Ritualul exorcismelor și al unor rugăciuni

Ritualul exorcismelor și al unor rugăciuni, Iași 2013, 98 p., 17×24, , 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea RITUALUL EXORCISMELOR și al unor rugăciuni, tradusă în limba română de pr. Claudiu Dumea. Cartea apare în colecția „Liturgie”, în formatul 17×24, are 98 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 15 lei.

În toată istoria mântuirii sunt prezente făpturi îngereşti, dintre care unele slujesc planului lui Dumnezeu şi oferă permanent Bisericii un ajutor misterios şi puternic, altele, în schimb, decăzute, numite diavoli, care se împotrivesc lui Dumnezeu şi voinţei sale mântuitoare realizate în Cristos, încearcă să-l asocieze pe om la revolta lui contra lui Dumnezeu.

În Sfintele Scripturi Diavolul şi demonii sunt indicaţi cu diferite nume, dintre care unele arată cumva natura şi activitatea lor. Diavolul, zis şi Satana, este numit şarpe străvechi şi balaur. El este cel care înşală lumea întreagă şi luptă împotriva celor care pun în practică poruncile lui Dumnezeu şi posedă mărturia lui Isus (Ap 12,9.17). Este numit duşman al omului (1Pt 5,8) şi ucigaş dintru început (cf. In 8,44), deoarece, prin păcat, l-a adus pe om în stăpânirea morţii. Pentru faptul că prin cursele sale îl împinge pe om la neascultare faţă de Dumnezeu, este numit Cel Rău şi Ispititor (cf. Mt 4,3; 26,36-44), mincinos şi tată al minciunii (cf. In 8,44), cel care acţionează cu viclenie şi înşelăciune, după cum dau mărturie seducerea celor dintâi părinţi (cf. Gen 3,4.13), tentativa de a-l abate pe Isus de la misiunea primită de la Tatăl său (cf. Mt 4,1-11; Mc 1,13; Lc 4,1-13) şi prefacerea sa în înger al luminii (cf. 2Cor 11,14).

De asemenea, este numit stăpânitorul acestei lumi (cf. In 12,31; 14,30), adică al acelei lumi care se află toată întru Cel Rău (cf. 1In 5,19) şi care nu a cunoscut lumina adevărată (cf. In 1,9-10). Puterea lui este considerată ca fiind puterea întunericului (cf. Lc 22,53; Col 1,13), pentru faptul că urăşte lumina, care este Cristos, şi îi trage pe oameni la propriul întuneric. Acei demoni care împreună cu Diavolul au respins domnia lui Dumnezeu (Iuda 1,6) au fost osândiţi (cf. 2Pt 2,4) şi formează armata duhurilor răutăţii (cf. Ef 6,12). Deşi au fost creaţi ca fiinţe spirituale, ei au păcătuit şi sunt numiţi îngeri ai Satanei (cf. Mt 25,41; 2Cor 12,7; Ap 12,7.9). Aceasta poate să dea de înţeles că mai-marele lor cel rău le-a încredinţat o misiune specială.

Lucrarea tuturor acestor duhuri necurate, nelegiuite, seducătoare (cf. Mt 10,1; Mc 5,8; Lc 6,18; 11,26; Fap 8,7; 1Tim 4,1; Ap 18,2) a fost nimicită de biruinţa Fiului lui Dumnezeu (cf. 1In 3,8). Deşi „întreaga istorie a oamenilor este străbătută de o bătălie aprigă împotriva puterilor întunericului” şi „va dura… până în ziua de apoi”, Cristos, prin misterul pascal al morţii şi al învierii sale, „ne-a scos din robia diavolului şi a păcatului”, nimicind stăpânirea lor şi eliberând toate lucrurile de întinările răului. Deoarece lucrarea dăunătoare şi potrivnică a diavolului şi a demonilor afectează persoane, lucruri, locuri, manifestându-se în diferite moduri, Biserica, mereu conştientă că „zilele sunt rele” (Ef 5,16), s-a rugat şi se roagă ca oamenii să fie eliberaţi de cursele diavolului.

Deja din cele mai vechi timpuri, Biserica, fidelă rugăciunii Domnului, a prevăzut printre sacramentalii rugăciuni prin care să ceară de la Dumnezeu pentru credincioşi eliberarea de orice pericol, în special de cursele diavolului.

Mai mult, în Biserică au fost orânduiţi exorcişti care, imitând iubirea lui Cristos, să-i elibereze pe cei posedaţi de Cel Rău, chiar poruncind diavolilor să se îndepărteze şi să nu mai facă rău făpturilor umane.

În zilele noastre s-a considerat potrivit să se revizuiască vechile norme, rugăciunile selectate şi formulele din capitolul al XII-lea din Ritualul Roman, pentru ca ritualul să corespundă dispoziţiilor Constituţiei Sacrosantum Concilium, în special celor prevăzute la numărul 79.

Cardinal Georgius Medina Estévez

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro