Comuna Erbiceni. Repere monografice

Elena Ivan, Comuna Erbiceni. Repere monografice, Iași 2019, 197 p., 14×20, 978-606-578-380-5, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Comuna Erbiceni. Repere monografice, scrisă de prof. Elena Ivan. Cartea apare în colecția „Istoria Bisericii”, în formatul 14×20, are 197 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 20 lei.

În ultimii ani se poate nota un interes deosebit al cercetătorilor faţă de trecutul localităţilor din Moldova, interes care este evident dacă ţinem cont de numeroasele publicaţii, civile şi bisericeşti, care readuc în actualitate istoria satelor aşezate la est de Carpaţi. Reprezintă o datorie nobilă – şi, în acelaşi timp, o onoare, un motiv de mândrie – descoperirea şi publicarea informaţiilor privitoare la istoria localităţilor din Moldova. „Această istorie – afirmă autoarea în introducerea cărţii – trebuie cunoscută şi apoi transmisă, prin viu grai sau în scris, urmaşilor, pentru ca astfel să ştie ce au de preţuit”.

Orice demers istoric, deci şi lucrarea de faţă, ne invită la o întâlnire cu străbunii noştri, dar şi cu locurile în care aceştia şi-au desfăşurat activităţile fizice şi spirituale. Pentru a descoperi cât mai multe informaţii despre trecutul comunei Erbiceni, autoarea a cercetat diverse biblioteci şi arhive, fără să uite că multe lucruri inedite pot fi aflate de la oamenii în vârstă din satele comunei. Într-adevăr, istoria orală este mai bogată şi uneori mai exactă decât documentele care se găsesc în depozitele arhivelor. Cartea Comuna Erbiceni. Repere monografice se prezintă ca o aleasă lucrare ştiinţifică realizată prin împletirea celor două istorii: orală şi scrisă.

Parcurgând paginile acestei lucrări, cititorul va descoperi că localităţile comunei Erbiceni păstrează cu sfinţenie amintirea multor evenimente şi personalităţi care au contribuit la creşterea intelectuală şi spirituală a poporului român. Dacă este adevărat că „veşnicia s-a născut la sat”, la fel de adevărat este şi faptul că satul este izvorul progresului de la oraş. Numai întorcându-se la rădăcinile sale, omul de astăzi reuşeşte să-şi înţeleagă mai bine prezentul şi îşi poate făuri un viitor care să dăinuie. Tocmai acest principiu vrea să-l demonstreze lucrarea de faţă: fără cunoaşterea trecutului, nu există viitor. Oamenii de astăzi nu-şi pot înţelege existenţa fără să apeleze la viaţa străbunilor; la rândul lor, vor deveni străbuni pentru urmaşi. Se poate vorbi chiar despre un schimb de ştafetă: o generaţie o predă celei care îi urmează. O ştafetă nu înseamnă doar un spaţiu geografic, un sat, o comună, ci ea reprezintă suma vieţii şi activităţii oamenilor dintr-o localitate: obiceiuri, tradiţii, religii, credinţe etc.

Autoarea prezentei cercetări reuşeşte să găsească firul roşu al vieţii şi activităţii oamenilor de pe teritoriul comunei Erbiceni. Plecând de la prezentarea cadrului geografic, cercetătoarea Elena Ivan îşi continuă demersul ştiinţific oferind cititorilor importante informaţii despre evoluţia oamenilor de pe teritoriul comunei, începând chiar cu paleoliticul. Urmează, în al treilea capitol, un studiu meticulos asupra numelor satelor, dar şi al documentelor care atestă existenţa acestora.

De notat importanţa pe care autoarea lucrării o acordă celor mai importante instituţii ale satului (cap. VI): şcoala şi biserica. Aceste instituţii formează cei doi piloni pe care orice comunitate trebuie să-şi construiască puntea care să conducă spre un viitor mai bun. Dacă un pilon este şubred, atunci puntea nu poate rezista vicisitudinilor istoriei. În acest capitol se poate observa cum documentele istorice sunt completate de mărturiile bătrânilor care au trăit în vremurile vechi şi care speră ca lumea de astăzi să se aşeze pe făgaşul trasat de străbuni. Capitolul mai scoate în evidenţă buna convieţuire între catolici şi ortodocşi, unii îmbogăţindu-i pe ceilalţi într-un perfect raport de reciprocitate şi gratuitate.

Aşadar, lucrarea de faţă este o invitaţie la cunoaşterea trecutului oamenilor care au trăit şi vieţuiesc pe teritoriul comunei Erbiceni. Cititorul atent poate dobândi puterea de a merge pe calea strămoşilor, o cale care îl va conduce cu siguranţă la împlinirea intelectuală, dar şi la o stare de mulţumire sufletească.

pr. dr. Fabian Doboş

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Povestea unei statui

Dănuţ Doboş, coordonator, Povestea unei statui, Iași 2019, 107 p., 14×20, 978-606-578-379-9, 10 lei.

 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Povestea unei statui, scrisă sub coordonarea dr. Dănuț Doboș. Cartea apare în colecția „Istoria Bisericii”, în formatul 14×20, are 108 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 10 lei.

Iniţiativa de a oferi cititorilor şi, mai ales, cinstitorilor Maicii Domnului o nouă carte – cu un titlu provocator: „Povestea unei statui” – reprezintă un nou dar şi un nou gest de preţuire din partea profesorului şi îndrăgostitului de istorie dr. Dănuţ Doboş faţă de creştinii catolici din Dieceza de Iaşi şi faţă de toţi cei care o iubesc şi o cinstesc pe Mama lui Isus, dar mai ales faţă de cei din comunitatea Răchiteni, localitatea sa de baştină. Acest dar şi această referinţă la prezenţa unei statui a Maicii Domnului în localitatea din Răchiteni încă din anul 1889 ne invită să cunoaştem evlavia credincioşilor din comunitatea catolică Răchiteni, judeţul Iaşi, şi reprezintă, în acelaşi timp, o adevărată invitaţie de a descoperi şi de a preţui o comoară vie pentru sufletul şi cultura creştină a celor care cred şi se încred în Dumnezeu şi în iubirea unei inimi de mamă, o întâlnire binecuvântată cu imaginea celei mai frumoase şi celei mai bune mame.

O statuie a Maicii Domnului, ce o reprezintă pe cea care s-a învrednicit să poarte în sânul ei şi să dea naştere Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul şi Răscumpărătorul omului, nu poate să fie decât o fericită ocazie de a descoperi realitatea unei comori ce însoţeşte cultul datorat celei mai scumpe mame de pe pământ şi din cer, ce a voit să-şi descopere chipul luminos unei tinere curate din grota Massabielle din Lourdes.

Cultul şi cinstirea Maicii Domnului, chiar din ziua bunei-vestiri din partea îngerului trimis de Dumnezeu la Nazaret, şi apoi preţuirea păstorilor şi cinstirea magilor din ziua naşterii lui Isus, Fiul său, la Betleem, au rămas în memoria şi practica de cult a tuturor credincioşilor şi nu au mai încetat să-i însoţească pe cei care l-au descoperit prin ea pe cel trimis să fie bucuria şi mântuirea omului.

Prezenţa în memoria tuturor veacurilor, cunoaşterea imaginii ei miraculoase, a umplut sufletul multor persoane credincioase şi deschise miracolului cu farmecul divin şi cu bucuria descoperirii celei mai scumpe şi iubite mame din istorie.

Apariţia Sfintei Fecioare Maria la Lourdes din anul 1858 a constituit o confirmare a prezenţei ei în viaţa Bisericii şi a credincioşilor. Acolo şi atunci a avut loc o declaraţie care avea să întărească marele adevăr de credinţă declarat de Papa Pius al IX-lea în ziua de 8 decembrie 1854, prin care era recunoscută marea demnitate a Fecioarei Maria din Nazaret, ca fiind cea mai curată şi nevinovată mamă, neprihănit zămislită prin meritele Fiului lui Dumnezeu, care a scutit-o de pata păcatului strămoşesc. Ea a ţinut să-şi reveleze numele ei adevărat, patru ani mai târziu, când i-a răspuns copilei Bernadeta: „Eu sunt Neprihănita Zămislire!” De atunci întreaga creştinătate s-a simţit şi mai iubită şi mai încrezătoare în însoţirea ei de mamă iubitoare ce a continuat şi continuă să cheme lumea la o adevărată convertire şi la o credinţă vie.

Imaginea Fecioarei de la Lourdes a devenit din acel timp o adevărată comoară a Bisericii din Franţa, dar şi din întreaga lume.

Din acel moment, prezenţa statuii recomandate de Bernadeta Soubirous, conform cu imaginea care s-a întipărit în inima şi sufletul său, a început să se răspândească în întreaga lume. Aşa a ajuns şi în ţara noastră, mai întâi la Brăila şi Galaţi, apoi în Moldova, în comunităţile din Butea, Răchiteni şi Tg. Trotuş.

A început atunci un lung pelerinaj al preţuirii şi cinstirii Maicii Domnului, care a făcut să crească şi să se întărească tot mai mult cultul imaginii Maicii Domnului de la Lourdes, prin prezenţa acestei comori a Bisericii noastre, statuia Neprihănitei Zămisliri din Lourdes, care a ajuns în atât de multe ţări, comunităţi, biserici şi în casele credincioşilor din întreaga lume.

Cartea de faţă, pregătită de domnul prof. dr. Dănuţ Doboş, având alături mai mulţi colaboratori şi interlocutori, prezintă istoria acestei statui a Maicii Domnului şi a cultului ei în viaţa întregii Biserici, dar mai ales a cultului şi cinstirii ei în Moldova şi în mod cu totul special în comunitatea catolică din Răchiteni, judeţul Iaşi.

Citind şi recitind aceste note istorice, aceste relatări, aceste mărturisiri şi declaraţii, poţi descoperi cu adevărat un mister de credinţă şi evlavie faţă de Maica Domnului şi faţă de statuia miraculoasă din grota Massabielle din Lourdes.

Apreciem, cu respect, efortul coordonatorului acestei noi cărţi, dr. Dănuţ Doboş, despre statuia Maicii Domnului şi implorăm binecuvântarea Domnului, prin mijlocirea Mamei cereşti din Lourdes, asupra domniei sale şi asupra tuturor celor ce au contribuit la această nouă lucrare; şi-i includem, cu preţuire, şi pe toţi cititorii acestei cărţi, ce ne prezintă „o istorie ca o comoară de preţ – statuia Maicii Domnului din Lourdes – în satul şi comunitatea Răchiteni”, în drumul nostru de credinţă şi de iubire.

Fericiţi cei care ştiu să găsească, şi în paginile acestei istorisiri, o Mamă frumoasă şi iubitoare!

PS Petru Gherghel

Episcop emerit de Iași

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Conclavul. Proceduri, protagonişti, istorie, curiozităţi

Orazio La Rocca, Conclavul. Proceduri, protagonişti, istorie, curiozităţi, Iași 2019, 120 p., 14×20, ISBN 978-606-578-374-4, 15 lei.

 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Conclavul. Proceduri, protagonişti, istorie, curiozităţi, scrisă de Orazio La Rocca și tradusă în limba română de pr. dr. Fabian Doboș. Cartea apare în colecția „Istoria Bisericii”, în formatul 14×20, are 120 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 15 lei.

Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea a plecat dintre noi la vârsta de 84 de ani, după mai bine de 26 de ani de pontificat, al treilea, ca lungime, din istorie. L-au depăşit doar Pius al IX-lea, care a condus Biserica timp de 31 de ani şi 7 luni, şi sfântul Petru, care a condus prima comunitate creştină timp de 37 de ani, la început în Ţara Sfântă, apoi, pentru 25 de ani la Roma, unde a fost martirizat în anul 64 (sau 67) d.C.

Karol Wojtyła este, aşadar, al treilea papă din istoria Bisericii, ca perioadă de pontificat; un record greu de depăşit, aşa cum sunt şi toate celelalte recorduri care caracterizează slujirea sa ca papă: de la numărul enciclicelor (14) la călătoriile naţionale (144) şi internaţionale (102); de la numărul de beatificări (1337) şi canonizări (482) la audienţe, omilii, întâlniri cu şefi de state şi de guverne, cu regi, regine, persoane apropiate sau necunoscute. O lungă serie de scopuri nobile, de apeluri, de intervenţii, de iniţiative care au lăsat o amprentă importantă asupra Bisericii şi a lumii în ultimii 20 de ani ai secolului al XX-lea şi în primii ani ai acestui mileniu. Toate acestea i-au dobândit meritul de a fi recunoscut drept cea mai mare autoritate morală, religioasă şi, din multe puncte de vedere, politică a timpului său.

Primul papă neitalian după 355 de ani, Karol Wojtyła – născut la 18 mai 1920 la Wadowice, într-un orăşel de lângă Cracovia (Polonia) – a urcat pe Scaunul Pontifical, luând numele de Ioan Paul al II-lea, luni, 16 octombrie 1978, în jurul orei 17:20, după un foarte scurt conclav, care a durat numai două zile, urmându-i lui Ioan Paul I, Albino Luciani, papa celor 33 de zile.

Ştirea morţii sale a făcut înconjurul lumii în câteva clipe. L-au plâns creştini de toate confesiunile, credincioşi ai altor religii, atei, oameni de bunăvoinţă, dar mai ales catolicii, în număr de un miliard trei sute de milioane, răspândiţi în cele patru colţuri ale lumii, care au avut în el, pentru mai bine de un sfert de secol, punctul de referinţă al credinţei în Cristos, ghidul spiritual prin excelenţă.

Dar Biserica – pe care, în anii săi de pontificat, Papa Wojtyła a plasmat-o după chipul şi imaginea sa prin cuvinte, opere, gesturi şi, mai ales, prin numirile a mii de episcopi şi sute de cardinali –, deşi a suferit mult din cauza pierderii acestui papă care a iniţiat-o în mileniul al treilea, printr-unul dintre cele mai lungi şi intense pontificate din toată istoria Bisericii, şi-a reluat drumul. Acest lucru se observă, mai ales, în afara zidurilor vaticane. Într-adevăr, după acel moment de confuzie creat de moartea marelui papă, a început timpul post- Wojtyła.

În această lucrare vom încerca să prezentăm, în prima parte, perioada care a urmat după moartea Papei Karol Wojtyła, plecând de la descrierea organizării conclavului din Vatican, adunarea cardinalilor chemaţi să aleagă un nou pontif, adunare care se reunise pentru ultima dată la 14 octombrie 1978, şi a cărei activitate nu este cunoscută, mai ales de către tineri.

În partea a doua, vom analiza modalitatea în care cardinalii electori se vor prezenta la această întâlnire istorică, considerând numărul, numele şi distribuţia geopolitică a Colegiului cardinalilor, aşa cum se prezintă acum acesta, în urma celor nouă consistorii ţinute de Ioan Paul al II-lea de-a lungul pontificatului său.

În sfârşit, ultima parte o vom dedica redescoperirii curiozităţilor istorice şi statisticilor privitoare la alegerea papilor, conclav, consistorii, dar şi la legendele şi credinţele populare privind istoria Scaunului Pontifical.

Orazio La Rocca

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


14 nuanţe de roşu. Amintiri din copilăria comunistă. „Epoca de Aur”

Cristina G., 14 nuanţe de roşu. Amintiri din copilăria comunistă. „Epoca de Aur”, Iași 2019, 502 p., 14×20, ISBN 978-606-578-365-2, 30 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea 14 nuanţe de roşu. Amintiri din copilăria comunistă. „Epoca de Aur”, scrisă de Cristina Gherghel. Cartea apare în colecția „Magistra vitae”, în formatul 14×20, are 502 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 30 lei.

Cristina G. Gherghel este o scriitoare care a debutat în limba engleză, dar care caută acum să se afirme și pe rafturile limbii ei natale, româna. Cartea publicată recent la Editura Sapientia, 14 nuanțe de roșu. Amintiri din copilăria comunistă, „Epoca de aur”, este un volum prin care autoarea dorește să împărtășească memoriile vieții sale, memorii înrădăcinate pe plaiurile moldovene ale satului ei natal, Gherăești, memorii dintr-o epocă tulbure a istoriei române, „Epoca de Aur” a comunismului ceaușist. Mărturiile ei, profund impregnate de sinceritate, de oralitate, de umor, manifestă libertatea cu care un autor simplu își așterne pe foaie trecutul, libertate față de prejudecățile cititorilor pretențioși, dar mai ales libertate în a-și asuma trecutul și a-l putea aprecia. Astfel ea, prin cele 43 de capitole (fără cele trei puncte de introducere, și alte trei de încheiere) ne pune la dispoziție un autentic peisaj rural din „Epoca de Aur”.

În primele capitole suntem luați de mână și purtați spre cunoașterea chipurilor care vor însoți această suită de memorii, chipuri care alcătuiesc familia și cadrul familiar al scriitoarei, chipuri care devenindu-ne familiare ajută la captarea sinceră a trăirilor împărtășite în aceste rânduri. Odată ce ne-am obișnuit cu cadrul familiar, cu ulițele satului din Gherăiești, cu activitățile zilnice ale sătenilor, înaintăm cu fiecare pagină prin zilele trecătoare ale unei copilării împărțită între muncă, școală, năzdrăvănii, certuri și clipe de neuitat ale vieții unei fetițe, Cristina.

Lecția pe care ne-o oferă aceste pagini este că, nu trebuie să eliminăm orice rază de lumină din vremurile întunecate ale comunismului. Lacrimile de tristețe izvorâte din numeroase clipe de nedreptate și de răutate ale acelui timp se împletesc cu lacrimile de bucurie ale copilului înconjurat de căldura propriei familii.

Așa cum afirmă în primele pagini ale cărții, autoarea nu se adresează cititorilor snobi, cititorilor cu pretenții intelectualiste, ci oamenilor simpli care nu sunt în căutarea frazeologiilor complexe încărcate de idei incomprehensibile, dar care caută o scriitoare simplă care le înțelege trăirile.

Ciprian Fechetă

 

 

Prezentarea făcută de domnul primar al Comunei Gherăești (NT)

 

Excelența Voastră, Episcop Petru Gherghel – Episcop de Iași,

Prea Cucernici Părinți, stimați oaspeți, dragi concetățeni,

 

Aleg dintre multele semnificații ale evenimentului de astăzi câteva, îndeosebi cele legate direct de eroina acestuia, scriitoarea Cristina Gherghel, membră a comunității noastre.

În primul rând este onorantă pentru noi alegerea, ca loc de lansare a volumului 14 NUANȚE DE ROȘU Amintiri din copilăria comunistă „Epoca de Aur“, a satului natal, Gherăești, unde a primit de la familie și școală primii talanți pe care, în străinătate fiind, a muncit să-i sporească. Fie în Italia sau Marea Britanie, scriitoarea nu s-a rupt nici un moment de obârșie, fapt dovedit de unele dintre lucrările în care folosește cunoștințele primite de la părinți sau de la bunici, mai ales cele referitoare la arta culinară, la tradițiile noastre în acest domeniu.

Ne bucură, îndeosebi, alegerea ca spațiu distinct al lansării, a celei mai importante instituții a duhului comunitar, Biserica, cartea proaspăt apărută fiind o prezentare a perioadei în care, sub comunism, oamenii au fost supuși terorii ateiste, mulți, foarte mulți dintre ierarhii bisericii suferind un martiriu continuu, insuficient cunoscut și descris în cărțile apărute până acum. Cartea Cristinei Gherghel este, astfel, încă o necesară contribuție la cunoașterea acelui timp. Faptul că prestigioasa Editură Sapientia, coordonată de părintele profesor dr. Ștefan Lupu, girează noua carte, a 25-a, dacă nu mă înșel, a Cristinei Gherghel, este încă o dovadă asiguratorie a valorii pe care această carte o reprezintă pentru mulți dintre noi, cititorii apartenenți Bisericii romano-catolice. Și mă bucur să-i prezint părintelui profesor dr. Ștefan Lupu, Editurii Sapientia, reverența și recunoștința noastră pentru coordonarea și publicarea Cărții Cărților, Biblia, în integralitatea textelor scripturistice.

Foarte important, pentru a înțelege devoțiunea scriitoarei Cristina Gherghel față de rolul scriitorului în societate, cel de creator de valori ziditoare prin cuvânt, este și gestul acordării, prin vânzarea cărții, de sprijin și menținere a speranței de viață pentru o tânără mamă greu încercată de o cumplită și costisitoare boală. Cărțile bune sunt scrise de oameni buni, dăruitori. Cartea sa are deci și valoare de ofrandă, de dăruire față de aproapele într-o perioadă și o societate în care, din nefericire, întrajutorarea, omenitatea începe să aibă prea multe nuanțe și interpretări.

Cristina Gherghel nu vine acasă doar cu o carte, ci, așa cum scrie undeva, cu numeroase experiențe de viață de aici, din Gherăești, cartea sa devenind astfel un document literar de care trebuie să se țină seamă pe viitor, în alcătuirea unei monografii comunitare. Cu atât mai mult cu cât, trăind în țări dezvoltate, autoarea ne face să înțelegem, prin comparație, cât de păguboasă a fost perioada comunistă pentru istoria satului românesc, a personalității fiecărui component al acestuia. Despre aceasta, despre valoarea, locul pe care îl va ocupa cartea 14 NUANȚE DE ROȘU. Amintiri din copilăria comunistă “Epoca de Aur“ în literatura memorialistică vor vorbi și vor scrie cei îndrituiți să o facă.

Închei felicitând autoarea, mulțumind tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui eveniment. Sper să fiu în asentimentul Consiliului Local Gherăești, al dumneavoastră, înmânând o Diplomă de Gratitudine scriitoarei Cristina Gherghel pentru a marca astfel această zi în viața comunității și , desigur, ca o baliză încurajatoare parcursului creativ al autoarei.

De asemenea, țin să înmânez o Diplomă de Gratitudine și pr. prof. dr. Ștefan Lupu, Directorul Editurii Sapienția Iași, în semn de prețuire pentru deosebita contribuție adusă la publicarea și promovarea cărților de valoare.

Sincere mulțumiri tuturor participanților!

 

Cu deosebit respect și considerație,

Primar Bereșoae Pavel

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Pastorale per non morire. La Diocesi di Iaşi (Romania) negli anni del comunismo (1948-1977)

Toni-Mihăiță Cântaciu, Pastorale per non morire. La Diocesi di Iaşi (Romania) negli anni del comunismo (1948-1977), Iași 2018, 438 p., 17×24, ISBN 978-606-578-356-0, 35 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Pastorale per non morire. La Diocesi di Iaşi (Romania) negli anni del comunismo (1948-1977), scrisă de pr. dr. Toni-Mihăiță Cântaciu. Cartea apare în colecția „Disertații doctorale”, în formatul 17×24, are 438 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 35 lei.

Pastorale per non morire. La Diocesi di Iaşi (Romania) negli anni del comunismo (1948-1977) – Pastorală pentru a nu muri. Dieceza de Iaşi în anii comunismului (1948-1977) este titlul disertației doctorale pe care pr. Toni-Mihăiță Cântaciu a susținut-o joi, 14 iunie 2018, la Universitatea Pontificală „Sfântul Ioan din Lateran. Moderatorul lucrării a fost prof. Nicola Reali, iar corelatori: prof. Philippe Chenaux şi prof. Denis Biju-Duval.

Pr. Toni-Mihăiţă Cântaciu, născut la Tămăşeni (Neamţ) în anul 1977 şi sfinţit preot în anul 2002, după şapte ani de slujire în diferite parohii din Dieceza de Iaşi, a ajuns la Roma în toamna anului 2009. Aici a urmat studii de specializare la Institutul Pastoral „Redemptor Hominis” din cadrul Universităţii Pontificale Lateran, unde, în anul 2012, a obţinut licenţa în Teologie pastorală. Pentru pr. Toni au urmat apoi şase ani intenşi de studiu şi cercetare ştiinţifică în domeniul teologiei. Conştient că niciun plan pastoral eficient pentru viitor nu poate face abstracţie de ceea ce memorialiştii numesc „recursul la memorie”, pr. Toni a ales să aprofundeze solicitudinea pastorală şi zelul arătat de păstorii Diecezei de Iaşi în timpul regimului comunist pentru a salva credinţa credincioşilor împotriva ameninţărilor venite din partea unui sistem ateu ostil. Însuşi titlul lucrării de doctorat – Pastorală pentru a nu muri – vrea să exprime, aşa cum a explicat părintele, „acea acţiune de rezistenţă, exprimată şi realizată prin intermediul credinţei active a comunităţilor creştine-catolice, care nu au vrut să se compromită cu regimul şi care, de asemenea, au ştiut să-şi păstreze vitalitatea”.

În lucrarea sa, pr. Toni a subliniat modul în care Providenţa divină a ales persoane înţelepte, ca episcopul martir Anton Durcovici şi episcopul Petru Pleşca, care „nu doar au menţinut barca Diecezei de Iaşi pe linie de plutire, ci au reuşit, cu un curaj extraordinar, să sfideze periculoasa furtună a ideologiei comuniste, contribuind la creşterea Bisericii locale de Iaşi”.

Pr. Vasile Petrişor

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Catolicii din Moldova şi Centenarul Unirii de la 1918

Ștefan Lupu, coord., Catolicii din Moldova şi Centenarul Unirii de la 1918. Lucrările simpozionului naţional „Catolicii din Moldova şi Centenarul Unirii de la 1918”, Iaşi, 21-23 martie 2018, Iași 2018, 210 p., 14×20, ISBN 978-606-578-358-4, 20 lei. 

La Editura „Sapientia” urmează a apărut recent cartea Catolicii din Moldova şi Centenarul Unirii de la 1918. Lucrările simpozionului naţional „Catolicii din Moldova şi Centenarul Unirii de la 1918”, Iaşi, 21-23 martie 2018, coordonată de pr. dr. Ștefan Lupu. Cartea apare în colecția „Istoria Bisericii”, în formatul 14×20, are 210 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 20 lei. 

„Anul Centenarului” este pe cale să se încheie, lăsând în urmă momentele de mare bucurie și de sărbătoare la care au luat parte toți românii trăitori pe acest pământ strămoșesc, alături de cei aflați pe meleaguri străine, dar racordați spiritual la celebrările naționale din Patria-mamă.

Dieceza de Iași a fost implicată în manifestările naționale dedicate Centenarului Unirii de la 1918 și făuririi statului național unitar, prin unirea provinciilor istorice românești Basarabia, Bucovina și Transilvania cu Regatul României, manifestări la care au fost prezenţi preoții, seminariștii și persoanele consacrate, alături de un mare număr de credincioși. Astfel, au fost organizate simpozioane științifice, au fost editate lucrări științifice, au fost proiectate filme documentare, celebrate requiemuri speciale, sfințite monumente ale eroilor catolici și multe altele.

Debutul acestor manifestări comemorative a avut loc la 22 martie 2018, atunci când a fost organizat la Institutul Teologic „Sfântul Iosif” din Iași simpozionul național „Catolicii din Moldova și Centenarul Unirii de la 1918”, în cadrul căruia cercetători și specialiști în domeniul istoriei au susținut comunicări științifice. Au fost evocați cu acest prilej făuritorii României Mari, iar mai presus de toate, au fost omagiați eroii catolici care au luptat pe front pentru apărarea Patriei, căzând pe câmpul de onoare.

Apreciem în mod deosebit inițiativa publicării textelor prezentate la simpozionul din 22 martie a.c., adresând felicitări coordonatorului lucrării, pr. prof. dr. Ștefan Lupu, precum și tuturor autorilor.

În acest mod, lucrarea va deveni un instrument prețios de informare și cunoaștere a faptelor eroice și a istoriei comunităților catolice din Moldova în anii Primului Război Mondial și în perioada imediat următoare.

Cinste eroilor noștri, cinste poporului nostru credincios!

Tuturor cititorilor acestei lucrări, binecuvântarea noastră!

Iași 10 decembrie 2018

+ Petru Gherghel

episcop de Iași

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Istoria catolicilor din Săbăoani

Fabian Doboş, Daniela Butnaru, Luminiţa Botoşineanu, Anton Coşa, Dănuţ Doboş, Iulian Ghercă Munteanu, Cătălin-George Fedor, Istoria catolicilor din Săbăoani, Iași 2018, 270 p., 17×24, ISBN 978-606-578-350-8, 25 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Istoria catolicilor din Săbăoani, scrisă de Fabian Doboş, Daniela Butnaru, Luminiţa Botoşineanu, Anton Coşa, Dănuţ Doboş, Iulian Ghercă Munteanu, Cătălin-George Fedor. Cartea apare în colecția „Monografii”, în formatul 17×24, are 270 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 25 lei.

În anul Centenarului, Departamentul de Cercetare istorică „Fericitul Anton Durcovici” al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi ne oferă o plăcută surpriză prin publicarea unei noi lucrări monografice dedicate comunităţii parohiale din Săbăoani. Lucrarea cu titlul „Istoria catolicilor din Săbăoani” vine în continuarea monografiei „Săbăoani. File de istorie”, publicată în anul 2002, sub coordonarea pr. cercetător Fabian Doboş, la Editura Presa Bună din Iaşi. De data aceasta, echipa de autori este completată cu specialişti provenind din centrele academice din Iaşi şi Bacău, aceştia asigurând lucrarea cu studii de specialitate de mare probitate profesională.

Prima noutate a prezentei monografii interdisciplinare o reprezintă capitolul de toponimie întocmit de dr. Daniela Butnaru, de la Institutul de Lingvistică „Al. Philipide” din Iaşi. În acest capitol, care tratează numele de locuri de pe teritoriul satului Săbăoani, au fost adunate date de la localnici, precum şi din diverse documente publicate sau inedite, pentru a se urmări care sunt principalele caracteristici ale toponimiei din această zonă. S-au identificat, astfel, toponime vechi, au fost elucidate originea unor nume de locuri, evoluţia lor de-a lungul timpului şi maniera în care ele oferă informaţii despre geografia şi istoria acestei localităţi, despre localnici, limba şi ocupaţiile acestora.

S-a dovedit, încă o dată, că toponimia este o oglindă a vieţii unui sat, a felului în care locuitorii percep şi denumesc locurile.

Coordonatorul noii lucrări, pr. Fabian Doboş, fiu al satului şi un împătimit căutător al adevărului istoric despre Săbăoani, aduce în memoria colectivă trecutul plin de glorie al localităţii sale de baştină, insistând, aşa cum era de aşteptat, pe istoria multiseculară a catolicilor şi pe cea a bisericii „Sfântul Mihail Arhanghelul”, unul dintre cele mai frumoase edificii religioase din Dieceza de Iaşi.

O a doua noutate o reprezintă cercetarea lingvistică realizată de doamna dr. Luminiţa Botoşineanu, în cadrul căreia şi-a propus surprinderea limbilor vorbite în Săbăoani, cu o atenţie particulară acordată varietăţii locale a limbii române, care a fost descrisă în linii largi şi pusă parţial în perspectivă prin înglobarea ei în unităţile dialectale de rang ierarhic superior.

Totodată, cercetarea lingvistică a evidenţiat aspecte ţinând de modul în care locuitorii se văd pe ei înşişi şi comunitatea din care fac parte în raport cu limba şi cultura tradiţională.

Capitolul de etnografie realizat de dr. Anton Coşa ne introduce în cultura populară tradiţională a localităţii Săbăoani, studiul fiind întocmit în baza unei cercetări directe la faţa locului. Una dintre concluziile autorului este aceea că folclorul din Săbăoani se integrează folclorului românesc în general, aidoma celorlalte aspecte etnografice ale localităţii.

Cea de-a doua instituţie semnificativă din Săbăoani, şi anume şcoala, a fost tema studiului realizat de dr. Dănuţ Doboş în colaborare cu istoricul Iulian Ghercă. Autorii prezintă trecutul şcolilor de băieţi şi fete, de la înfiinţarea acestora la mijlocul secolului al XIX-lea până în anul 1948, atunci când comuniştii au pus stăpânire totală pe destinele României.

La rândul său, domnul dr. Cătălin-George Fedor, în studiul său de antropologie socială privind comunitatea din Săbăoani, prezintă rezultatele unei cercetări care şi-a propus o evaluare a specificului local. În acest sens, scopurile urmărite au constat în relevarea trăsăturilor specifice comunităţii locale şi a identităţii acesteia, respectiv imaginea Săbăoaniului în mentalul colectiv şi al celor din localitate. Rezultatele scot în evidenţă omenia şi bunătatea localnicilor, respectiv încrederea în exemplele pozitive existente în comunitate (oamenii gospodari, autorităţile locale şi Biserica).

Îi felicităm pe autorii acestui memorial de cultură, istorie şi spiritualitate, care ne ajută să ne cunoaştem mai bine istoria, valorile şi tot ceea ce ne leagă de o frumoasă şi multiseculară localitate românească.

+ Aurel Percă,

episcop auxiliar de Iaşi

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Adu-ți aminte, Marie, și de România: începuturile cultului Madonei de Lourdes în România

Dănuț Doboș, Adu-ți aminte, Marie, și de România: începuturile cultului Madonei de Lourdes în România, ediția a doua, Iași 2018, 272 p., 14×20, ISBN 978-606-578-353-9, 20 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Adu-ți aminte, Marie, și de România: începuturile cultului Madonei de Lourdes în România, ediția a doua revizuită și adăugită. Cartea apare în colecția „Istorie bisericească”, în formatul 14×20, are 272 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 20 lei.

Pages from Lourdes 2018

În cei treisprezece ani care s-au scurs de la apariţia lucrării Adu-ţi aminte, Marie, şi de România, am efectuat noi cercetări privind răspândirea cultului sfintei Fecioare de la Lourdes pe teritoriul Vechiului Regat, adică pe teritoriul actualelor Dieceze de Iaşi şi Bucureşti. Aceste noi investigaţii au avut drept rezultat descoperirea unor noi informaţii istorice, făcând posibile extinderea şi completarea lucrării din 2005 cu noi capitole. Acestea se referă la entuziasmul manifestat de satele şi comunităţile catolice din cele două dieceze – Brăila, Răchiteni, Oţeleni ş.a. –, care, urmând exemplul comunităţilor parohiale din Galaţi, Târgu Trotuş, Cioplea şi Butea, au inaugurat cultul sfintei Fecioare de la Lourdes în cadrul unor solemnităţi grandioase, cu participarea episcopului Nicolae Iosif Camilli, în cazul Diecezei de Iaşi.

Am mai adăugat un capitol care detaliază prezenţa la Lourdes în august 1885 a primilor pelerini din România, eveniment numit pe drept cuvânt primul pelerinaj românesc la sanctuarul de la Lourdes. Rolul important al fericitului Anton Durcovici în răspândirea devoţiunii mariane în general şi al celei faţă de sfânta Fecioară de la Lourdes în special este prezentat în cadrul unui capitol special. De altfel, această a doua ediţie se constituie în acelaşi timp într-un omagiu adus fericitului Anton Durcovici, personalitatea care şi-a legat numele de readucerea sfintei Fecioare în inimile credincioşilor din România, în spiritul tradiţiei acestei devoţiuni.

Volumul conţine şi o serie de relatări din presa diecezană privitoare la organizarea în anul 2006, sub coordonarea Preasfinţitului Petru Gherghel, a celui de-al doilea pelerinaj naţional la Lourdes, eveniment care a condus la relansarea devoţiunii speciale faţă de sfânta Fecioară de la Lourdes în Dieceza de Iaşi. Tot în anul 2006, a fost organizată la Butea o manifestare mariană aidoma celei din anul 1886, iar doi ani mai târziu, acelaşi eveniment avea loc la Târgu Trotuş.

Viitorul rămâne deschis dezvoltării devoţiunii faţă de sfânta Fecioară de la Lourdes, după cum o dovedeşte manifestarea programată la Răchiteni în anul 2019, când parohia locală va aniversa 130 de ani de la aducerea de la Lourdes a statuii sfintei Fecioare.

Dr. Dănuț Doboș

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Biserica Catolică din Basarabia în perioada interbelică

Petru Ciobanu , Biserica Catolică din Basarabia în perioada interbelică, Iași 2018, 366 p., 14×20, ISBN 978-606-578-348-5, 25 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Biserica Catolică din Basarabia în perioada interbelică, scrisă de pr. Petru Ciobanu. Cartea apare în colecția „Disertații doctorale”, în formatul 14×20, are 366 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 25 lei.

Ori de câte ori folosesc la sfânta Liturghie Rugăciunea euharistică I sau Canonul Roman, îmi împreunez mâinile pentru a-i pomeni în faţa lui Dumnezeu pe toţi cei „care au mers înaintea noastră cu semnul credinţei şi dorm somnul păcii”. Între aceştia sunt şi înaintaşii noştri care au trăit pe aceste pământuri basarabene, păstrându-şi cu grijă şi tenacitate credinţa pe care ei înşişi au primit-o de la părinţii lor, credinţă pe care au transmis-o, ajungând astfel până la noi, cei care astăzi formăm Biserica Catolică din Republica Moldova. Episcopi, preoţi şi laici, cunoscuţi sau mai puţin cunoscuţi, îmi revin mereu în amintire şi în rugăciunea mea de mulţumire, convins fiind că, dacă există creştini catolici în Biserica noastră locală, se datorează mai ales lor.

În intenţia de a-i cunoaşte pe aceşti înaintaşi ai noştri, de a cunoaşte istoria pe care au făurit-o şi ai cărei actori au fost, am iniţiat încă din anul 2005 o muncă de cercetare, ale cărei roade sunt publicate în revista noastră istorică Analecta catholica, ajunsă deja la al zecelea volum. Toate aceste studii mi-au răspuns afirmativ la întrebarea pe care mi-o adresasem mie însumi în volumul I al revistei: au oare catolicii de pe aceste meleaguri istorie?

Afirmativ la această întrebare răspunde şi studiul de faţă al Pr. Petru Ciobanu, fiu al acestui pământ, a cărui elaborare am urmărit-o eu însumi pas cu pas. Nu puţine erau momentele când părintele, înflăcărat de informaţiile pe care le găsea, mi le împărtăşea imediat, întrucât spunea că nu poate ţine doar pentru el bucuria acestor descoperiri pe care le făcea. Astfel, am avut şi eu marea plăcere să aflu tot mai multe lucruri despre istoria catolicilor din Basarabia în perioada cât aceasta s-a aflat în componenţa României Mari.

Mi-a plăcut faptul că autorul, în studiul său, a pornit de la începuturile Bisericii, explicându-mi că astfel doreşte să înrădăcineze istoria noastră mai recentă în istoria seculară a Bisericii Catolice de pe aceste meleaguri. Citind textul lucrării, am aflat multe lucruri pe care arhivele le-au ţinut până acum ascunse. M-a impresionat volumul imens de documente pe care autorul le-a găsit în mare parte în Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi şi unele chiar în arhiva noastră, documente pe care nu le cercetase nimeni până astăzi.

Am făcut cunoştinţă mai îndeaproape cu oamenii acelor timpuri, cu modul exemplar în care îşi trăiau credinţa, cu problemele şi grijile lor, apreciind faptul că au rămas mereu ataşaţi de episcopii lor de la Iaşi, care, de altfel, nu o dată i-au vizitat. Aş putea spune că eu însumi am început să devin, într-un fel, contemporan cu păstorii comunităţilor care s-au îngrijit de catolicii noştri, unii dintre ei devenind puncte de referinţă în memoria credincioşilor noştri. Îmi amintesc că, la venirea mea la Chişinău, în 1990, am găsit un grup de persoane adunate în curtea bisericii, care, cu rozariul în mână, se rugau pentru păstorii lor de ieri şi de astăzi, spunându-mi că „aşa ne-au învăţat să ne rugăm ksiądz Glaser sau ksiądz Szczurek”.

Indiferent de cât va fi apreciat de alţii, pentru noi acest studiu rămâne ca un punct de referinţă, pentru că vine să umple un gol în istoria noastră ca Biserică şi popor. Mă bucur că această lucrare apare în acest an – al 2018-lea de la Naşterea Mântuitorului –, an cu o semnificaţie aparte pentru Biserica noastră locală, care sărbătoreşte al 25-lea an de la înfiinţarea primei ei structuri centrale. Dar este şi în Anul Centenarului şi apreciez faptul că autorul doreşte ca această carte să fie un prinos de recunoştinţă adus celor „care au mers înaintea noastră cu semnul credinţei” şi care au realizat evenimentele de la 1918 şi de la 1993.

Pentru Biserica noastră locală, însuşi Pr. Petru Ciobanu este un dar de nepreţuit al Providenţei divine, fapt pentru care îi aduc mereu mulţumiri, conştient fiind că dânsul ne-a fost trimis ca răspuns la rugăciunile noastre pentru această slujire atât de importantă. Mai sunt şi alţi istorici care au încercat să se apropie de tainele trecutului nostru. Şi unii au reuşit chiar foarte bine să lumineze anumite aspecte ale lui. Însă un slujitor al Domnului ce-şi pune ca scop să elucideze trecutul are avantajul că el însuşi se identifică cu istoria mântuirii şi, astfel, poate mai uşor să găsească legătura dintre evenimente şi Providenţa divină care pe toate le orânduieşte spre binele celor ce-l iubesc. Îmi amintesc de faptul că autorul, obosit de muncă, ieşea uneori din casă pentru a intra în biserică, pentru a găsi acolo odihnă şi noi forţe. Dumnezeu să primească rugăciunea noastră de mulţumire.

În cele din urmă, doresc să aduc un sincer cuvânt de felicitare autorului pentru că, după ani de cercetare, îşi vede încununat efortul. La mai mult şi la mai mare, mai ales că studiul istoriei nu se opreşte aici. Felicit şi breasla istoricilor, pentru că se mai îmbogăţeşte cu încă un studiu despre trecutul celor care au locuit între Prut şi Nistru în perioada interbelică. Iar faptul că, prin publicarea studiului, legătura între Dieceza de Chişinău şi Dieceza de Iaşi va fi şi mai armonioasă poate fi considerat, dacă nu altfel, ca un efect colateral.

† Anton Coşa

Episcop de Chişinău

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Povestea unui monument

Dănuţ Doboş, Povestea unui monument, Iași 2018, 91 p., 14×20, ISBN 978-606-578-346-1, 15 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Povestea unui monument, scrisă de dr. Dănuț Doboș. Cartea apare în colecția „Magistra vitae”, în formatul 14×20, are 91 pagini (dintre care 15 color) şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 15 lei.

În anul Centenarului Unirii de la 1918, avem datoria de a-i omagia aşa cum se cuvine pe făuritorii României reîntregite, aducându-le prinosul nostru de recunoştinţă, organizând manifestări specifice acestui eveniment naţional.

La 11 noiembrie a.c., vom comemora o sută de ani de la încheierea Primului Război Mondial, conflagraţie care a îndoliat întreaga Europă, moment particular când ne vom ruga şi-i vom omagia pe toţi cei care au ştiut să-şi apere ţara dându-şi viaţa şi sângele pentru un viitor liniştit şi binecuvântat al tuturor fiilor acestui pământ sfinţit cu o iubire veşnică.

În rândul Armatei Române care a luptat vitejeşte pentru apărarea Patriei şi realipirea cu Ţara a provinciilor româneşti înrobite de imperiile vecine au luptat peste 12.000 de soldaţi catolici, mulţi dinte aceştia vărsându-şi sângele pe câmpul de onoare.

Jertfa eroilor catolici nu a fost uitată niciodată, rămânând vie şi neştearsă în comunităţile noastre parohiale.

Timp de o sută de ani de la aceste evenimente, vrednicii noştri înaintaşi din satele şi comunităţile noastre catolice s-au mobilizat cu multă dăruire pentru a ridica în mijlocul lor monumente şi cruci comemorative, care să le amintească generaţiilor viitoare de jertfa şi eroismul bunicilor şi părinţilor lor.

Aflăm cu bucurie din paginile acestei cărţi faptul că la Răchiteni şi Adjudeni au fost sfinţite acum un veac (19 august 1918) primele monumente comemorative din România, cu multe luni înainte de sfârşitul măcelului mondial.

Istoria şi povestea monumentului de la Răchiteni reprezintă şi subiectul prezentei lucrări, întocmită de prof. dr. Dănuţ Doboş, de la Departamentul de Cercetare Istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, fiu al satului Răchiteni, în colaborare cu părintele paroh Inocenţiu Arcana, cu domnul primar Petre Doboş şi cu alţi fii şi fiice ale satului. Suntem bucuroşi să constatăm faptul că, în Anul Centenarului, există atât de multe iniţiative aniversare şi comemorative în biserici, centre de cultură, şcoli şi primării, animate de cei care se simt vrednici de trecutul de jertfă plină de iubire al bravilor noştri înaintaşi, situaţie care face cinste poporului credincios al Diecezei noastre.

Acum o sută de ani, Patria i-a chemat pe strămoşii noştri să ia parte la făurirea României Mari, asumându-şi jertfe şi chiar sacrificiul suprem.

Astăzi, Patria ne cheamă din nou să fim alături de eroii noştri şi de făuritorii României întregite.

Adresăm felicitările noastre coordonatorului acestui proiect, dl profesor dr. Dănuţ Doboş, fiu al acestei comunităţi, care, împreună cu colaboratorii săi, cu membrii Editurii „Sapientia” din Iaşi, cu sprijinul autorităţilor comunale şi al comunităţilor parohiale Răchiteni şi Sturza, a adus pentru publicul larg această lucrare ce poartă numele inspirat de „Povestea unui monument”. Cinste lor şi binecuvântare tuturor celor ce nu-şi uită trecutul plin de trăirea şi jertfa înaintaşilor lor! Cinste lor pentru modul în care cultivă memoria eroilor şi valorile moştenite de la vrednicii lor înaintaşi şi pe care doresc să le transmită generaţiilor prezente şi viitoare! Glorie eternă tuturor celor ce au fost în stare să-şi dea viaţa pentru ţară şi popor! Preţuire şi onoare tuturor celor ce vor parcurge aceste rânduri dedicate elogierii celor ce ne-au lăsat o astfel de moştenire!

În veci amintirea lor!

Iaşi, 14 septembrie 2018

 

+ Petru Gherghel

episcop de Iaşi

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro