Isus Cristos în Evangheliile sinoptice

Iulian Faraoanu, Isus Cristos în Evangheliile sinoptice, Iaşi 2014, 230 p., 14×20, ISBN 978-606-578-141-2, 15 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Isus Cristos în Evangheliile sinoptice, scrisă de pr. Iulian Faraoanu. Cartea apare în colecţia „Studii biblice”, formatul 14×20, are 230 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 15 lei. 

„Necunoașterea Scripturilor înseamnă necunoașterea lui Cristos”, spunea marele părinte occidental al Bisericii, sfântul Ieronim (347-420). Biblia constituie pentru omul de astăzi o „busolă”, o lumină, un punct de reper pentru orientare. Ne revelează şi sensul existenței umane, planul de iubire cuprins în fiecare viaţă. Multe persoane, într-o epocă marcată de dezorientare, de prevalența elementelor tehnice şi funcționale ale vieții, sunt în căutarea unui aliment mai substanțial. Textul biblic este un țesut care se naște la întretăierea dintre revelația lui Dumnezeu, care s-a făcut istorie şi a venit în întâmpinarea omului, şi istoria omenirii, istoria unui popor. Din acest punct de vedere, Biblia este într-adevăr o carte în care s-au întâlnit credința şi cultura, dar şi o carte care a contribuit la generarea şi modelarea culturii de-a lungul veacurilor.

Figura fundamentală în această amplă operă, care este Sfânta Scriptură, este cea a lui Isus Cristos. Liniile generale ale personalității lui Cristos le aflăm în special din Evanghelii, care, chiar dacă nu sunt biografii sau relatări istorice punctuale în sensul restrâns al cuvântului, ne oferă accesul direct la Isus istoric. Ele se prezintă și cu un statut preponderent teologic. Conciliul al II-lea din Vatican, în Constituția dogmatică Dei Verbum, la numărul 18, afirmă următoarele: „Între toate Scripturile, chiar și ale Noului Testament, Evangheliile dețin pe bună dreptate locul de frunte, întrucât sunt mărturia principală despre viața și doctrina Cuvântului întrupat, Mântuitorul nostru”.

Chiar dacă există o unică evanghelie, tradiția ne-a înmânat patru scrieri evanghelice, cu patru autori diferiți. Trei dintre acestea se numesc sinoptice (Matei, Marcu, Luca) deoarece pot fi aranjate în coloane paralele pentru a se observa asemănările și diferențele dintre ele în relatarea acelorași evenimente. Despre acestea din urmă tratează părintele Iulian Faraoanu, profesor de exegeză biblică la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității „Al.I. Cuza” din Iași, în lucrarea Isus Cristos în Evangheliile sinoptice, pe care o prezentăm cititorilor noștri.

Cartea, împărțită în două mari părți, precedate de o scurtă introducere, intenționează să ofere o prezentare a scrierilor evanghelice la nivel literar, exegetic și teologic. Prima parte cuprinde o introducere în mediul istoric cultural și religios în care au apărut Evangheliile. De asemenea, sunt menționate câteva elemente despre genul literar „evanghelie”, formarea scrierilor evanghelice (raportul Evanghelie – Evanghelii), problema sinoptică și ipoteze pentru rezolvarea sa, precum și câteva aspecte legate de istoricitatea Evangheliilor și interpretarea lor.

A doua parte, cea mai consistentă, prezintă elemente despre opera „evanghelie”, adică data și locul redactării fiecărei scrieri evanghelice, autorul, specificul literar și structura. Mai apoi, se dedică spațiu exegezei unor fragmente evanghelice. La final se realizează și o scurtă sinteză a punctelor teologice mai relevante.

Cartea se încheie cu o scurtă concluzie și o bibliografie selectivă, necesară aprofundării acestui subiect atât de important pentru Biserică.

Sperăm ca acest studiu să aducă un plus de lumină în cunoașterea și interpretarea adecvată a Evangheliilor, și, în același timp, să fie un pas înainte spre o mai bună cunoaștere a lui Isus Cristos, centrul istoriei și Mântuitorul omenirii. Acest din urmă aspect rămâne o provocare pentru fiecare de a descoperi pe deplin și de a înțelege în mod cât mai autentic chipul lui Cristos ascuns în paginile evanghelice. Această icoană a Mântuitorului, așa cum s-a întâmplat și în trecut, trebuie completată, analizată și dezvoltată la nivel teologic.

Laurențiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro