Luceafăr printre stele. Poezii şi gânduri

Irinel Iosif Iosub, Luceafăr printre stele. Poezii şi gânduri, Iași 2016, 12×17, 165 p., ISBN 978-606-578-251-8, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Luceafăr printre stele. Poezii şi gânduri, scrisă de pr. Irinel Iosif Iosub. Cartea apare în colecţia „Poezie religioasă”, formatul 12×17 cm, are 165 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 15 lei.

Scriind prefața cărții Luceafăr printre stele. Poezii și gânduri, publicată recent la Editura Sapientia de pr. Irinel Iosif Iosub, paroh al comunității catolice din Siret (Suceava), m-am frământat mult ca să găsesc o abordare unitară a acestei cărți. Și aceasta nu numai din cauza genurilor diferite: poezie, evocare, cugetări, pe care le cuprinde, ci şi din cauza bogăţiei de tematici, de unghiuri de perspectivă, de interogaţii, de încercări de soluţionare. De fapt, în spatele acestor versuri, gânduri, reflecții, apare figura unui preot, a unui păstor legat strâns de comunitatea lui, împreună cu care sau în faţa căreia rumegă problemele existenţei.

Autorul este și el un om. Provine dintr-o familie normală, ba chiar modestă. Avea în minte şi visa la fel de fel de idealuri, însă iubeşte cu patimă natura, în toate anotimpurile. Se lasă fascinat de floricele, înduioşat de frunzele îmbătrânite care cad, de pomul care, cu braţele întinse spre cer, oferă roadele tuturor şi chiar trupul trunchiului său, în cele din urmă, ca semn de ofrandă supremă. Se lasă învăluit de cântarea păsărelelor şi a greierului, de lumina soarelui şi a lunii, interogat de apariţia stelelor. Descoperă că totul e minunat. Şi este mister.

Pr. Irinel Iosif Iosub iubește viaţa. Încă de pe când ea nu e decât în planul lui Dumnezeu. Şi când se zămisleşte în îmbrăţişarea dintre soţi, şi când se naşte, şi când creşte şi până când ajunge să se nască din nou – pentru că moartea nu-i moarte ca degradare, ca dispariţie, ca des-fiinţare. Moartea este „cel mai teribil, fascinant, îngrozitor şi cel mai frumos început”. Este naştere pentru o nouă viaţă. Pentru Viaţa cea adevărată! Şi iarăşi: totul e mister.

Şi în miezul misterului se află misterul lui. Misterul vocaţiei lui. Al misiunii lui. Cine l-a chemat? Aici este misterul care le înglobează pe toate. Un cuvânt l-a avut şi mama. Dar în realitate chemarea i-a adresat-o Iubirea. O trăire care angajează tot şi se transformă în jertfă de laudă adusă lui Dumnezeu. Şi care responsabilizează total.

Sigur, din punct de vedere stilistic, lucrarea nu este uniformă. Sunt unele creaţii poetice care şchioapătă în privinţa ritmului şi uneori rima este forţată. Dar conţinutul de idei este original, iar reflecţia ajunge deseori la profunzimi mistice.

Iubitorii de literatură spirituală pot avea fericita ocazie să se înfrupte dintr-odată din reflecții de cea mai autentică şi profundă teologie şi antropologie îmbrăcate în exprimări de curată şi înaltă calitate artistică.

Pr. Bulai Alois

Irinel Iosif Iosub, Luceafăr printre stele. Poezii şi gânduri, Iași 2016, 12×17, 165 p., ISBN 978-606-578-251-8, 15 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro