Eu plec, dar sufletul meu rămâne cu voi. Episcopul Anton Durcovici în Arhivele Securității

Dănuţ Doboş, Petru Ciobanu, Eu plec, dar sufletul meu rămâne cu voi. Episcopul Anton Durcovici în Arhivele Securității, Iași 2024, 300 p., 17×24, ISBN 978-606-578-547-2, 40 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Eu plec, dar sufletul meu rămâne cu voi. Episcopul Anton Durcovici în Arhivele Securității, scrisă de dr. Dănuţ Doboş și pr. dr. Petru Ciobanu. Cartea apare în colecția „Istorie bisericească”, în formatul 14×20, are 300 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 40 lei.

Mult timp ne vom aminti de momentele înălțătoare pe care le-am trăit la Iași, pe 17 mai 2014, când, sub privirea îndurătoare a Domnului, în prezența Cardinalului Angelo Amato, prefectul Congregației pentru Cauzele Sfinților și reprezentant al Sfântului Părinte Papa Francisc, a numeroși episcopi, preoți și credincioși, vrednicul nostru Episcop Anton Durcovici a fost ridicat la cinstea altarelor, fiind proclamat fericit.

Acest eveniment – unic până atunci în istoria Diecezei de Iași – a fost nu doar încununarea multor eforturi care au condus în cele din urmă la recunoașterea oficială a faimei de sfințenie și a martiriului acestui mare om, preot și episcop, ci și un imbold și o încurajare pentru Biserica noastră locală. Din acel moment, credincioșii au început să apeleze cu încredere la mijlocirea și ajutorul său, mai ales în cadrul devoțiunilor făcute în fiecare parohie în ziua de joi. De asemenea, în acești zece ani care s-au scurs de la acel eveniment, două biserici i-au fost închinate fericitului martir Anton Durcovici: biserica din Horpaz (IS), în Dieceza de Iași, și biserica din 1 Decembrie (IF), în Arhidieceza de București. Nu au lipsit nici manifestările dedicate figurii înaintașului nostru la cârma Diecezei de Iași, organizate mai ales cu ocazia comemorării sale, în ziua de 10 decembrie.

Toate acestea ne arată că figura fericitului Anton Durcovici continuă să fascineze, să atragă, să călăuzească și să inspire. Îi mulțumim lui Dumnezeu că există în continuare inițiative care urmăresc să ne amintească de exemplul și eroismul marelui nostru episcop. În acest sens, mă bucur că editorii volumului de față – dr. Dănuț Doboș și pr. dr. Petru Ciobanu – au ales drept titlu tocmai cuvintele: „Eu plec, dar sufletul meu rămâne cu voi!”, voind astfel să ne ajute să înțelegem mai bine că-l avem mereu alături pe Episcopul Anton Durcovici; ba, mai mult, aceste cuvinte ne spun că putem să apelăm tot mai des la el în rugăciunile noastre, în nevoile noastre, în bucuriile și tristețile noastre, convinși fiind că mijlocirea sa la tronul divin ne va obține harurile de care avem nevoie în peregrinarea noastră spre patria cerească.

De-a lungul anilor au fost publicate numeroase studii dedicate fericitului Episcop martir Anton Durcovici, unele fiind sunt menționate în Introducerea editorilor. Totuși, lipsea pentru publicul larg accesul la documentele referitoare la Anton Durcovici păstrate în cele două dosare din Arhivele Securității. Însă grație muncii de editare depuse de dr. Dănuț Doboș și pr. dr. Petru Ciobanu, această lipsă este acum de domeniul trecutului. Și, pe lângă felicitările noastre pentru această nouă apariție editorială, le mulțumim editorilor nu doar pentru faptul că ne oferă această prețioasă contribuție la cunoașterea tot mai profundă a Episcopului nostru martir, ci și pentru că nu lasă să se aștearnă praful uitării peste chipul fericitului Anton Durcovici. Ne exprimăm încrederea că vor continua să ne ajute pe toți, și prin alte apariții editoriale, să aprofundăm cât mai bine exemplul și virtuțile acestui mare păstor al Diecezei de Iași.

† Iosif Păuleț

Episcop de Iași

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Adu-ţi aminte de mine! Fericitul Anton Durcovici, Episcop martir (1888-1951)

Dănuţ Doboş, Petru Ciobanu, Adu-ţi aminte de mine! Fericitul Anton Durcovici, Episcop martir (1888-1951), Iași 2024, 80 p., 17×24, ISBN 978-606-578-546-5, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Adu-ţi aminte de mine! Fericitul Anton Durcovici, Episcop martir (1888-1951), scrisă de dr. Dănuţ Doboş și pr. dr. Petru Ciobanu. Cartea apare în colecția „Istorie bisericească”, în formatul 14×20, are 80 pagini color şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 20 lei.

Cu binecuvântarea Episcopului de Iaşi, Iosif Păuleţ, a Episcopului emerit, Petru Gherghel, şi a ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, am întreprins în ultimii ani cercetări care au vizat viaţa plină de sfinţenie a Fericitului Anton Durcovici. În baza acestor cercetări a fost realizată şi această broşură ilustrată cu fotografii inedite, care încearcă să redea atmosfera în care a trăit Episcopul martir şi care ne oferă un nou prilej de a medita asupra testamentului spiritual lăsat nouă.

Autorii

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Gheorghe Petz. Păstor al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi în vremuri de persecuţie

Dănuţ Doboş, Gheorghe Petz. Păstor al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi în vremuri de persecuţie, Iași 2023, 212 p., 14×20, ISBN 978-606-578-535-9, 25 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Gheorghe Petz. Păstor al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi în vremuri de persecuţie, scrisă de dr. Dănuț Doboș. Cartea apare în colecția „Magistra vitae”, în formatul 14×20, are 212 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 25 lei.

„Timpul aleargă dincolo de capacitatea memoriei umane, şi dacă o personalitate nu-şi găseşte din timp un biograf, ea cade în uitare” (Josef Othmar Zöller).

Alături de îndemnurile venite de la Excelenţa Sa Episcop Petru Gherghel, textul mottoului de mai sus a fost cel care a susţinut îndemnul lăuntric de a dedica o carte unei personalităţi a Bisericii Catolice din România, preotul de pie memorie Gheorghe Petz. Ideea scrierii cărţii o aveam, de altfel, consemnată în proiectul istoriografic ce datează de mai bine de două decenii, şi care coincide cu descoperirea în Arhivele Securităţii a documentelor ce probează viaţa plină de sfinţenie a pr. Gheorghe Petz, persecuţia la care a fost supus, asumarea curajului adevărului în anii de teroare ai regimului comunist, afirmarea sa ca lider al rezistenţei anticomuniste prin credinţă, fidelitatea sa nezdruncinată faţă de Biserica Catolică şi Sfântul Scaun.

Cartea nu are pretenţia unei biografii complexe, exhaustive, pe care pr. Gheorghe Petz o merită cu prisosinţă, cunoscându-se activitatea sa atât de benefică pentru comunităţile parohiale pe care le-a păstorit, pentru viaţa Seminarului diecezan „Sfântul Iosif” din Iaşi şi, implicit, pentru Dieceza Romano-Catolică de Iaşi. Gheorghe Petz s-a remarcat ca un strălucit seminarist la Iaşi şi la Roma, la Colegiul De Propaganda Fide, acolo unde în 1922 şi-a încununat studiile cu un strălucit doctorat în Teologie. Întors în ţară în acelaşi an, a fost numit profesor la Seminarul diecezan din Iaşi, iar în anul următor, rector al aceluiaşi seminar. În unele fotografii de epocă îl aflăm pe Gheorghe Petz alături de canonicul Anton Durcovici, rectorul Seminarului arhidiecezan „Sfântul Duh” din Bucureşti, fotografiile fiind realizate la Timişu de Jos, la vila de vară a Seminarului „Sfântul Duh”, acolo unde seminariştii ieşeni de la cursul superior îşi petreceau vacanţele alături de colegii lor bucureşteni.

În septembrie 1933 Gheorghe Petz a fost transferat la conducerea Parohiei Romano-Catolice Butea, pe care păstorit-o, cu o întrerupere de cinci ani (perioada detenţiei) până în 1974. La 10 iunie 1948, el a fost gazda Episcopului de Iaşi, Anton Durcovici, care a efectuat o vizită canonică la Butea prilejuită de acordarea sacramentului sfântului Mir. De altfel, între cei doi a reînceput o perioadă de colaborare fructuoasă în plan pastoral şi spiritual, Gheorghe Petz devenind, în calitate de consultor diecezan, unul dintre sfetnicii preţioşi ai Episcopului Anton Durcovici, a cărui activitate a coincis cu începuturile persecuţiei comuniste împotriva Bisericii Catolice. În acest sens, parohul de Butea a fost un susţinător al Episcopului Anton Durcovici, aflat în faţa unor provocări şi diversiuni ale Securităţii şi Guvernului comunist de la Bucureşti, precum salarizarea bugetară a preoţilor sau aşa-zisul „Statut” al Bisericii Catolice din România.

Pr. Gheorghe Petz va rămâne loial Episcopului Anton Durcovici şi după arestarea acestuia la 26 iunie 1949, militând pentru păstrarea cu sfinţenie a liniilor directoare ale Bisericii Catolice, trasate de Episcop, în confruntarea acesteia cu forţele răului. La aflarea veştii arestării Episcopului Anton Durcovici, parohul Gheorghe Petz a îndemnat credincioşii să se roage pentru Păstorul Diecezei aflat la grea încercare.

Episcopul Marcu Glaser, Vicar General al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, l-a reconfirmat pe Gheorghe Petz ca succesor al său la jurisdicţia canonică a Diecezei, cel de-al doilea succesor ales fiind parohul de Botoşani Wilhelm Clofanda.

Lucrarea prezentă şi-a propus să trateze cu prioritate perioada 26 mai 1950 – 11 octombrie 1955, subsumată la rândul său în două părţi – 26 mai – 30 octombrie 1950, timp în care Gheorghe Petz a condus Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, respectiv perioada 30 octombrie 1950 – 11 octombrie 1955, în care Gheorghe Petz a fost în captivitatea comunistă. Astfel, în baza unei ample cercetări efectuate în arhivele fostei Securităţi comuniste, am reuşit să prezentăm faptic şi cronologic aspecte importante din activitatea acestuia, persecuţiile la care a fost supus, anii grei petrecuţi în lagărele de exterminare comunistă etc. Au fost ani plini de eroism şi de dramatism, în care Gheorghe Petz a probat tăria credinţei sale, fidelitatea faţă de Biserică şi de Sfântul Scaun, curajul asumării calităţii sale de păstor în vremuri de persecuţie. Toate aceste calităţi ale sale veneau după decenii de activitate preoţească plină de zel, educator şi formator al noilor generaţii de preoţi, modelator de conştiinţe, iubit şi îndrăgit de credincioşi şi de preoţi, stimat şi apreciat de superiorii săi bisericeşti, care au întrevăzut în personalitatea sa pe cel mai potrivit să le succeadă Episcopilor Anton Durcovici şi Marcu Glaser la conducerea Diecezei.

Prezenta lucrare este structurată în trei părţi distincte: biografia pr. Gheorghe Petz, centrată pe activitatea sa de ordinarius substitutus şi pe mărturia de credinţă în faţa persecuţiei comuniste; Anexe, ce conţin o parte din documentele care se regăsesc în dosarul său de Securitate; şi Fotografii.

Cartea în întregul ei reprezintă o cărămidă la mult dorita lucrare dedicată martirilor şi mărturisitorilor credinţei din Dieceza Romano-Catolică de Iaşi în perioada regimului comunist, precum şi la o altă necesară lucrare de sinteză: Istoria Bisericii Catolice din România în timpul regimului comunist.

Dr. Dănuț Doboș

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Viaţa şi martiriul preotului Dumitru Matei

Dănuţ Doboş, Viaţa şi martiriul preotului Dumitru Matei, Iași 2023, 48 p., 14×20, ISBN 978-606-578-536-6, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Viaţa şi martiriul preotului Dumitru Matei, scrisă de dr. Dănuț Doboș. Cartea apare în colecția „Magistra vitae”, în formatul 14×20, are 48 pagini color şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei. 

21 februarie 1951, ora 6.30. La închisoarea Jilava de lângă București a fost executat prin împușcare preotul romano-catolic Dumitru Matei, vicar la Parohia Romano-Catolică Iași, director național pentru distribuirea Ajutorului Catolic American, responsabil diecezan pentru bolnavii din spitalele din Iași și pentru repatrierea prizonierilor de război veniți din lagărele de concentrare sovietice, consilier al Nunțiaturii Apostolice la București și fost preot-confesor-ofițer în rang de căpitan al Armatei Regale Române pe frontul de est.

Preotul Dumitru Matei dispăruse fără urmă la 18 mai 1950, fără ca nimeni dintre confrații săi preoți și superiori sau familia să cunoască cu adevărat soarta sa. Procesul-farsă judiciară din zilele de 19-23 octombrie 1950 anunțat de pseudo-ziarele comuniste Scânteia și România liberă a căzut ca un trăsnet printre preoții și credincioșii din România, aceasta pentru că preotul Matei, cu o viață preoțească exemplară, era o figură ilustră în Biserica Catolică de ambele rituri din România. Forțele răului au decis atunci să curme viața tânărului preot, comițând o crimă rămasă până în zilele noastre nepedepsită.

Cine era această figură emblematică a Bisericii Catolice din România? Pentru a o cunoaște mai bine, vă invit să parcurgeți paginile acestei cărți în care am încercat să creionez profilul biografic al preotului martir Dumitru Matei, a cărui cauză de beatificare se află acum în faza romană, la Dicasterul pentru Cauzele Sfinților.

Dr. Dănuț Doboș

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Istorie creştină în 365 de zile

Emil Dumea, Istorie creştină în 365 de zile, Iași 2023, 370 p., 14×20, ISBN 978-606-578-538-0, 35 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Istorie creştină în 365 de zile, scrisă de pr. dr. Emil Dumea. Cartea apare în colecția „Istoria Bisericii”, în formatul 14×20, are 370 şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 35 lei. 

În aceste scurte prezentări ale unor evenimente și personaje din bimilenarul drum al Bisericii, am încercat să fixez în cuvinte frânturi din ampla, frumoasa, edificatoarea și complicata istorie creștină. Am dorit să conturez portrete ale persoanelor sau redări sintetice ale evenimentelor care au legătură cu o anumită dată calendaristică, pornind de la prima zi a anului până la ultima.

Am selectat ceea ce am considerat că este mai semnificativ pentru istoria universală catolică, dar nu am neglijat nici spațiul catolic (și nu numai catolic) din România. Aceste scurte „portrete” nu alcătuiesc nicidecum o Istorie a Bisericii, ci reprezintă doar simple piese într-un mozaic imens creștin care străbate două milenii.

Cititorul poate găsi în fiecare zi a anului un eveniment, un exemplu, un model care îl poate îmbogăți cultural și spiritual, sau îi poate satisface o simplă curiozitate științifică.

În cele scrise am încercat să fiu cât mai imparțial și echidistant, deși sunt conștient că orice autor are o scară proprie de valori și scopuri, iar o neutralitate absolută nici nu poate exista.

Întrucât nu poate exista niciun copac fără rădăcini, asemăn aceste mici portrete cu o sevă necesară pentru viața arborelui vieții oricărui creștin. Istoria nu este doar învățătoarea vieții; viața însăși nu poate exista fără o istorie a ei. Aș dori ca cele scrise să fie considerate în această optică, drept niște picături ale limfei vitale care hrănește viața oricărui botezat, în primul rând a celui care face parte din Biserica Catolică.

Sunt conștient de limitele muncii mele; a trebuit să selectez diferite izvoare tipărite și în format electronic. Am încercat să confrunt exactitatea informațiilor, iar dacă s-au mai strecurat greșeli sau inexactități, sigur nu au fost voite și cer scuze și înțelegere.

În literatura tipărită în limba română, sper ca această carte să reprezinte o îmbogățire într-un sector care cu siguranță are nevoie de noi lucrări de acest fel. Există multe cărți asemănătoare, care au o finalitate mai ales spirituală, de edificare sufletească. Eu am intenționat să aduc modesta mea contribuție la îmbogățirea cultural-istorică a literaturii în limba română.

Lectură plăcută și folositoare cititorilor, cărora le dedic cu drag aceste pagini!

Pr. dr. Emil Dumea

Comunităţile catolice din Moldova: repertoriu enciclopedic ilustrat

Anton Coşa, Comunităţile catolice din Moldova: repertoriu enciclopedic ilustrat, Iași 2022, 530 p., 17×24, ISBN 978-606-578-493-2, 70 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Comunităţile catolice din Moldova : repertoriu enciclopedic ilustrat, scrisă de dr. Anton Coșa. Cartea apare în colecția „Istoria Bisericii”, în formatul 17×24, are 530 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 70 lei.

Acest volum continuă cercetarea din perspectivă științifică a comunităților catolice din Moldova, demers pe care l-am început cu ani în urmă, sub imboldul unui entuziasm specific vârstei tinereții, care s-a păstrat mai apoi, nealterat de greutățile ieșite în cale, până astăzi.

Un demers științific pe care l-am întreprins mai ales individual, dar și în cadrul unor colective de cercetare, formate de-a lungul timpului, în diferite instituții academice, universitare, culturale ori eclesiastice.

Rememorăm astăzi, cu emoție, proiectele de odinioară, concretizate mai apoi, rând pe rând. Au fost scoase la lumină din depozitele arhivistice prețioase documente privind istoria comunităților catolice din Moldova, a fost cercetată atent etnografia respectiv cultura populară a acestora, au fost întreprinse o serie de alte cercetări (arheologice, istorice, etnologice, antropologice, sociologice, lingvistice, toponimice, antroponimice, genealogice, demografice), acoperind astfel o arie multidisciplinară generoasă.

Au văzut lumina tiparului, între timp, numeroase articole, studii, volume monografice, au fost introduse în circuitul științific importante izvoare istorice și etnografice.

Ne bucurăm să constatăm faptul că istoria catolicilor din Moldova continuă să ofere cercetătorilor teme științifice diverse, fiecare dintre ele îmbogățind (la momentul publicării rezultatelor) zestrea cunoașterii acumulate de-a lungul timpului.

Cartea pe care o încredințăm acum tiparului se poate încadra în categoria lucrărilor de referință, pe care am gândit-o și ca un instrument de lucru destinat tuturor celor care (specialiști ori nespecialiști) sunt interesați de istoria comunităților catolice din Moldova.

Prin urmare, necesitatea redactării acestui volum a izvorât în primul rând din considerentul menționat anterior și doar în plan secundar din lipsa unei lucrări similare în bibliografia de specialitate, scopul ei principal fiind acela al mai bunei cunoașteri a comunităților catolice din Moldova.

Alte trei materiale (care ne aparțin) au anticipat, totuși, această carte. Este vorba de Comunitățile catolice din Moldova, studiul intitulat Repertoriul comunităților catolice din județul Bacău și volumul Comunităţile catolice din judeţul Bacău.

Cartea de față este (îndrăznim, cu modestie, să o spunem) o premieră din cel puțin trei motive, toate importante, desigur. Unul dintre ele privește arealul geografic pe care l-am acoperit în cercetare, al doilea are în vedere schema lexicografică aleasă, iar al treilea se referă la repertorierea, pe lângă comunitățile existente, și a comunităților catolice dispărute din Moldova.

Pentru prima dată, sunt adunate laolaltă, într-un volum, toate comunitățile catolice din Moldova istorică, deci inclusiv din Basarabia și Bucovina de Nord. Chiar dacă vitregiile istoriei au făcut ca aceste două teritorii românești să fie înstrăinate de Patria Mamă, am considerat că le putem aduce mai aproape de România, măcar în acest mod.

Din perspectivă istorică, aceste comunități catolice din Basarabia și Bucovina de Nord au făcut parte, pentru multă vreme, din Episcopia Catolică de Bacău, care a acoperit din punctul de vedere al jurisdicției eclesiastice întreg arealul geografic al Moldovei istorice, fiind totodată și cea mai longevivă instituție eclesiastică romano-catolică din Moldova (înființată fiind în 1391-1392). Adăugăm aici și faptul că după Marea Unire de la 1918, comunitățile catolice din Basarabia și Bucovina au fost, pentru o vreme, sub jurisdicția Episcopiei Romano-Catolice de Iași.

Iată doar câteva aspecte care au făcut ca aceste comunități catolice din Basarabia și Bucovina de Nord, lăsate la un moment dat atât de departe, prin granițe fixate abuziv, de puteri străine, să fie totuși, un timp destul de lung, atât de aproape de restul comunităților catolice din Moldova.

Prin includerea comunităților catolice din Basarabia și Bucovina de Nord în acest repertoriu arătăm că, măcar la nivel științific, acestea nu sunt uitate. Iar faptul că Sfântul Scaun a ales să înființeze o instituție eclesiastică romano-catolică de rang episcopal (din 1993 Administratură Apostolică, iar din 2001 Episcopie) în Republica Moldova și să numească în fruntea Diecezei de Chișinău un episcop originar dintr-un sat catolic din județul Bacău (în persoana Mons. Anton Coșa), este încă o dovadă în acest sens, încă un exemplu al grijii față de soarta credincioșilor catolici din Basarabia.

O grijă neconjuncturală însă, ci care vine dintr-un trecut istoric în care, timp de secole, Sfântul Scaun a fost aproape de spațiul românesc în general, de credincioșii catolici care trăiau aici în special. Numeroase sunt izvoarele documentare care probează această realitate.

Cartea de față este structurată pe un număr de 11 capitole, acoperind răspândirea geografică a comunităților catolice repertoriate. Comunitățile catolice repertoriate în paginile acestui volum sunt prezentate (în fiecare capitol) în ordine alfabetică. Am pornit în stabilirea acestora de la situația de fapt existentă astăzi în cadrul Diecezelor romano-catolice în a căror jurisdicție eclesiastică se află (ca parohii ori filiale): Dieceza de Iași (pentru România), Dieceza de Chișinău (pentru Basarabia, astăzi în Republica Moldova), Arhidieceza de Lvov (pentru Bucovina de Nord, astăzi în Republica Ucraina) și Dieceza de Odesa-Simferopol (pentru sudul Basarabiei, astăzi în Republica Ucraina).

În prezentarea comunităților catolice din Moldova am urmat o schemă stabilită în prealabil, o fișă cu format standard, conținând o serie de informații (relevante pentru fiecare comunitate în parte) precum: coordonate geografice; organizare administrativ-teritorială; denumiri istorice; prima atestare documentară a localității; prima menţiune documentară a comunității catolice; ultima menţiune documentară a comunității catolice (la comunitățile dispărute); evoluţie demografică; organizare eclesiastică; biserici; preoți; ilustrații; bibliografie / webografie.

Am dorit ca acest repertoriu enciclopedic ilustrat (elaborat într-o perioadă destul de îndelungată) să se adreseze atât cercetătorilor, cât și celor care, nespecialiști fiind, sunt totuși interesați de istoria comunităților catolice din Moldova. Un demers deloc ușor, care a presupus găsirea de către noi a unui echilibru între exigențele analizei și sintezei, corectitudinea informației și concizia acesteia, limbajul științific și limbajul literar. Rămâne ca cititorii să aprecieze, fiecare în parte, măsura în care am reușit să împlinim aceste deziderate în paginile cărții.

Anton Coșa

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Istoria Diecezei de Tyraspol

Joseph Aloysius Kessler, Istoria Diecezei de Tyraspol, Iași 2022, 334 p., 17×24, ISBN 978-606-578-492-5, 40 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Istoria Diecezei de Tyraspol, scrisă de PS Joseph Aloysius Kessler și tradusă în limba română de pr. Ștefan Socaciu. Ediția în limba română a fost îngrijită de Mons. Ieronim Iacob. Cartea apare în colecția „Istoria Bisericii”, în formatul 17×24, are 334 pagini color şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 40 lei.

„Rusia este mai puţin cunoscută în Europa de Vest decât America, chiar dacă este un stat european”. Afirmaţia episcopului romano-catolic de Tyraspol Joseph Aloysius Kessler, făcută acum aproape o sută de ani, pare să nu-şi fi pierdut din actualitate. În această carte, în care informaţia istorică se împleteşte cu memorialistica şi apologetica, descoperim o lume la fel de puţin cunoscută ca multe dintre ţinuturile îndepărtate. Imensul teritoriu la care se referă episcopul Kessler făcea parte din Rusia imperială, iar spre finalul păstoririi sale se întrevăd zorii cenuşii ai celei sovietice. Astăzi, acest spaţiu geografic este împărţit între Ucraina şi Rusia.

Dieceza poartă numele de Tyraspol prin forţa împrejurărilor. Fondatorii ar fi dorit ca scaunul episcopal catolic să fiinţeze la Herson (Cherson) sau chiar la Odesa, dar acest lucru s-a dovedit a fi imposibil: rivalităţile interconfesionale transpar în multe din paginile acestei lucrări. În cele din urmă, cei cinci episcopi diecezani de Tyraspol au trebuit să-şi desfăşoare apostolatul din sediul de la Saratov, pe Volga, la 1500 km depărtare de Tyraspol, spre Răsărit.

La Saratov, alături de capitlul canonicilor şi de structurile curiei episcopale, a existat şi Seminarul de preoţi, „inima diecezei”, unde episcopul Kessler s-a format şi unde, prin activitatea sa, şi-a identificat existenţa de seminarist, profesor şi episcop. Seminarul este atât de important pentru autor, problemele lui ocupând atâtea pagini din prezenta carte, încât aceasta s-ar putea numi şi Istoria Seminarului catolic al Diecezei de Tyraspol.

Însăşi înfiinţarea diecezei este surprinzătoare, ea ţinând mai degrabă de domeniul miraculosului decât de firescul istoric, la fel ca şi prezenţa iezuiţilor în Rusia în vremea în care erau „desfiinţaţi” în toate ţările catolice.

Catolicii acestei dieceze sunt, la origini, germani, polonezi şi armeni. În timp ce polonezii şi armenii catolici au fost înglobaţi în teritoriile ruseşti prin cuceriri şi „împărţiri” de ţări şi popoare, germanii au venit de bunăvoie, la chemarea ţarilor, pentru a munci pământurile roditoare ale acestor ţinuturi.

Afirmaţiile episcopului Kessler trebuie înţelese şi interpretate în conjuncturile spaţio-temporale. El este un fiu al Bisericii Catolice, un păstor conştient de misiunea sa, un german adevărat, chiar dacă s-a născut, a crescut, s-a format şi a suferit pe întinsele spaţii dintre Marea Neagră, Marea Azov, Fluviul Volga şi Moghilev.

Cartea începe cu o istorie „preliminară” a Diecezei de Tyraspol. Asemenea vizitatorilor apostolici în „relatările” lor către Sfântul Scaun, Kessler descrie vastitatea acestor locuri, bogăţiile naturale, începuturile creştinismului pe aceste meleaguri, inedita prezenţă a iezuiţilor într-un spaţiu religios ortodox şi, fireşte, venirea coloniştilor germani, catolici şi protestanţi.

Istoria propriu-zisă începe cu vizita ţarului Nicolae I la Papa Grigore al XVI-lea, momentul istoric, providenţial, când încep discuţiile în vederea formării unei dieceze catolice pentru germanii emigraţi în Imperiul ţarist. Urmează, într-un crescendo cronologico-tematic, momentele înfiinţării diecezei şi a structurilor acesteia, activitatea episcopilor, a canonicilor, a marilor profesori ai Seminariilor (liceal şi teologic), a curiei episcopale etc. Viaţa parohiilor, construcţia bisericilor, sărbătorile, moravurile, cântul liturgic, rivalităţile cu protestanţii etc. sunt descrise, cu precădere din memorie, din prisma păstorului conştient de responsabilitatea sa faţă de binele turmei.

Relaţiile cu autorităţile civile, cu birocraţia aparatului de stat imperial şi, spre finalul activităţii, cu reprezentanţii sovietelor sunt descrise cu tuşe apologetico-parenetice, pe care, probabil, autorul le-a trasat şi de la amvoanele catedralei din Saratov şi ale bisericilor parohiale.

Odată cu venirea comuniştilor la putere, episcopul Kessler a trebuit să părăsească dieceza, refugiindu-se mai întâi la Odesa, apoi în Germania. În acest timp el a făcut şi o călătorie în Statele Unite, la catolicii germani plecaţi acolo din dieceza sa, pentru a strânge ajutoare destinate celor rămaşi sub jugul sovietic. Tot în Statele Unite a văzut lumina tiparului şi această carte, scrisă cu litere gotice, ca mărturie pentru generaţiile viitoare.

Catolicii germani au început să emigreze din Rusia chiar din timpul ţarilor, atunci când convenţiile iniţiale (privind mai ales scutirea tinerilor germani de stagiul militar, scutirea de impozite, drepturile civile etc.) au început să fie nesocotite sau de-a dreptul încălcate de noile legi ţariste. Mulţi dintre catolicii germani din ţinuturile ruseşti, mai ales cei cu o stare materială mai bună, au emigrat în America sau în alte ţări. O parte dintre ei au fondat comunităţile catolice germane din Dobrogea începând de la Malcoci (lângă Tulcea) până la Ali-Anife, azi o mică localitate în Bulgaria, parohie aparţinând pe atunci Decanatului catolic al Constanţei.

Cartea a fost tradusă din limba germană de pr. Socaciu Ştefan, în timpul activităţii sale pastorale la Chişinău. Lui i se datorează în principal apariţia ei în limba română. Pentru aceasta îi mulţumim şi îi suntem datori pentru că astăzi putem cunoaşte aceste fascinante momente din istoria lui Dumnezeu cu oamenii din acele ţinuturi şi acele timpuri. Editorul a procedat doar la o adaptare a textului, pentru a-l face mai pe înţeles cititorilor de astăzi. De asemenea, pe lângă notele autorului (n.a.), editorul a introdus peste trei sute de note noi, pentru a veni în ajutorul cititorilor, date fiind schimbările survenite în geografia administrativă a regiunii, precum şi particularităţile administraţiei catolice la nivel diecezan înainte de Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican.

Tot editorului îi aparţin şi scurta biografie a episcopului Joseph Aloysius Kessler, precum şi cronologia cărţii. Am considerat oportună, pentru a înţelege prezenţa iezuiţilor în Imperiul Rus, în vremurile în care regatele catolice îi prigoneau, introducerea – în addenda – a unui articol întregitor şi explicativ: „Iezuiţii în Rusia în timpul stăpânirii Ecaterinei cea Mare (1762-1796)”.

În fine, ne-am folosit şi de munca urmaşilor germanilor catolici din aceste ţinuturi, care vieţuiesc mai ales în Statele Unite ale Americii. De pe site-urile lor dedicate strămoşilor am împrumutat mai multe fotografii ce arată starea în care se găsesc astăzi marile biserici romano-catolice clădite de moşii şi strămoşii lor în aceste teritorii. Apreciem efortul lor pentru valorificarea istoriei strămoşilor şi le suntem recunoscători pentru fotografiile pe care le-am introdus în prezenta carte cu titlu exemplificativ.

O mulţumire vie le aduc pr. Liviu Crişmaru şi lui Ionel Palade, corectorii acestei cărţi, pentru răbdarea şi stăruinţa cu care s-au dedicat acestei munci atât de necesare. Eventualele scăpări şi inadvertenţe au apărut din pricina editorului şi, în măsura în care îi vor fi semnalate, vor fi îndreptate într-o nouă ediţie.

Vă mulţumesc şi vouă, tuturor celor care aţi deschis această carte, această istorie veche şi cu reverberaţii atât de actuale. Dacă nu vom citi, medita şi trage concluzii din faptele oamenilor de odinioară, vom fi striviţi de cei noi şi de noile conjuncturi ale lumii în care trăim.

Catolicitatea nu este un ingredient al istoriei, prezent într-o proporţie mai mică sau mai mare, într-o circumstanţă sau alta, ci o notă a Bisericii voite de Cristos, care-i conduce pe oameni, prin meandrele istoriei, spre portul mântuirii.

Mons. Ieronim IACOB

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Scurtă prezentare a vieţii şi activităţii Mons. Mihai Robu, primul episcop autohton al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi (1925-1944)

Fabian Doboş, Scurtă prezentare a vieţii şi activităţii Mons. Mihai Robu, primul episcop autohton al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi (1925-1944), Iași 2022, 72 p., 14×20, ISBN 978-606-578-490-1, 10 lei.

 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Scurtă prezentare a vieţii şi activităţii Mons. Mihai Robu, primul episcop autohton al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi (1925-1944), scrisă de Fabian Doboş. Cartea apare în colecția „Istoria Bisericii”, în formatul 14×20, are 72 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

 

Istoria Bisericii locale din Moldova este o temă asupra căreia mulţi istorici, dar şi oameni simpli, şi-au aplecat privirea, în special după anul 1989. Originea şi evoluţia catolicilor de la est de Carpaţi au reprezentat principalul argument pe care l-au tratat cercetătorii catolici din Moldova, de-a lungul timpului. Evident, personalităţile principale ale acestei istorii a catolicilor din Moldova au fost şi vor rămâne conducătorii spirituali, cei care au fost ghid şi exemplu pentru fiecare catolic moldovean în parte.

Vechea, marea şi importanta comunitate catolică din Săbăoani reprezintă izvorul spiritual din care s-au născut aproape 100 de preoţi, iar patru dintre aceştia au fost numiţi episcopi de către Sfântul Scaun: Mons. Mihai Robu, episcop de Iaşi în perioada 1925-1944, arhiepiscopul mitropolit emerit de Bucureşti Mons. Ioan Robu (1984-2019), arhiepiscopul mitropolit de Bucureşti Mons. Aurel Percă (din 2019, episcop auxiliar de Iaşi în perioada 1999-2019) şi episcopul auxiliar de Iaşi Mons. Petru Sescu (din 2021).

De asemenea, comunitatea catolică din Săbăoani se mândreşte cu o biserică romanică deosebită, construită acum 120 de ani de parohul de atunci, pr. Caietan Liverotti († 26 iulie 1902). Acesta îşi doarme somnul de veci în biserica pe care a construit-o.

Plin de recunoştinţă pentru bogata istorie a Parohiei Săbăoani, dar şi pentru numeroasele vocaţii la preoţie din sânul comunităţii de aici, episcopul Diecezei de Iaşi, Mons. Iosif Păuleţ, la propunerea catolicilor din Săbăoani, a decis aşezarea unei plăci comemorative în onoarea primului episcop autohton al Diecezei de Iaşi, Mons. Mihai Robu, eveniment care va avea loc în ziua de 29 septembrie 2022.

Studierea şi interpretarea documentelor păstrate în arhivele civile şi bisericeşti, din ţară şi din străinătate, arată devotamentul şi fidelitatea catolicilor din Săbăoani faţă de conducătorii Episcopiei de Iaşi, dar şi faţă de papa. Se cuvine, aşadar, ca fiecare săbăonean să aibă câteva informaţii despre cei care au trudit pentru ca evanghelia să poată fi cât mai bine pusă în practică în această parohie romano-catolică din Moldova.

Pentru a ajunge la acest scop, prezenta broşură poate fi de un real folos atât pentru generaţiile mai în vârstă, cât şi pentru tinerii din Săbăoani, care doresc să-şi regăsească rădăcinile spirituale pentru a putea face faţă provocărilor societăţii actuale.

Pr. dr. Fabian Doboș

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Rotunda. Devenirea unei comunităţi catolice

Ştefan Lupu, Silviu Vacaru, Fabian Doboş, Dănuţ Doboş, Iulian Ghercă, Astrid Cambose, Luminiţa Botoşineanu, Cătălin-George Fedor, Daniela Butnaru, Carmil Duma, Rotunda. Devenirea unei comunităţi catolice, Iași 2021, 404 p., 17×24, ISBN 978-606-578-471-0, 70 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Rotunda. Devenirea unei comunităţi catolice, scrisă de Ştefan Lupu, Silviu Vacaru, Fabian Doboş, Dănuţ Doboş, Iulian Ghercă, Astrid Cambose, Luminiţa Botoşineanu, Cătălin-George Fedor, Daniela Butnaru, Carmil Duma. Cartea apare în colecția „Monografii”, în formatul 17×24, are 404 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 70 lei. 

Monografia satului Rotunda era de mult timp dorită şi chiar cu adâncă emoţie aşteptată de credincioşii catolici din această comunitate. Lucrarea de faţă reprezintă, de fapt, un omagiu adus generaţiilor de locuitori care au trăit în Rotunda de-a lungul timpului, dar şi un imbold pentru actuala generaţie de a perpetua valorile credinţei şi moştenirea spirituală primită de la înaintaşi.

Prezentul volum este publicat sub egida Departamentului de Cercetare Istorică „Fericitul Anton Durcovici” al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi şi este realizat de un grup de cercetători specializaţi în diferite instituţii academice ale capitalei Moldovei, sub coordonarea părintelui Ştefan Lupu.

La realizarea prezentei monografii au colaborat prestigioşi specialişti din diverse domenii de cercetare interdisciplinară (istorie, toponimie, lingvistică etc.). Într-adevăr, o lucrare monografică presupune eforturi conjugate şi de durată ale unei echipe interdisciplinare, cercetători care, în cazul de faţă, şi-au unit competenţele, ajutându-i astfel pe cititori să înţeleagă mai bine identitatea şi istoria catolicilor din Rotunda.

Răsfoind paginile monografiei, vom descoperi faptul că, încă de la înfiinţarea satului Rotunda, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, sătenii de aici au participat la marile evenimente ale ţării, luând parte la bucuriile şi la durerile ei. De asemenea, sătenii din Rotunda au iubit credinţa lor catolică, pe care au practicat-o şi păstrat-o cu sfinţenie, păstoriţi fiind de misionari plini de zel apostolic. De la înfiinţarea satului până în ziua de azi, Biserica a avut un rol central în viaţa comunităţii, astfel că – se poate spune – activitatea spirituală, socială şi economică s-a desfăşurat la umbra Bisericii. Parcurgând textul monografiei, rămânem impresionaţi de fidelitatea faţă de tradiţie, dar şi de hărnicia şi ospitalitatea sătenilor din Rotunda. Astfel, din lucrarea de faţă reiese clar că în Rotunda există o memorie colectivă asigurată de familie, comunitatea religioasă catolică, şcoală, tradiţiile şi obiceiurile locale.

Se cuvine, aşadar, să aducem cinste locuitorilor satului Rotunda, atât celor din generaţiile trecute, care ne-au lăsat o bogată moştenire materială şi spirituală, cât şi celor de astăzi, care îşi iubesc atât de mult credinţa, satul şi tradiţiile.

Adresăm mulţumiri şi felicitări tuturor autorilor monografiei, care ne prezintă în acest volum roadele cercetărilor desfăşurate în diverse biblioteci şi numeroase arhive, atât statale, cât şi bisericeşti. Alese mulţumiri şi Editurii Sapientia din Iaşi, care s-a îngrijit îndeaproape de editarea şi publicarea acestui volum.

 

PS Iosif Păuleţ

Episcop de Iaşi

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Pr. Dumitru Matei. Erou şi martir al credinţei

Dănuţ Doboş, Pr. Dumitru Matei. Erou şi martir al credinţei, Iași 2022, 308 p., 14×20, ISBN 978-606-578-487-1, 25 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Pr. Dumitru Matei. Erou şi martir al credinţei, scrisă de dr. Dănuţ Doboş. Cartea apare în colecția „Magistra vitae”, în formatul 14×20, are 308 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 25 lei.

Ţinând în mână această lucrare, rod al cercetărilor efectuate de domnul dr. Dănuţ Doboş, trebuie să fim conştienţi de importanţa subiectului în studiu şi de marele pas făcut în vederea constatării martiriului părintelui Dumitru Matei şi a ridicării acestuia la cinstea altarelor. Chiar dacă peste dosarele păstrate în Arhivele Securităţii române praful s-a aşezat în strat gros, iar indolenţa forurilor politice abilitate de a anula condamnările nedrepte din perioada comunistă se menţine încă, este datoria Bisericii de a sufla peste jarul care mocneşte şi a aprinde memoria istorică a mărturisitorilor credinţei şi a martirilor ei. Nu putem lăsa ca indiferenţa să ia locul curajului asumării unui asemenea demers istoric şi spiritual, cu toate jertfele şi riscurile abordării unui subiect atât de sensibil şi istovitor, care are menirea de a oferi generaţiei de astăzi un model de preot ce şi-a oferit toată disponibilitatea slujirii semenilor aflaţi în dificultate, atât în parohiile unde a activat, cât şi pe câmpul de luptă, în spitale, în cantine sociale, în case filate de securişti… şi chiar în închisoare.

Pe baza investigaţiilor arhivistice şi a mărturiilor adunate până la acea dată, în ziua de joi, 16 decembrie 2021, Cardinalul Marcello Semeraro, prefect al Dicasterului pentru Cauzele Sfinţilor, a autorizat iniţierea unei cercetări minuţioase cu privire la „viaţa, martiriul, faima martiriului şi a puterii de mijlocire ale Slujitorului lui Dumnezeu Dumitru Matei, preot diecezan despre care se afirmă că a fost ucis in odium fidei”.

Încă de la începutul constituirii, la 16 iulie 1999, a Departamentului de Cercetare Istorică din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, o tematică asupra căreia am zăbovit mult timp a fost întocmirea unor „fişe biografice” ale episcopilor, preoţilor, persoanelor consacrate şi laicilor ce au suportat persecuţii în perioada regimului „popular” şi socialist, activitate care a necesitat din partea noastră o lărgire a orizontului de cercetare. Din pleiada atâtor mărturisitori ai credinţei în temniţele comuniste, cu ajutorul domnului Dănuţ Doboş, au fost descoperite dosarele „Dumitru Matei”, care ne-au captivat şi ne-au impulsionat să organizăm celebrări liturgice la Sărata – Bacău, localitatea unde s-a născut şi a copilărit, precum şi la Iaşi, parohia unde a activat în anii 1939-1948. Pentru a aduna cât mai multe informaţii, am apelat la unele persoane care l-au cunoscut şi ne-au oferit mărturii deosebite. Am adunat aceste date şi multe alte informaţii culese din arhive, le-am editat şi publicat în al doilea număr al revistei Buletin istoric, dar am redactat şi alte articole care au fost publicate, în alte numere, în revista Lumina Creştinului.

Aşa cum se prezintă în această lucrare, preocupat de a face cât mai multă lumină în cazul „Matei”, ca, de altfel, în toate acţiunile în care au fost implicaţi preoţii catolici care au activat pe teritoriul Diecezei de Iaşi, Preasfinţitul Petru Gherghel a căutat persoane ce puteau avea acces în Arhivele Securităţii şi reuşeau să afle informaţii despre urmărirea, persecuţia, procesele şi condamnarea acestora. Cel care a fost ales să fie pionier în această muncă titanică a fost domnul Dănuţ Doboş, care lucra la Arhivele Statului din Iaşi. Cum a mărturisit de mai multe ori, „în octombrie 1996, cu binecuvântarea episcopului de Iaşi, Petru Gherghel, am iniţiat demersurile unei ample cercetari arhivistice şi documentare cu privire la episcopul Anton Durcovici şi preotul Dumitru Matei”.

Mulţumindu-i domnului Dănuţ Doboş pentru munca asiduă depusă timp de aproape trei decenii în slujba acestui subiect de cercetare, sperăm ca lucrarea de faţă să constituie o cărămidă solidă la marele monument pe care trebuie să-l ridicăm în cinstea părintelui erou şi martir Dumitru Matei, ajungând până la înscrierea acestuia în rândul sfinţilor Bisericii Catolice.

Pr. Alois Moraru

vice-postulator al Cauzei diecezane „Dumitru Matei”

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro