A crede. Invitație la credința catolică pentru femeile și bărbații secolului al XXI-lea

Bernard Sesboüé, A crede. Invitaţie la credinţa catolică pentru femeile şi bărbaţii secolului al XXI-lea, Iaşi 2011, 502 p., 17×24, ISBN 978-606-578-011-8, 35 lei. 

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii A crede. Invitaţie la credinţa catolică pentru femeile şi bărbaţii secolului al XXI-lea, scrisă de Bernard Sesboüé. Cartea apare în colecţia „Studii teologice”, în formatul 17×24, are 502 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 35 lei.

În perioada ce a urmat Conciliului al II-lea din Vatican, expunerile creştine s-au înmulţit din abundenţă. Lucrările care revizuiau Crezul în lumina dezbaterilor conciliare se adresau unui public scăldat încă de o cultură puternic creştinată.

În zorii secolului al XXI-lea, atunci când cultura înconjurătoare şi-a pierdut mult din referinţele iudeo-creştine, o expunere a credinţei creştine nu se poate mulţumi să aducă la gusturile zilei formulările credinţei fără ca mai întâi să pună în discuţie principalele afirmaţii.

Acestei sarcini i s-a dedicat Bernard Sesboüé, în lucrarea „A crede. Invitaţie la credinţa catolică pentru femeile şi bărbaţii secolului al XXI-lea”, apărută la Editura „Sapientia”, prin efortul traducerii, din limba franceză, realizat de părintele Ştefan Lupu şi părintele Iosif Martin. Fără simplificări, dar cu un limbaj înţeles de către toţi, autorul înfruntă toate întrebările, toate obiecţiile şi toate acuzaţiile unei societăţi secularizate, pradă dubiului şi suspiciunii, pentru ca, mai apoi, să dezvolte într-un stil fluid şi fin o expunere densă, coerentă şi organică a credinţei catolice primite de la apostoli. Încă de pe copertă suntem cu toţii, bărbaţi şi femei ai secolului al XXI-lea, invitaţi la a crede, prin gestul simbolic al deschiderii Porţii sfinte de către în curând fericitul Ioan Paul al II-lea în anul de graţie 2000, un gest prin care papa ne îndeamnă ca în noul secol şi mileniu să credem în Dumnezeu.

Cartea se deschide printr-un motto, reprezentat de pericopa extrasă din Evanghelia după sfântul Matei: „Tu eşti cel care trebuie să vină, sau trebuie să aşteptăm un altul?” (Mt 11,3). Răspunsul lui Isus la această întrebare, „Mergeţi şi spuneţi-i lui Ioan ceea ce auziţi şi vedeţi: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi şi surzii aud, morţii învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună. Şi fericit cel care nu se scandalizează de mine” (Mt 11,4-6), reprezenta, dar mai şi reprezintă, un îndemn la a crede în el, un îndemn pentru ucenicii lui Ioan, dar şi pentru noi, ucenicii lui, care am păşit cu zece ani în urmă pragul secolului al XXI-lea.

Cartea este structurată în patru părţi şi douăzeci şi patru de capitole, iar textul Crezului este firul conductor al acestor capitole. Astfel, itinerarul propus are patru etape: mai întâi se clarifică în ce constă actul de credinţă şi sunt clarificate dificultăţile întâmpinate de oameni în angajarea în punctele-cheie ale credinţei creştine; celelalte trei părţi urmează ordinea celor trei articole ale Crezului.

Prima parte, „Eu cred”, este consacrată oferirii unui răspuns la întrebările: „Ce este omul? Cine sunt eu?” (capitolul I), „Ce înseamnă a crede?” (capitolul al II-lea), „Ce fel de limbaj pentru realităţile credinţei?” (capitolul al III-lea).

Partea a II-a, „Cred în Dumnezeu Tatăl”, abordează primul articol al crezului şi se pătrunde în obiectul credinţei, propus ca o veste bună pentru om; în acest scop, autorul se opreşte asupra următoarelor aspecte: „Dumnezeu şi imaginile sale în timpul nostru” (IV), „Un Dumnezeu Tată” (V), „Dumnezeu care a făcut cerul şi pământul” (VI), „Un Dumnezeu care se revelează şi dialoghează” (VII). În capitolul al VIII-lea, „Atunci, de ce răul?”, sunt detaliate diferitele forme ale răului. În capitolul al IX-lea, „De la excesul răului la excesul iubirii. Originea răului”, este propusă crucea lui Cristos ca o formă de eliberare de rău.

Partea a III-a, „Şi în Isus Cristos, fiul său unic”, continuă parcursul Simbolului Apostolilor. Conform ordinii expunerii Crezului, autorul propune, mai întâi, în capitolul al X-lea, „Isus din Nazaret, înaintea istoriei” istoria lui Isus, pentru a permite credincioşilor şi celor care îşi pun problema credinţei să se orienteze şi să găsească puncte de referinţă clarificatoare în itinerariul pământesc al lui Isus. Capitolul al XI-lea, „De la istoria lui Isus la credinţa în Cristos”, face trecerea de la punctul de vedere al istoriei la cel al credinţei, arătând ce fel de pedagogie a folosit Isus cu ucenicii săi. Capitolul al XII-lea, „Pătimirea şi crucea lui Isus”, abordează momentul crucial al existenţei lui Cristos: patima, moartea şi învierea lui. Capitolul al XIII-lea, „Sacrificiul crucii”, arată în ce fel pot fi acceptate anumite interpretări sacrificale ale morţii lui Isus pe cruce şi cum ne mântuieşte Cristos prin acest sacrificiu. În capitolul al XIV-lea, „Învierea lui Isus”, autorul se opreşte asupra „inimii” credinţei creştine şi a crezului, asupra învierii, care ridică cele mai mari dificultăţi de înţelegere. La lumina acestor explicaţii, va fi reluată problema conceperii feciorelnice în capitolul al XV-lea, „E posibil ca Isus să se fi născut dintr-o fecioară?”. În capitolul al XVI-lea, „A-l mărturisi pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu”, este urmărită mişcarea de reflecţie şi de aprofundare care are loc în conştiinţa ucenicilor şi îi determină să se întoarcă asupra persoanei şi asupra identităţii lui Isus, situând-o alături de Dumnezeu însuşi şi atribuindu-i un anumit număr de titluri propriu-zis divine. Partea a treia se încheie cu un capitol dedicat parcursului cristologic din timpurile moderne şi autorul întrebându-se dacă „Se poate vorbi astăzi despre Isus, Fiul lui Dumnezeu?”

Partea a patra, „Şi în Duhul Sfânt care trăieşte în Biserică”, este o tratare a ultimului articol al crezului, care vorbeşte despre Duhul Sfânt şi Biserică, ţinându-se cont şi de legătura dintre cele două realităţi. Capitolul al XVIII-lea, „Cine este Duhul Sfânt?”, se opreşte asupra misterioasei persoane a Duhului însuşi, care completează Revelaţia Sfintei Treimi. Capitolul al XIX-lea, „Trei persoane în Dumnezeu?”, explică paradoxul unui Dumnezeu în trei persoane, care nu contrazice monoteismul, ci îi dezvăluie profunzimea şi călăuzeşte crezul creştinilor încă de la început. Capitolul al XX-lea, „Biserica şi bisericile”, descrie misiunea Bisericii, care este fondată pe sfinţenia lui Dumnezeu, este administratoarea darurilor sale, dar care, fiind încredinţată oamenilor, care sunt păcătoşi, este pusă la îndoială, pentru ca în, capitolul al XXI-lea, „Biserica instituţie”, să fie afirmat caracterul de mister al Bisericii care trebuie recunoscut ca atare. În ultimele trei capitole sunt analizate sacramentele, problema mântuirii celor care nu fac parte din Biserică, precum şi sfârşitul veacurilor, învierea finală şi dincolo de ea.

La sfârşitul cărţii, este inserat un lexic de termeni filozofici şi teologici folosiţi în această lucrare, înţelegerea cărora poate să prezinte dificultăţi pentru cititor, termeni precum „adopţionism”, „analogie”, „concordism” etc.

Teolog eminent, Bernard Sesboüé ne oferă o lucrare de referinţă, indispensabilă atât pentru necredincioşii care doresc să fie în cunoştinţă de cauză cu credinţa catolică, cât şi pentru credincioşii care voiesc să progreseze în înţelegerea credinţei lor pentru a o trăi mai bine.

Cosmin Cimpoeşu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Introducere în creștinism. Prelegeri despre Crezul apostolic

Joseph Cardinal Ratzinger, Introducere în creștinism. Prelegeri despre Crezul apostolic, Iași 2004, 266p., 17×24, ISBN: 973-8474-44-2, 15 RON.

Problema de a sti cu exactitate care este continutul si sensul credintei crestine este înconjurata astazi de ceata unei asemenea incertitudini cum nu s-a mai întâlnit niciodata în istorie. Cine a urmarit îndeaproape miscarea teologica a ultimului deceniu si nu face parte din grupul acelor oameni fara minte, care sunt gata sa considere, oricând si fara sa cerceteze, ca ceea ce este nou este automat si mai bun, si-ar putea aminti povestea lui „Hans cel norocos”. Acesta, din comoditate, a schimbat bulgarele de aur, care-i parea prea greu si obositor, rând pe rând, cu un cal, cu o vaca, cu o gâsca, cu o piatra de ascutit, pe care, în cele din urma, a aruncat-o în apa, fara sa mai piarda astfel prea mult.

   Dimpotriva, prin ultimul schimb, el credea ca si-a câstigat darul cel mai de pret: libertatea deplina. Cât timp a durat starea sa euforica si cât de amara a fost trezirea sa din istoria închipuitei eliberari, toate acestea, istorioara le lasa, dupa cum se stie, pe seama fanteziei cititorului. În mintea crestinului îngrijorat de astazi, nu rareori se nasc întrebari ca acestea: n-a intrat oare si teologia noastra din ultimii ani pe un drum asemanator? N-a alunecat ea oare spre o interpretare în scara descendenta a exigentei credintei, care parea prea apasatoare, renuntând mereu putin câte putin la câte ceva si având convingerea ca nu se pierde nimic din ceea ce este esential, si totusi, de fiecare data atât de mult, încât sa se poata face imediat pasul urmator? Iar „sarmanului Hans”, crestinului, care, încrezator, s-a lasat dus din schimb, în schimb, din interpretare în interpretare, nu-i va ramâne, pâna la urma, în mâna, în locul bulgarelui de aur pe care-l avusese la început, decât o piatra de ascutit, pe care sa o poata arunca cu sufletul împacat?

   Desigur, asemenea întrebari sunt nedrepte, daca sunt puse la un mod prea general. De fapt, nu se poate afirma acum cu onestitate ca „teologia moderna”, în ansamblul ei, a urmat un asemenea drum. Dar nici nu putem nega existenta unei opinii destul de larg raspândite, care întretine o astfel de orientare, si care, în realitate, duce la schimbarea aurului cu piatra de ascutit. Bineînteles, o astfel de orientare nu poate fi combatuta doar strângând cu încapatânare în mâna metalul pretios al formulelor rigide din trecut, care, în cele din urma, ramâne doar un bulgare de metal, o povara, în loc sa ne câstigam, cu pretul lui, posibilitatea unei adevarate libertati. Tocmai în aceasta consta obiectivul cartii de fata: ea îsi propune sa ajute la o întelegere noua a credintei, ca cea care face posibila o existenta umana autentica în lumea de azi, explicând-o, dar fara a o transforma într-o vorbarie care cu greu reuseste sa acopere un mare gol spiritual.

   Cartea a aparut ca urmare a prelegerilor pe care le-am tinut în semestrul de vara al anului 1967 la Universitatea din Tübingen pentru auditorii de la toate facultatile. Experienta pe care Karl Adam a facut-o în mod magistral, cu o jumatate de secol în urma, la aceeasi Universitate, cu cartea Wesen des Katholizismus (Esenta catolicismului), trebuia sa fie încercata din nou, în acelasi mod, dar tinând cont de conditiile schimbate ale generatiei noastre. Din punct de vedere lingvistic, textul a fost prelucrat, respectându-se cerintele unei publicatii. Cu toate acestea, nu am schimbat nici structura si nici continutul, limitându-ma sa adaug documentatii stiintifice numai în masura în care era necesar pentru a face referinta la instrumentele de care m-am folosit în mod direct la pregatirea prelegerilor.

   Dedicând cartea auditorilor din diferitele etape ale activitatii mele academice, doresc sa-mi exprim recunostinta pentru întrebarile pe care mi le-au pus si pentru reflectiile facute împreuna, care, cu siguranta, fac parte dintre premisele din care s-a nascut aceasta lucrare. Doresc apoi sa-i multumesc în special celui ce s-a îngrijit de aceasta editie, dr. Heinrich Wild, fara îndemnurile caruia, pe cât de îngaduitoare, pe atât de ferme, n-as fi avut curajul sa iau hotarârea de a înfrunta riscul pe care îl presupune o asemenea lucrare. În sfârsit, multumesc tuturor colaboratorilor ce s-au ostenit în diferite moduri pentru aparitia acestei lucrari.

J. Ratzinger

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Mic dicționar creștin catolic

Ioan Tamaș, Mic dicționar creștin catolic, Iași 2001, 250 p., 14×20, ISBN: 973-85021-2-8, 5 RON.

Scrierile religioase au o audienta din ce în ce mai larga, iar recurgerea lor la termeni tehnici sau de specialitate este inevitabila. Acelasi lucru este valabil si în cazul emisiunilor cu caracter religios de la radio si televiziune. Însa, din pacate, multi destinatari ai mesajului religios întâmpina adesea dificultati în a întelege în mod corect semnificatia acestor termeni. De aceea, ei au nevoie de un ghid care sa le arate sensul exact al termenilor pe care nu-i cunosc sau îi cunosc în mod eronat.

Prezentul Dictionar vrea sa fie un astfel de ghid. Asa cum arata si titlul – „Mic dictionar crestin catolic” –, el contine, desi nu în mod exclusiv, termeni si expresii ce sunt proprii Bisericii Romano-Catolice. În mod deliberat am omis termenii ce sunt specifici celorlalte Biserici crestine, catolice sau necatolice, întrucât consider ca cea mai corecta prezentare a lor poate fi facuta numai de autori care apartin acestor confesiuni.

Desi contine notiuni din aproape toate ramurile teologiei (dogmatica, morala, liturgica, drept canonic etc.), prezenta lucrare nu este un dictionar teologic propriu-zis. Este vorba, mai degraba, de un îndreptar religios catolic. Toti termenii au o definitie esentiala, întregita în majoritatea cazurilor de o scurta explicatie sau, eventual, de unele exemplificari, iar cei mai multi dintre ei au si o definitie etimologica.

Destinatarii Dictionarului sunt toti credinciosii catolici în general si în special elevii si studentii, educatorii, catehetii si profesorii de religie. Dar el poate fi util si oricarui om de bunavointa care se intereseaza de problemele religioase.

Fara îndoiala, lucrarea nu are pretentia de a fi desavârsita. Unii poate vor gasi în ea lacune si imprecizii. Voi fi însa recunoscator celor care vor binevoi sa mi le semnaleze.

St. Lupu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Bucuria de a crede, bucuria de a trăi: misterul lui Cristos, revelația Dumnezeului iubire, propunere pentru o viață nouă

François Varillon, Bucuria de a crede, bucuria de a trăi: misterul lui Cristos, revelația Dumnezeului iubire, propunere pentru o viață nouă, Iași 2011, 14×20, 452 p., ISBN 978-606-578-026-2, 25 RON.

„Exista carti ale caror autori nu mai este nevoie sa-i cunoastem. Exista altele a caror întelepciune este iluminata de ceea ce am putea sti despre cei ce le-au scris. Acest lucru este cu atât mai valabil în cazul scrierilor postume, al caror autor nu mai este, pentru a explica ce a voit sa spuna. Acesta este si cazul cartii de fata, al carei text a fost adunat dupa moartea parintelui Varillon, plecând de la notitele luate de auditorii sai”.

Cu aceste cuvinte îsi începe René Rémond prefata la cartea Joi de croire. Joi de vivre (Bucuria de a crede, bucuria de a trai), aparuta în 1981, în care editorul Bernard Housset a adunat mai multe conferinte pe care pr. François Varillon S.J. (1905-1978) le-a tinut în diferite comunitati crestine din Franta si care au ca tema misterul lui Cristos, revelatia Dumnezeului iubire, propunere pentru o viata noua. Autorul este cunoscut publicului francez pentru profunzimea gândirii sale, dar si pentru eleganta stilului sau literar, fapt pentru care, în 1974, a primit Marele Premiu Catolic pentru Literatura.

Cartea este structurata astfel: o introducere, patru parti si concluzia.

Introducerea, cu numele de „Esenta credintei”, este, mai degraba, un preambul care are scopul de a-l familiariza pe cititor cu vocabularul si pedagogia autorului. Aici se vorbeste despre esenta omului, sensul vietii, pe care doar Cristos le descopera omului. Învierea si moartea lui Isus ne reveleaza iubirea lui Dumnezeu fata de oameni si ne arata caracteristicile iubirii autentice.

Partea I are titlul „Cristos” si prezinta profunzimea unor fapte si aspecte ale vietii lui Isus: discursul de pe munte, cu cele opt fericiri, moartea, învierea si înaltarea lui Isus.

În partea a II-a, „Primirea darului lui Dumnezeu”, reflectia autorului se îndreapta catre Maria, imaginea Bisericii, si apoi, catre Biserica, experienta primirii darului lui Dumnezeu de catre toti cei botezati: François Varillon, pe tot parcursul itinerarului sau de om, de crestin si de preot, a insistat mereu asupra acestei acceptari si asupra nevoii de a iesi din noi, de a ne detasa de noi însine, pentru a fi primiti încontinuu de Dumnezeu, si de a afla astfel plenitudinea sa.

Partea a III-a, „Cristos, Dumnezeu adevarat, om adevarat, reveleaza cine este Dumnezeu si cine este omul”, abordeaza principalele dogme ale Bisericii. Ele ne permit sa aprofundam cine este Dumnezeu, cine este omul si care poate fi relatia dintre ei. Parintele Varillon subliniaza necesitatea unei corecte întelegeri a dogmei creatiei: Dumnezeu – creatorul autentic – este cel care întemeiaza libertatea noastra si deci demnitatea noastra umana.

Partea a IV-a prezinta câteva criterii de discernamânt pentru îndeplinirea menirii de oameni: a plasa relatia cu Cristos în centrul dinamismelor umane, nu alaturi si nici în locul lor; a trai Evanghelia care este o chemare la credinta si la libertate; sa ne rugam, pentru ca darul lui Dumnezeu este o îndatorire ce trebuie dusa la îndeplinire; sa combatem raul si suferinta, în loc de a ne resemna sa le suportam.

În Concluzie sau, mai degraba, un mod de a recapitula totul: Euharistia care este fons et culmen, izvorul si apogeul vietii crestine, dupa expresia Conciliului al II-lea din Vatican, reluata apoi de Congresul Euharistic din iulie 1981.

Recomandam aceasta carte tuturor crestinilor deschisi catre cunoastere, catre aprofundarea celor mai frumoase mistere ale Bisericii, asa cum le prezinta pr. François Varillon, despre care Bernard Housset spune ca portretul acestuia se regaseste în cuvintele din exortatia Papei Ioan Paul al II-lea despre cateheza: „Darul cel mai pretios pe care-l poate oferi Biserica lumii acestor timpuri, dezorientata si nelinistita, este acela de a forma crestini statornici în cele esentiale si fericiti în mod umil în credinta lor”.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Raport asupra credinței. Vittorio Messori în colocviu cu Joseph Ratzinger

Raport asupra credinței. Vittorio Messori în colocviu cu Joseph Ratzinger, Iași 2011, 200 p., 14×20, ISBN 978-606-578-012-5, 15 lei.

Dupa aproape trei decenii de la prima aparitie, în limba italiana, cartea „Raport asupra credintei. Vittorio Messori în colocviu cu Joseph Ratzinger” apare si în limba româna, la Editura „Sapientia”, cu ajutorul pr. Mihai Patrascu, traducatorul acesteia.

Laudata de unii, criticata de altii, aceasta carte a devenit un punct de referinta în istoria recenta a Bisericii, întrucât pentru prima oara în istorie, un prefect al Congregatiei pentru Doctrina Credintei, fostul „Sfânt Oficiu”, vorbea deschis, încredintând reflectiile sale asupra credintei unui reporter.

Încercând sa faca un portret al card. Joseph Ratzinger, autorul îl descrie în primul capitol prin doua cuvinte esentiale: „pasiune” si „ratiune”. Desi prin interventiile sale a fost situat de unii comentatori în aripa conservatoare a Bisericii, reporterul încearca sa depaseasca prejudecatile, descriindu-l ca fiind un „om coborât în întregime într-o dimensiune religioasa”.

Cartea are douasprezece capitole, interviul fiind împartit în functie de temele dezbatute. Asa cum spune si titlul, cartea este o introspectiva asupra Bisericii, venita dupa o perioada de reforma continua, dupa Conciliul al II-lea din Vatican.

Fidel Magisteriului Bisericii, cardinalul sustine în acest interviu o redescoperire a „adevaratului Conciliu al II-lea din Vatican”. Depasind interpretarile postconciliare gresite, el se pronunta pentru „cautarea unui echilibru nou, dupa exagerarile unei deschideri nediscriminate spre lume, dupa interpretarile prea pozitive ale unei lumi agnostice si atee”. Abordând temele principale discutate la Conciliul al II-lea din Vatican, precum criza moralei, ecumenismul, reforma liturgica, rolul femeii în societate, teologia „eliberarii”, unitatea Bisericii etc., cardinalul clarifica si aduce solutii pentru o depasire a crizei postconciliare printr-o implicare mai activa atât a membrilor clerului, cât si a laicilor în viata Bisericii.

Acest raport privind credinta este un punct de referinta, un mesaj de încurajare si un semn de speranta din partea unuia dintre cei mai mari teologi din epoca contemporana. Desi are aproape trei decenii de la prima aparitie, contine un mesaj mereu actual, mai ales datorita faptului ca este parte din gândirea actualului Papa, Benedict al XVI-lea, fostul prefect al Congregatiei pentru Doctrina Credintei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Esența credinței

Papa Benedict al XVI-lea, Esența credinței, Iași 2010, 76 p., 14×20, ISBN 978-973-8980-99-0, 6 RON.

Înca de la alegerea sa ca papa, Benedict al XVI-lea a condamnat relativismul din zilele noastre, acuzându-l de atitudine ostila fata de Dumnezeu, de nerecunoasterea valorilor umane veritabile, crestine. Henri de Lubac, un mare teolog al secolului al XX-lea, spunea cu privire la aceasta ca fara Dumnezeu omul poate organiza Pamântul, dar nu poate sa-l organizeze decât împotriva omului.
De aceea, papa propune un tel opus relativismului, în persoana lui Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Om adevarat. Cuvintele papei îndeamna pe fiecare om la un examen de constiinta profund, care sa duca la o „normalizare” si la o maturizare a credintei, care sa nu cada sub diversele influente ale modernitatii, caci, spune el, „credinta este întâlnire cu Isus, care arata sensul lumii”, „credinta este experienta a adevarului”. Prin aceste cuvinte, Benedict al XVI-lea ne propune sa-l asezam pe Dumnezeu în centrul vietii noastre.
Cartea „Esenta credintei”, tradusa din limba franceza de dna prof. Viorica Ungureanu, este o culegere de texte din diferite discursuri ale Sfântului Parinte Benedict al XVI-lea, ordonate alfabetic, în care Papa trateaza teme esentiale pentru trairea deplina a credintei crestine, de la „adoratia” care ne face liberi, pâna la „zelul” care este în serviciul credintei si al vietii.
„Aceasta lucrare, Esenta credintei, consacrata cuvintelor pronuntate de Papa Benedict al XVI-lea de la începutul pontificatului sau, ne invita sa ne hranim din aceasta credinta si sa urcam la izvorul sau, care ne face sa spunem: Eu cred. Noi credem” (card. Georges Cottier, teolog emerit al Casei Pontifical

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Tweeting cu Dumnezeu

Michel Remery, Tweeting cu Dumnezeu, Iași 2016, 19×19 cm., 442 p., ISBN 978-606-578-212-9, 25 lei.

La Editura „Sapientia” a fost publicată recent cartea Tweeting cu Dumnezeu, scrisă de pr. dr. Michel Remery și tradusă în limba română de Silvia Chiosea, George Marius Nicoară și Romana Petrovan. Cartea apare în colecţia „Cateheză”, în format 19×19 cm, policromie, cusută și coperți cartonate, are 442 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 25 lei. Pentru comenzi de grup se fac reduceri de 20% (20-50 exemplare) și 30% (peste 50 de exemplare).

Cartea Tweeting cu Dumnezeu are nevoie mai întâi de o explicație cât privește titlu, mai ales pentru cei care frecventează mai puțin social media moderne. „Tweeting” se referă la trimiterea unui mesaj „tweet” (în engleză, ciripit) de maxim 140 de caractere, prin intermediul „Twitter-ului”, un instrument modern de socializare, supranumit „SMS-ul” Internetului.

Autorul cărții, Michel Remery (n. 1973), preot catolic din Olanda, își desfășoară activitatea pastorală foarte mult în mijlocul tinerilor, cărora vrea să le transmită învățătura creștină și să-i conducă la o întâlnire personală cu Dumnezeu. Pentru aceasta se folosește și de mijloacele moderne de comunicare și socializare, pe care tinerii le folosesc din abundență.

Astfel, împreună cu o echipă de tineri între 17 și 30 de ani a dezvoltat proiectul interactiv Tweeting cu Dumnezeu (#TwGOD). Realizând o strânsă integrare între mass-media moderne și cartea tipărită, acest proiect interactiv intenționează să-i ajute oamenii să descopere răspunsuri la întrebările lor despre credința catolică.

Scopul: să demonstreze cât de logic este să crezi

Scopul pe care și l-a propus pr. Michel Remery și echipa sa prin proiectului #TwGOD este acela de a vesti și de a explica credința catolică oricărui om de bunăvoință (1Pt 3,15], în special, tinerilor. Toți papii recenți au insistat și au cerut creștinilor să se angajeze la o nouă evanghelizare la nivel mondial. Din această perspectivă, # TwGOD nu intenționează în primul rând să ofere în mod pasiv anumite cunoștințele intelectuale, oricât de importante ar fi ele, ci să-i conducă pe tineri la o întâlnire personală cu Cristos.

În carte se acordă o atenție deosebită demonstrării logicii credinței. Plecând de la text, cititorul învață să recunoască ceva mai mare, ceva care implică dragostea lui Dumnezeu pentru el/ea, la care el/ea este invitat dea un răspuns personal.

Biserica avut întotdeauna misiunea să proclame evanghelia acolo unde trăiesc oamenii. Întrucât astăzi oamenii petrec mult timp on-line, Biserica trebuie să fie prezentă și aici și să utilizeze noile mijloace de comunicare, pentru a le propune mesajul lui Isus.

Întrebări adresate de tineri

La originea proiectului #TwGOD se află întrebările pe care tineri din Leiden (Olanda) le-au adresat preotului lor, pr. Michel Remery, în cadrul discuțiilor purtate cu privire la credința catolică. Acești tineri trăiesc într-o societate secularizată, iar întâlnirile cu preotul i-au ajutat să descopere importanța credinței pentru viața lor personală. Tinerii l-au stimulat pe părintele Michel Remery să publice rezultatele discuțiilor. Astfel, au apărut două cărți intitulate în olandeză Twitteren met God (1/2012, 2/2013), care apoi au fost unite într-un singur volum (2014). Ulterior, tinerii au cerut ca acest proiect să fie extins și pe Internet. Proiectul a câștigat rapid un interes la nivel internațional, ceea ce a dus la traducerea cărții și a conținutului on-line în mai multe limbi, printre altele, engleză, poloneză, spaniolă, cehă, și acum în română.

#TwGOD rămâne tânăr

Echipa #TwGOD este formată în principal din tineri. Studenți, tineri profesioniști și părintele Michel Remery lucrează împreună pentru realizarea scopului proiectului lor. Echipa social media exprimă mesajul central al #TwGOD prin diferite mijloace on-line. Echipa centrală se îngrijește din punct de vedere tehnic de site și de app, gestionează vânzarea cărții, verifică traducerile și păstrează contactul cu sponsorii. De partea financiară a proiectului se ocupă Fundația JP2 (JP2 Stichting), instituită special pentru a stimula creșterea personală în credință a persoanelor (tinere).

O carte cu răspunsuri scurte, clare

Cartea Tweeting cu Dumnezeu acoperă toate aspectele principale ale credinței catolice (Aici se poate vedea un extras din carte). Temele tratate sunt grupate în patru părți mari: 1. Dumnezeu: începutul și sfârșitul; 2. Biserica: originea și viitorul; 3. Tu și Dumnezeu: rugăciunea și sacramentele; 4. Viața creștină: credința și etica. În total cartea conține 200 de întrebări și răspunsuri, numite „Tweet-uri”, prezentate într-un stil modern și atractiv. Pentru ediția în limba română autorul a rugat patru episcopi din România să scrie introducerea la fiecare parte și a compus 3 Tweet-uri noi ce au ca temă Bisericile Orientale, diferența dintre catolicii latini și cei bizantini și Liturghia bizantină. Fiecare pagină dublă, bogat ilustrată, este completă în sine. Prin urmare, cartea poate fi deschisă la orice pagină se dorește și se poate începe pur și simplu lectura. Răspunsurile concise îi ajută pe cei care nu sunt obișnuiți să citească texte mai lungi (așa cum este cazul la tot mai mulți oameni).

O aplicație mobilă leagă cartea la conținutul on-line

Legătura dintre materialul tipărit și conținutul on-line se face printr-o aplicație (app) pentru telefoane mobile, disponibilă pentru Apple și Android. Cu app, se poate face o „fotografie” a imaginii principale de la fiecare întrebare (Tweet) din carte. Aplicația recunoaște imaginea și face legătura în mod automat către pagina de internet, unde se află extrase interesante. Mai mult decât atât, pagina principală a aplicației stimulează utilizatorii să exploreze noi teme, prin prezentarea zilnică a unei noi selecții de Tweet-uri. O funcție de căutare ajută pentru a găsi cu ușurință teme în carte și în app. În plus, aplicația oferă acces la texte de rugăciuni catolice și sfânta Liturghie în mai multe limbi.

Web-Site-ul cu conținut suplimentar

Site-ul web www.tweetingwithgod.com cuprinde și conținuturi noi față de carte. Pagina de start conține o selecție a celor 200 de întrebări, adaptate timpului respectiv și de actualitate. El conține, de asemenea, feed-uri ale conturilor #TwGOD Twitter și Facebook, precum și link-uri pentru a cumpăra cartea, pentru a descărca aplicația etc. Un motor de căutare puternic este și el parte a site-ului. Site-ul web este prezentat în mai multe limbi. Conținutul principal atât al aplicației, cât și al site-ul implică răspunsuri scurte și informații de bază pentru fiecare dintre cele 200 de întrebări (Tweet-uri), din documentele ecleziastice, texte ale papilor și Părinților Bisericii. În plus, există clipuri video și link-uri pentru chestiuni legate de tema respectivă.

Social media

O echipă de oameni tineri asigură o prezență continuă pe social media, precum Facebook și Twitter. Ei răspund la întrebări, se angajează în dialog cu participanții și postează întrebări și răspunsuri relevante. Prin social media pot fi puse, de asemenea, noi întrebări. Dacă este necesar, echipa, susținută și ea de către profesioniști, poate să îndrume pe cineva la un preot sau consilier.

Relație și comunitate

Un aspect important al acestui proiect este faptul că nu intenționează să transmită informații seci, teoretice. Intenția sa este să-i ajute pe oameni să crească în relația lor cu Dumnezeu, pentru a începe un „Tweeting cu Dumnezeu” în rugăciune. Să sperăm că întâlnirea cu ceilalți participanți va ajuta în acest sens. Online, oamenii sunt invitați să interacționeze cel puțin cu „like” (îmi place) sau „share” (împărtășesc) la ceea ce văd și să se implice dialogând prin social media. În același timp, #TwGOD stimulează oamenii să-și viziteze parohia lor locală și să devină (mai) activi în comunitățile lor, și să aibă grijă de cei din jurul lor.

Rodul muncii și experiența acumulată de echipa TwGOD, condusă de pr. Michel Remery, sunt acum și la dispoziția lucrătorilor pastorali din Biserica Catolică din România. De multe ori ne lamentăm de efectele negative ale globalizării, în special secularizarea, care au afectat rapid și țara noastră. Însă globalizarea ne poate aduce și antidotul. Cartea pr. Michel Remery, Tweeting cu Dumnezeu, este un astfel de antidot care ne poate ajuta să depășim o anumită pasivitate și lipsă de creativitate cât privește misiunea Bisericii de a transmite credința generațiilor tinere. Nu este suficient să ne plângem că tinerii nu ne mai înțeleg, nu mai frecventează biserica, stau mai mult pe Internet, comunică mai mult pe Facebook… Poate ar trebui să mergem să-i întâlnim acolo unde sunt, să vorbim limba lor, să intrăm în comunicare cu ei, pentru a le putea propune mesajul de viață a lui Isus Cristos. În esență, consider că acesta este mesajul pe care ni-l transmite pr. Michel Remery, prin cartea Tweeting cu Dumnezeu.

Pr. dr. Ștefan Lupu

 

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Ghidul dificultăților credinței catolice

Pierre Descouvemont, Ghidul dificultăților credinței catolice, Iași 2016, 17×24, 548 p., ISBN 978-606-578-248-8, 40 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Ghidul dificultăților credinței catolice, scrisă de Pierre Descouvemont şi tradusă în limba română de Georgeta Ică Lazăr. Cartea apare în colecţia „Cateheza”, formatul 17×24 cm, are 548 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 40 lei.

„De ce?” este întrebarea care se poate rosti în orice limbă și în orice limbaj. Este întrebarea naturală a copilului care îi pune des în dificultate chiar și pe cei mai înțelepți. Și ar trebui să fie întrebarea zilnică a tuturor. Blocați uneori de teama unui răspuns care nu ne-ar mulțumi, ascundem bine sursa curiozității: mirarea.

Orice credincios care ia în serios actul său de credință rămâne uimit în fața acestui mister. Însă credința nu este o suspendare în noapte, ci un drum de căutare. Acestei căutări îi vine în ajutor părintele Pierre Descouvemont. Filosof și teolog deopotrivă, el s-a confruntat la rândul său cu propriile întrebări, dar și cu întrebările elevilor din anul terminal de liceu cărora le-a fost, vreme îndelungată, profesor. Poziția din care vorbește nu este aceea a unui învățat care știe totul, ci aceea a unui creștin fericit.

Cartea Ghidul dificultăților credinței catolice este rodul curajului autorului de a-și pune întrebări și de a le oferi răspunsuri. Bineînțeles, fiind întrebări care privesc credința, răspunsurile nu sunt exhaustive. Rostul acestora nu este nicidecum de a convinge, ci de a ne ajuta să ne deblocăm drumul de căutare, atunci când acesta este împiedicat de dubii și scepticism.

Nu vom dobândi credință după parcurgerea acestei cărți, dar vom beneficia de o lumină care va face drumul mai ușor de parcurs. De asemenea, scopul acestui Ghid nu este acela de a pune la dispoziția credincioșilor un volum de informații. De fapt, cartea în sine nu este un scop, ci mijlocul prin care realitățile credinței ne vor conduce spre o Persoană, într-un act de încredere care ne face să ne deschidem în rugăciune.

În această lucrare, Pierre Descouvemont își propune niște piste de reflecție asupra „principalelor obiecții formulate împotriva unui număr de adevăruri fundamentale ale credinței creștine: învierea lui Cristos, zămislirea sa feciorelnică, prezența sa reală în Euharistie etc.”

Datorită caracterului său de ghid, această carte este structurată sistematic, în ciuda diversității subiectelor abordate: unele cu caracter teologic, altele istorice, altele exegetice; independența capitolelor permite consultarea unui singur subiect, fără a fi necesară și parcurgerea celorlalte întrebări.

Cui se adresează cartea Ghidul dificultăților credinței catolice? Datorită expunerii simple și concise, aceasta poate fi citită de toți cei care nu se tem să-și pună întrebări și să răspundă în mod serios la ele: tineri, adulți și chiar persoane vârstnice. Însă, primii interpelați de această carte sunt cei care expun sau se pregătesc să devină purtători ai mesajului evanghelic în lumea de azi. Îmbogățindu-se ei înșiși de simplitatea și extraordinara coerență a mesajului creștin, vor putea să poarte această bogăție către ceilalți.

David Eduard Cristian

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Creştinule, care este credinţa ta? 100 de întrebări, 100 de răspunsuri

Creştinule, care este credinţa ta? 100 de întrebări, 100 de răspunsuri, Iaşi 2013, 236 p., 17×24, ISBN 978-606-578-093-4, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Creştinule, care este credinţa ta? 100 de întrebări, 100 de răspunsuri. Cartea, tradusă din limba franceză de Andrei Adam-Motyka, apare în colecţia Cateheze, formatul 17×24, are 236 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

Prin Revelaţia sa, „Dumnezeu cel nevăzut, în belşugul iubirii sale, se adresează oamenilor ca unor prieteni şi intră în relaţie cu ei pentru a-i primi la împărtăşire cu el”, declară Constituţia dogmatică Dei Verbum, la numărul 2. Omul răspunde la această chemare prin credinţă. În credință putem distinge actul credinței (fides qua), prin care omul îi oferă lui Dumnezeu care se revelează asentimentul minții și voinței sale, și conținutul credinței (fides quae), adică depozitul adevărurilor revelate.

De-a lungul istoriei, creștinii şi-au exprimat credinţa lor în Dumnezeul unul și întreit, revelat în Isus Cristos, în multe feluri (liturgie, rugăciuni, meditaţii etc.), dar au căutat și să pătrundă cu ajutorul minții umane misterele revelate, pentru a le putea înțelege, ca apoi să le trăiască și mai adânc în viața de fiecare zi. În această privință, cei care au fost înzestrați de Dumnezeu cu o cunoaștere și o înțelegere mai profundă au dorit să pună la dispoziția fraților lor rodul acestor căutări, pentru ca și ei să-l cunoască mai bine pe Dumnezeu și să înțeleagă sensul vieții creștine.

Ne bucurăm că putem pune în mâna cititorilor noștri rodul unei astfel de cercetări realizate de un grup de tineri studenți francezi, îndrăgostiţi de teologie, sub coordonarea Mons. Maxim Chart. Cartea a apărut la Paris, în anul 1978, cu titlul: Chrétien, quelle est ta foi? Traducerea în limba română a fost realizată de Andrei Adam-Motyka și are titlul Creştinule, care este credinţa ta? 100 de întrebări, 100 de răspunsuri. Subtitlul face legătura cu o altă carte publicată în Franța tot de un grup de studenți și apărută în limba română la Editura Sapientia, cu titlul: 100 de puncte fierbinți din istoria Bisericii.

Aceşti tineri au meritul de a fi subliniat necesitatea teologiei pentru aceste timpuri, arătând că teologia nu este o ştiinţă rezervată specialiştilor, ci un răspuns coerent şi viu la problemele umane, plecând de la o viziune globală și integrală a planului lui Dumnezeu.

Lucrarea este împărţită în şase mari părţi (şase teme generale), însumând 100 de articole. Fiecare articol este structurat la rândul său în două părţi: prima parte – prezentarea – care constă într-o scurtă explicaţie a ceea ce învaţă Biserica referitor la problema tratată şi, a doua parte, cercetarea şi reflecţia, care constă în expunerea mai multor rubrici care permit să se găsească rapid elementele utile şi necesare unei cercetări şi reflecţii aprofundate (texte din Sfânta Scriptură, Magisteriul Bisericii, Sfinții Părinți, teologi și scurte referințe bibliografice în josul paginii etc.). Acest tratat, dacă putem să-l numim aşa, se încheie cu un scurt lexic, care poate fi de mare folos pentru o mai bună înţelegere a articolelor şi cu un mic index al autorilor citaţi.

În acest an al credinței, cartea Creștinule, care este credința ta? se propune ca un material util pentru cateheze, dar și pentru studiul individual, deoarece oferă o perspectivă sintetică asupra depozitului credinței, dar și o introducere clară în credința catolică.

Laurenţiu Turbuc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Scurtă prezentare a credinței catolice. 50 de explicații date fraților de altă convingere religioasă

Editura „Sapientia” anunta aparitia cartii Scurta prezentare a credintei catolice. 50 de explicatii date fratilor de alta convingere religioasa, scrisa de Fabian Dobos. Cartea apare în formatul 11×16,5, are 104 pagini si poate fi procurata de la orice librarie catolica din tara la pretul de 2,5 lei.

În zilele noastre, exista numeroase tratate, comentarii, carti care explica pe larg, în termeni complicati, doctrina catolica, specificitatea si caracteristicile ei, dar care sunt mai greu de înteles pentru credinciosii care nu au studii teologice si întâmpina adesea probleme în explicarea adevarurilor în care cred, mai ales când se afla într-o discutie cu persoane de alte confesiuni.

De aceea, Editura „Sapientia” vrea sa ofere un sprijin în privinta aceasta prin cartea „Scurta prezentare a credintei catolice. 50 de explicatii date fratilor de alta convingere religioasa”, scrisa de parintele Fabian Dobos.

Cartea este împartita în sapte parti, în functie de marile teme dezvoltate: „Despre Sfânta Scriptura”, „Despre sfânta Fecioara Maria”, „Despre sfinti”, „Despre sacramente”, „Despre Isus Cristos”, „Despre credinta”, „Despre autoritatea bisericeasca si comunitate”.

În introducerea autorului, se evidentiaza necesitatea unei reevanghelizari si recatehizari, mai ales cu referire la Dieceza de Iasi, luând sfatul primului episcop al acesteia, Nicolae Iosif Camilli (1884-1894 si 1904-1915), care, fiind întrebat ce masuri trebuie luate pentru a-i determina pe enoriasi sa vina duminica la Biserica, a raspuns în felul urmator: „Dogma, dogma si iar dogma, iar morala va veni de la sine”. La sfârsitul cartii este inserat un glosar de termeni catolici.

Printre temele dezvoltate si explicate amintim: „Ce diferenta exista între o Biblie protestanta si una catolica?”, „De ce sfânta Fecioara Maria are un rol atât de important în confesiunea catolica?”, „Daca sfântul Paul afirma: «Unul singur este mijlocitor între Dumnezeu si oameni» (1Tim 2,5), de ce catolicii se roaga la sfinti?”, „Pe ce se bazeaza catolicii atunci când spun ca preotii pot ierta pacatele?”, „De ce copiii sunt botezati fara sa li se ceara permisiunea?”, „Care sunt motivele pentru a-l respecta si asculta pe papa?” etc.

„Prezenta lucrare nu-si doreste o întoarcere la apologetica, ci mai degraba deschide o fereastra spre orizontul credintei catolice. Daca cineva nu-si cunoaste bine propria identitate religioasa, nu o poate apara si nici renega. Numai cine intra în profunzimea fiintei lui Dumnezeu, prin ascultarea cuvântului si participarea la sfintele sacramente poate pune în practica inspiratiile Duhului Sfânt. Construindu-si casa pe stânca învataturii apostolice, catolicii de astazi pot sa reziste la toate furtunile si tornadele provocate de dusmanii credintei în Cristos” (Introducere pr. Fabian Dobos).

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro