atins culmi colosale. O mulțime de oameni nu mai știu ce înseamnă să fii bărbat sau femeie, ca să nu mai vorbim despre constituirea unei căsătorii sau a unei familii. Ba chiar numeroase țări au pretenția de a redefini căsătoria și familia. Există, așadar, o mare confuzie în această privință, o confuzie cum nu a mai existat în nicio altă epocă a istoriei umane.

În al doilea rând, lumea întreagă are nevoie de o nouă evanghelizare, inclusiv majoritatea creștinilor deja botezați. În această privință, putem privi la sfântul Iosif ca fiind primul misionar. În ziua de azi, el își dorește să li-l prezinte din nou pe Isus neamurilor. Numeroase națiuni și culturi care au fost cândva profund creștine s-au îndepărtat mult de rădăcinile lor și sunt pe calea autodistrugerii. Țări care au fost clădite cândva pe principiile iudeo-creștine au căzut în mâinile ideologiilor și organizațiilor care doresc să le despoaie de orice urmă de sacru. În lipsa unei schimbări radicale, însăși civilizația este în pragul autodistrugerii.

Acum este timpul să te consacri sfântului Iosif! Dumnezeu este cel care îi spune Bisericii că pentru a ocroti căsătoria și familia, pentru a-și ridica moralul, pentru a recuceri teritoriul pierdut și pentru a câștiga sufletele de partea lui Isus Cristos, trebuie ca sfântul Iosif să fie chemat pe câmpul de luptă. El este Groaza diavolilor! Cu puterea paternității sale spirituale, cu nemărginita sa iubire față de copiii săi spirituali și cu mijlocirea sa neîncetată, Biserica își poate reînnoi rolul de lumină a neamurilor, de cetate clădită pe stâncă (cf. Mt 5,14-16)!

Poate te întrebi: „Cum mă pot consacra sfântului Iosif?” Să fiu sincer, există nenumărate căi. Este suficientă chiar și o simplă rugăciune de încredințare. Totuși, dacă vrei să înțelegi cu adevărat măreția părintelui tău spiritual, ar fi indicat să urmezi un program de pregătire și consacrare. Un asemenea program ar trebui să includă persoana sfântului Iosif, privilegiile sale, titulaturile și virtuțile sale, dar mai ales iubirea părintească ce i-o poartă Fiului lui Dumnezeu și restului omenirii. Consacrarea la sfântul Iosif pune la dispoziție un program comprehensiv de pregătire și consacrare la sfântul Iosif, ce vizează credincioșii, familiile, parohiile și diecezele. Prin acest program sper să aprind scânteia consacrării la sfântul Iosif în toată lumea!

Deci, în ce constă acest program? Care este metoda sa? Ei bine, rugându-mă și gândindu-mă cum să organizez acest program al consacrării la sfântul Iosif, am socotit că aș putea să mă folosesc de modelul de 33 de zile deja testat, folosit de sf. Ludovic de Montfort pentru consacrarea sa mariană. Doar nu era să caut eu să reinventez roata, nu? Metoda celor 33 de zile de pregătire este simplă, clară și permite ca subiectul în sine să fie acoperit cât se poate de bine. Iar această metodă de pregătire a sf. Ludovic de Montfort presupune un element de foarte mare importanță: rugăciunea.

Asemenea programului de consacrare mariană al sf. Ludovic de Montfort, Consacrarea la sfântul Iosif este constituită din trei părți:

PARTEA I: Cele 33 de zile de pregătire

PARTEA A II-A: Minunile Părintelui nostru spiritual

PARTEA A III-A: Rugăciunile către sfântul Iosif

Consacrarea la sfântul Iosif se încheie cu a meditație a fer. Guillaume-Joseph Chaminade la Solemnitatea Sfântului Iosif; articolul incredibil al pr. Reginald Garrigou-Lagrange, OP; o scurtă listă a bisericilor și sanctuarelor dedicate sfântului Iosif în lumea întreagă; și o expoziție a lucrărilor de artă dedicate sfântului Iosif realizate expres pentru această carte.

Dragă prietene, suntem pe cale să pornim într-o călătorie care îți va schimba viața. A ne apropia de sfântul Iosif este unul dintre harurile lui Dumnezeu. Parcurgând cele 33 de zile de pregătire și consacrare sfântului Iosif, vei dobândi mari binecuvântări. Sfântul Maximilian Kolbe, cu ceva timp în urmă, se întreba: „Cine ești tu, o, Neprihănit Zămislită?” El a căutat să răspundă la această întrebare prin predică, scrieri și apostolat dedicate consacrării mariane. Astăzi, asemenea lui, mulți își pun întrebarea: „Cine ești tu, sfinte Iosif?” Consacrarea la sfântul Iosif caută să răspundă la această întrebare oferindu-i Bisericii o reînnoire a modului în care este înțeles și apreciat marele sfânt Iosif.

Acum a sosit timpul consacrării la sfântul Iosif!

pr. Donald H. Calloway, MIC, STL

Vicarul provincial al Preoților Mariani ai Neprihănitei Zămisliri

a Sfintei Fecioare Maria, Maica Divinei Providențe

 

 

Aceste cărţi, în limita stocului disponibil, pot fi procurate prin comandă (cu plata taxelor aferente expedierii):

 • prin poştă: Librăria „Sapientia”, Str. Th. Văscăuţeanu, nr. 6; 700462-Iaşi
 • prin e-mail: sapientia@itrc.ro
 • prin telefon: 0754-826-814
 • prin website (online): editurasapientia.ro sau www.librariasapientia.ro
 • direct din Librăria „Sapientia” din Iaşi (incinta Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi)
 • sau la librăriile catolice partenere

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Sfântul Francisc, frate al tuturor şi a toate. Profil uman şi spiritual

Francesco Gioia, Sfântul Francisc, frate al tuturor şi a toate. Profil uman şi spiritual, Iași 2021, 255 p., 14×20, ISBN 978-606-578-435-2, 20 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Sfântul Francisc, frate al tuturor şi a toate. Profil uman şi spiritual, scrisă de Francesco Gioia și tradusă în limba română de Iulian Ghiurca. Cartea apare în colecția „Spiritualitate”, în formatul 14×20, are 255 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 20 lei. 

Francisc şi fraţii săi au schimbat faţa Bisericii în acea întorsură delicată a istoriei pe care a constituit-o secolul al XIII-lea. Sfântul din Assisi a fost un om excepţional, fără îndoială, care i-a fascinat pe cei care l-au întâlnit.

Cartea arhiepiscopului Francesco Gioia se remarcă în primul rând pentru seriozitatea cercetării: miile de referinţe care însoţesc aparatul notelor mărturisesc cu ce meticulozitate a condus propria cercetare, dusă înainte prin continuitate şi constanţă, chiar printre îndatoriri de mare responsabilitate, pe care nu este greu să ni le imaginăm dificile. O carte de acest gen nu se improvizează, nu se alcătuieşte în decurs de câteva săptămâni!

Desigur, el s-a putut bucura şi de truda altora: studiile franciscane au făcut progrese enorme în ultimii treizeci de ani, mai ales în Italia, înfruntând sub diferite perspective, deseori cu o metodă critică perspicace şi riguroasă, relaţia lui Francisc cu creaturile. Mă gândesc, de exemplu, fără ca prin aceasta să intenţionez să-i nedreptăţesc pe mulţi alţii, la volumul pe care Alfonso Marini l-a dedicat relaţiei lui Francisc cu creaţia şi cu animalele. Totuşi, lucrarea prezentă se deosebeşte prin deplinătatea şi vastitatea cercetării, restituind un cadru organic ce cuprinde, în complexitatea sa, raportul Sfântului cu toate creaturile, pe care Francisc le invita continuu la lauda lui Dumnezeu.

Din aceasta derivă şi marea utilitate a acestei cărţi, care pune la dispoziţia unui cerc vast de cititori o masă enormă de informaţii. Chiar şi publicul nespecialist intră imediat în contact direct cu sursele, percepându-le caracterul nemijlocit, intensitatea şi puterea expresivă, ajutat astfel să transpună şi mesajul: cititorul va putea, aşadar, nu doar să avanseze în cunoaşterea Sfântului din Assisi, ci să pătrundă mai profund în experienţa sa spirituală, şi să-i asimileze, poate, idealul şi convingerile.

De aceea, îmi doresc ca truda mons. Gioia să fie răsplătită în mod abundent, nu doar printr-o răspândire adecvată a acestei ultime sale opere, ci şi de roadele spirituale pe care ea le va putea produce în sufletul celor care o vor citi.

Felice Accrocca

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Drumul de credinţă al sfântului Iosif. Meditaţii pregătitoare pentru sărbătoarea sa

Cardinal Anastasio Ballestrero, Drumul de credinţă al sfântului Iosif. Meditaţii pregătitoare pentru sărbătoarea sa, Iași 2021, 76 p., 11×17, ISBN 978-606-578-440-6, 10 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Drumul de credinţă al sfântului Iosif. Meditaţii pregătitoare pentru sărbătoarea sa, scrisă de Cardinalul Anastasio Ballestrero și tradusă în limba română de pr. Cristinel Fodor. Cartea apare în colecția „Rugăciuni creștine”, în formatul 11×17, are 76 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la proclamarea sfântului Iosif ca patron al Bisericii universale de către fericitul Pius al IX-lea, prin decretul Quemadmodum Deus (8 decembrie 1870), papa Francisc a propus celebrarea unui an special dedicat sfântului Iosif, an care se va încheia în ziua de 8 decembrie 2021.

Pentru a marca acest eveniment și pentru a-i ajuta pe creștini să cunoască mai adânc persoana și rolul sfântului Iosif în istoria mântuirii, Editura Sapientia a publicat recent cartea Drumul de credinţă al sfântului Iosif. Meditaţii pregătitoare pentru sărbătoarea sa, semnată de Cardinalul Anastasio Ballestrero (1913-1998) și tradusă în limba română de pr. Cristinel Fodor. De asemenea, în curând va apărea cartea scrisă de pr. Donald Calloway, având titlul Consacrarea către sfântul Iosif.

Cartea cardinalului Ballestrero, pe lângă meditația personală, poate fi folosită și ca o novenă de pregătire la sărbătoarea sfântului Iosif, patronul Bisericii universale (19 martie). Cartea este constituită din nouă teme, fiecare temă având în componența ei un fragment biblic, o reflecție, câteva invocații și o rugăciune finală. La finalul cărții autorul a considerat potrivit să adauge nr. 22-32 din enciclica sfântul Ioan Paul al II-lea Redemptor Custos (15.08.1989), dedicată sfântul Iosif, Purtătorul de grijă al Mântuitorului. Iată aceste teme:

 1. Chemarea sfântului Iosif
 2. Docilitatea sfântului Iosif la planul lui Dumnezeu
 3. Credinţa sfântului Iosif
 4. Iosif, model de rugăciune
 5. Tăcerea umilă a sfântului Iosif
 6. Tăcerea activă a sfântului Iosif
 7. Tăcerea contemplativă a sfântului Iosif
 8. Misiunea sfântului Iosif
 9. Sfântul Iosif, patronul Bisericii
 10. Purtătorul de grijă al Mântuitorului

Rugăciune în cinstea sfântului Iosif

Reflecțiile cardinalului Anastasio Ballestrero dezvoltă ceea ce subliniază și Directoriul despre evlavia populară şi liturgie: „De-a lungul secolelor, mai ales cele recente, reflecţia eclezială a scos în evidenţă virtuţile sfântului Iosif, între care strălucesc: credinţa, care în el s-a tradus în adeziune deplină şi curajoasă la proiectul mântuitor al lui Dumnezeu; ascultarea sârguincioasă şi tăcută faţă de manifestările voinţei sale; iubirea şi respectarea fidelă a Legii, evlavia sinceră, tăria în încercări; iubirea feciorelnică faţă de Maria, exercitarea necesară a paternităţii, ascunderea activă” (nr. 219).

Este cunoscută devoțiunea papei Francisc față de sfântul Iosif. În timpul călătoriei la Manila, el a povestit despre obiceiul său de a pune sub statuia lui „Iosif dormind”, aflată pe biroul său din „Sfânta Marta”, un bilet pe care sunt scrise propriile griji. Și nu doar atât. Într-o notă de pe la jumătatea scrisorii „Patris corde”, papa amintește despre provocarea pe care o lansează de 40 de ani în fiecare zi: după recitarea Laudelor, spune o veche rugăciune găsită într-o carte de rugăciuni din secolul al XIX-lea. Destinatarul acelei „provocări” zilnice este sfântul Iosif, deoarece, după ce i s-a încredințat totul, „situații grave și greutăți”, acea rugăciune se termină cu aceste cuvinte: „Să nu se spună că te-am invocat zadarnic”.

Pr. dr. Ștefan Lupu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Fericitul Anton Durcovici : floare aleasă în Grădina Maicii Domnului

Dănuţ Doboș, Petru Ciobanu, Fericitul Anton Durcovici : floare aleasă în Grădina Maicii Domnului, Iași 2020, 234 p., 14×20, ISBN 978-606-578-421-5, 20 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Fericitul Anton Durcovici : floare aleasă în Grădina Maicii Domnului, scrisă de dr. Dănuţ Doboș și pr. dr. Petru Ciobanu. Cartea apare în colecția „Istoria Bisericii”, în formatul 14×20, are 234 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 20 lei. 

Mă bucură şi susţin – ca urmaş al fericitului Anton Durcovici în fruntea acestei binecuvântate dieceze – orice iniţiativă al cărei scop este tocmai perpetuarea în timp a amintirii acestui model de credinţă şi de speranţă, de iubire şi de dăruire de sine, de luptă dusă până la vărsarea sângelui, după exemplul oferit de Mântuitorul Isus Cristos.

Evenimentul din 17 mai 2014 nu a fost doar un punct de sosire, ci şi unul de plecare, pentru că ne responsabilizează să facem tot posibilul ca figura fericitului Anton Durcovici să fie cât mai cunoscută. Şi astfel de manifestări nu au lipsit, dovadă fiind publicarea tezei de doctorat a pr. Isidor Iacovici, dedicată figurii fericitului nostru episcop, precum şi a intervenţiilor Preasfinţitului Petru Gherghel referitoare la Anton Durcovici. Nu mai puţin importante în această perpetuare a memoriei „martiriului iubirii lui Cristos” sunt contribuţia asociaţiei „Anton Durcovici”, simpozioanele şi alte manifestări ştiinţifice dedicate episcopului nostru martir. De asemenea, nu putem să nu amintim pagina dedicată Mesajului Sfinţilor din revista Lumina creştinului, în care este prezentată, deja de mai mult timp, aceeaşi figură impunătoare, în diversele sale aspecte, a fericitului episcop Anton Durcovici.

Mă bucur şi pentru această nouă carte ce adună în paginile ei toate scrisorile pastorale ale Preasfinţitului Petru Gherghel publicate după 17 mai 2014, precum şi articolele dedicate înaintaşului nostru publicate în sus-amintita rubrică a revistei noastre diecezane. Amintesc în mod deosebit contribuţia domnului dr. Dănuţ Doboş, care s-a dăruit, alături de alţi preoţi şi cercetători din Dieceza de Iaşi, procesului de beatificare şi de popularizare a lui Anton Durcovici, precum şi cea a pr. dr. Fabian Doboş şi a pr. dr. Petru Ciobanu, preot al Diecezei de Chişinău.

Răsfoind această carte, vom avea posibilitatea să (re)descoperim viaţa fericitului Anton Durcovici în diverse evenimente din trecerea sa prin această viaţă pământească. Însă consider că, mai mult decât un simplu aspect istoric, această carte vrea să ne dea o lecţie de credinţă, prezentându-ne diverse aspecte ale vieţii spirituale a seminaristului, preotului şi episcopului Anton Durcovici.

Adresez mulţumirile şi felicitările mele de păstor al Diecezei de Iaşi autorilor şi Editurii Sapientia, având speranţa fermă că poporul credincios va putea găsi în paginile acestei cărţi noi motive de a fi cât mai aproape de Dumnezeu, de Biserică şi de păstorii acesteia. Totodată, nădăjduiesc că exemplul sericitului Anton Durcovici ne va ajuta pe toţi să găsim noi căi spre sfinţenia la care suntem chemaţi şi noi motive de a spera, în pofida tuturor dificultăţilor care ne marchează existenţa.

Fericite Anton Durcovici, ajută-ne să rămânem credincioşi vocaţiei noastre de creştini, mai ales aceleia de a fi misionari acolo unde ne aflăm, pentru a putea face cunoscute tuturor oamenilor faptele puterii Domnului şi gloria plină de strălucire a Domniei Sale (cf. Ps 145,12).

PS Iosif Păuleţ

Episcop de Iaşi

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


A ieșit Semănătorul. VII. Predici la sfinți și sărbători

Claudiu Dumea (+), A ieșit Semănătorul. VII. Predici la sfinți și sărbători, Iași 2020, 368 p., 14×20, 25 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea A ieșit Semănătorul. VII. Predici la sfinți și sărbători, scrisă de pr. Claudiu Dumea (+). Cartea apare în colecția „Omiletica”, în formatul 14×20, are 368 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 25 lei.

Titlul colecției „A ieșit semănătorul…” face referință la începutul parabolei semănătorului din Evanghelia după sfântul Matei (13,3-9) și sugerează rolul pe care îl are această culegere de predici și omilii: să ajute ca ceea ce a fost semănat prin cuvântul Domnului să nu se risipească, ci să aducă rod.

Volumul „Predici la sfinți și sărbători” oferă meditații despre viața următorilor sfinți din Calendarul Roman:

16 ianuarie. Sfântul Marcel

24 ianuarie. Sfântul Francisc de Sales

28 ianuarie. Sfântul Toma de Aquino

31 ianuarie. Sfântul Ioan Bosco

2 februarie. Întâmpinarea Domnului

6 februarie. Sfântul Paul Miki şi însoţitorii

18 februarie. Sfânta Bernadeta Soubirous

27 februarie. Sfântul Gabriel al Maicii Îndurerate

19 martie. Sfântul Iosif

4 aprilie. Sfântul Isidor de Sevilla

25 aprilie. Sfântul Marcu

30 aprilie. Sfântul Iosif Cottolengo

1 mai. Sfântul Iosif Muncitorul

2 mai. Sfântul Atanasiu

6 mai. Sfântul Dominic Savio

8 mai. Fericitul Ieremia Valahul

14 mai. Sfântul Matia, apostol

26 mai. Sfântul Filip Neri

3 iunie. Sfântul Carol Lwanga

5 iunie. Sfântul Bonifaciu

13 iunie Sfântul Anton de Padova

21 iunie. Sfântul Alois de Gonzaga

24 iunie. Naşterea sfântului Ioan Botezătorul

29 iunie. Sfinţii apostoli Petru şi Paul

3 iulie. Sfântul Toma, apostol

11 iulie. Sfântul Benedict

22 iulie. Sfânta Maria Magdalena

25 iulie. Sfântul Iacob, apostol

1 august. Sfântul Alfons Maria de Liguori

4 august. Sfântul Ioan Maria Vianney

6 august. Schimbarea la faţă a Domnului

9 august. Sfânta Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein)

10 august. Sfântul Laurenţiu

14 august. Sfântul Maximilian Maria Kolbe

21 august. Sfântul Pius al X-lea

24 august. Sfântul Bartolomeu

28 august Sfântul Augustin

29 august. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

13 septembrie. Sfântul Ioan Gură de Aur

14 septembrie. Înălţarea Sfintei Cruci

21 septembrie. Sfântul Apostol Matei

23 septembrie. Sfântul Padre Pio

27 septembrie. Sfântul Vincenţiu de Paul

29 septembrie. Sfinţii Arhangheli

30 septembrie. Sfântul Ieronim

1 octombrie. Sfânta Tereza a Pruncului Isus

4 octombrie. Sfântul Francisc de Assisi

15 octombrie. Sfânta Tereza de Avila

18 octombrie. Sfântul Luca, evanghelist

28 octombrie. Sfinţii Simon şi Iuda Tadeul, apostoli

1 noiembrie. Toţi Sfinţii

2 noiembrie. Pomenirea tuturor credincioşilor răposaţi

4 noiembrie. Sfântul Carol Borromeu

10 noiembrie. Sfântul Leon cel Mare, papă

17 noiembrie. Sfânta Elisabeta a Ungariei

13 decembrie. Sfânta Lucia

14 decembrie. Sfântul Ioan al Crucii

26 decembrie. Sfântul Ştefan

27 decembrie. Sfântul Ioan Evanghelistul

28 decembrie. Pruncii Nevinovaţi

Sfânta Familie

Aceste predici se adresează păstorilor, dar și credincioșilor care vor să-și revigoreze viața sufletească după modelul sfinților ridicați la cinstea altarelor și trecuți în Calendarul Bisericii Catolice.

Colecția „A ieșit Semănătorul” cuprinde următoarele volume de predici, omilii și meditații scrise de pr. Claudiu Dumea (+):

1. A ieşit semănătorul… Predici. Adventul şi Crăciunul.

2. A ieşit semănătorul… Predici. Postul Mare şi Timpul Pascal.

3/1. A ieşit semănătorul… Predici. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII.

3/2. A ieşit semănătorul… Predici. Timpul de peste an. Săptămânile XVIII-XXXIV. Solemnităţile Domnului din Timpul de peste an.

4. A ieşit semănătorul… Predici la sărbătorile Maicii Domnului.

5/1. A ieşit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII.

5/2. A ieşit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile XVIII-XXXIV.

6. A ieşit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Anul II. Timpul de peste an.

7. A ieşit semănătorul… Predici la sfinți și sărbători.

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Martirologiul Roman

Martirologiul Roman: reformat conform normelor decretelor Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican şi promulgat de Papa Ioan Paul al II-lea, Iași 2020, 792 p., 17×24, ISBN 978-606-578-403-1, ?? lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea MARTIROLOGIUL ROMAN: reformat conform normelor decretelor Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican şi promulgat de Papa Ioan Paul al II-lea, tradusă în limba română de pr. dr. Petru Ciobanu. Cartea apare în colecția „Liturgie”, în formatul 17×24, are 792 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de ?? lei.

Încă din timpurile străvechi, Biserica a celebrat victoria pascală a lui Cristos în sfinţii săi din vechea şi noua alianţă, mărturisind cu bucurie participarea credincioşilor la comuniunea Trupului mistic al Domnului Isus Cristos, Mântuitorul nostru.

În decursul secolelor, ea s-a îngrijit în diferite moduri să păstreze amintirea numelor şi operelor sfinţilor. Din acest motiv, acelaşi Martirologiu Roman, a cărui ediţie întâi a apărut din voinţa Papei Grigore al XIII-lea în anul 1584, de mai multe ori revăzut, modificat şi amplificat până în anul 1960, prin decizia altor pontifi romani, a fost readaptat conform noilor reglementări ale Calendarului şi adevărului istoriei Bisericii. Într-adevăr, el provine dintr-un antic Martirologiu latin numit Ieronimian, redactat prin confluenţa diferitor calendare – roman, african şi sirian – şi, prin urmare, mărit treptat cu numele multor sfinţi din alte regiuni, însă în multe locuri greşit prin dublări, confuzii şi alte erori.

Normei Constituţiei despre sfânta Liturghie Sacrosanctum Concilium a Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican: „Faptele martirilor sau vieţile sfinţilor vor fi aduse la conformitate cu adevărul istoric”, trebuie să i se supună numele sfinţilor înscrişi în Martirologiu şi elogiile lor examinării ştiinţei istorice şi cercetate mai cu grijă decât s-a făcut în precedenţă. Pe lângă aceasta, a devenit necesar să fie incluşi şi sfinţii şi fericiţii care se bucură de o venerare publică aprobată de Biserică sau pentru că sunt obiectul unui cult adus lor din timpuri imemorabile, chiar dacă local, sau proclamaţi în mod solemn după anul 1960.

Această lucrare uriaşă şi laborioasă, care a durat o perioadă lungă, a ajuns acum la sfârşit, în modul de a putea fi publicată odată cu începutul mileniului al treilea şi propunând credincioşilor, zi de zi, numele şi exemplul sfinţilor.

Prin urmare, Suveranul Pontif Ioan Paul al II-lea a aprobat, cu autoritatea sa apostolică, ediţia prezentă a Martirologiului Roman, pe care Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor acum îl promulgă şi îl declară oficial.

Cardinal Jorge A. Medina Estévez

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Alice de Schaerbeek

Ignace Beaufays, Alice de Schaerbeek, Iași 2019, 78 p., 14×20, ISBN 978-606-578-372-0, 10 lei.

 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Alice de Schaerbeek, scrisă de Ignace Beaufays și tradusă în limba română de pr. dr. Lucian Dîncă. Cartea apare în colecția „Viețile sfinților”, în formatul 14×20, are 78 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 10 lei.

 

Apariţia acestei lucrări în limba română a fost posibilă datorită dorinţei unei persoane care poartă numele sfintei Alice – Alice Sorina Tudosă –, care şi-a dorit ca viaţa acesteia să fie cunoscută şi de membrii poporului nostru român. Cartea părintelui franciscan belgian Ignace Beaufays (1870-1945), apărută în 1945 la Bruxelles, în colecţia „Saints de nos Provinces”, prezintă viaţa acestei sfinte şi a fost tradusă în limba română de părintele asumpţionist Lucian Dîncă.

Această carte ne oferă posibilitatea unei întâlniri. Orice întâlnire aduce cu sine emoţie, posibilitatea de a creşte interior şi ne poate îmbogăţi sufleteşte. Întâlnirea cu sfânta Alice ne va ajuta, de exemplu, să preţuim mai mult valoarea spirituală a suferinţei, ca modalitate de a ne uni şi mai mult cu Cristos cel sărac şi suferind, după cum şi eroina acestei cărţi a iubit suferinţa şi a văzut în această realitate a vieţii pământeşti posibilitatea de a rămâne mereu alături de Cristos, alesul inimii ei. Autorul biografiei sale, un anume călugăr cistercian numit Gomer, care stă la baza elaborării acestei cărţi, ne-a lăsat o frumoasă caracterizare a sufletului nobil pe care l-a avut această mireasă a lui Cristos: „Mireasa lui Cristos ardea de dragoste pentru toţi oamenii. Era gata să îndure orice act de umilinţă şi orice suferinţă pentru ca ei să ajungă la mântuire. Îi consola pe cei trişti, îi alina pe bolnavi, îndepărta ispitele trupeşti şi le arăta tuturor calea mântuirii”.

Citind aceste pagini, meditând la exemplul de viaţă pe care ni l-a lăsat sfânta Alice de Schaerbeek, vom avea, aşadar, ocazia de a ne întâlni cu un suflet ales, nobil sub aspect spiritual, care ne invită şi pe noi să cultivăm acele valori care ne fac cu adevărat ucenici ai Domnului şi fraţi cu cei din jurul nostru.

Pr. Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Cele mai frumoase vieți ale sfinților pentru copii

Max Bolliger şi Ute Thönissen, Cele mai frumoase vieți ale sfinților pentru copii, Iași 2017, 128 p., 17×24, ISBN 978-606-578-294-5, 25 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Cele mai frumoase vieți ale sfinților pentru copii, scrisă de Max Bolliger şi Ute Thönissen și tradusă în limba română de pr. Liviu-Marcis Matieș. Cartea apare în colecția „Viețile sfinților”, în formatul 17×24, color, are 128 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 25 lei.

Cine sunt sfinții? La această întrebare unii răspund cu această frumoasă expresie: sfinții sunt „ferestre spre Infinit” sau „ferestrele Infinitului”. Iar acest lucru este cât se poate de adevărat! Cine privește cu atenție viața unui sfânt, indiferent dacă acesta a trăit în primele secole ale erei creștine, în perioada Evului Mediu sau în perioada contemporană, nu poate să nu rămână surprins de transparența cu care acesta face „vizibile” harul, iubirea şi milostivirea lui Dumnezeu. Sfinții sunt cei care, de-a lungul vieții lor, au dus o muncă neobosită de purificare, şi astfel, „fereastra” lor a devenit transparentă pentru lumina lui Dumnezeu.

Fiecare dintre noi este chemat să devină o astfel de „fereastră transparentă”, prin care ceilalți să poată vedea lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Cele mai bune și mai pertinente modele în acest sens sunt tocmai sfinții. Având în vedere că sfinții sunt mereu actuali, pentru că mesajul lor este mereu actual, noi suntem invitați – ca să înaintăm mai ușor pe drumul credinței noastre – să-i cunoaștem și să imităm virtuțile lor.

Dacă toți suntem chemați să facem acest lucru, aceasta înseamnă că nici cei mici – copiii – nu sunt excluși de la cunoașterea celor care s-au remarcat prin virtuțile și trăirea lor și și-au „câștigat” titlul de „sfânt”.

Editura Sapientia vine în ajutorul copiilor şi le propune cartea intitulată „Cele mai frumoase vieți ale sfinților pentru copii”. Ea apare în limba română graţie traducerii realizate de părintele Liviu-Narcis Matieş din originalul german (Die schönsten Heiligenlegenden, Mit Illustrationen von Ute Thönissen, Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2008).

Autorul Max Bolliger și-a structurat cartea în 12 părţi (plecând de la cele 12 luni ale anului calendaristic) și prezintă un număr de 51 de vieți de sfinţi, care au trăit în epoci şi perioade foarte diferite. Arcul de timp pe care îl ocupă este unul care, practic, coincide cu timpul Bisericii: prezintă figuri de sfinți începând chiar cu perioada apostolică (de exemplu, sfântul Matei, apostol şi evanghelist) şi venind până în perioada contemporană (sfântul Maximilian Kolbe, mort în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în lagărul de concentrare de la Auschwitz).

Aceste povestioare, prezentate într-un mod foarte captivant şi viu, au menirea de a-i face pe copii, dar şi pe toţi ceilalţi cititori, să înțeleagă că sfinții pot fi adevărate modele de viață și de trăire autentică a credinței creștine, chiar și în contextul socio-cultural în care trăim noi astăzi.

Pentru ca aceste scurte istorioare să fie cât mai atractive şi uşor de parcurs, Max Bolliger a inclus în această lucrare numeroase imagini, lucrate cu măiestrie şi mult talent de Ute Thönissen. Aceste minunate tablouri au rolul de a-i conduce pe cititori în lumi mai mult sau mai puţin îndepărtate.

Cartea „Cele mai frumoase vieți ale sfinților pentru copii” poate fi de un real folos copiilor care sunt dornici să afle noi şi interesante cunoștințe despre oameni care au dus o viață de credință eroică, dar şi părinților, cateheților și celor care se ocupă de instruirea religioasă a copiilor, pentru a le prezenta viețile sfinților într-un limbaj simplu și atractiv.

Laurențiu Turbuc

 

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Viața sfântului Dominic

Henri-Dominique Lacordaire, Viața sfântului Dominic, Iași 2017, 14×20, 305 p., ISBN 978-606-578-321-8, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Viața sfântului Dominic, scrisă de Henri-Dominique Lacordaire și tradusă în limba română de pr. Petru Ciobanu. Cartea apare în colecţia „Viețile sfinților”, în format 14×20, are 305 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de20 lei.

Prin cartea intitulată Viața sfântului Dominic, pr. Henri-Dominique Lacordaire ne propune, să descoperim figura emblematică și contribuția pe care acest sfânt a adus-o în viața Bisericii.

Cine a fost sfântul Dominic? În cadrul unei audiențe generale, Papa Benedict al XVI-lea spunea despre el: „Sfântul Dominic a fost un om al rugăciunii. Îndrăgostit de Dumnezeu, nu a avut altă aspiraţie decât mântuirea sufletelor, în special ale celor căzute în mrejele ereziilor din timpul său; imitator al lui Cristos, a întrupat în mod radical cele trei sfaturi evanghelice, unind cu proclamarea cuvântului o mărturie a unei vieţi sărace; sub călăuzirea Duhului Sfânt, a înaintat pe calea desăvârşirii creştine. În orice moment, rugăciunea a fost forţa care a reînnoit şi a făcut tot mai rodnice operele sale apostolice”.

Dominic s-a născut în Spania, la Calaruega, în jurul anului 1170. A studiat la o şcoală celebră din Palencia şi s-a deosebit prin interesul față de studiul Sfintei Scripturi şi prin iubirea faţă de săraci. A fost hirotonit preot, iar în urma unor călătorii prin Europa, alături de episcopul Diego de Osma, a descoperit două mari provocări ale Bisericii din timpul său: existenţa popoarelor încă neevanghelizate şi sfâşierea religioasă din sudul Franţei, din cauza unor grupuri eretice care îi îndepărtau pe oameni de adevărul credinţei. Astfel, acţiunea misionară faţă de cei care nu cunosc evanghelia şi opera de reevanghelizare a comunităţilor creştine au devenit scopurile pe care Dominic şi-a propus să le urmeze.

Cu această dorinţă misionară, Dominic a întemeiat Ordinul Predicatorilor, având la bază regula sfântului Augustin, adaptată la cerințele timpului său. Pentru a avea succes în misiunea sa de evanghelizare, Dominic a pus accentul pe două valori indispensabile: viața comunitară trăită în sărăcie și studiul. Întemeierea ordinului a fost aprobată provizoriu de Papa Inocențiu al III-lea și confirmată de Papa Honoriu al III-lea în anul 1216. Până la moartea sa, pe 6 august 1221, Dominic a întemeiat multe mănăstiri, iar numărul fraților care l-au urmat a crescut în mod considerabil.

Cartea se deschide cu o scurtă biografie a autorului francez Henri-Dominique Lacordaire (1802-1861). După convertirea sa, el a fost sfințit preot și împreună cu pr. Felicité de Lamennais și vicontele Charles de Montalembert a întemeiat revista „L’Avenir”, a cărei deviză era „Dumnezeu și libertatea”. Ulterior, din dorința de a face parte dintr-un ordin călugăresc, îl alege pe cel al fraților predicatori, pentru regula acestuia: predicarea și studiul.

În cele 18 capitole care alcătuiesc conținutul cărții sunt prezentate: situația Bisericii în secolul al XII-lea, originile și începutul vieții sfântului Dominic, activitatea pastorală și călătoriile cu scop diplomatic alături de episcopul său. După aceea sunt descrise etapele și călătoriile care au dus la fondarea Ordinului Predicatorilor și la întemeierea diferitelor conventuri, până la moartea sa. Ultimul capitol tratează despre etapele procesului de canonizare și conține câteva note cu privire la documentele primare ale vieții sfântului Dominic.

La sfârșitul cărții, într-un apendice, sunt cuprinse Scrisoarea enciclică Fausto appetente die a Papei Benedict al XV-lea, cu ocazia celui de-al VII-lea centenar de la moartea sfântului Dominic (29 iunie 1921), Audienţa generală a Papei Benedict al XVI-lea din Aula „Paul al Vl-lea” de pe 3 februarie 2010, Audienţa generală a Papei Benedict al XVI-lea din Piaţa Libertăţii – Castel Gandolfo de pe 8 august 2012, rugăciunea fericitului Iordan de Saxonia către sfântul Dominic și o novenă în cinstea sfântului Dominic.

Această carte este adresată celor care vor să aprofundeze viața și spiritualitatea sfântului Dominic, dar și misiunea Ordinului Predicatorilor, acea misiune de reevanghelizare necesară și în timpul nostru.

Octavian Sescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro