Codul de drept canonic

Codul de drept canonic, Iași 2004, 14×20, 1156 p., ISBN: 973-8474-47-7, 30 RON.

Prima traducere a noului Cod de drept canonic (1983) a fost publicată de pr. dr. Ioan Tamaş, în anul 1995, în formă pro-manuscripto, la tipografia Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi. În noua ediţie, pr. Ioan Tamaş a revizuit traducerea, ajutat fiind şi de pr. dr. Mihai Patraşcu.

Prezenta traducere a Codului de drept canonic apare în ediţie bilingvă, textul original latin şi traducerea română. Textul latin după care s-a făcut traducerea este cel publicat de Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, Codex iuris canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, Libreria Editrice Vaticana, 1989. La acest text, pr. Mihai Patraşcu s-a îngrijit să adauge un indice analitic şi un mic dicţionar juridico-canonic, foarte util pentru cei care studiază dreptul canonic, dar şi pentru cei ce doresc să consulte dreptul canonic.

Despre importanţa Codului de drept canonic, precum şi despre dificultăţile traducerii lui în limba română, a scris pr. Ioan Tamaş în prefaţa la această lucrare, pe care o redăm integral:

„Traducerea unui text legislativ ecleziastic din limba latină în limba română este un lucru destul de dificil şi, totodată, riscant. Este un lucru dificil, deoarece, prin natura sa, textul latin este concis şi foarte exact, cu o terminologie proprie, deseori nesemnalată de dicţionare. Unii termeni sunt intraductibili sau, dacă totuşi sunt traduşi, pierd mult din semnificaţia proprie. De aceea, am considerat că e mai bine să-i las în original. Câteva exemple: ipso iure, ipso facto, ad limina, a latere, latae sententiae, ferendae sententiae. Apoi, un text legislativ nu poate fi parafrazat sau tradus în mod liber. De aceea, m-am străduit să rămân cât mai fidel textului original. Aşa se explică de ce uneori versiunea românească pare greoaie, lipsită de eleganţă şi chiar şocantă, îndeosebi pentru urechile mai puţin familiarizate cu textele legislative.

Pe de altă parte, traducerea unui text legislativ din limba latină în limba română este şi un lucru destul de riscant, deoarece foarte uşor se pot strecura imprecizii şi chiar erori de fond, alterându-se astfel sensul voit de legiuitor. Precizia, atât de necesară în drept, poate fi găsită numai în textul original, adică cel latin.

Prezenta traducere este adresată tuturor celor care doresc să cunoască legile universale ale Bisericii Catolice Latine, dar, mai ales, viitorilor preoţi, care nu cunosc suficient de bine limba latină, precum şi tuturor celor care desfăşoară activitate pastorală. S-ar putea să nu fie numaidecât o traducere perfectă. Cu toate acestea, o prezint cu multă încredere, fiind încurajat şi de afirmaţia sfântului Toma de Aquino: melius enim esse et esse minimum, quam omnino non esse (IV Sent., d. 50, q. 20, 1 gl. 3, arg. 1)”.

Şt. Lupu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro