Situaţia evreilor din Europa sub pontificatul Papei Pius al XII-lea

Korom Imre, Situaţia evreilor din Europa sub pontificatul Papei Pius al XII-lea, Iași 2016, 14×20, 176 p., ISBN 978-606-578-261-7, 20 lei.

Istoria Bisericii (secolele XVI-XX)

Emil Dumea, Istoria Bisericii (secolele XVI-XX), Iași 2015, 14×20, 400 p., ISBN 978-606-578-236-5, 25 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Istoria Bisericii (secolele XVI – XX), scrisă de pr. dr. Emil Dumea Cartea apare în colecția „Istoria Bisericii”, formatul 14×20 cm, are 400 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 25 lei.

Pr. dr. Emil Dumea este cunoscut cititorilor noștri cu cartea Teme de istorie a Bisericii, publicată în anul 2002, în care a realizat o sinteză a istoriei de două mii de ani ai Bisericii. În studiul apărut recent la Editura Sapientia, Istoria Bisericii (secolele XVI – XX), pr. Dumea a dorit să trateze mai amplu o perioadă mai scurtă a istoriei Bisericii, și anume cea cuprinsă între secolele XVI și XX.

Parcurgând acest arc al istoriei Bisericii, atenția se îndreaptă la început spre Reforma protestantă și repercusiunile ei în viața Bisericii Occidentale. Evaluarea acestei probleme este făcută cu foarte mare precizie în primul capitol, unde sunt prezentate țările care au resimțit cel mai mult consecințele Reformei. În continuare sunt evidențiate intervenția magisteriului bisericesc prin Conciliul din Trento (1545-1563) și Contrareforma catolică. O atenție specială este acordată activității „Societății lui Isus”, ordin călugăresc înființat de sfântul Ignațiu de Loyola.

Specific acestei perioade este încreștinarea noilor continente. De aceea autorul oferă un spațiu amplu problemelor misionarismului și al evanghelizării pe noile continente, dar și uniatismului de pe continentul european. Iluminismul și nașterea statelor moderne aduc cu sine și o contestare a Bisericii atât din exterior, cât și din interior, prin acele curente cunoscute cu numele de galicanism, febroniansm, iosefinism etc. În acest context istoric, autorul realizează și un profil al păstorului Bisericii, scoțând în evidență diferite tipologii de formare și activitate a preotului.

Secolul al XIX-lea, deși este marcat de ascensiunea autorității statului asupra Bisericii, cunoaște o nouă conștiință misionară și un nou avânt în evanghelizare, mai ales prin apariția unor noi ordine călugărești ce s-au dedicat asistenței sociale și educației. Tratatul se încheie cu evaluarea vieții Bisericii în secolul al XX-lea, având în centru evenimentul Conciliului al II-lea din Vatican.

Prin studiul său, pr. dr. Emil Dumea reușește să aducă mai multă lumină asupra evenimentelor care au marcat viața Bisericii Catolice în acest arc de timp. De aceea îl recomandăm tuturor celor interesați de istorie, pentru că doar cunoscând trecutul ajungem la o înțelegere mai clară a prezentului.

Gabriel Cochiorca

Emil Dumea, Istoria Bisericii (secolele XVI-XX) , Iași 2015, 14×20, 400 p., ISBN 978-606-578-236-5, 25 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Persecutori şi martiri. Scene din primele veacuri ale Bisericii

Stefano Casini, Persecutori şi martiri. Scene din primele veacuri ale Bisericii, Iași 2015, 586 p., 17×24, ISBN 978-606-578-194-8, 40 lei.

 Editura Sapientia anunță apariția cărții Persecutori și martiri. Scene din primele veacuri ale Bisericii, scrisă de Stefano Casini și tradusă în limba română de pr. dr. Ștefan Lupu și pr. Viorel Ababei. Cartea apare în colecția „Istoria Bisericii”, formatul 17×24 cm, are 586 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 40 lei.

   Părintele italian Stefano Casini, în timp ce lucra la reconstrucția bisericii parohiale, a desfășurat, în paralel, și o altă activitate de „construcție”: a muncit seară de seară la o biserică, formată nu din pietre și ziduri, ci „zidită” din martirii celor trei secole de persecuție. Astfel a compus o operă care este în același timp istorică, apologetică și poetică. Mintea sa era aceea a unui istoric, sufletul său – de apostol, iar imaginația sa – aceea a unui poet.

   Cartea Persecutori și martiri. Scene din primele veacuri ale Bisericii, apărută recent la Editura Sapientia, descrie perioada primelor trei secole de existență a Bisericii, care a fost marcată de puternice atacuri împotriva structurii ei umane. Ceea ce persecutorii nu au văzut a fost tocmai natura divină a Bisericii. Fără acest „amănunt” important, afirmația lui Tertulian, „Sângele martirilor este sămânța creștinilor”, nu ar fi fost întemeiată și nici verificată.

   Descrierile detaliate și documentate ale evenimentelor și ale personajelor scot în evidență chiar temeiul datorită căruia Biserica îi cinstește pe martiri: exemplul curajos care edifică. Se naște astfel în fiecare întrebarea: Care este motivul care i-a determinat pe creștini să considere prețios martiriul lor? Stefano Casini anticipă această întrebare și îi oferă răspuns în fiecare capitol al cărții: motivul curajului extraordinar nu este o doctrină, ci o persoană, Isus Cristos. Exemple ale acestei evidente speranțe în viața veșnică sunt nenumărate, creionate cu migală și cu precizie istorică: diaconul Ștefan, primul martir, apostolii Petru și Paul, episcopul Ignațiu Teoforul.

   Perioadele persecuțiilor corespund, de cele mai multe ori, domniilor împăraților romani. Nero, Traian, Domițian, Sever, Dioclețian sunt doar câțiva dintre cei care au instituționalizat această practică a persecuției, spre deliciul și divertismentul poporului roman. După cum afirmă autorul în prefața cărții din cea de-a doua ediție, fiecare persecutor trebuie să fie conștient că nicio prigoană și niciun prigonitor nu este veșnic, evidențiind acest lucru în descrierea sfârșitului, de cele mai multe ori tragic, al împăraților romani. Cu toate aceste, tonul povestirilor nu este nici nostalgic, nici lipsit de speranță. Stefano Casini a reușit să deschidă privirilor cititorilor o mândrie îndreptățită de apartenență la o Biserică ce a demonstrat, încă de la început, ancorarea în divin a membrilor ei și propria ei legitimitate.

   O dată cu Edictul împăratului Constantin din anul 313, legitimitatea Bisericii a fost recunoscută oficial. Autorul prezintă aceste ultime capitole, accentuând că această victorie a Bisericii este proprie lui Cristos și crucii sale, prin care Constantin câștigase lupta de la Milvius, iar Biserica libertate: In hoc signo vinces!

   Descriindu-și cartea, Stefano Casini a prezentat-o drept o „istorie de iubire”, cu „exemple de eroi plini de credință arzătoare”. Această operă, apărută pentru prima dată în anul 1903, își păstrează valoarea, chiar și după un secol, și se adresează tuturor celor care vor să-și însuflețească viața spirituală, propunând o lectură romanțată, plină de exemple, a primelor trei secole ale Bisericii.

David Eduard Cristian

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului

Fabian Doboş, coord., Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului, Iași 2015, 356 p., 14×20, ISBN 978-606-578-213-6, 25 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului, volum coordonat de pr. dr. Fabian Doboș. Cartea apare în colecţia „Istoria Bisericii”, formatul 14×20 cm, are 356 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 25 lei.

   În lucrarea de față sunt publicate conferințele simpozionului internațional „Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului”, desfășurat la sediul Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași, în ziua de 8 mai 2014. Simpozionul a fost coordonat de pr. dr. Fabian Doboș, profesor de istoria Bisericii la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității Al.I. Cuza din Iași. Principalele motive care au dus la organizarea acestui simpozion au fost împlinirea a 25 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 și beatificarea episcopului martir Anton Durcovici, celebrată la Iași, în ziua de 17 mai 2014.

   Primul studiu îi aparține pr. Jan Mikrut, profesor la Universitatea Gregoriana din Roma, și tratează tema Ioan Paul al II-lea: Un nou sfânt al Bisericii Catolice. Experiența totalitarismelor și noua viziune despre Europa după căderea Zidului Berlinului. Î acest studiu, autorul subliniază modul în care personalitatea și pontificatul Papei sfântul Ioan Paul al II-lea au influențat schimbarea istoriei comunismului. Contribuția papei polonez la căderea comunismului rămâne neuitată și a avut un rol decisiv în căderea Zidului Berlinului și în reunirea pașnică a Germaniei în 1989-1990.

   Un alt luptător neobosit împotriva „ciumei roșii” a fost Ignacy Tokarczuk (1910-2012), episcop al Diecezei de Przemyśl (sud-estul Poloniei) în perioada 1965-1993. Autoritatea sa morală și atitudinea sa decisă și inflexibilă față de realitatea comunistă, rolul său important în cadrul episcopatului polonez, precum și modul în care el a influențat în mod decisiv și semnificativ evenimentele și viața diecezei din acel timp ne sunt descrise în: Ignacy Tokarczuk (1910-2012) – Un episcop neînfrânt, studiu semnat de pr. Marek Inglot SJ, profesor la Universitatea Gregoriana din Roma.

   De-a lungul istoriei bimilenare a Bisericii, au fost mulți cei care s-au ridicat împotriva credinței creștine, însă prigonirea Bisericii a atins un punct culminant în secolul al XX-lea, odată cu comunismul și teoriile sale antireligioase, anticreștine, antiecleziale. Despre poziția Bisericii față de aceste persecuții a tratat pr. Petru Ciobanu, preot al Diecezei de Chișinău, în studiul Condamnarea comunismului în magisteriul pontifical de la Pius al IX-lea la Paul al VI-lea.

   Sfântul Scaun a acordat mereu o atenție deosebită consiliilor, conferințelor și congreselor internaționale, diplomații săi fiind prezenți atât în calitate de observatori, cât și în calitate de participanți. Domnul dr. Anton Coșa abordează tema relațiilor diplomatice ale Sfântului Scaun cu statele din blocul comunist în studiul Diplomație pontificală. Sfântul Scaun și țările comuniste din Europa Centrală și de Est.

   Despre situația Bisericii Catolice din Republica Moldova în vremurile tulburi ale prigoanei bolșevice tratează domnul profesor dr. Ion Gumenâi, de la Universitatea din Chișinău, în studiul: Politica antireligioasă a puterii sovietice din RASSM și rezistența Bisericii Romano-Catolice. Autorul prezintă reacția Bisericii Romano-Catolice din RASSM (Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească) față de politicile de decreștinare întreprinse de URSS.

   Pentru catolicii din Dieceza de Iași, un exemplu de rezistență prin credință împotriva prigoanei comuniste este fericitul episcop martir Anton Durcovici, al cărui martiriu nu a fost altceva decât încoronarea unei vieți de sfințenie. La evocarea imaginii acestui martir au contribuit pr. Alois Moraru, cu studiul: Anton Durcovici: de la leagăn până la poalele Calvarului, și pr. Cornel Cadar cu studiul: Arestarea, ancheta și moartea episcopului Anton Durcovici.

   Un alt exemplu strălucit de rezistență împotriva prigoanei comuniste în România este fericitul Vladimir Ghika. Despre personalitatea fericitului martir Vladimir Ghika au scris domnul dr. Emanuel Cosmovici în studiul Atacul stalinist împotriva Bisericii Catolice din România. Răspunsul Monseniorului Ghika, și pr. Fabian Măriuț în studiul Fericitul Vladimir Ghika – preot, prinț și martir.

   Volumul se încheie cu studiul pr. dr. Iulian Faraoanu, profesor de exegeză la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iași: Adevăr și istorie în Sfânta Scriptură, în care abordează raportul dintre adevăr și istorie din perspectiva biblică.

   Studiile publicate în cartea Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului demonstrează încă o dată că adevărul creștinismului, în ciuda oricărei persecuții, este veșnic. Tocmai de aceea, exemplul pe care mulți creștini l-au dat timpurile de persecuție rămâne un imbold pentru fiecare urmaș al lui Cristos.

   De aceea, lucrarea de adresează tuturor celor care vor să cunoască și să re-cunoască două aspecte: în primul rând, credința noastră de azi își are rădăcinile și se hrănește din sângele martirilor de ieri și, al doilea aspect, faptul că efortul celor care au luptat împotriva unei ideologii bolnave este zadarnic fără o corectă înțelegere și exercitare a libertății noastre de azi.

David Eduard Cristian

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Cultură şi religie în dialog

Emil Dumea, Cultură şi religie în dialog, Iaşi 2014, 290 p., 14×20, ISBN 978-606-578-164-1, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Cultură şi religie în dialog, scrisă de pr. dr. Emil Dumea. Cartea apare în colecţia „Istoria Bisericii”, formatul 14×20, are 290 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

   Religia și cultura cuprinde oferă un răspuns la marile probleme ale existenţei şi ale vieţii. Însă, în vreme ce religia este un drum care îl conduce pe om înaintea lui Dumnezeu, cultura are ca domeniu de predilecţie operele minţii şi ale spiritului, făcând din ele o finalitate a efortului intelectual. Biserica şi credinţa găsesc în cultură un material indispensabil lor, ca informaţie şi ca disciplină de dezvoltare intelectuală, tot așa cum doctrina Bisericii devine obiect de studiu pentru cultură.

   De aceea, trebuie să existe un dialog între religie şi cultură. Nu ne putem închipui o veritabilă cultură despărţită şi ignorată de religie, şi nici invers. În acest sens, cuvintele celebre ale sfântului papă Ioan Paul al II-lea din enciclica „Fides et ratio” sunt ilustrative şi de mare anvergură: „Credinţa şi raţiunea sunt ca două aripi cu care spiritul uman se înalţă spre contemplarea adevărului” (nr. 1). Această relaţie necesară dintre cultură şi religie este scoasă în evidenţă şi de părintele Emil Dumea în cartea Cultură şi religie în dialog, pe care o prezentăm acum cititorilor noştri. Lucrarea, împărţită în zece capitole, prezintă marile şi fundamentalele conţinuturi, temele de interes comun, pentru un posibil dialog, dintre cultura zilelor noastre şi religie. În același timp, autorul nu ezită să afirme cu convingere că acest raport, în contexul actual, este din ce în ce mai amenințat, mai șubrezit, ajungându-se unerori la negarea cu desăvârşire a oricărui tip de raport dintre Dumnezeu şi lume.

   În lucrarea de faţă, autorul insistă totodată asupra necesității urgente de a revitaliza şi actualiza creştinismul, păstrându-i esenţa evanghelică, care să corespundă contextului contemporan. În această carte, părintele Emil Dumea oferă cititorilor numeroase informații de ordin istoric cu privire la acest subiect, având în vedere în special spațiul european, într-un mod generalizat, dedicând, de asemenea, multe pagini situației concrete din spațiul românesc. Într-unul din capitolele acestei lucrări (IX), ne este oferită şi o sinteză a gândirii Papei emerit Benedict al XVI-lea cu privire la conflictul dintre culturi.

   Lucrarea se adresează tuturor celor care doresc să afle care sunt punctele de legătură dintre cultură şi religie, dar şi elementele care fac ca acest dialog să fie periclitat, precum şi celor care doresc să aibă un punct de pornire pentru construirea dialogului intercultural şi interreligios, având în minte şi cuvintele Papei emerit Benedict al XVI-lea: „Bisericile trebuie să fie mai prezente şi mai convingătoare în a oferi un plus de inimă şi inteligenţă, de raţiune universală culturii sau culturilor contemporane”.

Laurențiu Turbuc

Jurnal de călătorie în America Latină

Emil Dumea, Jurnal de călătorie în America Latină, Iaşi 2014, 166p., 14×20, ISBN 978-606-578-143-6, 14 lei.

   America Latină poate fi considerată actualmente un rezervor al catolicismului şi un continent al speranţei. În momentul în care Papa Francisc, primul Suveran Pontif non-european după mai mult de 1.200 de ani, a venit la conducerea Bisericii Catolice, s-a afirmat că experienţa sa latino-americană va mișca profund și spiritualitatea europeană. Mulți erau convinși că alegerea Cardinalului Bergoglio va fi de un real folos și pentru Biserica Catolică latino-americană, dându-i un caracter mai viu şi mai dinamic, şi astfel, un papă venit din această parte a lumii ar oferi mai mult dinamism Bisericii Universale.

   Cartea publicată recent de pr. dr. Emil Dumea, cu titlul Jurnal de călătorie în America Latină, prezintă cititorilor impresiile pe care autorul le-a acumulat în urma călătoriei efectuate în ambientul Americii Latine, mai precis în cel al Argentinei și al Paraguayului, în perioada 16 decembrie 2013 – 12 ianuarie 2014. Dar nu numai atât. Paginile acestei cărți conțin multe informații despre localități vizitate (Buenos Aires, La Plata, Lujan, Mendoza, Ushuaia, Asuncion, Caacupe, Encarnacion, Ciudad del Este), despre persoane și instituții ale Bisericii Catolice și angajamentul acestora în favoarea tuturor, dar mai ales al unor categorii defavorizate de persoane, cum ar fi copiii surdo-muți, școlarizați în școli ale Bisericii Catolice. Nu lipsesc, de asemenea, informații de natură socială, economică, culturală și religioasă.

   Privirea autorului surprinde mai ales rolul fundamental al Bisericii în apărarea și tutelarea drepturilor fundamentale ale omului în spațiul sud-american. Sunt și multe informații referitoare la mentalități, la modul de viață de fiecare zi al oamenilor, precum și la diferite probleme cu care se confruntă astăzi atât societatea, cât și catolicismul sud-american. Interesante sunt reflecțiile despre extremitățile Argentinei, fie că se merge spre cea mai sudică localitate a planetei, Ushuaia, sau spre Anzii Cordilieri, în Chile, sau în nord, la granița cu Brazilia, unde se află renumitele cascade de la Iguazu.

   Prin publicarea acestui jurnal autorul dorește să ne ofere o imagine a ceea ce este astăzi Biserica în America Latină, dar, în același timp, dorește să ofere anumite piste de reflecție pentru ceea ce ar trebui să facă Biserica europeană ca să se apere de secularismul tot mai agresiv care o amenință. Europa pare a fi blocată, obosită, în timp ce America Latină arată o mare vitalitate a creștinismului.

Ştefan Tamaş

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Biserica catolică din Japonia : trecut şi actualitate

Emil Dumea, Biserica catolică din Japonia : trecut şi actualitate, Iaşi 2014, 88p., 14×20, ISBN 978-606-578-142-9, 10 lei.

 Japonia (Țara Soarelui Răsare) a fost descoperită din întâmplare de către portughezi, între 1542-1543, când o ambarcaţiune deviată de un uragan a nimerit în insulele japoneze. Între 1548-1549 portughezii au întreprins o primă expediţie pentru a lega relaţii economice cu Japonia. Iezuitul Francisc Xaveriu, unul dintre cei mai mari misionari catolici, şi-a îndreptat atenţia spre imperiul insular din Extremul Orient în urma întâlnirii pe care a avut-o la Malacca cu trei japonezi, alături de care a început în 1549 călătoria spre Japonia.

   Asemenea poporului japonez, și Biserica Catolică de aici are încă multe necunoscute pentru non-japonezi. Este o lume puțin aparte care, cu siguranță, merită să fie cunoscută mai bine. Acesta este și motivul pentru care prof. dr. pr. Emil Dumea, decanul Facultății de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași, a elaborat acest studiu despre istoria Bisericii Catolice din Japonia. După ce prezintă începuturile Bisericii în Japonia, autorul oferă informații despre organizarea ei administrativ-teritorială, precum și despre direcțiile ei de acțiune culturală, socială și politică.

   Actualmente, Biserica Catolică din Japonia este din ce în ce mai mult japoneză, deschisă spre dialogul cultural și religios cu religiile tradiționale, hinduismul și budismul, precum și cu lumea contemporană, în general. Curios este faptul că, numeric vorbind, numărul catolicilor de origine japoneză nu este cu mult mai mare decât cel al perioadei de început a catolicismului aici, în secolul al XVI-lea.

   Recomandăm această carte tuturor celor care doresc să cunoască mai îndeaproape istoria unei Biserici care, deși a fost persecutată, a devenit tot mai puternică și mai matură în credință.

Ştefan Tamaş

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


100 de puncte fierbinți din Istoria Bisericii

100 de puncte fierbinți din Istoria Bisericii, Iași 2011, 392 p., 17×24, ISBN 978-606-578-009-5, 25 lei.

  La 12 martie 2000, Papa Ioan Paul al II-lea cerea iertare pentru greselile facute de catre Biserica si de catre membrii ei de-a lungul celor doua mii de ani de existenta, la câteva zile dupa ce Comisia Teologica Internationala publicase, la 7 martie 2000, documentul „Memorie si reconciliere: Biserica si greselile trecutului”. Acest eveniment, survenit cu ocazia Jubileului Anului Sfânt 2000, este de o importanta majora în istoria Bisericii, întrucât marile obiectii aduse crestinismului de astazi nu mai sunt de ordin filozofic, ci vizeaza direct istoria acestei institutii, obiectii care dezarmeaza adesea pe orice crestin. Tentatia de a reduce istoria Bisericii doar la pagini întunecoase, într-o epoca secularizata, este foarte mare. Totusi, Biserica ramâne slujitoarea unui proiect extraordinar cât priveste omul si lumea si este singura care astazi poate sa-i dea un suflet.

   Pentru a raspunde unei provocari a timpurilor, Editura „Sapientia” propune cartea „100 de puncte fierbinti din Istoria Bisericii”, o colectie de articole adunate de studentii din cadrul grupului „Résurrection”, care prezinta 100 de subiecte tratate în mod sintetic, cu o cronologie precisa, o apreciere istorica ce tine cont de ultimele cercetari, cu întrebari care conduc la meditatie. Cartea a fost tradusa din limba franceza de parintele Ioan Bisog.

   Primele sase capitole ale cartii precizeaza conditiile si limitele acestei lucrari. Restul lucrarii propune episoade cunoscute si mai putin cunoscute, a caror alegere a fost arbitrara. Au fost alese perioade tulburi ale istoriei Bisericii si probleme delicate. În schimb, afirmatiile facute sunt o marturie curajoasa despre credinta pe care marii autori o nutresc cu privire la Biserica.

   Fiecare articol este împartit în cinci paragrafe: „Datele”, care furnizeaza datele si evenimentele esentiale ale momentului propriu-zis supus analizei; „Evenimentul”, care are drept obiectiv plasarea acestuia în contextul sau istoric, descriind liniile de forta ale derularii sale; „Problematica”, în care este exprimata aprecierea teologica cea mai adecvata problemelor supuse analizei; „Întrebari”, care îi permit cititorului sa-si prelungeasca meditatia, stimulându-l la comparatii extraordinare, si „Bibliografie”, care ofera cititorului mijlocul de a se informa asupra problemei.

   Articolele sunt aranjate în ordine cronologica, fiind împartite în perioade, precum „Originile Bisericii”, „Timpul persecutiilor”, „Secolul de fier”, „Renasterea si Reforma protestanta”, „Timpul revolutiilor”, „Secolul al XX-lea” etc.

   Printre temele expuse se enumera: „De la apostoli la episcopi” (cresterea comunitatilor si cresterea membrilor ierarhiei odata cu moartea apostolilor: Biserica reprezinta o crestere organica), „Biserica si sinagoga” (discrepanta dintre crestinismul timpuriu si traditiile religioase iudaice, cu toate ca exista o continuitate profunda cu traditia Vechiului Testament), „Criza gnostica” (necesitatea unui crez, care sa faca explicite afirmatiile esentiale ale credintei si care sa serveasca pentru evitarea oricarei interpretari reductive), „Prestigiul succesorului lui Petru” (rolul papei în Biserica, principiul petrin al lui Leon cel Mare), „Conciliul împotriva papei” (criza papalitatii în timpul Conciliului de la Konstanz), „Sfârsitul statului pontifical” (înversunarea Papei Pius al IX-lea în mentinerea puterii sale politice si scaderea puterii civile a papei), „Începuturile ecumenismului” (impulsul dat de Ioan al XXIII-lea, de Conciliul al II-lea din Vatican si de Paul al VI-lea efortului de refacere a unitatii Bisericii) etc.

   Redam un citat din introducerea cartii, pentru a întelege mai bine scopul acestei carti:

   „Echipa Résurrection reia formula care a consacrat-o: 100 puncte tratate în mod sintetic, în general, pe doua pagini, cu o cronologie precisa, o apreciere istorica ce tine cont de ultimele cercetari, întrebari care conduc la meditatie si cu o bibliografie la zi. Niciun manual de istorie nu va ajuta sa meditati si sa promovati mai bine o noua metoda de analiza a trecutului institutiei fondate de Cristos decât aceste 100 de puncte fierbinti ale grupului de cercetatori”.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Martirii catolici din secolul al XX-lea

Robert Royal, Martirii catolici din secolul al XX-lea, Iași 2003, 17×24, 428 p., ISBN: 973-8474-30-2, 20 RON.

  Secolul al XX-lea, departe de a fi secolul luminat pe care toti îl asteptau si care ar fi trebuit sa fie odrasla cea mai nobila a secularismului iluminist în varianta sa materialist-stiintifica, acest secol s-a dovedit cel mai crud si sângeros trait pâna acum de omenire. El se deschide cu Primul Razboi Mondial si, ca parte integranta a acestuia, aduce primul mare experiment genocidal din ultima suta de ani: cel al Turciei împotriva crestinilor armeni de pe teritoriul lor. Dupa cum stim prea bine, a fost urmat de aproape o duzina de altele de dimensiuni comparative, uneori mai ample, alteori mai „restrânse”. Marile totalitarisme (hitlerist, marxist-lenininst, maoist) au fost imitate de „mici” totalitarisme în Uganda, Cuba, Coreea, Cambogia si destule alte parti. Ireligiozitatea s-a constituit în doctrina hegemonica, în stapân necrutator, în religie „alternativa”, mult mai eficienta si mai necrutatoare decât fusese vreodata religia, chiar si în cazurile cele mai rele. Victimele în acest secol au fost de multe credinte si de multe etnii; dintre ele, atâtea câte au supravietuit, au vorbit si vorbesc în continuare cu insistenta despre aceste cruzimi; s-au facut uneori chiar si încercari (întotdeauna neîndestulatoare – cum ar putea fi altfel?) de „compensatie”.
În schimb, s-a vorbit putin sau deloc despre martirizarea si crucificarea crestinilor în acest secol al XX-lea, proces care, de fapt, continua activ pâna în zilele noastre. Linsajul fizic (prezent înca si azi pe multe continente) a fost în multe cazuri dublat si „îmbogatit” de linsajul de „înalta tehnologie”, adica de procesul de ponegrire, in­sulta si subminare care încearca sa-i zguduie pe credinciosi. Foarte recent, clasa politica europeana în curs de organizare si de unificare a decis sa modifice însasi istoria, eliminând în documentele sale de baza orice referire la rolul constitutiv al crestinismului în evolutia Europei, decizie grotesca înainte de a fi grava si malefica.
De ce nu s-a vorbit, de ce nu se vorbeste mai mult despre aceste desfasurari? Întâi de toate, din motivele schitate mult prea grabit si superficial mai sus. Crestinismul s-a instituit într-o Biserica a iertarii si a cererii de iertare, prea arareori e obisnuit sa acuze, sau macar sa protesteze. Tine acest lucru de natura sa intrinseca, tine si de habitudini pe care si le-a însusit din experienta istorica. Apoi, însa, mai este si un motiv practic: persecutiile acestea neîncetate n-au izbutit sa-i zdruncine decât în cazuri limitate pe credinciosi. Miracolul providentei a întarit si a mentinut traditia, speranta, credinta oamenilor, alteori le-a dat vitejia unui nou început. De unde concluzia unora: iata, în fond, nu s-a întâmplat nimic.
Într-adevar, la nivelul amplu al mileniilor, lucrurile stau ca si cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu la fel însa la nivelul fiecarui om: acolo, suferinta instigata si exercitata de asupritorii credintei s-a simtit si se simte. De aici, necesitatea unei carti precum cea scrisa de dr. Robert Royal, director al Centrului „Faith and Reason” din Washington, autor a peste o duzina de carti valoroase, profesor si administrator universitar în diverse contexte ocazionale si figura bine-cunoscuta în cercurile intelectuale americane. Aceasta carte, scrisa în engleza, dar tradusa înca de pe acum în câteva limbi de circu­latie (versiunile italiana si portugheza au aparut, cele franceza, spaniola si braziliana sunt în curs), se concentreaza asupra catolicilor în mod specific, dar nu fara referiri la credinciosii ortodocsi sau protestanti, care au avut si ei parte de suficienta teroare brutala în ultima suta de ani.
Caracteristic pentru aceasta carte si, totodata, unul dintre marile sale merite este modul în care acopera întregul planiglob si deceniile în scurgerea lor: din Germania spre Rusia sovietica, din Europa de Est spre Asia si spre Africa, fara a uita America Latina. Cifrele de ansamblu se împletesc cu descrieri de cazuri individuale, oferind imagini de neuitat. Este o realizare pentru care nu putem gasi laude suficiente. De altfel, cartea lui Robert Royal a fost primita cu caldura de însusi Suveranul Pontif, Ioan Paul al II-lea.
Un mare merit al cartii lui Robert Royal este atentia pe care o acorda suferintelor crestinilor din România în decursul secolului al XX-lea: un capitol întreg. Poate pentru cititorul român nici nu mai e nevoie sa se pomeneasca despre barbaria îndreptata împotriva greco-catolicilor, sau despre patimile credinciosilor romano-catolici, ortodocsi si neo-protestanti, dar stim prea bine ca, din pacate, publicul mai larg, global, nu este suficient de bine informat în aceasta privinta. Capitolul lui Royal contribuie la acope­rirea unui gol enorm de informatie.
As încheia adaugând un fapt esential: oricât de bogata ar fi cartea lui Robert Royal, nu pot s-o consider altfel decât un început, o carte de pionierat. Tema tratata este extrem de extinsa si nu poate fi în nici un caz epuizata de o singura carte. Avem nevoie de cercetari sistematice privind atât trecutul, cât si prezentul. Avem nevoie de a ne întari memoria prin exprimarea clara a suferintelor credintei si prin articularea raspicata a procesului de discriminare si de asuprire, al caror obiect continua sa fie neîncetat crestinii de pe toate meridianele.
Cartea lui Robert Royal ne ofera o continuare istorica, fiind simultan si o actiune de pionierat.

Virgil Nemoianu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Teme de istorie a Bisericii

Emil Dumea, Teme de istorie a Bisericii, Iași 2002, 17×24, 632 p., ISBN: 973-85634-2-9, 25 RON.

 Aceste teme sunt elaborate în vederea completarii unora dintre informatiile cu caracter general prezente în orice compendiu de istorie a Bisericii, cum este, de exemplu, cel al lui L. Hertling, publicat si în limba româna. Am considerat necesara o astfel de prezentare mai în detaliu a unor teme, atât pentru a aduce un plus de claritate în anumite probleme mai importante, cât si pentru a stimula o cercetare si o cunoastere mai profunda a istoriei bisericesti.
Prezentarea temelor nu este nici pe departe exhaustiva; o astfel de tratare cere un studiu amanuntit, în primul rând, al izvoarelor istorice si apoi o analiza si o evaluare de ansamblu a lucrarilor de specialitate în domeniu, ceea ce nu se poate realiza, data fiind atât finalitatea acestor prezentari (informarea si formarea istorica generala a cititorilor), cât si timpul si posibilitatile relativ restrânse de informare si cercetare.
Alegerea temelor urmeaza criteriul importantei problemelor în cadrul general al istoriei Bisericii. Nu lipseste prezentarea unor probleme care la prima vedere par secundare, dar care, în perspectiva istorica globala, au avut o deosebita influenta asupra mersului istoriei.
Prezentarea tematica îsi pastreaza caracterul provizoriu, ramânând, ca pe viitor, sa fie din nou aprofundata si completata cu alte aspecte si particularitati. Se întelege apoi ca, în totalitatea lor, aceste teme nu formeaza un curs complet de istorie bisericeasca.
Tinând cont de contextul istoric românesc, am prezentat mai multe teme ce privesc direct destinele catolicismului pe teritoriul tarii noastre. Evolutia istorica a catolicismului în România are un curs diferit de cea a celorlalte mari popoare europene. Fiind si atunci, ca si astazi, la rascrucea dintre Orient si Occident, spatiul românesc latin a fost încorporat în sfera politica si de jurisdictie ecleziastica bizantina, prin filiera slava bulgara.
Îmi exprim speranta ca aceste teme, ce expun sine ira et studio pagini din istoria Bisericii, sa reprezinte o sursa de informare, dar si de reflectie si regasire istorica si spirituala atât a catolicilor, cât si a confratilor ortodocsi. În primul mileniu, cele doua mari Biserici au de citit aici aceeasi istorie. Cred ca o lectura sincera si atenta a acestor teme poate reprezenta un motiv în plus, eclezial si pur uman, de a ne întinde unul altuia o mâna frateasca, ca o premisa pentru o colaborare istorica interconfesionala.

Emil Dumea

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro