Pietre vii pentru o Biserică vie. Suport pentru catehezele cu copiii

Oficiul pentru Cateheză al Diecezei de Iași, Pietre vii pentru o Biserică vie. Suport pentru catehezele cu copiii, Iași 2023, 172 p., 17×24, ISBN 978-606-578-529-8, 55 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Pietre vii pentru o Biserică vie. Suport pentru catehezele cu copiii, scrisă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei de Iași. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 17×24, are 172 pagini color şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 55 lei.

Fișierul în format pdf poate fi descărcat de aici:
https://app.box.com/s/f070a0vj78qabe0iormsgwu0ovjcskxj

Pentru a le veni în ajutor cateheţilor, Oficiul pentru Cateheză propune un Suport pentru organizarea catehezelor cu copiii, adolescenţii şi tineri pentru anul pastoral 2023-2024, cu titlul: „Pietre vii pentru o Biserică vie”.

Publicarea unor materiale catehetice prezintă întotdeauna un interes considerabil pentru cateheţii şi operatorii pastorali care caută instrumente şi materiale din ce în ce mai adaptate exigenţelor de astăzi, capabile să-i ajute în misiunea lor de educare în credinţă a noilor generaţii de copii, adolescenţi şi tineri. Într-adevăr, putem spune că în ultimii ani a existat, din partea celor ce se ocupă de educaţia religioasă şi de formarea copiilor, adolescenţilor şi tinerilor, un interes major în căutarea celor mai variate materiale şi tehnici de prezentare a mesajului creştin.

Pentru a răspunde acestor exigenţe şi a le veni în ajutor cateheţilor, Oficiul pentru Cateheză propune diferite materiale pentru organizarea catehezelor cu copiii, adolescenţii şi tineri pentru anul pastoral 2023-2024. Acest material se adresează cateheţilor şi operatorilor pastorali, celor care vor organiza catehezele în parohii: preoţilor, persoanelor consacrate şi laicilor care au acest mandat din partea Bisericii. Sperăm să fie o propunere şi un material util pentru cei care îşi asumă această sarcină de a educa în credinţă noile generaţii de copii, adolescenţi şi tineri. Este însă doar o sămânţă, care sperăm să prindă rădăcini şi să dea roade din ce în ce mai abundente.

Prin însăşi structura sa, nu este un text didactic propriu-zis, datorită alegerilor sale, datorită limbajului şi a metodologiei. Sunt materiale suport, care necesită a fi trecute prin filtrul propriu al catehetului, adaptate în funcţie de proprii destinatari, selectate şi integrate cu alte materiale şi experienţe care se consideră potrivite pentru cei cărora li se adresează.

Fiind un suport pentru organizarea catehezelor, reprezintă întotdeauna un mijloc, o propunere, un stimul. Nu trebuie să devină un impediment, o greutate inutilă. Aşa cum tânărul David a aruncat armura grea a lui Saul când a mers împotriva uriaşului Goliat, la fel va fi şi pentru catehetul care îşi va alege singur metodologia, modul de a-l face cunoscut şi iubit pe Cristos: dintre numeroasele sugestii, catehetul le va alege pe cele care corespund situaţiei sale şi nevoilor propriilor destinatari şi le va lăsa deoparte, cu deplină libertate, pe toate celelalte.

Aceste două volume oferă diferite materiale pentru organizarea a 20 de cateheze pentru copii şi 20 de cateheze pentru adolescenţi şi tineri. Pentru fiecare cateheză este propusă o temă inspirată sau în legătură cu cele zece nuclee tematice ale Planului pastoral diecezan pentru anul 2023-2024 şi transpusă într-un limbaj accesibil destinatarilor.

Un plus al acestor materiale este că aproape toţi copiii, adolescenţii şi tinerii diecezei pot intra în contact cu acelaşi conţinut. Acest material poate deveni un factor de comuniune. Poate ajuta la a avea un orizont comun în care adevărurile evanghelice despre familie şi despre Biserică sunt prezentate, acceptate şi trăite într-un parcurs de maturizare în credinţă pentru fiecare persoană, comunitate şi chiar pentru dieceza însăşi.

Limita acestui text este că nu poate răspunde în acelaşi timp nevoilor tuturor comunităţilor, nu poate răspunde nevoilor fiecărui grup individual. Nu se doreşte a fi un text exhaustiv, ci un simplu instrument pe care cateheţii îl pot folosi sau nu.

A face cateheză nu înseamnă doar a explica nişte noţiuni, a da informaţii sau a transmite cunoştinţe. Înseamnă a comunica o experienţă, a-i conduce pe destinatari să-l descopere pe Dumnezeu drept centru viu al vieţii lor, să-i dea primul loc. Înseamnă să-i ajuţi să-l întâlnească pe Isus şi să-l aleagă drept singurul stăpân şi Domn, şi să trăiască evanghelia care este izvor de viaţă şi de bucurie pentru toţi.

Pr. Irimia-Romică Pal, OFM Conv.

responsabilul Oficiului pentru Cateheză

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro