Lecționarul Roman, vol. V: Sfinții

Lecționarul Roman, vol. V: Sfinții, Iași 2013, 942 p., 21×30, ISBN 978-606-578-122-1, 160 lei.

  Editura „Sapientia” anunţă apariţia Lecționarului Roman, vol. V: Sfinții, publicat de Conferința Episcopală din România și având recunoașterea (recognitio) Congregației pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor, ca ediție tipică pentru limba română. Al cincilea din cele șase volume în care va fi tipărit Lecționarul Roman apare în formatul 21×30 cm, cartonat, tipărit în două culori, roșu și negru, și are 942 de pagini. Lecționarul poate fi comandat fie prin poșta română (la adresa Editurii Sapientia), fie prin poșta electronică (email: sapientia@itrc.ro; slupu@itrc.ro), fie telefonic (0232 225228; 0232 276132; mobil: 0754 826814; 0744 811625). Preţul este de 160 lei.

   După publicarea primei traduceri a Bibliei în Biserica Romano-Catolică din România (28 iunie 2013), traducere efectuată de pr. Alois Bulai și pr. Eduard Pătrașcu, Conferința Episcopală din România a autorizat comisia liturgică a Diecezei de Iași să opereze înlocuirea textelor biblice din Lecționarul Roman, care s-au folosit până acum pe teritoriul României, cu textele din această nouă traducere și ținând cont de a doua ediție tipică a Ordo Lectionum Missae, publicat de Congregația pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor în 1981.

   Așa cum se știe, după reforma liturgică realizată de Conciliul al II-lea din Vatican, s-au publicat două ediții tipice ale Lecționarului Roman. Prima ediție tipică pentru Biserica Catolică a fost publicată în anul 1969, iar a doua, în anul 1981. În România, prima ediție a Lecționarelor (în cinci volume, fără volumul VI) a fost publicată de pr. Ioan Ciuraru între anii 1978-1980, după Ordo Lectionum Missae din 25 mai 1969. Între anii 1999-2000, din cauza situației precare în care ajunseseră Lecționarele și mai ales din cauză că vechea ediție se epuizase, la inițiativa și sub coordonarea pr. Alois Bulai, la Editura Presa Bună s-au retipărit aceste Lecționare într-o nouă formă grafică și tipografică.

   În anul 1981, Congregația pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor a publicat o nouă ediție a Lecționarului Roman. Principala noutate a acestei ediții constă în faptul că folosește pentru lecturile biblice textul Neovulgatei, așa cum a stabilit Papa Ioan Paul al II-lea prin constituția apostolică Scripturarum thesaurus din 25 aprilie 1979. Pe lângă aceasta, se mai adaugă următoarele diferențe: 1) A fost lărgit textul „Principiilor generale”; 2) Au fost introduse toate referințele biblice conținute în Lecționarele riturilor sacramentelor și sacramentaliilor, publicate după prima ediție a Orânduirii lecturilor de la Liturghie; 3) Au fost adăugate și indicațiile biblice pentru lecturi în unele Liturghii „pentru diferite necesități”, ca și pentru lecturile la alte Liturghii introduse pentru prima dată în Liturghierul Roman din 1975; 4) Cât privește celebrările Sfintei Familii, a Botezului Domnului, a Înălțării și a Rusaliilor au fost adăugate referințe la lecturi „ad libitum”, astfel ca să rezulte complet, și pentru aceste celebrări, cadrul textelor biblice, așa cum sunt distribuite în ciclurile A, B, C din Lecționarul festiv; 5) S-au introdus indicațiile biblice pentru sfinții adăugați ulterior în Calendarul Roman general.

   Noua ediție a Lecționarului Roman în limba română a fost realizată de Comisia liturgică din cadrul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi după textul original latin: Missale Romanum, Ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, Ordo Lectionum Missae, Editio typica altera, Libreria Editrice Vaticana 1981. Traducerea acestor texte a fost aprobată de Conferinţa Episcopală Română cu prot. nr. 112/29.11.2006 şi a obţinut recunoaşterea (recognitio) din partea Congregaţiei pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor prin decretul nr. 1527/03/L.

   Lecționarul Roman în limba română apare sub egida Conferinței Episcopale Române și va fi tipărit în șase volume: 1. Timpul Adventului și Timpul Crăciunului; 2. Timpul Postului Mare și Timpul Pascal; 3. Timpul de peste An, Săptămânile I-XVII; 4. Timpul de peste An, Săptămânile XVIII-XXXIV; 5. Sfinții; 6. Pentru Liturghiile rituale și votive, pentru Liturghiile celebrate în diferite necesități sau trebuințe, la Liturghiile pentru răposați.

   Precizăm că, prin dispoziția Conferinței Episcopale Române, această ediție a Lecționarului Roman este declarată tipică pentru România și intră în vigoare începând cu anul liturgic 2013-2014.

Pr. dr. Ştefan Lupu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro