Să ne rugăm cu Litaniile

Ștefan Lupu, Petru Ciobanu, editori, Să ne rugăm cu Litaniile, Iași 2020, 250 p., 14×20, ISBN 978-606-578-407-9, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Să ne rugăm cu Litaniile, editată de pr. dr. Ștefan Lupu și pr. dr. Petru Ciobanu. Cartea apare în colecția „Rugăciuni creștine”, în formatul 14×20, are 250 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 20 lei.

Constituţia Sacrosanctum Concilium a Conciliului al II-lea din Vatican spune că „viaţa spirituală nu se poate reduce numai la participarea la liturgia sacră. Într-adevăr, deşi creştinul e chemat să se roage în comun, trebuie şi să intre în camera sa pentru a se ruga Tatălui în ascuns” (SC 12). La acelaşi număr, citându-l pe sfântul Paul (1Tes 5,17), se afirmă că creştinul trebuie să se roage fără încetare.

Despre importanţa rugăciunii în viaţa creştinului ne-a învăţat însuşi Mântuitorul, când le-a spus ucenicilor pe care îi luase cu el în Grădina Măslinilor: „Rugaţi-vă ca să nu intraţi în ispită!” (Mt 27,41) Mai mult, el însuşi, ca Învăţător, ne serveşte drept exemplu de rugăciune, numeroase fiind mărturiile evangheliştilor în această privinţă (cf. Mt 6,9; 14,23; 26,39; Mc 1,35; Lc 3,21; 4,1-2; 4,42; 5,16; 6,12; 9,28-29; 11,1; 21,37; 22,41 etc.) Şi apostolii, pe lângă exemplul pe care ni-l oferă, nu o dată ne cheamă să perseverăm în rugăciune. Dintre îndemnurile lor, îl vom aminti pe cel al sfântului Paul din Scrisoarea către Coloseni: „Stăruiţi în rugăciune” (4,2).

Rugăciunea este calea spre sfinţenie şi acest lucru l-au înţeles atât de bine sfinţii. Sfântul Augustin de Hippona scria că „rugăciunea este înălţarea de la lucrurile pământeşti la cele cereşti; este căutarea lucrurilor celor mai înalte, dorinţa după cele nevăzute”, Sfântul Ioan Scărarul spunea că „rugăciunea ţine lumea”, iar sfântul Josemaría Escrivá de Balaguer scria că „rugăciunea este cea mai puternică armă a creştinului”. Fericitul Anton Durcovici, pentru a indica importanţa rugăciunii, le spunea seminariştilor: „Cine se roagă cu siguranţă se va mântui, iar cine nu se roagă cu siguranţă se va pierde”.

Ce este rugăciunea? Pornind de la scrierile marelui episcop al Hipponei, a fost elaborat un decalog al rugăciunii, conform căruia:

  1. Rugăciunea este darul lui Dumnezeu pe care omul trebuie să-l implore ca un cerşetor.
  2. Rugăciunea este un exerciţiu de umilinţă, pornind de la propria cunoaştere în faţa lui Dumnezeu.
  3. Rugăciunea este lucrarea Duhului Sfânt care „intervine pentru noi cu suspine negrăite” (Rom 8,26), ca să primim cuvintele şi vocea pentru a ne ruga lui Dumnezeu.
  4. Rugăciunea este un exerciţiu de împăcare, de reculegere interioară, pentru că este nevoie să intrăm în propria inimă, fugind de împrăştiere, pentru a ne întâlni cu Cristos, Învăţătorul interior.
  5. Rugăciunea este un exerciţiu de iubire, pentru că ea înseamnă a iubi şi a te lăsa iubit de Dumnezeu; a te lăsa transformat de Dumnezeu prin focul iubirii sale; a te lăsa golit de iubirea lucrurilor lumeşti pentru a te umple de Dumnezeu; a te uni cu Cristos.
  6. Rugăciunea este un dialog de iubire cu Dumnezeu, un dialog care înseamnă a-l asculta pe Dumnezeu şi a-i răspunde; un dialog purtat pentru a-l întâlni pe Dumnezeu şi a-l căuta cu mai multă iubire.
  7. Rugăciunea este întâlnirea cu voinţa lui Dumnezeu, pentru că prin ea învăţăm să nu ne opunem voinţei lui Dumnezeu şi să ne punem viaţa noastră în mâinile lui Dumnezeu, ştiind că doar el ne poate face în stare să-i împlinim voinţa.
  8. Rugăciunea este dorinţa îndrăgostită de Dumnezeu, pentru că ea este „strigătul inimii”.
  9. Rugăciunea înseamnă a te simţi Biserică şi comunitate.
  10. Rugăciunea este înălţarea inimii la Dumnezeu.

Prin urmare, revenim la îndemnul sfântului Paul: „Stăruiţi în rugăciune”.

La ce bun încă o carte de rugăciuni? Oare nu sunt atâtea? Oare nu este plin şi internetul de nenumărate site-uri cu rugăciuni?

Am voit să adunăm în această carte o serie de litanii prin care să invocăm – ca „descendenţă aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt” (1Pt 2,9) – milostivirea lui Dumnezeu Treime pentru noi, ca şi mijlocirea preasfintei Fecioare Maria şi a sfinţilor în multele noastre necesităţi spirituale. Litaniile, 80 la număr, sunt grupate în patru categorii: 1) Preasfânta Treime; 2) Preasfânta Fecioară Maria; 3) Sfinţii şi 4) Pentru diferite necesităţi.

În prima categorie sunt incluse litaniile către Persoanele Preasfintei Treimi, inclusiv cele către Preasfânta Inimă a lui Isus, către preţiosul său sânge, către preasfânta Euharistie şi către Providenţa divină. A doua categorie cuprinde o serie de litanii adresate Maicii Domnului, unele bine cunoscute credincioşilor, altele mai puţin cunoscute. În categoria a treia – cea mai mare – au fost incluse o serie de litanii către sfinţi, aşezate în ordinea comemorării lor în calendarul roman. În sfârşit, categoria a patra cuprinde trei litanii pentru diferite necesităţi, mai exact, pentru sfinţirea preoţilor, pentru sufletele din purgator şi pentru oprirea avorturilor.

În speranţa că această culegere ne va ajuta pe fiecare să fim şi mai aproape de Dumnezeu, nu ne rămâne decât să repetăm îndemnul sfântului Paul: „Rugaţi-vă fără încetare!”

Editorii

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro