Cartea Sinodală

Dieceza de Iași, Cartea Sinodală, Iași 2005, 356 p., 17×24, 15 RON.

Cartea sinodală prezintă sugestiile şi hotărârile Sinodului Diecezan care a avut loc în perioada 8 decembrie 2001 – 8 decembrie 2004, cu scopul de a edifica şi de a pregăti Biserica locală de Iaşi pentru provocările noului mileniu.

Cartea sinodală a fost promulgată prin decret episcopal, semnat în noua Catedrală episcopală, la data de 8 decembrie 2005, şi oglindeşte roadele imediate ale lucrărilor sinodale. Elaborată de un colectiv coordonat de PS Aurel Percă, episcop auxiliar al Diecezei de Iaşi, lucrarea este structurată pe 16 capitole, divizate în paragrafe numerotate, pentru a facilita consultarea. Acest volum este deosebit de important, întrucât, după cum se exprimă şi PS Aurel, „fiecare sinod este un fel de îndemn la metanoia, adică la o convertire… la o schimbare a modului de a gândi”, iar un prim pas spre acest deziderat îl constituie acest volum, care se adresează tuturor credincioşilor şi oamenilor de bunăvoinţă. În cuprinsul cărţii, cititorul va găsi şi un indice tematic.

Lucrarea de faţă reprezintă o carte de vizită a credincioşilor catolici din Moldova şi permite cunoaşterea lor şi a realităţii Bisericii locale, care se confruntă cu marile probleme ale societăţii româneşti actuale. Poate fi consultată şi citită cu uşurinţă, întrucât limbajul este accesibil, iar volumul a fost realizat cu precădere pentru credincioşii laici, pentru a conştientiza mai bine apartenenţa lor la Biserica locală de Iaşi şi chemarea de a înainta în larg şi de a-şi arunca mrejele unei trăiri evanghelice în lume.

Stud. Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro