Convertirea pastorală a comunităţii parohiale în slujba misiunii evanghelizatoare a Bisericii

Congregaţia Pentru Cler, Instrucțiunea: Convertirea pastorală a comunităţii parohiale în slujba misiunii evanghelizatoare a Bisericii, Iași 2020, 66 p., 14×20, ISBN 978-606-578-415-4, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent Instrucțiunea: Convertirea pastorală a comunităţii parohiale în slujba misiunii evanghelizatoare a Bisericii, scrisă de Congregaţia Pentru Cler și tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecția „Magisterium”, în formatul 14×20, are 66 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei. 

Reflecţia teologică a Conciliului al II-lea din Vatican şi schimbările sociale şi culturale însemnate din ultimele decenii au indus diferite Biserici particulare să reorganizeze forma de încredinţare a îngrijirii pastorale a comunităţilor parohiale. Acest lucru a permis să se demareze experienţe noi, valorizând dimensiunea comuniunii şi realizând, sub conducerea păstorilor, o sinteză armonioasă a carismelor şi vocaţiilor în slujba vestirii evangheliei, care să corespundă mai bine exigenţelor actuale ale evanghelizării.

Papa Francisc, la începutul slujirii sale, a amintit de „creativitate”, care înseamnă „a căuta drumuri noi”, adică „a căuta drumul pentru ca evanghelia să fie vestită”; în această privinţă, a concluzionat Sfântul Părinte, „Biserica şi Codul de Drept Canonic ne oferă multe, multe posibilităţi, multă libertate pentru a căuta aceste lucruri”.

Situaţiile descrise de această instrucţiune reprezintă o ocazie preţioasă pentru convertirea pastorală în sens misionar. De fapt, sunt invitaţii adresate comunităţilor parohiale să iasă din ele însele, oferind instrumente pentru o reformă, chiar şi structurală, orientată spre un stil de comuniune şi de colaborare, de întâlnire şi de apropiere, de milostivire şi de atenţie faţă de vestirea evangheliei.

Este vorba despre o acţiune pastorală care, printr-o colaborare efectivă şi vitală între preoţi, diaconi, consacraţi şi laici, precum şi între diferite comunităţi parohiale din aceeaşi zonă sau regiune, se preocupă să găsească împreună întrebările, dificultăţile şi provocările referitoare la evanghelizare, căutând să integreze căi, instrumente, propuneri şi mijloace corespunzătoare pentru a le înfrunta. Un astfel de proiect misionar comun ar putea să fie elaborat şi realizat în raport cu contexte teritoriale şi sociale apropiate, adică în comunităţi învecinate sau unite de aceleaşi condiţii socio-culturale, sau cu referinţă la domenii pastorale asemănătoare, de exemplu, în cadrul unei coordonări necesare între pastoraţia tineretului, universitară şi vocaţională, aşa cum se întâmplă deja în multe dieceze.

Acest lucru cere ca istorica instituţie parohială să nu rămână prizonieră a imobilismului sau a unei repetitivităţi pastorale îngrijorătoare, ci să pună în mişcare acel „dinamism în ieşire”, care, prin colaborarea între comunităţi parohiale diferite şi printr-o comuniune reîntărită între clerici şi laici, s-o facă efectiv orientată spre misiunea evanghelizatoare, misiune a întregului popor al lui Dumnezeu, care merge în istorie ca „familie a lui Dumnezeu” şi care, în sinergia diferiţilor membri, lucrează pentru creşterea întregului trup eclezial.

De aceea, acest document, în afară de a evidenţia o asemenea reînnoire, prezintă un mod de aplicare a normativei canonice care stabileşte posibilităţile, limitele, drepturile şi obligaţiile păstorilor şi laicilor, pentru ca parohia să se redescopere pe ea însăşi ca loc fundamental al vestirii evanghelice, al celebrării Euharistiei, spaţiu de fraternitate şi caritate, din care iradiază mărturia creştină pentru lume.

Cardinal Beniamino Stella

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro