Preotul – părinte şi medic sufletesc

Iosif Tiba, Preotul – părinte şi medic sufletesc, Iaşi 2015, 144 p., 14×21, ISBN 978-606-578-191-7, 15 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Preotul – părinte şi medic sufletesc, scrisă de pr. Iosif Tiba. Cartea apare în colecţia „Tratate de teologie”, formatul 14×21, are 144 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 15 lei.

Citeam zilele trecute un blog interesant al părintelui Laurențiu Dăncuță și am dat de un comentariu la articolul postat de dânsul „De ce sunt preot?” În acest comentariu, doamna Claudia Stan dădea o definiție simplă, dar la obiect, a întrebării mai sus menționate. „Ce apreciez cel mai mult la un preot este delicatețea interioară, care dă naștere acelei forme de iubire care îl face să se lase deoparte pe el (uneori în mod eroic, dar într-un eroism discret, neostentativ, inserat aproape imperceptibil în firescul cotidian) pentru a fi alături de alții. Preotul e semn concret al iubirii lui Cristos, în toate gesturile, cuvintele si faptele sale. Ca noi toţi, preotul va fi judecat, la apusul vieții, după iubire (așa cum spune sfântul Ioan al Crucii), însă, deoarece multă iubire i s-a încredințat, multă iubire i se va cere. Un preot bun este acela la vederea căruia primul cuvânt care îți vine în minte e acesta: iubire. Fiindcă preotul e un slujitor al iubirii, un mărturisitor al iubirii, preotul este, ca alter Christus, iubirea însăși”.

Apoi, aș vrea să subliniez importanța fără margini a preotului, pe care, chiar el însuşi de multe ori nu o conștientizează. Sfântul Ioan-Maria Vianney descrie într-un mod unic preotul și misterul sacramental al Preoției: „Fără sacramentul Preoției, nu l-am putea avea pe Domnul. Cine l-a așezat în tabernacolul din altar? Preotul. Cine ți-a întâmpinat sufletul la începutul vieții? Preotul. Cine-ți hrănește sufletul și-i dă putere pe cale? Preotul. Cine ți-l va pregăti să apară înaintea lui Dumnezeu, spălându-l pentru cea din urmă oară în sângele lui Isus Cristos? Preotul, mereu preotul. Și dacă s-ar întâmpla ca în urma păcatului sufletul tău să moară, cine îl va readuce la viața harului, cine îi va reda liniștea și pacea? Din nou, tot preotul… După Dumnezeu, preotul este totul! Numai în cer își va da el seama pe deplin de ceea ce este”.

Despre misterul și vocația medicinală a preotului ne vorbește părintele Iosif Tiba în cartea apărută de curând la Editura Sapientia, cu titlul sugestiv: Preotul – părinte şi medic sufletesc. Încă din primul capitol autorul scoate în evidență forța preotului, care este iubirea, și identitatea acestuia dată de caritatea Tatălui. Cel de-al II-lea capitol se intitulează „Preotul – părinte și medic sufletesc”. Chiar dacă pare un capitol dintr-un curs de medicină, autorul subliniază că Preoția este medicina sufletului, iar teologia trebuie văzută ca știința de vindecare a omului. În capitolul al III-lea, arta vindecării sufletului și preotul sunt inserați într-un spațiu eclezial, ascetic, pentru că sacramentul Pocăinței este chiar cabinetul de vindecare pentru suflet. Capitolul al IV-lea se axează pe dimensiunea medicală și terapeutică a Preoției, sacrament văzut ca un dar din urma căruia se trag anumite beneficii spirituale. Tot aici, direcțiunea spirituală este evaluată și definită ca medicină pe drumul sfințeniei. În capitolul al V-lea ne este prezentat cel care a văzut în sacramente niște medicamente, adică sfântul Toma de Aquino (1225-1274). Tot el este cel care situează bine rolul Euharistiei în edificarea Bisericii. Euharistia, ca aliment și medicament de vindecare este tratată în capitolul al VI-lea, loc în care se face un parcurs al vindecării, pornind de la Sfânta Scriptură, Tradiție și Magisteriul Bisericii. Ideea călăuzitoare a acestui capitol poate fi sintetizată în următoarele cuvinte: „Euharistia ca medicament, rădăcină, prefigurare și împlinire a Bisericii”. În ultimul capitol (capitolul al VII-lea), atenția cititorului este îndreptată spre însoțirea și direcțiunea spirituală, făcându-se relaționări între ramura terapeutică și cea spirituală și terminând cu explicarea importanței rugăciunii, ca far călăuzitor pentru eficacitatea direcțiunii spirituale.

Sperăm ca această carte să fie un ajutor pentru preoții din Biserica noastră, o oglindă în care fiecare să-și regăsească identitatea și misiunea ce le-a fost încredințată. Totodată, sperăm să fie o lectură benefică atât pentru cei chemați la viața sacerdotală, cât și pentru „pacienții cabinetului medical”, pentru o conștientizare a demnității și valorii preotului și pentru acordarea respectului cuvenit lui.

Gabriel Cochiorca

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro