„Mergeți și faceți ucenici din toate națiunile”. Introducere în teologia religiilor

Ștefan Lupu, Mergeți și faceți ucenici din toate națiunile. Introducere în teologia religiilor, Iași 2012, 14×20, 420 p., ISBN 978-606-578-051-4, 25 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Mergeți și faceți ucenici din toate națiunile. Introducere în teologia religiilor, scrisă de pr. dr. Ștefan Lupu. Cartea apare în colecţia „Tratate de teologie”, formatul 14×20 cm, are 420 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 25 lei.

În acest tratat sunt dezvoltate anumite teme de teologie catolică asupra religiilor, precum şi unele consideraţii fundamentale cu privire la dialogul interreligios. Acestea îşi găsesc locul lor în interiorul reflecţiei asupra credinţei creştine, stimulată de vitalitatea religiilor şi de redeschiderea discursului asupra religiei în cadrul dezbaterii culturale contemporane care interoghează teologia. O astfel de premisă este indispensabilă pentru a avea în vedere domeniul de studiu şi de cercetare în interiorul căruia se regăsesc aceste reflecţii.

În tratarea acestor teme vom ţine cont şi de celelalte domenii culturale care se ocupă de fenomenul religios, comparând aspectele fundamentale ale religiilor: simbolurile, riturile şi doctrinele. Nici nu am putea proceda altfel. Abordarea pluridisciplinară este astăzi extrem de utilă şi rodnică pentru a intra în profunzimea realităţii studiate, mai ales în cazul unor teme complexe şi variate, cum este şi faptul religios. Totuşi, consideraţiile noastre vor fi făcute întotdeauna în urma unei riguroase distincţii epistemologice pentru a putea asigura teologiei domeniul său specific de cercetare şi metodologia sa distinctă.

Vom aborda problemele cu privire la sensul fenomenului religios din punct de vedere creştin. În realitate, nu se pune problema existenţei mai multor religii şi faptul că astăzi, mai mult ca în trecut, ele intră în contact cu creştinismul, pentru că lucrul acesta este evident. Mai urgentă este datoria de a explica relaţia Bisericii cu religiile pentru că ne confruntăm cu pretenţia fiecărei religii de a reprezenta calea autentică spre absolut şi divin. În încercarea de a depăşi situaţia problematică pe care o produce această situaţie, e clar că nu poate fi practicată calea sincretismului şi a relativismului religios, care înseamnă negarea indirectă a autenticităţii fiecărei religii luată în parte, fiind considerate drept incapabile de a se justifica în ele însele şi, implicit, lipsite de consistenţă.

Perspectiva care stă la baza consideraţiilor teologice care se regăsesc în acest studiu are un caracter trinitar şi constituie fundamentul argumentărilor. De fapt, misterele creştine care încearcă să clarifice realitatea religiilor şi le situează în interiorul istoriei mântuirii sunt următoarele: Tatăl este originea şi fundamentul tuturor lucrurilor, Fiul este răscumpărătorul omului, Duhul Sfânt este cel care dă viaţă întregii umanităţi.

Prima parte a cărţii intră într-o vie dezbatere cu privire la situarea epistemologică a teologiei religiilor. Partea a doua cuprinde patru teme care aprofundează problema religiilor în viziunea creştină: adevărul religios, Duhul Sfânt în relaţie cu religiile, ideea de paternitate ca o modalitate de a interpreta, din punct de vedere teologic, sensul creştin al religiilor, ritualurile religioase şi sacramentele creştine. Partea a treia tratează diferite teme referitoare la dialogul religios şi la motivele care justifică, din punct de vedere teologic, proiectul şi practica acestuia.

Analizele de faţă sunt însoţite de certitudinea că doar la lumina unor convingeri fondate şi justificate, bazate pe conţinuturi ale doctrinei şi ale credinţei creştine, este posibilă iniţierea unor forme concrete de întâlnire, de comparaţie cu credincioşii de alte religii, fără ca acest lucru să clatine propria adeziune la credinţă şi la Biserică, ci cu curajul de a colabora pentru propăşirea morală şi spirituală a umanităţii.

Pr. dr. Ștefan Lupu

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro