Incursiuni în tainele catehezei. Compendiu de cateheză

Mihai Roca, coord., Incursiuni în tainele catehezei. Compendiu de cateheză, Iași 2020, 338 p., 17×24, ISBN 978-606-578-411-6, 40 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Incursiuni în tainele catehezei. Compendiu de cateheză, scrisă sub coordonarea pr. dr. Mihai Roca. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 17×24, are 338 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 40 lei. 

„Nu ne naştem, ci devenim creştini!”, spunea Tertulian.

Această renumită expresie sintetizează modelul de iniţiere creştină din primele secole, puternic ancorat in cateheza kerigmatică şi articulat ca itinerariu de evanghelizare şi de formare a tinerilor şi a adulţilor. Experienţa ne arată că nu există altă cale pentru a deveni creştini în afara transmiterii şi descoperirii progresive a credinţei. Este o cale esenţială propusă de cateheză. Dar, pentru a o parcurge, avem nevoie de timp dedicat devenirii noastre creştine, de momente de har trăite impreună cu ceilalţi fraţi.

Aceasta este convingerea creionată in fiecare pagină a acestui compendiu: înainte de toate şi de orice, devenim creştini apropiindu-ne de „tainele credinţei” în virtutea acţiunii pe care Isus Cristos o împlineşte in viaţa noastră. Străbătând calea credinţei şi colaborând cu harul divin, pronunţăm „da”-ul nostru şi suntem astfel introduşi în Misterul lui Cristos şi al Bisericii.

Acest compendiu doreşte să sublinieze faptul că acţiunea catehetică este misiune a întregii Biserici, începând de la prima persoană care se află în preajma copiilor şi până la paroh sau episcop. Şi nu este vorba despre o misiune printre altele, ci despre împlinirea vocaţiei primite de la însuşi Isus Cristos (cf. Mt 28,19). Dacă Biserica locală este vie şi există, ea trăieşte şi acţionează pentru a păstra şi pentru a transmite „depozitul credinţei” (2Tim 1,14) tinerei generaţii înainte de toate.

De altfel, de unde vor afla copiii şi adolescenţii normele şi cuvintele sănătoase pe care Isus Cristos le-a încredinţat discipolilor săi? Dacă nu vor vedea exemplul celor din jurul lor şi nu vor înţelege din cuvintele şi gesturile lor însemnătatea şi frumuseţea de a fi creştin, ce motiv vor găsi pentru a se strădui să înţeleagă doctrina creştină şi pentru a deveni şi ei creştini împreună cu ceilalţi? Unde vor găsi mărturia de credinţă care să-i conducă la întâlnirea cu Isus Cristos? Nimeni nu se naşte creştin. De aceea, asemenea lui Timotei, care a primit de la apostolul Paul „depozitul credinţei” – tezaur bun şi preţios care a ajuns până la noi –, avem marea datorie de a-l păstra cu sfinţenie şi de a-l transmite cu grijă acelora care-l vor putea transmite, la rândul lor, mai departe (cf. 2Tim 2,2).

Ideea de fond a acestui compendiu îşi găseşte originea în Directoriul general pentru cateheză (2001, nr. 67-68), în paragraful dedicat „educării organice şi sistematice a credinţei”, în care sunt evidenţiate sarcinile de iniţiere, educare şi instruire a catehezei. Partea practică este însă rodul unei munci de echipă realizate de membrii Oficiului pentru cateheză şi ai asociaţiei Primus ONG. Diversitatea subiectelor tratate se datorează în mare parte pasiunii exprimate la nivel diecezan în cadrul proiectului „Tendinţe actuale în cateheză” şi al proiectului „Lectio divina – mod de rugăciune într-o lume secularizată”. Urme însemnate, vizibile celor implicaţi în parenting şi în domeniul educaţiei religioase la nivel local, sunt uşor de recunoscut în proiectul „Părinţi responsabili, copii fericiţi. aportul modelului Mastromarino în creşterea şi educarea copiilor” şi în proiectul „Pedagogia Franz Kett – creativitate şi reînnoire în educaţie”.

Derularea proiectului diecezan „Incursiuni în tainele catehezei” este principalul factor care a permis şi a favorizat culegerea, mediatizarea şi editarea temelor despre cateheză.

În prima parte a compendiului: „a deveni creştin”, cateheza este prezentată ca punct fundamental de întâlnire sau moment de bază şi decisiv al devenirii creştine. Sinteză inestimabilă a misiunii primilor discipoli, iar mai apoi a Bisericii – aşa cum specifică evanghelistul Marcu –, există chiar de la început ca misiune prioritară, încredinţată de însuşi Isus Cristos: „Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia la toată făptura! Cine va crede şi va fi botezat se va mântui; iar cine nu va crede va fi condamnat” (Mc 16,15-16).

Naşterea credinţei în Isus Cristos, alimentarea şi maturizarea acestei credinţe sunt subiectele centrale din partea a doua: „Trăieşte frumuseţea credinţei!” O comunitate creştină, dacă nu ar oferi membrilor săi cateheze pertinente pentru a cunoaşte şi a se bucura de frumuseţea credinţei, nu numai că nu şi-ar împlini una dintre misiunile sale importante, ci ar pune în pericol chiar scopul său fundamental. Fără o cateheză susţinută şi actualizată, o Biserică locală oare nu riscă să devină sterilă, mai degrabă sau mai târziu, şi în cele din urmă să înceteze să mai fie o Biserică vie?

La baza selectării temelor prezentate se află convingerea că acţiunea catehetică implică o educare esenţială, bazată pe nucleul experienţei creştine, pe certitudinile credinţei şi pe valorile evanghelice. Cu siguranţă, această acţiune educativă este mult mai mult decât o predare a unor cunoştinţe, deşi include însuşirea acestora. Avându-i ca destinatari pe cei care se convertesc la Cristos, primesc tezaurul credinţei şi sunt însoţiţi pe calea devenirii creştine, cateheza este o ucenicie a întregii vieţi creştine, ce permite o trăire autentică pe urmele lui Cristos.

Susţinem în paginile acestei lucrări că realizarea unui raport semnificativ între educarea la credinţă a copiilor, tinerilor şi adulţilor şi trăirea vieţii creştine a devenit mai mult ca oricând una dintre principalele provocări pastorale şi catehetice ale momentului. Gradul de urgenţă şi de dificultate este cu atât mai mare, cu cât pastorala şi catehetica locală trebuie să găsească şi să-şi adapteze propunerile la situaţii aflate într-o profundă şi rapidă schimbare socială şi culturală, de factură postmodernă.

Cum ar putea să fie susţinută devenirea creştină a celor care parcurg procesul de iniţiere şi cum ar putea să fie promovată în acelaşi timp şansa şi necesitatea unei socializări religioase? Ce propuneri catehetice ar putea fi introduse pentru a redimensiona sau susţine cu noi iniţiative misiunea părinţilor şi a familiei, dar şi a persoanelor consacrate şi a cateheţilor la nivelul comunităţilor parohiale? Ce variabile catehetice s-ar putea prospecta pentru o continuare a evanghelizării copiilor de la Prima Împărtăşanie şi a adolescenţilor de la Mir, cu scopul îndeplinirii obiectivelor iniţierii creştine şi al evitării îndepărtării de practica sacramentală?

La aceste întrebări, dar şi la multe altele încă nerostite, au încercat să răspundă autorii menţionaţi în acest compendiu de cateheză. Devenite adevărate provocări la nivelul educaţiei religioase, răspunsurile la aceste întrebări ar trebui să-şi găsească locul prioritar pe agenda de lucru a structurilor pastorale şi catehetice.

Deşi această expunere sintetică reprezintă mai degrabă o analiză decât o soluţie, propunerile şi concluziile au legătură strânsă cu acţiunea catehetică. Aceasta pentru că orice cateheză este o responsabilitate a întregii comunităţi de credinţă.

pr. dr. Mihai Roca

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro