Corpus Domini. Cântece și rugăciuni pentru Joia Verde și adorația euharistică

Corpus Domini. Cântece și rugăciuni pentru Joia Verde și adorația euharistică, Iași 2002, 64 p., 14×20, 1.5 RON.

În centrul vieţii Bisericii este sfânta Euharistie, taină ce conţine trupul şi sângele lui Isus Cristos.

Încă din primele veacuri creştine, taina sfintei Euharistii a fost realitatea către care s-au îndreptat cele mai frumoase creaţii de rugăciuni şi cântece. Cinstea şi veneraţia de care se bucură în continuare această taină găsesc şi astăzi cale de manifestare prin rugăciuni şi cântece, prin care comunitatea îşi manifestă în mod public şi particular adoraţia faţă de dumnezeirea lui Cristos în speciile pâinii şi ale vinului.

Corpus Domini este o broşură de 64 de pagini, în care se expune un material de rugăciuni şi cântece în cinstea sfintei Euharistii, ce vine în ajutorul credincioşilor şi al comunităţilor în momentele de manifestare publică de adoraţie euharistică.

Se compune din două părţi: 1) Modele de staţiuni, litanii şi rugăciuni pentru Joia Verde; 2) Cântece procesionale şi de adoraţie euharistică.

Chiar la începutul broşurii, este menţionat faptul că textele prezentate sunt un model pentru procesiunea din Joia Verde, neavând totuşi un caracter obligatoriu. Este posibil, în funcţie de necesităţile pastorale şi de sensibilitatea unei comunităţi, să se folosească şi alte texte şi cântece.

Majoritatea cântecelor sunt culese din repertoriul deja cunoscut şi practicat în comunităţile catolice. Există şi cântece mai puţin cunoscute din repertoriul universal, din marii compozitori clasici, cu predilecţie din repertoriul polonez. De asemenea, sunt puse şi câteva melodii gregoriene.

Sunt evitate formele prea banale de manifestare muzicală, fie de provenienţă locală, fie din traduceri şi adaptări nereuşite. La sfârşit, este adăugat şi Te Deum.

Prin bogăţia şi practicitatea cu care sunt expuse rugăciunile şi cântecele procesionale euharistice, broşura Corpus Domini poate fi un material deosebit de util, atât pentru preoţi, cât şi pentru credincioşi.

Florin Spătariu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro