Nobila frumuseţe a artei de a celebra şi a spaţiului liturgic

Daniel Iacobuț, Nobila frumuseţe a artei de a celebra şi a spaţiului liturgic, Iași 2015, 14×20, 128 p., ISBN 978-606-578-216-7, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Nobila frumuseţe a artei de a celebra şi a spaţiului liturgic, scrisă de pr. dr. Daniel Iacobuț. Cartea apare în colecția „Tratate de teologie”, formatul 14×20 cm, are 128 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei. 

Două mâini, una – întinsă şi îndreptată spre actul unei atingeri dătătoare de viaţă, cealaltă – puţin strânsă şi în aşteptarea gestului creator, asemenea unei flori care aşteaptă atingerea razelor de soare pentru a-şi deschide petalele. Astfel a ilustrat Michelangelo Buonarotti scena creării lui Adam în renumita frescă din Capela Sixtină a Vaticanului. Degetul creator al lui Dumnezeu se întinde aproape atingând degetul fără viaţă al lui Adam. Liturgia umple golul rămas dintre cele două degete. Aşa cum în metafora Capelei Sixtine întâlnim o mână creatoare şi mântuitoare mereu întinsă spre noi, tot astfel istoria mântuirii reprezintă de fapt istoria mâinilor noastre ce primesc darul minunat al iubirii şi al vieţii de la Cristos, Mâna pe care Dumnezeu ne-a întins-o pentru veşnicie. Liturgia este tocmai această întâlnire minunată şi mântuitoare dintre Dumnezeu şi om, este scara lui Iacob pe care mântuirea coboară la noi, pentru ca noi să putem fi înălţaţi către Dumnezeu.

Întâlnirea dintre Dumnezeu şi om, comuniunea dintre Preasfânta Treime şi umanitate este esenţa şi eficacitatea ultimă a tuturor celebrărilor Bisericii. Fie că celebrează culmea şi izvorul vieţii ei, adică sfânta Liturghie, fie că săvârşeşte celelalte sacramente sau sacramentalii, Biserica se lasă atinsă de harul lui Dumnezeu, intră într-o comuniune mereu mai intensă cu iubirea Preasfintei Treimi. Astfel, creştinul descoperă frumuseţea inefabilă a lui Dumnezeu, o frumuseţe care îi redă şi lui strălucirea originară de fiu al lui Dumnezeu, creat după chipul şi asemănarea sa. El se descoperă pe sine ca marea capodoperă pe care Dumnezeu o realizează şi o desăvârşeşte prin celebrarea sfintelor taine.

Artistul divin cheamă fiecare om să se lase atins de harul său, să devină „artistul vieţii proprii, făcând din propria viaţă o lucrare de artă, o capodoperă” (sfântul Ioan Paul al II-lea, Scrisoare către artişti, 1). Liturgia este locul privilegiat al acestei atingeri, în care frumuseţea lui Dumnezeu descoperită nouă de Cristos ne pătrunde şi ne recreează drept fii în Fiul. Acesta este motivul principal pentru care stă în natura liturgiei să fie o iradiere a frumuseţii iubirii divine. Într-adevăr, capodopera comuniunii cu Dumnezeu are nevoie să fie celebrată de liturgie prin gesturi, cuvinte şi simboluri „demne, armonioase şi frumoase” (Sacrosanctum Concilium 122).

Opera de artă săvârşită de Cristos în inimile credincioşilor devine vizibilă prin arta unei comunităţi şi a preotului său de a celebra sfintele taine (ars celebrandi), precum şi prin frumuseţea artei liturgice. Aceste două căi de iradiere ale frumuseţii divine, arta de a celebra şi arta sacră, sunt temele primelor două părţi ale cărţii de faţă. De fapt, sunt două conferinţe ţinute în cadrul cursurilor de formare permanentă ale preoţilor romano-catolici ai Diecezei de Iaşi în anul 2013 şi 2015. A treia parte a cărţii are scopul de a continua tematica conferinţei despre arta liturgică şi conţine texte extrase din documentele unor conferinţe episcopale cu privire la cele mai importante locuri ale spaţiului liturgic. Normele prezente în această parte reprezintă rodul efortului depus de unele Biserici locale pentru ca spaţiul pe care omul îl pune la dispoziţie acţiunii mântuitoare actualizate de liturgie să fie marcat de o nobilă şi evanghelică frumuseţe.

Toate cele trei părţi doresc în final să dea mărturie despre încrederea Bisericii în puterea de evanghelizare a artei de a celebra şi a frumuseţii spaţiului liturgic.

Pr. dr. Daniel Iacobuț

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro