Compendiu de doctrină socială a Bisericii

Consiliul Pontifical pentru Dreptate și Pace, Compendiu de doctrină socială a Bisericii, Iași 2007, 672 p., 15×21, ISBN 978-973-3980-10-5, 40 RON.

În decursul istoriei sale şi îndeosebi în ultimii o sută de ani, Biserica nu a renunţat niciodată – conform cuvintelor Papei Leon al XIII-lea – să pronunţe „cuvântul ei de drept” în privinţa problemelor vieţii sociale. Continuând să expună şi să actualizeze bogata moştenire a doctrinei sociale catolice, Papa Ioan Paul al II-lea a publicat, în timpul pontificatului său, trei mari enciclice – Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis şi Centesimus Annus – care constituie etape fundamentale ale gândirii catolice privind acest domeniu. Numeroşi episcopi din întreaga lume au contribuit în timpurile recente la aprofundarea doctrinei sociale a Bisericii. La fel au făcut şi numeroşi cercetători, pe toate continentele.

Prin urmare, era de aşteptat să fie editat un compendiu cu tot acest material, prezentând în mod sistematic fundamentele doctrinei sociale catolice. Această misiune a fost preluată în mod lăudabil de către Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, dedicând acestei iniţiative o muncă intensă ce s-a finalizat în 2004.

Lucrarea arată cum doctrina socială catolică are şi valoarea de instrument al evanghelizării (cf. Centesimus Annus, 54), pentru că pune persoana umană şi societatea umană în relaţie cu lumina evangheliei. Principiile doctrinei sociale a Bisericii, care se bazează pe legea naturală, sunt confirmate şi consolidate în credinţa Bisericii de evanghelia lui Cristos.

În această lumină, omul este invitat, înainte de toate, să se descopere ca fiinţă transcendentă, în fiecare dimensiune a vieţii, incluzând-o şi pe cea legată de contextele sociale, economice şi politice. Credinţa conduce la plinătate semnificaţia familiei, care, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, constituie prima celulă vitală a societăţii; mai departe, ea luminează demnitatea muncii, care, văzută ca activitate a omului rânduită spre împlinirea sa, are prioritate asupra capitalului şi constituie dreptul de participare la roadele care derivă din muncă.

În textul de faţă se poate vedea apoi importanţa valorilor morale fondate pe legea naturală scrisă în conştiinţa fiecărei fiinţe umane; de aceea, fiecare conştiinţă umană este obligată să cunoască şi să respecte această lege. Omenirea de astăzi cere mai multă dreptate în faţa fenomenului globalizării; ea percepe preocuparea vie pentru ecologie şi pentru gestionarea corectă a problemelor publice; acordă atenţie necesităţii de a salva conştiinţa naţională, fără a pierde totuşi din vedere calea dreptăţii şi conştiinţa unităţii familiei umane. Lumea muncii, modificată profund de cuceririle tehnologice moderne, cunoaşte nivele extraordinare de calitate, însă înregistrează şi forme inedite de instabilitate, exploatare şi chiar de sclavie în cadrul aceloraşi societăţi aşa-zis prospere. În diferite zone ale planetei continuă să crească nivelul bunăstării, dar creşte ameninţător numărul noilor săraci şi se extinde în regiuni diverse diferenţa dintre ţările mai puţin dezvoltate şi ţările bogate. Piaţa liberă – proces economic cu aspecte pozitive – îşi arată totuşi limitele sale. Pe de altă parte, iubirea preferenţială faţă de cei săraci reprezintă o alegere fundamentală a Bisericii, care o propune tuturor oamenilor de bunăvoinţă.

În acest fel, este evident faptul că Biserica nu poate înceta de a-şi face auzită propria voce privind „lucrurile noi” (res novae), tipice pentru epoca modernă, pentru că este misiunea ei să-i invite pe toţi oamenii să se dăruiască total pentru a face să crească mereu o civilizaţie autentică orientată mai mult spre căutarea unei dezvoltări umane integrale şi solidare.

Problemele actuale de natură culturală şi socială îi privesc, înainte de toate, pe credincioşii laici, chemaţi, cum aminteşte Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, să se ocupe de cele vremelnice, orientându-le după voinţa lui Dumnezeu (cf. Lumen Gentium, 31). Prin urmare, se poate înţelege uşor importanţa formării laicilor, pentru ca, prin sfinţenia vieţii lor şi prin forţa mărturiei lor, să contribuie la progresul umanităţii. Acest document vrea să-i ajute în misiunea lor zilnică.

Numeroase elemente aduse aici împreună sunt împărtăşite de alte Biserici şi comunităţi ecleziale, ca şi de alte religii. Textul a fost astfel elaborat încât să fie util nu numai celor din interior (ad intra), catolicilor, ci şi celor din afară (ad extra). De fapt, fraţii care sunt uniţi prin acelaşi Botez, cei care urmează alte religii şi toţi oamenii de bunăvoinţă pot găsi aici ocazii rodnice de reflecţie şi o motivaţie comună pentru dezvoltarea integrală a fiecărei persoane şi a omului întreg.

Prezentul volum se adresează nu doar clericilor şi persoanelor implicate în munca pastorală, ci şi tuturor acelora care doresc să asculte glasul Bisericii cu privire la problemele şi întrebările de natură morală cu care se confruntă omul contemporan.

Card. Angelo Sodano

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro