Istoria catolicilor din Săbăoani

Fabian Doboş, Daniela Butnaru, Luminiţa Botoşineanu, Anton Coşa, Dănuţ Doboş, Iulian Ghercă Munteanu, Cătălin-George Fedor, Istoria catolicilor din Săbăoani, Iași 2018, 270 p., 17×24, ISBN 978-606-578-350-8, 25 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Istoria catolicilor din Săbăoani, scrisă de Fabian Doboş, Daniela Butnaru, Luminiţa Botoşineanu, Anton Coşa, Dănuţ Doboş, Iulian Ghercă Munteanu, Cătălin-George Fedor. Cartea apare în colecția „Monografii”, în formatul 17×24, are 270 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 25 lei.

În anul Centenarului, Departamentul de Cercetare istorică „Fericitul Anton Durcovici” al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi ne oferă o plăcută surpriză prin publicarea unei noi lucrări monografice dedicate comunităţii parohiale din Săbăoani. Lucrarea cu titlul „Istoria catolicilor din Săbăoani” vine în continuarea monografiei „Săbăoani. File de istorie”, publicată în anul 2002, sub coordonarea pr. cercetător Fabian Doboş, la Editura Presa Bună din Iaşi. De data aceasta, echipa de autori este completată cu specialişti provenind din centrele academice din Iaşi şi Bacău, aceştia asigurând lucrarea cu studii de specialitate de mare probitate profesională.

Prima noutate a prezentei monografii interdisciplinare o reprezintă capitolul de toponimie întocmit de dr. Daniela Butnaru, de la Institutul de Lingvistică „Al. Philipide” din Iaşi. În acest capitol, care tratează numele de locuri de pe teritoriul satului Săbăoani, au fost adunate date de la localnici, precum şi din diverse documente publicate sau inedite, pentru a se urmări care sunt principalele caracteristici ale toponimiei din această zonă. S-au identificat, astfel, toponime vechi, au fost elucidate originea unor nume de locuri, evoluţia lor de-a lungul timpului şi maniera în care ele oferă informaţii despre geografia şi istoria acestei localităţi, despre localnici, limba şi ocupaţiile acestora.

S-a dovedit, încă o dată, că toponimia este o oglindă a vieţii unui sat, a felului în care locuitorii percep şi denumesc locurile.

Coordonatorul noii lucrări, pr. Fabian Doboş, fiu al satului şi un împătimit căutător al adevărului istoric despre Săbăoani, aduce în memoria colectivă trecutul plin de glorie al localităţii sale de baştină, insistând, aşa cum era de aşteptat, pe istoria multiseculară a catolicilor şi pe cea a bisericii „Sfântul Mihail Arhanghelul”, unul dintre cele mai frumoase edificii religioase din Dieceza de Iaşi.

O a doua noutate o reprezintă cercetarea lingvistică realizată de doamna dr. Luminiţa Botoşineanu, în cadrul căreia şi-a propus surprinderea limbilor vorbite în Săbăoani, cu o atenţie particulară acordată varietăţii locale a limbii române, care a fost descrisă în linii largi şi pusă parţial în perspectivă prin înglobarea ei în unităţile dialectale de rang ierarhic superior.

Totodată, cercetarea lingvistică a evidenţiat aspecte ţinând de modul în care locuitorii se văd pe ei înşişi şi comunitatea din care fac parte în raport cu limba şi cultura tradiţională.

Capitolul de etnografie realizat de dr. Anton Coşa ne introduce în cultura populară tradiţională a localităţii Săbăoani, studiul fiind întocmit în baza unei cercetări directe la faţa locului. Una dintre concluziile autorului este aceea că folclorul din Săbăoani se integrează folclorului românesc în general, aidoma celorlalte aspecte etnografice ale localităţii.

Cea de-a doua instituţie semnificativă din Săbăoani, şi anume şcoala, a fost tema studiului realizat de dr. Dănuţ Doboş în colaborare cu istoricul Iulian Ghercă. Autorii prezintă trecutul şcolilor de băieţi şi fete, de la înfiinţarea acestora la mijlocul secolului al XIX-lea până în anul 1948, atunci când comuniştii au pus stăpânire totală pe destinele României.

La rândul său, domnul dr. Cătălin-George Fedor, în studiul său de antropologie socială privind comunitatea din Săbăoani, prezintă rezultatele unei cercetări care şi-a propus o evaluare a specificului local. În acest sens, scopurile urmărite au constat în relevarea trăsăturilor specifice comunităţii locale şi a identităţii acesteia, respectiv imaginea Săbăoaniului în mentalul colectiv şi al celor din localitate. Rezultatele scot în evidenţă omenia şi bunătatea localnicilor, respectiv încrederea în exemplele pozitive existente în comunitate (oamenii gospodari, autorităţile locale şi Biserica).

Îi felicităm pe autorii acestui memorial de cultură, istorie şi spiritualitate, care ne ajută să ne cunoaştem mai bine istoria, valorile şi tot ceea ce ne leagă de o frumoasă şi multiseculară localitate românească.

+ Aurel Percă,

episcop auxiliar de Iaşi

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro