In verbo tuo salvi. Comunicări susținute cu ocazia prezentării oficiale a traducerii Bibliei, Iași, 28 iunie 2013

Eduard Patraşcu, coord., In verbo tuo salvi. Comunicări susţinute cu ocazia prezentării oficiale a traducerii Bibliei, Iaşi, 28 iunie 2013, Iaşi 2014, p. 108, 14×21, ISBN 978-606-578-159-7, 10 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii In verbo tuo salvi. Comunicări susţinute cu ocazia prezentării oficiale a traducerii Bibliei, Iaşi, 28 iunie 2013, avându-l coordonator pe pr. Eduard Patraşcu. Cartea apare în colecţia „Studii biblice”, formatul 14×21, are 110 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 10 lei.

Sfânta Scriptură a avut şi are un impact profund asupra oamenilor. După cum spune şi Constituţia dogmatică despre revelaţia divină, Dei Verbum, lui Dumnezeu i-a plăcut să i se reveleze omului, motiv pentru care omul are datoria de a-i da ascultare. „Lui Dumnezeu care revelează trebuie să i se răspundă prin ascultarea credinţei (Rom 16,26; cf. Rom 1,5; 2Cor 10, 5-6)”. Prin ascultare, omul se încredinţează total, în mod liber, lui Dumnezeu, oferindu-i „lui Dumnezeu care se revelează supunerea deplină a minţii şi a voinţei” şi „dându-şi de bună voie adeziunea la revelaţia făcută de el” (Dei Verbum, nr. 1).

Fără îndoială, Sfânta Scriptură este cartea cea mai tradusă în istoria omenirii. Biblia este, în tradiţia creştină din Orient şi din Occident, izvorul vieţii spirituale, o neîntrecută carte de rugăciuni, de îndrumare sufletească, de îndemn spre iubire de oameni şi de Dumnezeu, spre găsirea păcii interioare şi pentru pregătirea vieţii veşnice.

Pentru aceasta s-a simţit nevoia de a traduce Biblia în limba poporului creştin, ca să devină accesibilă tuturor. Această dorinţă a fost împlinită anul trecut şi pentru creştinii catolici români, ca şi pentru orice om de bunăvoinţă, prin traducerea ei în limba română, după textele originale, sub atenta grijă a pr. Alois Bulai şi a pr. Eduard Patraşcu. Evenimentul lansării ei oficiale a fost marcat printr-o serie de prelegeri. Toate aceste conferinţe s-au ţinut vineri, 28 iunie 2013, în Aula Magna a Institutului Teologic din Iaşi, în prezenţa PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, a ÎPS Zbigņevs Stankevičs, arhiepiscop mitropolit de Riga (Letonia), a PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, a PS Anton Coşa, episcop de Chişinău, a PS Cornel Damian, episcop auxiliar de Bucureşti, a comunităţii academice din cadrul Institutului Romano-Catolic din Iaşi, a preoţilor şi credincioşilor din Iaşi şi din ţară, precum şi a altor invitaţi din România şi din străinătate.

Acum, când se împlinește un an de la acest mare eveniment, pr. Eduard Patraşcu a dorit să publice într-un volum special toate aceste discursuri rostite cu ocazia lansării oficiale a Bibliei, volum intitulat In verbo tuo salvi (prin Cuvântul tău sunt[em] mântuit/ţi), o parafrază la Ps 118,49, asociind-o cu exprimarea din Lc 5,5.

Prima parte a acestei culegeri cuprinde discursurile introductive; îi urmează o a doua parte ce cuprinde prelegerile invitaţilor din străinătate, veniţi la acest eveniment (pr. prof. Luca Mazzinghi, pr. prof. Stephen Pisano S.J., pr. prof. Marco Settembrini, pr. Prof. Giuseppe Pulcinelli). În partea a treia, sunt incluse discursurile celor doi traducători, pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu. Ca ecou al acestui eveniment, în partea a patra, sunt redate articole scrise la nivel local, dar şi din mediul internaţional, iar pentru o rememorare mai vie a evemnimentelor de acum un an, în partea a cincea sunt aşezate câteva fotografii reprezentative care au marcat evenimentul prezentării oficiale a traducerii catolice a Bibliei în limba română la Iaşi, 28 iunie 2013.

Sfânta Scriptură rămâne cartea de căpătâi a oricărui creştin. Ea a fost păstrată, transmisă, citită şi meditată de-a lungul secolelor secolelor, în sânul Bisericii, care este garantă autenticităţii înţelegerii ei. Dorim tuturor celor însetaţi de cunoaşterea lui Dumnezeu o lectură rodnică a Sfintei Sripturi, iar celor care doresc să rememoreze evenimentul de anul trecut, volumul de faţă.

Ştefan Tamaş

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro