Caietele Conciliului. 3. Lumen Gentium

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 3. Lumen Gentium, Iași 2023, 328 p., 17×24, ISBN 978-606-578-523-6, 40 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 3. Lumen Gentium, scrisă de Dicasterul pentru Evanghelizare și tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 17×24, are 328 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 40 lei. 

În scrisoarea pe care Papa Francisc a scris-o pentru pregătirea Jubileului din 2025 se spune că „cele patru Constituții ale Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican, împreună cu magisteriul acestor decenii, vor continua să orienteze și să îndrume poporul sfânt al lui Dumnezeu, astfel încât ei progresează în misiunea de a aduce tuturor vestirea cu bucurie a Evangheliei”.

În lumina acestei solicitări, s-a decis realizarea unei serii de volume mici, foarte ușoare, intitulate „Caietele Conciliului”. Sunt volume mici scrise într-un limbaj foarte simplu, direct, capabil să implice cititorul. Nu este, așadar, un „comentariu”, ci mai degrabă o prezentare scurtă și concisă a bogățiilor Conciliului al II-lea din Vatican.

Papa Francisc scrie în introducerea sa: „Pregătirea pentru Jubileul din 2025 reluând în mâini textele fundamentale ale Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican este o angajare pe care o cer tuturor s-o primească drept moment de creştere în credinţă (…)

Pun în mâinile tuturor creştinilor, mai ales ale tinerilor, aceste abile şi eficace materiale ajutătoare, care reparcurg temele fundamentale ale celor patru Constituţii conciliare. Doresc ca ele să poată găsi o largă primire şi să aducă roade bune pentru reînnoirea comunităţilor noastre. Le încredinţez îndeosebi episcopilor, preoţilor, cateheţilor şi familiilor, ca să găsească formele cele mai adecvate pentru a face actuală învăţătura părinţilor conciliari, în perspectiva următorului Jubileu 2025”.

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului 1. Istoria; Dei Verbum, Iași 2023, 162 p., 17×24, ISBN 978-606-578-521-2, 30 lei.

Temele tratate în acest volum:

Elio Guerriero, Conciliul al II-lea din Vatican. Istoria şi semnificaţia pentru Biserică

Rino Fisichella, Revelaţia drept Cuvânt al lui Dumnezeu (DV 1-5)

Rino Fisichella, Tradiţia (DV 7-10)

Antonio Pitta, Inspiraţia (DV 11-13)

Marco Cardinali, Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii (DV 21-26)

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 2. Sacrosanctum Concilium, Iași 2023, 294 p., 17×24, ISBN 978-606-578-522-9, 40 lei.

Temele tratate în acest volum:

Arturo Elberti, Liturgia în misterul Bisericii (SC 1-2.7-13)

Maurizio Compiani, Sfânta Scriptură în liturgie (SC 24 şi 35)

Samuele Ugo Riva, Trăirea liturgiei în parohie (SC 40-46)

Fulvia Maria Sieni, Misterul euharistic (SC 47-58)

Edward McNamara, Liturgia Orelor (SC 83-101)

Dominik Jurczak, Sacramentele (SC 59-83)

Giuseppe Midili, Duminica, dar al lui Dumnezeu (SC 59-83)

Maurizio Barba, Timpurile forte ale anului liturgic (SC 102.109-111)

Marco Frisina, Muzica şi liturgia (SC 112-121)

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 3. Lumen Gentium, Iași 2023, 328 p., 17×24, ISBN 978-606-578-523-6, 40 lei.

Temele tratate în acest volum:

Cettina Militello, Misterul Bisericii (LG 1-5)

Maria Gloria Riva, Imaginile Bisericii (LG 6-8)

Salvator Pié-Ninot, Poporul lui Dumnezeu (LG 9-17)

Guillermo Juan Morado, Biserica este pentru evanghelizare (LG 17)

Philip Goyret, Papa, episcopii, preoţii şi diaconii (LG 18-29)

Mimmo Muolo, Laicii (LG 30-38)

Maica Veronica Maria, Amintire vie a modului de a trăi al lui Isus

François-Marie Léthel, Sfinţenia ca vocaţie universală (LG 39-42)

Achim Schütz, Biserica pe cale şi Biserica cerească (LG 48-51)

Stefania Falasca, Maria (LG 52-69)

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 4. Gaudium et spes, Iași 2023, 304 p., 17×24, ISBN 978-606-578-524-3, 40 lei.

Temele tratate în acest volum:

Giovanni Cesare Pagazzi, Biserica în lumea de astăzi (GS 1-3)

Manuela Tulli, Marea temă a sensului vieţii (GS 4)

Gianni Cardinale, Societatea oamenilor (GS 23-32)

Francesco Antonio Grana, Autonomie şi slujire (GS 33-45)

Andrea Tornielli, Familia (GS 47-52)

Fabio Marchese Ragona, Cultura (GS 53-62)

David Hillier, Economia şi finanţele (GS 63-72)

Franca Giansoldati, Politica (GS 73-76)

Ignazio Ingrao, Dialogul ca instrument (GS 83-93)

Nina Fabrizio, Pacea (GS 77-82)

 ***

 Prefața Papei Francisc 

Pregătirea pentru Jubileul din 2025 reluând în mâini textele fundamentale ale Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican este o angajare pe care o cer tuturor s-o primească drept moment de creştere în credinţă. Au trecut şaizeci de ani de la începutul acelui eveniment, care i-a permis Bisericii să-şi reîntinerească faţa şi să se prezinte încă o dată lumii ca purtătoare a unui Mesaj care trece peste orice graniţă. De fapt, evanghelia lui Isus Cristos este o veste atât de universală încât nu poate avea limite.

În cele patru Constituţii ale sale, Conciliul al II-lea din Vatican a imprimat o nouă dezvoltare învăţăturii bimilenare a Bisericii, permiţând ca viitorul să poată fi iluminat de profunzimea şi intensitatea acestui magisteriu. Este timpul să redescoperim frumuseţea acestei învăţături, care şi astăzi provoacă credinţa creştinilor şi îi cheamă să fie mai responsabili şi prezenţi în oferirea propriei contribuţii pentru creşterea întregii omeniri.

„Biserica trăieşte! Iată dovada; iată respiraţia; glasul, cântecul. Biserica trăieşte! […] Biserica gândeşte, Biserica vorbeşte, se roagă, Biserica creşte, Biserica se construieşte. […] De la Cristos vine Biserica, la Cristos merge; şi aceştia sunt paşii săi, adică actele cu care ea se perfecţionează, se confirmă, se dezvoltă, se reînnoieşte, se sfinţeşte. Şi tot acest efort de perfecţionare al Bisericii, dacă ne uităm bine, nu este altceva decât o exprimare de iubire faţă de Cristos Domnul”. Aceste cuvinte ale sfântului Paul al VI-lea, în omilia de la a şaptea sesiune a Conciliului, ne stimulează astăzi să luăm în considerare importanţa învăţăturii conciliare. A relua în mâini acele texte este semn al vivacităţii şi rodniciei Bisericii; reînnoirea comunităţilor şi angajarea de convertire pastorală trec în mod necesar dincolo de însuşirea lecţiei Conciliului al II-lea din Vatican din partea noastră.

Centralitatea Cuvântului lui Dumnezeu, fundament al revelaţiei creştine; reînnoirea liturgiei, expresie a slujirii sacerdotale a tuturor celor botezaţi; conştiinţa de a fi poporul lui Dumnezeu în drum spre Ierusalimul ceresc; exigenţa de a împărtăşi bucuriile şi speranţele întregii omeniri şi mai ales ale săracilor: acestea sunt etapele fundamentale de parcurs pentru ca Biserica să ştie şi să demonstreze că este vie, că se reînnoieşte şi se perfecţionează pe drumul său de sfinţire.

Pun în mâinile tuturor creştinilor, mai ales ale tinerilor, aceste abile şi eficace materiale ajutătoare, care reparcurg temele fundamentale ale celor patru Constituţii conciliare. Doresc ca ele să poată găsi o largă primire şi să aducă roade bune pentru reînnoirea comunităţilor noastre. Le încredinţez îndeosebi episcopilor, preoţilor, cateheţilor şi familiilor, ca să găsească formele cele mai adecvate pentru a face actuală învăţătura părinţilor conciliari, în perspectiva următorului Jubileu 2025.

Papa Francisc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Pietre vii pentru o Biserică vie. Suport pentru catehezele cu adolescenţii şi tinerii

Oficiul pentru Cateheză al Diecezei de Iași, Pietre vii pentru o Biserică vie. Suport pentru catehezele cu adolescenţii şi tinerii, Iași 2023, 198 p., 17×24, ISBN 978-606-578-531-1, 55 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Pietre vii pentru o Biserică vie. Suport pentru catehezele cu adolescenţii şi tinerii, scrisă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei de Iași. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 17×24, are 198 pagini color şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 55 lei.

Fișierul în format pdf poate fi descărcat de aici:
https://app.box.com/s/f070a0vj78qabe0iormsgwu0ovjcskxj

Pentru a le veni în ajutor cateheţilor, Oficiul pentru Cateheză propune un Suport pentru organizarea catehezelor cu copiii, adolescenţii şi tineri pentru anul pastoral 2023-2024, cu titlul: „Pietre vii pentru o Biserică vie”.

Publicarea unor materiale catehetice prezintă întotdeauna un interes considerabil pentru cateheţii şi operatorii pastorali care caută instrumente şi materiale din ce în ce mai adaptate exigenţelor de astăzi, capabile să-i ajute în misiunea lor de educare în credinţă a noilor generaţii de copii, adolescenţi şi tineri. Într-adevăr, putem spune că în ultimii ani a existat, din partea celor ce se ocupă de educaţia religioasă şi de formarea copiilor, adolescenţilor şi tinerilor, un interes major în căutarea celor mai variate materiale şi tehnici de prezentare a mesajului creştin.

Pentru a răspunde acestor exigenţe şi a le veni în ajutor cateheţilor, Oficiul pentru Cateheză propune diferite materiale pentru organizarea catehezelor cu copiii, adolescenţii şi tineri pentru anul pastoral 2023-2024. Acest material se adresează cateheţilor şi operatorilor pastorali, celor care vor organiza catehezele în parohii: preoţilor, persoanelor consacrate şi laicilor care au acest mandat din partea Bisericii. Sperăm să fie o propunere şi un material util pentru cei care îşi asumă această sarcină de a educa în credinţă noile generaţii de copii, adolescenţi şi tineri. Este însă doar o sămânţă, care sperăm să prindă rădăcini şi să dea roade din ce în ce mai abundente.

Prin însăşi structura sa, nu este un text didactic propriu-zis, datorită alegerilor sale, datorită limbajului şi a metodologiei. Sunt materiale suport, care necesită a fi trecute prin filtrul propriu al catehetului, adaptate în funcţie de proprii destinatari, selectate şi integrate cu alte materiale şi experienţe care se consideră potrivite pentru cei cărora li se adresează.

Fiind un suport pentru organizarea catehezelor, reprezintă întotdeauna un mijloc, o propunere, un stimul. Nu trebuie să devină un impediment, o greutate inutilă. Aşa cum tânărul David a aruncat armura grea a lui Saul când a mers împotriva uriaşului Goliat, la fel va fi şi pentru catehetul care îşi va alege singur metodologia, modul de a-l face cunoscut şi iubit pe Cristos: dintre numeroasele sugestii, catehetul le va alege pe cele care corespund situaţiei sale şi nevoilor propriilor destinatari şi le va lăsa deoparte, cu deplină libertate, pe toate celelalte.

Aceste două volume oferă diferite materiale pentru organizarea a 20 de cateheze pentru copii şi 20 de cateheze pentru adolescenţi şi tineri. Pentru fiecare cateheză este propusă o temă inspirată sau în legătură cu cele zece nuclee tematice ale Planului pastoral diecezan pentru anul 2023-2024 şi transpusă într-un limbaj accesibil destinatarilor.

Un plus al acestor materiale este că aproape toţi copiii, adolescenţii şi tinerii diecezei pot intra în contact cu acelaşi conţinut. Acest material poate deveni un factor de comuniune. Poate ajuta la a avea un orizont comun în care adevărurile evanghelice despre familie şi despre Biserică sunt prezentate, acceptate şi trăite într-un parcurs de maturizare în credinţă pentru fiecare persoană, comunitate şi chiar pentru dieceza însăşi.

Limita acestui text este că nu poate răspunde în acelaşi timp nevoilor tuturor comunităţilor, nu poate răspunde nevoilor fiecărui grup individual. Nu se doreşte a fi un text exhaustiv, ci un simplu instrument pe care cateheţii îl pot folosi sau nu.

A face cateheză nu înseamnă doar a explica nişte noţiuni, a da informaţii sau a transmite cunoştinţe. Înseamnă a comunica o experienţă, a-i conduce pe destinatari să-l descopere pe Dumnezeu drept centru viu al vieţii lor, să-i dea primul loc. Înseamnă să-i ajuţi să-l întâlnească pe Isus şi să-l aleagă drept singurul stăpân şi Domn, şi să trăiască evanghelia care este izvor de viaţă şi de bucurie pentru toţi.

Pr. Irimia-Romică Pal, OFM Conv.

responsabilul Oficiului pentru Cateheză

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Pietre vii pentru o Biserică vie. Suport pentru catehezele cu copiii

Oficiul pentru Cateheză al Diecezei de Iași, Pietre vii pentru o Biserică vie. Suport pentru catehezele cu copiii, Iași 2023, 172 p., 17×24, ISBN 978-606-578-529-8, 55 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Pietre vii pentru o Biserică vie. Suport pentru catehezele cu copiii, scrisă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei de Iași. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 17×24, are 172 pagini color şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 55 lei.

Fișierul în format pdf poate fi descărcat de aici:
https://app.box.com/s/f070a0vj78qabe0iormsgwu0ovjcskxj

Pentru a le veni în ajutor cateheţilor, Oficiul pentru Cateheză propune un Suport pentru organizarea catehezelor cu copiii, adolescenţii şi tineri pentru anul pastoral 2023-2024, cu titlul: „Pietre vii pentru o Biserică vie”.

Publicarea unor materiale catehetice prezintă întotdeauna un interes considerabil pentru cateheţii şi operatorii pastorali care caută instrumente şi materiale din ce în ce mai adaptate exigenţelor de astăzi, capabile să-i ajute în misiunea lor de educare în credinţă a noilor generaţii de copii, adolescenţi şi tineri. Într-adevăr, putem spune că în ultimii ani a existat, din partea celor ce se ocupă de educaţia religioasă şi de formarea copiilor, adolescenţilor şi tinerilor, un interes major în căutarea celor mai variate materiale şi tehnici de prezentare a mesajului creştin.

Pentru a răspunde acestor exigenţe şi a le veni în ajutor cateheţilor, Oficiul pentru Cateheză propune diferite materiale pentru organizarea catehezelor cu copiii, adolescenţii şi tineri pentru anul pastoral 2023-2024. Acest material se adresează cateheţilor şi operatorilor pastorali, celor care vor organiza catehezele în parohii: preoţilor, persoanelor consacrate şi laicilor care au acest mandat din partea Bisericii. Sperăm să fie o propunere şi un material util pentru cei care îşi asumă această sarcină de a educa în credinţă noile generaţii de copii, adolescenţi şi tineri. Este însă doar o sămânţă, care sperăm să prindă rădăcini şi să dea roade din ce în ce mai abundente.

Prin însăşi structura sa, nu este un text didactic propriu-zis, datorită alegerilor sale, datorită limbajului şi a metodologiei. Sunt materiale suport, care necesită a fi trecute prin filtrul propriu al catehetului, adaptate în funcţie de proprii destinatari, selectate şi integrate cu alte materiale şi experienţe care se consideră potrivite pentru cei cărora li se adresează.

Fiind un suport pentru organizarea catehezelor, reprezintă întotdeauna un mijloc, o propunere, un stimul. Nu trebuie să devină un impediment, o greutate inutilă. Aşa cum tânărul David a aruncat armura grea a lui Saul când a mers împotriva uriaşului Goliat, la fel va fi şi pentru catehetul care îşi va alege singur metodologia, modul de a-l face cunoscut şi iubit pe Cristos: dintre numeroasele sugestii, catehetul le va alege pe cele care corespund situaţiei sale şi nevoilor propriilor destinatari şi le va lăsa deoparte, cu deplină libertate, pe toate celelalte.

Aceste două volume oferă diferite materiale pentru organizarea a 20 de cateheze pentru copii şi 20 de cateheze pentru adolescenţi şi tineri. Pentru fiecare cateheză este propusă o temă inspirată sau în legătură cu cele zece nuclee tematice ale Planului pastoral diecezan pentru anul 2023-2024 şi transpusă într-un limbaj accesibil destinatarilor.

Un plus al acestor materiale este că aproape toţi copiii, adolescenţii şi tinerii diecezei pot intra în contact cu acelaşi conţinut. Acest material poate deveni un factor de comuniune. Poate ajuta la a avea un orizont comun în care adevărurile evanghelice despre familie şi despre Biserică sunt prezentate, acceptate şi trăite într-un parcurs de maturizare în credinţă pentru fiecare persoană, comunitate şi chiar pentru dieceza însăşi.

Limita acestui text este că nu poate răspunde în acelaşi timp nevoilor tuturor comunităţilor, nu poate răspunde nevoilor fiecărui grup individual. Nu se doreşte a fi un text exhaustiv, ci un simplu instrument pe care cateheţii îl pot folosi sau nu.

A face cateheză nu înseamnă doar a explica nişte noţiuni, a da informaţii sau a transmite cunoştinţe. Înseamnă a comunica o experienţă, a-i conduce pe destinatari să-l descopere pe Dumnezeu drept centru viu al vieţii lor, să-i dea primul loc. Înseamnă să-i ajuţi să-l întâlnească pe Isus şi să-l aleagă drept singurul stăpân şi Domn, şi să trăiască evanghelia care este izvor de viaţă şi de bucurie pentru toţi.

Pr. Irimia-Romică Pal, OFM Conv.

responsabilul Oficiului pentru Cateheză

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Glasul tău în Biserică

Daniel Iacobuţ, coord., Glasul tău în Biserică. Analiza datelor și  interpretarea rezultatelor sondajului realizat în Dieceza de Iași în perioada 1-30 iunie 2021, Iași 2022, 68 p., 21×30, ISBN 978-606-578-483-6, 40 lei.

 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Glasul tău în Biserică. Analiza datelor și  interpretarea rezultatelor sondajului realizat în Dieceza de Iași în perioada 1-30 iunie 2021, scrisă de Daniel Iacobuţ, coord. Cartea apare în colecția „Creștinism în contemporaneitate”, în formatul 21×30, are 68 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 40 lei.

În partea de deschidere a Exortației apostolice Evangelii gaudium despre vestirea evangheliei în lumea actuală, papa Francisc vorbește despre „o reînnoire eclezială care nu poate fi amânată”, ce pornește de la o „opțiune misionară” care să plăsmuiască tot mai mult o „Biserică ce iese în lume”. În acest sens, Sfântul Părinte insistă asupra unei convertiri misionare și pastorale:

„Pastorația în cheie misionară cere să se abandoneze criteriul pastoral comod al lui «s-a făcut mereu așa». Îi invit pe toți să fie curajoși și creativi în această misiune de a regândi obiectivele, structurile, stilul și metodele evanghelizatoare ale propriilor comunități. O identificare a scopurilor fără o căutare comunitară adecvată a mijloacelor pentru a ajunge la ele este condamnată să rămână o simplă fantezie”.

Răspunzând dorinței și îndemnurilor papei Francisc, Dieceza de Iași intenționează să găsească modalitățile cele mai potrivite pentru ca fiind fidelă lui Cristos să trăiască la o intensitate cât mai mare „bucuria minunată și mângâietoare de a evangheliza”. În acest sens, Secțiunea Pastorație din cadrul Episcopiei Romano-Catolice Iași intenționează elaborarea unui proiect pastoral diecezan care să corespundă vieții de credință precum și mandatului misionar primit de la Sfântul Părinte Francisc. În cadrul acestui demers un rol important îl are chestionarul „Glasul tău în Biserică”, propus în dorința de a valoriza contribuția fiecărui membru în vederea îndeplinirii misiunii Bisericii. Tocmai pentru că vocația fiecăruia este esențială, sunt importante părerile și sugestiile tuturor pentru ca Biserica să fie fidelă lui Cristos. Contribuțiile oferite de toți aceia care au răspuns la chestionar dovedesc că o astfel de împărtășire este un dar pentru Biserică, dar și o îmbogățire pentru drumul personal de credință.

Experiența Bisericii Universale din ultimii ani ne propune acest instrument prin care glasul membrilor Poporului lui Dumnezeu poate fi ascultat în mod eficient, așa cum s-a întâmplat cu chestionarul prilejuit de Sinodul Episcopilor cu tema: „Tinerii, credinţa şi discernământul vocaţional” (2018). O amplă consultare este dorită și în vederea următoarei Adunări generale a Sinodului Episcopilor dedicat temei: „Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare, misiune” (2023). Parcursul sinodal (2021 – 2023) a fost anticipat într-un mod providențial de consultarea care a avut loc în Dieceza de Iași.

Într-un fel, întreagă inițiativă de consultare a Poporului lui Dumnezeu răspunde mandatului misionar încredințat de papa Francisc în vizita sa la Iași în data de 1 iunie 2019:

„Amintiți-vă de potenţialul pe care îl aveți şi de marea misiune pe care o puteți desfășura: să deschideți drumuri pentru a merge împreună şi pentru a duce mai departe acel vis care este profeția: fără iubire şi fără Dumnezeu niciun om nu poate trăi pe pământ”.

Acest raport prezintă rezultatele obținute în urma sondării opiniei credincioșilor din Dieceza de Iași în vederea realizării unei analize a dinamicii pastorale și a identificării unor direcții de acțiune.

 

Pr. dr. Daniel Iacobuţ

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Collegialità e Sinodalità episcopale nella Chiesa di oggi. Una prospettiva storica, teologia e giuridica

Ciprian Bejan-Piser, Collegialità e Sinodalità episcopale nella Chiesa di oggi. Una prospettiva storica, teologia e giuridica, Iași 2021, 116p., 14×20, ISBN 978-606-578-456-7, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Collegialità e Sinodalità episcopale nella Chiesa di oggi. Una prospettiva storica, teologia e giuridica, scrisă de pr. dr. Ciprian Bejan-Piser. Cartea apare în colecția „Disertații doctorale”, în formatul 14×20, are 116 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 15 lei.

Sinodul Episcopilor este o instituție permanentă decisă pe Papa Paul al VI-lea în anul 1965 ca un răspuns la dorința Părinților Conciliului al II-lea din Vatican pentru a menține viu spiritul autentic ce s-a format în decursul anilor conciliari.

Sinodul este un loc de întâlnire pentru episcopi, mereu în jurul Pontifului Roman și niciodată fără el, un loc de împărtășire a experiențelor ecleziale, pentru a căuta împreună, în comun, soluții pastorale valide pentru Biserica universală.

Sinodul Episcopilor are rolul de a-l ajuta cu sfaturile sale pe Sfântul Părinte în guvernarea Bisericii universale.

În acest context a apărut și lucrarea de față intitulată Collegialità e Sinodalità episcopale nella Chiesa di oggi (Colegialitate și Sinodalitate episcopală în Biserica de astăzi), lucrare ce tratează, în special, despre evoluția istorico-teologică-juridică a celor două concepte mai sus menționate.

Ne-am propus să examinăm, pe cât posibil, impactul pe care Sinodul Episcopilor îl are în Bisericile locale și în Biserica Universală și să inserăm întreaga chestiune în Misterul Bisericii.

Instituția Sinodului Episcopilor este un organism care ajută, oferă consultanță, însă nu slăbește și nici nu reduce în vreun fel puterea de guvernământ a Pontifului Roman. De aceea, sinodalitatea este manifestarea concordiei și unității dintre episcopi, împreună cu Pontiful Roman. Este necesar ca aceasta să domnească în această instituție centrală, întrucât diversitatea carismelor și rolurile diferite care ar trebui să se întâlnească toate în Cristos, și sub Vicarul său, Pontiful Roman, actualizează mereu, tot mai mult, imaginea Bisericii.

Așadar, funcția consultativă a Sinodului Episcopilor, sub Vicarul lui Cristos, este îndreptată spre unitatea Bisericii și spre misiunea acesteia în lumea întreagă.

Ciprian Bejan-Piser

Aceste cărţi, în limita stocului disponibil, pot fi procurate prin comandă (cu plata taxelor aferente expedierii):

  • prin poştă: Librăria „Sapientia”, Str. Th. Văscăuţeanu, nr. 6; 700462-Iaşi
  • prin e-mail: sapientia@itrc.ro
  • prin telefon: 0754-826-814
  • prin website (online): editurasapientia.ro sau www.librariasapientia.ro
  • direct din Librăria „Sapientia” din Iaşi (incinta Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi)
  • sau la librăriile catolice partenere

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Se lasă seara și ziua e de acum pe sfârșite

Cardinal Robert Sarah în dialog cu Nicolas Diat, Se lasă seara și ziua e de acum pe sfârșite, Iași 2019, 440 p., 14×20, 978-606-578-383-6, 40 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Se lasă seara și ziua e de acum pe sfârșite, scrisă de Cardinal Robert Sarah în dialog cu Nicolas Diat și tradusă în limba română de dna Augusta-Maria Flonta. Cartea apare în colecția „Creștinism în contemporaneitate”, în formatul 14×20, are 440 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 40 lei.

Cartea de față are rădăcini profunde şi vechi. Ea este ultimul tom al unui triptic a cărui aventură a început în anul 2013.

Am început, împreună cu cardinalul Robert Sarah, dialogul care a constituit materialul pentru lucrarea Ori Dumnezeu, ori nimic (Sapientia, Iași 2015). În primăvara anului 2015, publicarea acestui dialog despre credinţă a fost un eveniment de o amploare neaşteptată. Timp de zece zile, cardinalul a mers în capitala franceză pentru a-şi prezenta cartea. Frigul care domnea în Paris era departe de căldura, fervoarea şi entuziasmul care au însoţit apariţia lucrării Dieu ou rien. Îmi amintesc de serile de la biserica „Sfântul Francisc Xaveriu”, la „Trinité”, la „Sfântul Leon”, la bernardini sau la Librăria „La Procure”. De fiecare dată, mulţimea se grăbea să-l asculte.

Departe de Paris, în abaţia Lagrasse, în patul său de suferinţă, atins de o scleroză în plăci fulgurantă, fratele Vincent veghea şi se ruga. El era protectorul misterios al cardinalului. Căci lucrarea Ori Dumnezeu, ori nimic a fost un fel de miracol. Cum să înţelegi reuşita formidabilă a unei cărţi atât de radicale şi, prin aceasta, chiar incomprehensibile, a unui om care întotdeauna a fugit de lumină? De mult timp, cardinalul Robert Sarah, prieten apropiat al Papei Benedict al XVI-lea, colaborator al Papei Francisc, preferă umbra strălucitoare a rugăciunii. Motivul adevărat al succesului său rezidă în simplitatea, umilinţa şi sfinţenia cardinalului.

Câteva luni mai târziu, pe drumul către Lagrasse, ne-am gândit să scriem o carte despre importanţa tăcerii în lumea noastră invadată de zgomot, imagini şi patimi. A fost lucrarea Puterea tăcerii (Sapientia, Iași 2017), cea de-a doua din triptic. Conversaţia cu Dom Dysmas de Lassus, stareţ al Mănăstirii Grande-Chartreuse, cu care se încheie aceste pagini mistice şi poetice, rămâne inima arzătoare a aventurii noastre literare.

Nu voi putea uita niciodată cele trei zile pe care le-am petrecut la Chartreuse. În acel început de lună februarie 2016, timpul părea că s-a oprit. În faţa acelor întinderi de zăpadă, alături de călugării solitari, pierduţi şi contemplativi, ne găseam în Ceruri.

Astăzi, pot să mărturisesc că m-am temut că lucrarea Puterea tăcerii nu se va bucura de sufragiile cititorilor. Subiectul era dificil, arid, departe de polemicile facile. Dar cartea nu a întârziat să repurteze un mare succes.

În noiembrie 2016, la Catedrala din Versailles, o mulţime imensă îl asculta, cu atenţie şi respect, pe cardinal. Câteva luni mai târziu, la Bazilica din Fourvière, locuitorii din Lyon se străduiau să găsească un loc în băncile imensului edificiu. La Cracovia, la Avila, la Washington şi la Bruxelles, experienţa s-a repetat. Un om al lui Dumnezeu atrăgea poporul lui Dumnezeu.

Când mă gândesc la aceşti patru ani, îmi revin în minte devizele abaţiale ale ultimilor părinţi din mănăstirea Fontgombault: Unum necesarium – „Unicul necesar”; Donec dies elucescat – „Până când vine ziua eternă”; Ad superna semper intenti – „Orientaţi, fără încetare, spre realităţile din înălţimi”; Modo geniti infantes – „Ca nou-născuţii”: acestea exprimă idealul monastic al unui loc în care Dumnezeu este primul servit. Ele exprimă idealul cardinalului Sarah.

Se lasă seara şi ziua e de acum pe sfârşite este un strigăt profetic. Aceste fraze dureroase vor avea oare un ecou, sau vor dispărea în obscuritatea nopţii? Speranţa este liantul vieţii cardinalului Sarah. În ciuda sărăciei în care s-a născut, a violenţei dictaturii, a salturilor bruşte ale dezrădăcinării, a poverii obositoare a sarcinilor istovitoare, el nu s-a îndoit niciodată. Niciodată nu i-a fost frică. Nu a dat niciodată înapoi. Căci Dumnezeu este cu el. Cardinalul ştie că-l poate găsi, fără încetare, în spatele uşilor capelei sale private.

Nu este vorba nici despre a lăsa să se creadă că, în această aventură, totul a fost simplu. De câte ori nu m-am gândit la afirmaţia lui Barbey d’Aurevilly, din culegerea sa Disjecta membra:

„Oamenii importanţi sunt precum florile cele mai frumoase. Ei cresc sub gunoi şi trecând prin gunoiul pe care-l aruncă peste ei invidioşii şi imbecilii”. Cu siguranţă, asta este prea mult.

Georges Bernanos scria în Jurnalul unui paroh de ţară: „Care om al rugăciunii a mărturisit vreodată că rugăciunea l-a dezamăgit?” Cardinalul şi-a asumat riscul întotdeauna, pentru că rugăciunea nu l-a dezamăgit niciodată. Asceza, postul, lectura cotidiană a textelor sacre l-au ajutat la aceasta.

Cu opt luni înainte de a se stinge, fratele Vincent a trebuit să fie internat în spital, pentru a suporta o intervenţie chirurgicală dificilă. Comunitatea sa, anturajul, prietenii erau neliniştiţi. Operaţia putea fi fatală. Aveam dificila sarcină de a-l informa pe cardinal despre evoluţia sănătăţii tânărului bolnav. În dimineaţa zilei în care a fost operat, când prognosticul era rezervat, i-am spus despre neliniştile părintelui abate şi ale medicilor. Spre marea mea surpriză, cardinalul era senin. El considera că operaţia va fi un succes; nu se îndoia că părintele va reuşi să iasă cu bine din acest moment dificil. Cardinalul se rugase, în capela sa privată, toată noaptea care a precedat operaţia – am aflat acest lucru câteva zile mai târziu. El nu şi-a permis odihna. Dar el ştia. Ştia că nu sosise ceasul fratelui Vincent. El ştia care era voia lui Dumnezeu.

Sfântul Ioan Bosco iubea să repete: „Să nu te tulbure nimic, fii întotdeauna vesel!” În compania cardinalului Sarah, această sărmană viaţă terestră are, deseori, culoarea din viaţa de dincolo. Motivul este simplu: cardinalul Robert Sarah are mulţi prieteni în Cer. Ut cooperatores simus veritatis –„Trebuie să servim în aşa fel încât să fim cooperatorii adevărului”. Cardinalul Sarah, cel mai bun discipol al lui Benedict al XVI-lea, poate să-şi însuşească această deviză a papei emerit. El este, fără îndoială, un mare cooperator al adevărului.

Nicolas Diat

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Biserica în epoca postmodernă

David Diósi, Biserica în epoca postmodernă, Iași 2019, 126 p., 14×20, ISBN 978-606-578-370-6, 15 lei.

 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Biserica în epoca postmodernă, scrisă de pr. dr. David Diósi și tradusă în limba română de Mihai Kovács. Cartea apare în colecția „Tratate de teologie”, în formatul 14×20, are 126 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 15 lei.

Foarte mulţi au scris în ultimii ani despre Biserică: atât lucruri pozitive, cât şi negative. Evident, şi lucruri greu de digerat. Şi pentru că nu vreau să ridic aparatul critic la rang de text principal, voi omite şi enumerarea celor mai importante texte din literatura de specialitate.

Într-adevăr, mulţi au scris despre Biserică. Pare un subiect epuizat. Cu greu se pot spune multe noutăţi despre acest subiect, probabil nici eu nu voi aduce o schimbare radicală de perspectivă în „universul” teologiei.

Apoi, avem termenul „postmodern”. Este un termen la modă – recunosc –, însă nici el nu-şi prea găseşte locul. Este greu să ne definim epoca, să o etichetăm cu ajutorul unor concepte. Eu consider – cel puţin deocamdată – că „postmodern” este conceptul cel mai nimerit. Nu pentru că ar fi un termen atât de deosebit şi care ar spune prea multe, ci mai degrabă pentru că între timp a devenit atât de abstract, încât desemnează toate caracteristicile epocii. Evident, sunt conştient de faptul că ceea ce la prima vedere constituie punctul forte al acestui concept este în acelaşi timp şi punctul său slab, deoarece, dacă desemnează orice, de ce se mai delimitează? Ei bine, şi această întrebare este deja epuizată.

Se ştie despre subiectele epuizate că nu prea mai pot fi dezvoltate. Nici dacă sunt două. Dacă un teolog se aşază la masa de lucru pentru a formula câteva idei despre Biserica de azi, el face acest efort deoarece consideră în adâncul sufletului său că are ceva de spus. Ceva ce numai el poate spune. Nicio scriere nu se poate naşte doar de dragul de a scrie, niciun articol, nici un studiu, nicio carte – nici măcar o cărţulie nu poate fi scrisă doar pentru a mai adăuga un rând la rubrica „Publicaţii” din CV. Autorul vrea să împărtăşească ceva cititorului, sperând că cititorul îi va fi recunoscător pentru rândurile sale. Nu trebuie să fiţi de acord cu fiecare idee. Nu acesta este scopul! Cel puţin eu nu mi-am propus asta. Emisfera este plină de yesmani. Vreau „doar” să vă pun pe gânduri, „numai” să atrag atenţia asupra unor fenomene contemporane. Atât! Evident, adverbele „doar” şi „numai” nu sunt un semn al modestiei, cu atât mai puţin al falsei modestii! Afirm cu mândrie: atât am putut!

Atât am putut aduna din mijlocul grădinii mele cu flori şi legume, în care cred că am descoperit caracterul multicolor, bogăţia şi vitalitatea, în multe cazuri doar potenţială, a Bisericii mele. O grădină te învaţă multe lucruri. Mai ales să te minunezi. Recunosc, nu ştiu denumirile tuturor florilor, deşi eu le-am plantat pe toate. Le încurc mereu. Nici cu legumele nu mă descurc mai bine. Nu cunosc nici măcar toate plantele din grădina mea. Totuşi, mă minunez de frumuseţea fiecăreia. Mă aflu în aceeaşi situaţie şi când privesc Biserica. Nu cunosc toate vlăstarele nobile sau sălbatice din ea. De multe ori nu sunt în stare nici să le deosebesc în mod obiectiv, dar cred că nu sunt singurul în această situaţie. Pentru că se pot spune multe, iar hârtia suportă multe, dar pentru a face afirmaţii responsabile referitoare la natura lucrurilor nu e nevoie doar de curaj, ci şi de clarviziune. Din acest motiv folosesc adverbul „doar”.

Doar atât poate da un om ca mine, pasionat de scris. Nici nu am un birou ca lumea aici, unde îmi place să îmi aştern gândurile pe hârtie. Aş putea avea, dar mă tem de el. Mă tem că mă va face un birocrat. Mă mulţumesc cu masa împletită din nuiele, care a fost cândva pe terasa casei mele părinteşti. La această masă mă simt acasă. Pe când eram bebeluş, nu puteam încă să mă urc pe scaun atunci când părinţii mei au cumpărat-o, iar când mama mă urca pe el, braţul ei mă asigura să nu cad. Aşadar, masa care mi-a devenit birou îmi aminteşte copilăria. Evident, în acea perioadă şi Biserica mea avea alte probleme. Pentru că şi atunci existau probleme, unele chiar foarte complicate şi complexe. Despre acelea să scrie istoricii! Şi, dintre aceştia, doar cei care sunt capabili să o facă în mod onest. Eu voi medita mai degrabă asupra prezentului.

Prof. dr. pr. David Diósi

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Sinodalitatea în viaţa şi în misiunea Bisericii

Comisia Teologică Internaţională, Sinodalitatea în viaţa şi în misiunea Bisericii, Iași 2018, 94 p., 17×24, ISBN 978-606-578-344-7, 10 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea Sinodalitatea în viaţa şi în misiunea Bisericii, scrisă de Comisia Teologică Internaţională și tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecția „Magisterium”, în formatul 14×20, are 94 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 10 lei. 

„Drumul sinodalităţii este drumul pe care Dumnezeu îl aşteaptă de la Biserica din cel de-al treilea mileniu”: această angajare programatică a fost propusă de Papa Francisc la comemorarea celei de-a cincizecea aniversări a instituirii Sinodului Episcopilor din partea fericitului Paul al VI-lea. De fapt, sinodalitatea – a subliniat el – „este dimensiune constitutivă a Bisericii”, aşa că „ceea ce Domnul ne cere, într-un anumit sens, este deja conţinut în cuvântul «sinod»”.

Acest document vrea să ofere câteva linii utile aprofundării teologice a semnificaţiei acestei angajări împreună cu câteva orientări pastorale cu privire la implicările care derivă pentru misiunea Bisericii. În introducere se amintesc datele etimologice şi conceptuale necesare pentru a clarifica în formă preliminară conţinutul şi folosirea cuvântului „sinodalitate”, pentru a contextualiza după aceea pregnanţa şi noutatea învăţăturii care ne este oferită în această privinţă de magisteriu, mergând pe urma Conciliului al II-lea din Vatican.

Acest document se angajează în primele două capitole să răspundă la exigenţa de a aprofunda semnificaţia teologică a sinodalităţii în perspectiva ecleziologiei catolice în sintonie cu învăţătura Conciliului al II-lea din Vatican. În primul, se merge la izvoarele normative ale Sfintei Scripturi şi Tradiţiei pentru a scoate la lumină înrădăcinarea figurii sinodale a Bisericii în desfăşurarea istorică a revelaţiei şi pentru a evidenţia conotaţiile fundamentale şi criteriile teologice specifice care-i definesc conceptul şi îi reglementează practica.

În al doilea, se propun fundamentele teologale ale sinodalităţii în conformitate cu doctrina ecleziologică a Conciliului al II-lea din Vatican, articulându-le cu perspectiva poporului lui Dumnezeu pelerin şi misionar şi cu misterul Bisericii comuniune, cu referinţă la proprietăţile distinctive ale unităţii, sfinţeniei, catolicităţii şi apostolicităţii Bisericii. În cele din urmă, se aprofundează raportul dintre participarea tuturor membrilor poporului lui Dumnezeu la misiunea Bisericii şi exercitarea autorităţii păstorilor.

Al treilea şi al patrulea capitol, pe această bază, vor să ofere câteva orientări pastorale: al treilea, cu referinţă la realizarea concretă a sinodalităţii la diferitele niveluri, în Biserica particulară, în comuniunea dintre Bisericile particulare într-o regiune, în Biserica universală; al patrulea, cu referinţă la convertirea spirituală şi pastorală şi la discernământul comunitar şi apostolic cerute pentru o experienţă autentică de Biserică sinodală, apreciindu-i reflecţiile pozitive în drumul ecumenic şi în diaconia socială a Bisericii.

Parresía în Duhul cerută poporului lui Dumnezeu pe drumul sinodal este încrederea, francheţea şi curajul de „a intra în mărimea orizontului lui Dumnezeu” pentru „a vesti că în lume există un sacrament de unitate şi de aceea umanitatea nu este destinată devierii sau rătăcirii”. Experienţa trăită şi perseverentă a sinodalităţii este pentru poporul lui Dumnezeu izvor al bucuriei promise de Isus, ferment de viaţă nouă, rampă de lansare pentru o nouă fază de angajare misionară.

Maria, Mama lui Dumnezeu şi a Bisericii, care „îi aduna pe discipoli pentru a-l invoca pe Duhul Sfânt (cf. Fap 1,14) şi, astfel, a făcut posibilă explozia misionară care a avut loc la Rusalii”, să însoţească pelerinajul sinodal al poporului lui Dumnezeu, arătând ţinta şi învăţând stilul frumos, duios şi puternic al acestei noi etape a evanghelizării.

Comisia Teologică Internațională

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Biserică, ce simți despre taina ființei tale?

Eduard Ferent, Biserică, ce simți despre taina ființei tale?, Iași 2004, 376p., 17×24, ISBN: 973-8474-51-5, 20 RON.

  În lucrarea Biserica, ce simti despre taina fiintei tale?, parintele E. Ferent îsi propune sa preia si sa asimileze „doctrina sacra a Conciliului al II-lea din Vatican si magisteriul Sfântului Parinte Ioan Paul al II-lea, continut în cele douasprezece discursuri tinute de Sanctitatea sa cu ocazia vizitei apostolice pastorale pe care a facut-o în România între 7-9 mai 1999, în vederea unei reînnoite si mai adânci aprofundari a învataturii Bisericii si a unei noi formari a constiintelor noastre”. Acest lucru este bine exprimat în cuvintele pe care Sinodul Diecezan din Iasi le-a avut drept motto: Duc in altum!

   Sub acest îndemn, parintele Ferent întelege, în primul rând, o patrundere mai adânca a tezaurului credintei apostolice, o cunoastere si întelegere a Bisericii în vederea unei transformari interioare pozitive a comportamentelor si atitudinilor noastre umane. Dinamismul acestei actiuni, însa, trebuie încadrat în contextul actual al noii evanghelizari pe care Biserica locala încearca sa si-o aproprieze si s-o traiasca.

   Evanghelizarea nu trebuie înteleasa reductiv, ca o re-proclamare a adevarului ca Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu si Rascumparatorul omenirii. Ea înseamna trairea realitatii ce rezulta din interactiunea acestui mister al credintei cu propria noastra viata, înseamna „a lucra fara odihna pentru a-l îmbogati pe om cu Cristos si în Cristos”. Acest proces amplu, Biserica îl realizeaza mai întâi cu ea însasi, în interiorul ei, „printr-o noua convertire si reînnoire a vietii”.

   Temele principale care sunt abordate în cuprinsul cartii au în vedere, asadar, contextul eclezial al noii evanghelizari, raspunsul la întrebarea cine este Biserica locala de Iasi. Sunt relevate, de asemenea, rolul si pozitia privilegiata a sfintei Fecioare în trairea crestina, ea fiind calificata drept: „Steaua mistica a evanghelizarii, icoana escatologica si model al Bisericii noastre locale”.

   Alte sapte capitole ale cartii sunt dedicate celebrarii sacrificiului euharistic, având în vedere si faptul ca acest an bisericesc a fost dedicat Euharistiei. Mai departe, sunt abordate toate adevarurile continute în Simbolul credintei, cu un accent deosebit pe misterul Treimii mântuitoare, careia îi sunt dedicate trei capitole. Alte doua capitole sunt dedicate angajarii sociale a laicilor în lumea contemporana, înteleasa în lumina documentelor Bisericii, în a special enciclicei Rerum novarum a papei Leon al XIII-lea. Tinând cont ca multe dintre aceste reflectii au fost propuse seminaristilor în procesul lor de formare, trei capitole sunt dedicate pentru stimularea fidelitatii lor fata de „darul eminent al vocatiei”. Recunoscând valoarea unor modele de imitat în acest drum de aprofundare doctrinara, parintele îl propune pe actualul pontif ca „model si crainic” al misterului lui Cristos în lumea contemporana si îi dedica capitolul al XXI-lea din aceasta lucrare. Totusi, sfânta Fecioara Maria este un model „eminent sub toate aspectele”. Însemnatatea ei profunda este recunoscuta din faptul ca întreaga desfasurare a lucrarilor sinodale a fost pusa sub ocrotirea ei.

   Lectura acestor pagini ofera, mai întâi, constientizarea clara a identitatii ecleziale a Bisericii noastre locale, în acest moment al istoriei sale, si invita la o traire a valorilor crestine în contextul social actual.

C. Diac

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Religii, Biserici, secte, privite din perspectivă catolică

Claudiu Dumea, Religii, Biserici, secte, privite din perspectivă catolică, Iași 2002, 256 p., 14×20, ISBN: 973-85634-3-7, 20 RON.

 

Celebrul abbé Pierre povesteste criza puternica prin care a trecut timp de mai multi ani, lovit fiind dintr-o data de teribila realitate a pluralismului religios în lume. Avea în jur de 14 ani: „Într-o duminica dimineata, la o lectie de religie, axata în întregime pe studii biblice adaptate la vârsta noastra, lectie tinuta de un parinte foarte remarcabil (P. Ponteaux, daca îmi amintesc bine) s-a nascut în sufletul meu, ca un fulger necrutator, acest gând: Tu esti crestin si te pregatesti sa-ti angajezi în întregime viata pe aceasta credinta, dar daca tu te-ai fi nascut într-o familie musulmana, sau apartinând unei religii asiatice oarecare, sau într-o familie de atei militanti sau de agnostici, tu, care pâna acum nu ai facut eforturi personale pentru a-ti da seama daca credinta ta este adevarata sau este o iluzie, multumindu-te sa asculti ce ti s-a spus, te-ai pregati sa-ti angajezi în întregime viata într-o maniera cu totul diferita. Prin urmare, ce siguranta ai ca adevarul este de partea ta?”

Orice om, la orice vârsta, dar mai ales la vârsta tineretii, este intrigat de existenta atâtor religii în lume si îsi pune întrebarea: care dintre ele este adevarata? Dar, în definitiv, poate mintea omului sa cunoasca religia adevarata sau e condamnata la o stare de neputinta agnostica? Poate ca toate religiile sunt false si, în acest caz, raspunsul nu poate fi decât ateismul. Sau poate ca toate religiile sunt la fel de adeva-rate, ele fiind expresii diferite ale sentimentului religios sadit în psihologia umana si de aici rezulta o atitudine de relativism si de indiferentism religios, atitudine descrisa astfel de Ramakrishna: „Toate religiile sunt adevarate: toate certurile dintre ele sunt inutile. Noi vedem ca toate religiile au produs barbati si femei de cea mai mare sfintenie. A fi religios înseamna a te stradui sa-l realizezi pe Dumnezeu în tine, nici mai mult, nici mai putin. Spiritualitatea este inima religiei. Dogmele si doctrinele îi divizeaza pe oameni si genereaza conflicte”.

În aceasta viziune, lucrul cel mai întelept ar fi sa se construiasca un sistem sincretist care sa sintetizeze si sa armonizeze mai multe curente spirituale ale omenirii; e ceea ce încearca sa faca în timpurile noastre New Age-ul.

Daca cel care îsi pune întrebarea s-a nascut crestin, el stie ca, acum 20 de veacuri în urma, Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se, a venit în mijlocul oamenilor pentru a le aduce adevarul definitiv cu privire la Dumnezeu. Si mai stie ca numai prin Isus Cristos, unicul Mijlocitor între Dumnezeu si oameni, se mântuiesc oamenii din toate timpurile.

Dar aici întrebarea pe care crestinul si-o pune devine de-a dreptul dramatica. Este lucru clar ca lumina zilei faptul ca Isus Cristos a orânduit o singura Biserica, de vreme ce a spus la Cezareea lui Filip: „Eu îti spun: tu esti Petru si pe aceasta piatra voi zidi Biserica mea” (Mt 16,18); Biserica mea, nu Bisericile mele. Si totusi cum se explica faptul ca în lume sunt atâtea Biserici care pretind, toate, ca sunt adevarate? Poate fi cunoscuta unica Biserica a lui Cristos?

Confuzia creste si mai mult din cauza sectelor care prolifereaza în lume astazi mai mult ca oricând.

Cartea de fata nu are pretentia de a fi un tratat complet si exhaustiv de istorie a reli-giilor. Au fost publicate în ultimii ani destule lucrari tratând pe larg si bine documentat aceasta tema. Titlul cartii: Religii, Biserici, secte, privite din perspectiva catolica, îi delimiteaza precis continutul. E vorba de materiale preluate din diferiti autori, menite a fi prelucrate apoi spre a se elabora din ele un manual catolic de istorie a religiilor pentru una din clasele de liceu. Cazând proiectul manualului, acest material brut, ca sa spun asa, neprelucrat dupa toate normele stiintifice si metodologice, l-am expus sub forma de conferinte la întrunirile Asociatiei Medicilor Catolici. La sugestia ascultatorilor, m-am decis sa le public în acest volum.

Cartea se adreseaza catolicilor, dar nu numai lor, ci si tuturor celor care vor sa stie ce gândeste si ce atitudine are Biserica Catolica fata de alte religii, fata de alte confesiuni crestine si miscari religioase. Ea se adreseaza, în primul rând, tinerilor, pentru care problema pluralismului religios se pune în mod deosebit de acut. Ei se afla la momentul crucial când decid pe ce îsi construiesc în continuare viata: pe stânca sau pe nisip?

Crestinii vor întelege mai bine ca „Toate religiile sunt cai prin care omul îl cauta pe Dumnezeu. Ele sunt numeroase. Revelatia crestina este unica, fiindca este Dumnezeu cel care îl gaseste pe om” (Pavel Evdokimov).

Catolicii vor fi ajutati sa-si aprofundeze, sa-si constientizeze si sa-si personalizeze mai bine propria credinta. Evitând orice forma de intoleranta si fanatism, fara a arbora o atitudine de triumfalism – credinta fiind un dar gratuit primit de la Dum-nezeu –, ei vor pretui bogatiile culturale si religioase ale celorlalte curente religioase, vor respecta libertatea de constiinta a celor care îmbratiseaza alte convingeri religioase, fara a cadea însa în relativism si indiferentism religios, deosebind adevarul de eroare si respingând tot ce se împotriveste adevarurilor credintei catolice. Speram ca paginile acestei carti sa-i ajute pe cititori sa intre într-un dialog sincer cu cei care nu cred în Cristos si cu crestinii de alte confesiuni, tinând cont de cele doua principii fundamentale si inse-parabile ale ecumenismului autentic: adevarul si iubirea, caci, dupa cum se exprima papa Paul al VI-lea, „iubirea fara adevar este oarba, iar adevarul fara iubire ucide”.

Un spatiu important s-a acordat în aceasta carte sectelor care prezinta un pericol real, în special pentru tineri. Într-un document al Vaticanului din mai 1986, referitor la secte, se atragea atentia: „Noi nu putem fi în mod naiv irenici. Am analizat îndeajuns activitatea sectelor pentru a ne da seama ca atitudinile si metodele unora dintre ele pot distruge personalitatea, pot dezorganiza familiile si societatea si ca învataturile lor sunt foarte departe de învatatura lui Cristos si a Bisericii sale”.

Propunându-si un scop practic, lucrarea de fata nu trateaza deloc sau aminteste doar în treacat religiile cu care românii nu au nici o tangenta, cum ar fi religiile antice disparute sau religiile Americii de Sud sau religiile africane.

De asemenea, din miile de secte existente în prezent în lume, nu sunt amintite decât cele care s-au infiltrat pe teritoriul românesc sau prezinta un anumit pericol. Se insista mai mult asupra cauzelor care îi împing în special pe tineri spre secte si asupra mijloacelor de a-i ajuta sa iasa din ele pe cei care au cazut deja în mrejele lor.

Faca Dumnezeu ca paginile acestei carti sa-i ajute pe cititori sa duca mai bine la împlinire îndemnul apostolului Petru: „Fiti totdeauna pregatiti sa va explicati în fata celor care va cer sa justificati speranta voastra. Sa o faceti cu blândete, cu respect si cu o constiinta dreapta” (1Pt 3,15).

Claudiu Dumea

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro