Piatra de cristal

Irinel Iosif Iosub, Piatra de cristal, Iași 2005, 12×17, 196 p., ISBN: 973-8474-62-0, 10 RON.

Piatra de cristal este titlul primului volum de poezii al tânărului preot Iosif Irinel Iosub.

Am avut prilejul să citesc aceste lucrări în manuscris, înainte ca ele să se fi constituit într-o „Piatră de cristal”, în panoplia editorială a „reginei literaturii” (dacă-mi este îngăduit) şi să-mi fac, încă de pe atunci, o părere.

Ştiam de la G. Papini, şi nu numai, că poezia şi religia se înrudesc până la confuzie; ştiam că poezia trebuie să fie artă trăită cu sfinţenie, până ce în cuvinte se simte acea „ardere-de-tot” (despre care pomeneşte în Psalmi regele David), sau… că religia, Evangheliile, cuvântul Domnului, trebuie să fie atât de bine asimilate felului nostru de-a trăi, până la a deveni identitari mărturisirii cuvântului; iar… evanghelizarea… să se facă… şi firesc…, dar pentru ca firescul să aibă efect, trebuie să fie comunicat artistic! Să faci din artă rugăciune şi din rugăciune o artă!

Sigur că, în viaţa de păstorire a majorităţii preoţilor, până la urmă se ajunge la un moment de confluenţă, de topire a acestor două revărsări lăuntrice şi enoriaşii îşi modelează spiritele, după forma şi măsura în care slujitorul altarului şi-a cristalizat dimensiunea sacrului.

Iosif Irinel Iosub are privilegiul talentului literar, al receptării sensibile a lumii, al naturii, al divinului; iar aceasta l-a condus spre confluenţa celor două albii: poezia şi religia. Şansa ca ele să pornească împreună, să se întrepătrundă, încă de la începutul drumului său de păstorire, este o binecuvântare. Beneficiarii sunt enoriaşii, care va trebui să înţeleagă că duhul creaţiei vine, sporeşte doar prin credinţă.

Piatra de cristal este o carte care s-a cerut scrisă, în perioada studiilor făcute în Italia de tânărul poet, în perioada de căutare, de înţelegere a drumului asumat, a angajamentului de slujire „în via Domnului”.

Profesia aleasă este una grea, responsabilă.

Trebuie să fii formator de conştiinţe! Multe dintre lucrările îmbuchetate în Piatra de cristal sunt şi argumentul responsabilizării, al asumării scopului înalt, vertical, toate având ca temelie o atitudine de încredere desăvârşită în Dumnezeu, de abandon în credinţa mântuitoare şi întotdeauna biruitoare! Dar nu înseamnă că acest început de drum nu este scutit de întrebări, de uşoare nelinişti, de doruri umane. Important este că toate stările manifestate sunt fidel supravegheate şi direcţionate pe o albie bine gestionată, în care, chiar dacă licăre în luciul poeziei, melancolia, dorul, dorinţa, totdeauna, deasupra străjuieşte biruitor Astrul-raţiunii-sacre.

Sentimentul de iubire îl mută din propria inimă în centrul Universului sau din inima pământului îşi încarcă propria inimă. Pentru ca, de acolo, sufletul său de poet, binecuvântat şi de harul cunoaşterii Cuvântului-divin, să se transforme în spectru: într-o floare de cristal a iubirii, a drumului spre desăvârşire.

Versurile lui Irinel Iosif Iosub aduc linişte şi claritate. Aşa cum îi este şi sufletul. Iar sufletul său este aureolat de dorinţa de a-şi împărtăşi frumuseţea interioară cu cei în slujba cărora s-a dăruit: oamenilor, în general, creştinilor, oamenilor din satu-i natal, părinţilor etc. Lor le închină sufletul său liric, elanul tineresc, savoarea mesajului divin.

Salutăm acest început de drum editorial prin publicarea acestor îmbuchetări lirice sub titlul Piatra de cristal şi-i dorim preotului Irinel Iosif Iosub clipe roditoare de frumos creativ şi încununarea lor în, mereu, alte volume!

Constanţa Apetroaie

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro