Gheorghe Petz. Păstor al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi în vremuri de persecuţie

Dănuţ Doboş, Gheorghe Petz. Păstor al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi în vremuri de persecuţie, Iași 2023, 212 p., 14×20, ISBN 978-606-578-535-9, 25 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Gheorghe Petz. Păstor al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi în vremuri de persecuţie, scrisă de dr. Dănuț Doboș. Cartea apare în colecția „Magistra vitae”, în formatul 14×20, are 212 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 25 lei.

„Timpul aleargă dincolo de capacitatea memoriei umane, şi dacă o personalitate nu-şi găseşte din timp un biograf, ea cade în uitare” (Josef Othmar Zöller).

Alături de îndemnurile venite de la Excelenţa Sa Episcop Petru Gherghel, textul mottoului de mai sus a fost cel care a susţinut îndemnul lăuntric de a dedica o carte unei personalităţi a Bisericii Catolice din România, preotul de pie memorie Gheorghe Petz. Ideea scrierii cărţii o aveam, de altfel, consemnată în proiectul istoriografic ce datează de mai bine de două decenii, şi care coincide cu descoperirea în Arhivele Securităţii a documentelor ce probează viaţa plină de sfinţenie a pr. Gheorghe Petz, persecuţia la care a fost supus, asumarea curajului adevărului în anii de teroare ai regimului comunist, afirmarea sa ca lider al rezistenţei anticomuniste prin credinţă, fidelitatea sa nezdruncinată faţă de Biserica Catolică şi Sfântul Scaun.

Cartea nu are pretenţia unei biografii complexe, exhaustive, pe care pr. Gheorghe Petz o merită cu prisosinţă, cunoscându-se activitatea sa atât de benefică pentru comunităţile parohiale pe care le-a păstorit, pentru viaţa Seminarului diecezan „Sfântul Iosif” din Iaşi şi, implicit, pentru Dieceza Romano-Catolică de Iaşi. Gheorghe Petz s-a remarcat ca un strălucit seminarist la Iaşi şi la Roma, la Colegiul De Propaganda Fide, acolo unde în 1922 şi-a încununat studiile cu un strălucit doctorat în Teologie. Întors în ţară în acelaşi an, a fost numit profesor la Seminarul diecezan din Iaşi, iar în anul următor, rector al aceluiaşi seminar. În unele fotografii de epocă îl aflăm pe Gheorghe Petz alături de canonicul Anton Durcovici, rectorul Seminarului arhidiecezan „Sfântul Duh” din Bucureşti, fotografiile fiind realizate la Timişu de Jos, la vila de vară a Seminarului „Sfântul Duh”, acolo unde seminariştii ieşeni de la cursul superior îşi petreceau vacanţele alături de colegii lor bucureşteni.

În septembrie 1933 Gheorghe Petz a fost transferat la conducerea Parohiei Romano-Catolice Butea, pe care păstorit-o, cu o întrerupere de cinci ani (perioada detenţiei) până în 1974. La 10 iunie 1948, el a fost gazda Episcopului de Iaşi, Anton Durcovici, care a efectuat o vizită canonică la Butea prilejuită de acordarea sacramentului sfântului Mir. De altfel, între cei doi a reînceput o perioadă de colaborare fructuoasă în plan pastoral şi spiritual, Gheorghe Petz devenind, în calitate de consultor diecezan, unul dintre sfetnicii preţioşi ai Episcopului Anton Durcovici, a cărui activitate a coincis cu începuturile persecuţiei comuniste împotriva Bisericii Catolice. În acest sens, parohul de Butea a fost un susţinător al Episcopului Anton Durcovici, aflat în faţa unor provocări şi diversiuni ale Securităţii şi Guvernului comunist de la Bucureşti, precum salarizarea bugetară a preoţilor sau aşa-zisul „Statut” al Bisericii Catolice din România.

Pr. Gheorghe Petz va rămâne loial Episcopului Anton Durcovici şi după arestarea acestuia la 26 iunie 1949, militând pentru păstrarea cu sfinţenie a liniilor directoare ale Bisericii Catolice, trasate de Episcop, în confruntarea acesteia cu forţele răului. La aflarea veştii arestării Episcopului Anton Durcovici, parohul Gheorghe Petz a îndemnat credincioşii să se roage pentru Păstorul Diecezei aflat la grea încercare.

Episcopul Marcu Glaser, Vicar General al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, l-a reconfirmat pe Gheorghe Petz ca succesor al său la jurisdicţia canonică a Diecezei, cel de-al doilea succesor ales fiind parohul de Botoşani Wilhelm Clofanda.

Lucrarea prezentă şi-a propus să trateze cu prioritate perioada 26 mai 1950 – 11 octombrie 1955, subsumată la rândul său în două părţi – 26 mai – 30 octombrie 1950, timp în care Gheorghe Petz a condus Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, respectiv perioada 30 octombrie 1950 – 11 octombrie 1955, în care Gheorghe Petz a fost în captivitatea comunistă. Astfel, în baza unei ample cercetări efectuate în arhivele fostei Securităţi comuniste, am reuşit să prezentăm faptic şi cronologic aspecte importante din activitatea acestuia, persecuţiile la care a fost supus, anii grei petrecuţi în lagărele de exterminare comunistă etc. Au fost ani plini de eroism şi de dramatism, în care Gheorghe Petz a probat tăria credinţei sale, fidelitatea faţă de Biserică şi de Sfântul Scaun, curajul asumării calităţii sale de păstor în vremuri de persecuţie. Toate aceste calităţi ale sale veneau după decenii de activitate preoţească plină de zel, educator şi formator al noilor generaţii de preoţi, modelator de conştiinţe, iubit şi îndrăgit de credincioşi şi de preoţi, stimat şi apreciat de superiorii săi bisericeşti, care au întrevăzut în personalitatea sa pe cel mai potrivit să le succeadă Episcopilor Anton Durcovici şi Marcu Glaser la conducerea Diecezei.

Prezenta lucrare este structurată în trei părţi distincte: biografia pr. Gheorghe Petz, centrată pe activitatea sa de ordinarius substitutus şi pe mărturia de credinţă în faţa persecuţiei comuniste; Anexe, ce conţin o parte din documentele care se regăsesc în dosarul său de Securitate; şi Fotografii.

Cartea în întregul ei reprezintă o cărămidă la mult dorita lucrare dedicată martirilor şi mărturisitorilor credinţei din Dieceza Romano-Catolică de Iaşi în perioada regimului comunist, precum şi la o altă necesară lucrare de sinteză: Istoria Bisericii Catolice din România în timpul regimului comunist.

Dr. Dănuț Doboș

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Viaţa şi martiriul preotului Dumitru Matei

Dănuţ Doboş, Viaţa şi martiriul preotului Dumitru Matei, Iași 2023, 48 p., 14×20, ISBN 978-606-578-536-6, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Viaţa şi martiriul preotului Dumitru Matei, scrisă de dr. Dănuț Doboș. Cartea apare în colecția „Magistra vitae”, în formatul 14×20, are 48 pagini color şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei. 

21 februarie 1951, ora 6.30. La închisoarea Jilava de lângă București a fost executat prin împușcare preotul romano-catolic Dumitru Matei, vicar la Parohia Romano-Catolică Iași, director național pentru distribuirea Ajutorului Catolic American, responsabil diecezan pentru bolnavii din spitalele din Iași și pentru repatrierea prizonierilor de război veniți din lagărele de concentrare sovietice, consilier al Nunțiaturii Apostolice la București și fost preot-confesor-ofițer în rang de căpitan al Armatei Regale Române pe frontul de est.

Preotul Dumitru Matei dispăruse fără urmă la 18 mai 1950, fără ca nimeni dintre confrații săi preoți și superiori sau familia să cunoască cu adevărat soarta sa. Procesul-farsă judiciară din zilele de 19-23 octombrie 1950 anunțat de pseudo-ziarele comuniste Scânteia și România liberă a căzut ca un trăsnet printre preoții și credincioșii din România, aceasta pentru că preotul Matei, cu o viață preoțească exemplară, era o figură ilustră în Biserica Catolică de ambele rituri din România. Forțele răului au decis atunci să curme viața tânărului preot, comițând o crimă rămasă până în zilele noastre nepedepsită.

Cine era această figură emblematică a Bisericii Catolice din România? Pentru a o cunoaște mai bine, vă invit să parcurgeți paginile acestei cărți în care am încercat să creionez profilul biografic al preotului martir Dumitru Matei, a cărui cauză de beatificare se află acum în faza romană, la Dicasterul pentru Cauzele Sfinților.

Dr. Dănuț Doboș

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Părintele Anton Benedict Bişoc, OFM Conv. Preot, profesor, provincial şi martir

Fabian Doboș, Părintele Anton Benedict Bişoc, OFM Conv. Preot, profesor, provincial şi martir, Iași 2020, 108 p., 14×20, ISBN 978-606-578-418-5, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Părintele Anton Benedict Bişoc, OFM Conv. Preot, profesor, provincial şi martir, scrisă de pr. dr. Fabian Doboș. Cartea apare în colecția „Magistra vitae”, în formatul 14×20, are 108 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 15 lei. 

Au trecut deja treizeci de ani de la căderea comunismului și şaizeci de ani – anul acesta, în ziua de 15 iulie – de la trecerea la cele veşnice a pr. dr. Anton Bişoc, frate franciscan, preot, profesor şi ministru provincial al Provinciei „Sf. Iosif, soţul preasfintei Fecioare Maria” a Fraţilor Minori Conventuali din România, dar amintirea lui nu numai că nu a dispărut din minţile celor ce l-au cunoscut, ci chiar a crescut, pentru că bunii creştini săbăoneni, hălăuceşteni şi alţii, care au avut fericirea să-l vadă şi să-l audă pe părintele, au avut grijă să lase să rodească cuvântul Domnului semănat în inimile lor de acest apostol al lui Cristos, transmiţând şi noilor generaţii memoria lui.

Răsfoind această carte, pagină cu pagină, vom putea descoperi un preot franciscan convins până în măduva oaselor de chemarea lui în urmarea lui Cristos, inteligent şi dârz, neşovăielnic în faţa duşmanilor Bisericii, curajos, dar şi prudent în luarea deciziilor necesare pentru sine şi pentru poporul lui Dumnezeu încredinţat lui, iubind cu patimă dumnezeiască pe episcop şi pe preoţii colegi, neclintit în dragoste şi credinţă, mai ales în faţa reprezentanţilor ciumei roşii care pusese stăpânire pe ţărişoara noastră. În sfârşit, un bun român, iubitor al patriei sale, dovedit mai ales prin construcţia de monumente pentru eroi.

Frânturile de viaţă ale părintelui Anton prezentate aici mă fac să constat că el face parte dintr-un lung şir de episcopi, preoţi, fraţi şi laici sfinţi pe care Moldova noastră binecuvântată i-a avut şi încă îi mai are, astfel că împreună cu Sfinţia Sa suntem datori a aminti şi pe apostolul Neprihănitei, pr. Petru Maria Pal de la Luizi Călugăra, pe mărturisitorul lui Dumnezeu în închisori pr. Matei Dumitru Sandu de la Sărata, pe medicul frate pr. Martin Benedict de la Galbeni, pe ciocârlia închisorilor, pr. Gheorghe Dumitraş de la Nisiporeşti, pe apărătorul cauzei Bisericii, pr. Gheorghe Petz, şi pe sfântul preot fără picioare, pr. Anton Demeter de la Butea, şi pe mulţi alţii, episcopi, preoţi şi laici, care ar putea să stea foarte bine alături de marii fericiţi şi sfinţi ai Bisericii universale. Din păcate, aceştia stau încă în umbră, dacă uneori nu sunt chiar uitaţi de tot, o cauză fiind mai ales educaţia precară în acest sens a poporului nostru, atât din punct de vedere civil, cât şi religios.

Aceste figuri sunt mult mai mult decât nişte simple exemple de urmat. Mai degrabă decât modelul ideal, ei sunt martorii vii şi concreţi ai realităţii mântuirii lui Cristos, dovada că ţinta, Cristos cel înviat, este viu şi poate fi imitat. Şi tocmai de aceea, avem mare nevoie ca cineva să le scoată la lumină mărturiile de viaţă, deoarece ei nu sunt numai predecesorii noştri în viaţa pământească, ci şi înainte-mergătorii în faţa lui Dumnezeu.

Pr. Anton Bişoc, mărturisitor al lui Cristos în mijlocul poporului lui Dumnezeu, în temniţele comuniste, în moarte şi după moarte, ne este dat spre luminare şi spre asumarea şi trăirea credinţei noastre fără ocolişuri şi compromisuri ieftine şi ridicole. Fie ca amintirea lui să ne încurajeze pe toţi în urmarea lui Cristos şi a Evangheliei sale, izvor de viaţă veşnică.

Înmiite felicitări pr. Fabian Doboş, profesor de istorie la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iaşi, dar şi un foarte bun prieten, pentru că a avut dorinţa şi pasiunea cercetătorului să scoată din cufărul timpului care curge nemilos figura mărturisitorului lui Dumnezeu, pr. Anton Bişoc.

Pr. dr. Pătraşcu Damian, OFM Conv.

Părinte Provincial

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


14 nuanţe de roşu. Amintiri din copilăria comunistă. „Epoca de Aur”

Cristina G., 14 nuanţe de roşu. Amintiri din copilăria comunistă. „Epoca de Aur”, Iași 2019, 502 p., 14×20, ISBN 978-606-578-365-2, 30 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea 14 nuanţe de roşu. Amintiri din copilăria comunistă. „Epoca de Aur”, scrisă de Cristina Gherghel. Cartea apare în colecția „Magistra vitae”, în formatul 14×20, are 502 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 30 lei.

Cristina G. Gherghel este o scriitoare care a debutat în limba engleză, dar care caută acum să se afirme și pe rafturile limbii ei natale, româna. Cartea publicată recent la Editura Sapientia, 14 nuanțe de roșu. Amintiri din copilăria comunistă, „Epoca de aur”, este un volum prin care autoarea dorește să împărtășească memoriile vieții sale, memorii înrădăcinate pe plaiurile moldovene ale satului ei natal, Gherăești, memorii dintr-o epocă tulbure a istoriei române, „Epoca de Aur” a comunismului ceaușist. Mărturiile ei, profund impregnate de sinceritate, de oralitate, de umor, manifestă libertatea cu care un autor simplu își așterne pe foaie trecutul, libertate față de prejudecățile cititorilor pretențioși, dar mai ales libertate în a-și asuma trecutul și a-l putea aprecia. Astfel ea, prin cele 43 de capitole (fără cele trei puncte de introducere, și alte trei de încheiere) ne pune la dispoziție un autentic peisaj rural din „Epoca de Aur”.

În primele capitole suntem luați de mână și purtați spre cunoașterea chipurilor care vor însoți această suită de memorii, chipuri care alcătuiesc familia și cadrul familiar al scriitoarei, chipuri care devenindu-ne familiare ajută la captarea sinceră a trăirilor împărtășite în aceste rânduri. Odată ce ne-am obișnuit cu cadrul familiar, cu ulițele satului din Gherăiești, cu activitățile zilnice ale sătenilor, înaintăm cu fiecare pagină prin zilele trecătoare ale unei copilării împărțită între muncă, școală, năzdrăvănii, certuri și clipe de neuitat ale vieții unei fetițe, Cristina.

Lecția pe care ne-o oferă aceste pagini este că, nu trebuie să eliminăm orice rază de lumină din vremurile întunecate ale comunismului. Lacrimile de tristețe izvorâte din numeroase clipe de nedreptate și de răutate ale acelui timp se împletesc cu lacrimile de bucurie ale copilului înconjurat de căldura propriei familii.

Așa cum afirmă în primele pagini ale cărții, autoarea nu se adresează cititorilor snobi, cititorilor cu pretenții intelectualiste, ci oamenilor simpli care nu sunt în căutarea frazeologiilor complexe încărcate de idei incomprehensibile, dar care caută o scriitoare simplă care le înțelege trăirile.

Ciprian Fechetă

 

 

Prezentarea făcută de domnul primar al Comunei Gherăești (NT)

 

Excelența Voastră, Episcop Petru Gherghel – Episcop de Iași,

Prea Cucernici Părinți, stimați oaspeți, dragi concetățeni,

 

Aleg dintre multele semnificații ale evenimentului de astăzi câteva, îndeosebi cele legate direct de eroina acestuia, scriitoarea Cristina Gherghel, membră a comunității noastre.

În primul rând este onorantă pentru noi alegerea, ca loc de lansare a volumului 14 NUANȚE DE ROȘU Amintiri din copilăria comunistă „Epoca de Aur“, a satului natal, Gherăești, unde a primit de la familie și școală primii talanți pe care, în străinătate fiind, a muncit să-i sporească. Fie în Italia sau Marea Britanie, scriitoarea nu s-a rupt nici un moment de obârșie, fapt dovedit de unele dintre lucrările în care folosește cunoștințele primite de la părinți sau de la bunici, mai ales cele referitoare la arta culinară, la tradițiile noastre în acest domeniu.

Ne bucură, îndeosebi, alegerea ca spațiu distinct al lansării, a celei mai importante instituții a duhului comunitar, Biserica, cartea proaspăt apărută fiind o prezentare a perioadei în care, sub comunism, oamenii au fost supuși terorii ateiste, mulți, foarte mulți dintre ierarhii bisericii suferind un martiriu continuu, insuficient cunoscut și descris în cărțile apărute până acum. Cartea Cristinei Gherghel este, astfel, încă o necesară contribuție la cunoașterea acelui timp. Faptul că prestigioasa Editură Sapientia, coordonată de părintele profesor dr. Ștefan Lupu, girează noua carte, a 25-a, dacă nu mă înșel, a Cristinei Gherghel, este încă o dovadă asiguratorie a valorii pe care această carte o reprezintă pentru mulți dintre noi, cititorii apartenenți Bisericii romano-catolice. Și mă bucur să-i prezint părintelui profesor dr. Ștefan Lupu, Editurii Sapientia, reverența și recunoștința noastră pentru coordonarea și publicarea Cărții Cărților, Biblia, în integralitatea textelor scripturistice.

Foarte important, pentru a înțelege devoțiunea scriitoarei Cristina Gherghel față de rolul scriitorului în societate, cel de creator de valori ziditoare prin cuvânt, este și gestul acordării, prin vânzarea cărții, de sprijin și menținere a speranței de viață pentru o tânără mamă greu încercată de o cumplită și costisitoare boală. Cărțile bune sunt scrise de oameni buni, dăruitori. Cartea sa are deci și valoare de ofrandă, de dăruire față de aproapele într-o perioadă și o societate în care, din nefericire, întrajutorarea, omenitatea începe să aibă prea multe nuanțe și interpretări.

Cristina Gherghel nu vine acasă doar cu o carte, ci, așa cum scrie undeva, cu numeroase experiențe de viață de aici, din Gherăești, cartea sa devenind astfel un document literar de care trebuie să se țină seamă pe viitor, în alcătuirea unei monografii comunitare. Cu atât mai mult cu cât, trăind în țări dezvoltate, autoarea ne face să înțelegem, prin comparație, cât de păguboasă a fost perioada comunistă pentru istoria satului românesc, a personalității fiecărui component al acestuia. Despre aceasta, despre valoarea, locul pe care îl va ocupa cartea 14 NUANȚE DE ROȘU. Amintiri din copilăria comunistă “Epoca de Aur“ în literatura memorialistică vor vorbi și vor scrie cei îndrituiți să o facă.

Închei felicitând autoarea, mulțumind tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui eveniment. Sper să fiu în asentimentul Consiliului Local Gherăești, al dumneavoastră, înmânând o Diplomă de Gratitudine scriitoarei Cristina Gherghel pentru a marca astfel această zi în viața comunității și , desigur, ca o baliză încurajatoare parcursului creativ al autoarei.

De asemenea, țin să înmânez o Diplomă de Gratitudine și pr. prof. dr. Ștefan Lupu, Directorul Editurii Sapienția Iași, în semn de prețuire pentru deosebita contribuție adusă la publicarea și promovarea cărților de valoare.

Sincere mulțumiri tuturor participanților!

 

Cu deosebit respect și considerație,

Primar Bereșoae Pavel

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Povestea unui monument

Dănuţ Doboş, Povestea unui monument, Iași 2018, 91 p., 14×20, ISBN 978-606-578-346-1, 15 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Povestea unui monument, scrisă de dr. Dănuț Doboș. Cartea apare în colecția „Magistra vitae”, în formatul 14×20, are 91 pagini (dintre care 15 color) şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 15 lei.

În anul Centenarului Unirii de la 1918, avem datoria de a-i omagia aşa cum se cuvine pe făuritorii României reîntregite, aducându-le prinosul nostru de recunoştinţă, organizând manifestări specifice acestui eveniment naţional.

La 11 noiembrie a.c., vom comemora o sută de ani de la încheierea Primului Război Mondial, conflagraţie care a îndoliat întreaga Europă, moment particular când ne vom ruga şi-i vom omagia pe toţi cei care au ştiut să-şi apere ţara dându-şi viaţa şi sângele pentru un viitor liniştit şi binecuvântat al tuturor fiilor acestui pământ sfinţit cu o iubire veşnică.

În rândul Armatei Române care a luptat vitejeşte pentru apărarea Patriei şi realipirea cu Ţara a provinciilor româneşti înrobite de imperiile vecine au luptat peste 12.000 de soldaţi catolici, mulţi dinte aceştia vărsându-şi sângele pe câmpul de onoare.

Jertfa eroilor catolici nu a fost uitată niciodată, rămânând vie şi neştearsă în comunităţile noastre parohiale.

Timp de o sută de ani de la aceste evenimente, vrednicii noştri înaintaşi din satele şi comunităţile noastre catolice s-au mobilizat cu multă dăruire pentru a ridica în mijlocul lor monumente şi cruci comemorative, care să le amintească generaţiilor viitoare de jertfa şi eroismul bunicilor şi părinţilor lor.

Aflăm cu bucurie din paginile acestei cărţi faptul că la Răchiteni şi Adjudeni au fost sfinţite acum un veac (19 august 1918) primele monumente comemorative din România, cu multe luni înainte de sfârşitul măcelului mondial.

Istoria şi povestea monumentului de la Răchiteni reprezintă şi subiectul prezentei lucrări, întocmită de prof. dr. Dănuţ Doboş, de la Departamentul de Cercetare Istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, fiu al satului Răchiteni, în colaborare cu părintele paroh Inocenţiu Arcana, cu domnul primar Petre Doboş şi cu alţi fii şi fiice ale satului. Suntem bucuroşi să constatăm faptul că, în Anul Centenarului, există atât de multe iniţiative aniversare şi comemorative în biserici, centre de cultură, şcoli şi primării, animate de cei care se simt vrednici de trecutul de jertfă plină de iubire al bravilor noştri înaintaşi, situaţie care face cinste poporului credincios al Diecezei noastre.

Acum o sută de ani, Patria i-a chemat pe strămoşii noştri să ia parte la făurirea României Mari, asumându-şi jertfe şi chiar sacrificiul suprem.

Astăzi, Patria ne cheamă din nou să fim alături de eroii noştri şi de făuritorii României întregite.

Adresăm felicitările noastre coordonatorului acestui proiect, dl profesor dr. Dănuţ Doboş, fiu al acestei comunităţi, care, împreună cu colaboratorii săi, cu membrii Editurii „Sapientia” din Iaşi, cu sprijinul autorităţilor comunale şi al comunităţilor parohiale Răchiteni şi Sturza, a adus pentru publicul larg această lucrare ce poartă numele inspirat de „Povestea unui monument”. Cinste lor şi binecuvântare tuturor celor ce nu-şi uită trecutul plin de trăirea şi jertfa înaintaşilor lor! Cinste lor pentru modul în care cultivă memoria eroilor şi valorile moştenite de la vrednicii lor înaintaşi şi pe care doresc să le transmită generaţiilor prezente şi viitoare! Glorie eternă tuturor celor ce au fost în stare să-şi dea viaţa pentru ţară şi popor! Preţuire şi onoare tuturor celor ce vor parcurge aceste rânduri dedicate elogierii celor ce ne-au lăsat o astfel de moştenire!

În veci amintirea lor!

Iaşi, 14 septembrie 2018

 

+ Petru Gherghel

episcop de Iaşi

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Butea: oameni, fapte, însemnări de la mijlocul secolului al XX-lea

Ioan Zapodeanu, Butea: oameni, fapte, însemnări de la mijlocul secolului al XX-lea, Iași 2017, 14×20, 280 p., ISBN 978-606-578-325-6, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Butea: oameni, fapte, însemnări de la mijlocul secolului al XX-lea, scrisă de Ioan Zapodeanu. Cartea apare în colecţia „Magistra vitae”, în formatul 14×20, are 296 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 20 lei.

În cartea de faţă, care cuprinde jurnalul copilăriei mele, am căutat să readuc în zilele noastre un fragment din viaţa butenilor din perioada anilor 1941-1960, cu tainele lor, în strânsă legătură cu credinţa şi identitatea lor confesională, cu ogorul, gospodăria, obiceiurile şi tradiţiile etc. Am dorit, de asemenea, să dau un răspuns şi la întrebarea: „Cine sunt butenii şi de unde vin?”

O parte din buteni se vor regăsi în paginile jurnalului meu, alţii îşi vor aduce aminte de vorbele rostite de bunici sau părinţi. Ultima generaţie să primească şi să păstreze informaţiile mele, care nu sunt complete, pentru că înstrăinarea mea de vatra părintească a fost ireversibilă.

Ioan Zapodeanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Rugăciune pentru un martir

Regina Mengheriș C.J., Rugăciune pentru un martir, Iași 2017, 14×20, 84 p., ISBN 978-606-578-305-8, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Rugăciune pentru un martir, scrisă de Sr. Regina Mengheriș C.J. Cartea apare în colecţia „Magistra vitae”, în format 14×20, are 84 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 10 lei.

Anii care au urmat căderii comunismului au fost marcaţi de o aducere la lumină a adevărului despre deceniile care au întunecat conştiinţa noastră naţională şi, implicit, de o reparaţie morală faţă de victimele nevinovate ale regimului ateu care a dictat decenii întregi viaţa României.

După ce evenimentele din decembrie 1989 au readus asupra societăţii noastre aerul proaspăt al libertăţii, am dorit să purcedem la reconstruirea identităţii noastre naţionale şi am simţit cu toţii dorinţa de a adopta modele de viaţă. Avem nevoie de astfel de modele, mai ales în timpurile noastre atât de tulburi… Ni se propun la fiecare pas diferite personalităţi care deschid înaintea sufletului nostru numeroase drumuri de viaţă şi ne propun oferte de împlinire personală care par greu de refuzat şi, în egală măsură, la fel de greu de realizat. Dar alegându-le, la capătul acestora ce ne aşteaptă? Găsim oare adevărata fericire la care suntem chemaţi încă din prima clipă a existenţei noastre, sau poate descoperim, dezamăgiţi, că am gustat din cupa atrăgătoare, dar amară, a nonvalorii, a superficialităţii, a efemerului?

Printre modelele de viaţă care ni se propun sunt şi cele ale eroilor. Eroul, în gândirea noastră comună, este omul curajos care înfruntă bărbăteşte obstacole şi încercări. Eroul este luptătorul care nu are pace până nu obţine victoria, care devine pentru el ţelul vieţii sale. Eroul este frumos prin vitejia lui, iar rănile primite în luptă sporesc aura de mister şi de atracţie care îl înconjoară, conferindu-i o frumuseţe lăuntrică de neegalat. Biserica are şi ea eroii ei, care au luptat împotriva celor care au vrut să o distrugă; aceştia sunt martirii. Armele martirilor, ale eroilor Bisericii, au fost dintotdeauna aceleaşi: o credinţă puternică, o iubire fidelă faţă de Cristos, stăruinţa în rugăciune şi puterea de a-i ierta pe cei care le-au greşit doar pentru simplul fapt că au refuzat să-şi renege credinţa.

Biserica Catolică din România a dorit ca eroii ei, martirii, să fie cunoscuţi şi iubiţi de fiii ei, mai ales de către cei din generaţiile tinere, care nu au cunoscut duritatea prigoanei pentru credinţă. Iar Scaunul Apostolic a recunoscut deja sfinţenia şi eroismul vieţii unor personalităţi precum Fericiţii Vladimir Ghika şi Anton Durcovici, martiri pentru credinţă.

La numărul admirabil de preoţi, episcopi şi persoane consacrate care au înfruntat cu bărbăţie şi credinţă comunismul se adaugă şi un număr considerabil de credincioşi laici, ale căror nume şi fapte riscă să intre sub vălul uitării o dată cu trecerea anilor. Pentru ca aceste figuri luminoase să vorbească şi generaţiilor actuale, este nevoie de punerea în scris a tuturor posibilelor mărturii care pot reconstitui adevărul despre acei ani întunecaţi.

Cartea sr. Maria Regina Mengheriş S.J. se inserează în seria de restituiri necesare timpului prezent şi impresionează prin nota profund personală pe care autoarea o oferă textului, fapt care îi sporeşte nota de originalitate.

Această lucrare ne propune întâlnirea cu un astfel de credincios laic, tată şi soţ exemplar, erou al credinţei. Este chiar străbunicul autoarei, dascălul martir Anton Benchea (1892-1949). Un erou care a avut o viaţă simplă, plină de credinţă, trăită la umbra bisericii parohiale catolice din localitatea băcăuană Fundu-Răcăciuni.

O prezentare scurtă a acestei personalităţi ne-o face sr. Maria Regina, care afirmă că Anton Benchea „era un om al lui Dumnezeu, un apostol al credinţei catolice, un neobosit martor al evangheliei iubirii lui Cristos, un pedagog pentru toţi oamenii din sat, tatăl a opt copii pe care i-a educat în spiritul credinţei şi al iubirii lui Cristos, dascălul satului şi ajutor al preotului”. Această afirmaţie se constituie ca un punct de plecare pentru creionarea portretului uman şi spiritual al acestui martir, împuşcat de Securitate la 12 martie 1949.

Citind cartea sr. Maria Regina nu putem rămâne indiferenţi în faţa figurii martirului Anton Benchea. Nu mai putem tăcea. Nu mai putem să ne afundăm inima în ofertele amăgitoare ale acestei lumi. Vom simţi că suntem provocaţi şi invitaţi să-l cunoaştem mai bine pe Cristos şi Biserica întemeiată şi dorită de el. Vom simţi să suntem chemaţi să ne îndrăgostim şi noi de Mântuitorul, pe care martirul Anton Benchea l-a iubit cu sinceritate până la ultima suflare. Vom descoperi mai limpede că sfinţenia este un ideal de viaţă potrivit tuturor, care conferă eleganţă şi nobleţe inimii noastre. Potrivit mărturiei autoarei acestei cărţi, tocmai personalitatea dascălului Anton Benchea a călăuzit-o spre alegerea drumului vieţii consacrate şi spre bucuria de a-l căuta pe Cristos în viaţa de zi cu zi, iar ceva din această bucurie transpare din paginile volumului de faţă.

Nu avem înaintea ochilor o biografie rece, care ne-ar putea plictisi, ci un crâmpei de iubire şi respect faţă de trecut, care izvorăşte din inima autoarei, a cărei dorinţă este aceea ca figura acestui erou ilustru al Bisericii Catolice din Moldova să fie şi pentru zilele noastre o călăuză spre Cristos şi un reper concret pentru trăirea cotidiană şi personală a credinţei.

Pr. Andrei Dumitrescu

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Am suferit pentru Biserica lui Cristos: viaţa Părintelui Ion Parţac (1927-1996)

Fabian Doboş Dănuţ Doboş, Am suferit pentru Biserica lui Cristos: viaţa Părintelui Ion Parţac (1927-1996), Iași 2016, 14×20, 318 p., ISBN 978-606-578-268-6, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Am suferit pentru Biserica lui Cristos: viaţa Părintelui Ion Parţac (1927-1996), scrisă de Fabian Doboş Dănuţ Doboş. Cartea apare în colecţia „Magistra Vitae”, în format 14×20, are 318 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 20 lei.

Preotul mărturisitor Ion Parţac este unul dintre zecile de preoţi catolici din Dieceza de Iaşi care în anii grei ai persecuţiei comuniste au dat mărturie despre credinţa în Cristos şi fidelitatea faţă de Biserica sa. Eroismul său a fost probat şi de alţi confraţi preoţi, care, la rândul lor, ar merita să le fie dedicată o carte, pentru ca sacrificiul şi mărturisirea lor de credinţă să fie cunoscute de generaţiile prezente şi viitoare.

Pe de altă parte, cazul preotului Ion Parţac are anumite particularităţi, acesta fiind motivul pentru care i-a fost dedicată o biografie ştiinţifică. În primul rând, preotul Ion Parţac rămâne un simbol al zecilor de preoţi care, asemenea lui, au suferit pentru Cristos şi în anii grei ai persecuţiei au ales să rămână liberi în tabăra rezistenţei anticomuniste, prin credinţă, refuzând orice compromis cu puterea, atât înaintea arestării, cât şi după eliberare. Aceştia au ales, aşadar, statutul de „paria” ai societăţii comuniste, respingând alternativa pactizării cu duşmanii Bisericii. Există, prin urmare, în cazul Parţac fapte şi evenimente trăite la aceeaşi intensitate şi de alţi preoţi, care nu sunt însă consemnate, deoarece aceştia nu au avut şansa de a avea un nepot – îl numim aici pe părintele Iosif Răchiteanu – care să probeze timp de treisprezece ani o tenacitate lăudabilă în privinţa cercetărilor istorice care au condus la finalizarea prezentei biografii.

Tipul acesta de cercetare ar fi trebuit întreprins imediat după prăbuşirea regimului comunist, atunci când interesul general faţă de aceste evenimente istorice tragice era ridicat, iar unii dintre protagoniştii evenimentelor evocate în volum se mai aflau încă în viaţă. Acum, la peste un sfert de veac de la căderea comunismului, eroii rezistenţei, aşa cum a fost preotul Ion Parţac, nu mai prezintă interes decât pentru cercetători, iar peste încă alte două decenii, acest fel de eroism va fi acoperit de nisipul uitării.

Din fericire, biografia părintelui Parţac a fost salvată de la uitare printr-un cumul de întâmplări – tenacitatea nepotului, menţionată mai sus; eforturile conjugate ale cercetătorilor, care au studiat şi arhivele fostelor instituţii comuniste de represiune, şi, nu în ultimul rând, entuziasmul martorilor care au confirmat şi completat informaţiile istorice. Peste toate însă se află semnul Providenţei Divine, al sfintei Fecioare Maria, pe care păstorul de conştiinţe Ion Parţac a slujit-o, în special la Cacica, leagănul speranţei creştine a Diecezei în anii comunismului ateu.

Cititorii vor descoperi în prezentul volum existenţa grea şi primejdioasă, dar eroică în acelaşi timp, a unui preot catolic care a cunoscut închisorile comuniste, precum şi aşa-zisa „libertate” care caracteriza regimul totalitar al României comuniste. Intenţia autorilor nu a fost aceea de a stabili reperele vieţii unui sfânt, după cum nu a fost nici aceea de a-i asigura preotului Ion Parţac un loc nemeritat în rândul eroilor Bisericii noastre locale şi ai neamului românesc. Autorii nu au făcut decât să consemneze o serie de fapte creştine din istoria mărturisitorilor Bisericii noastre Catolice, a căror semnificaţie, în sensul recuperării memoriei istorice, în contextul nepăsării generale, este de netăgăduit.

Pr. dr. Fabian Doboş – Dr. Dănuţ Doboş

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Situaţia evreilor din Europa sub pontificatul Papei Pius al XII-lea

Korom Imre, Situaţia evreilor din Europa sub pontificatul Papei Pius al XII-lea, Iași 2016, 14×20, 176 p., ISBN 978-606-578-261-7, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea Situaţia evreilor din Europa sub pontificatul Papei Pius al XII-lea, scrisă de pr. Korom Imre, rectorul Institutului Teologic Romano-Catolic „Incarnatae Sapientiae” din Alba Iulia, şi tradusă în limba română de Kovács Mihai. Cartea apare în colecţia „Magistra vitae”, în format 14×20, are 176 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 20 lei.

Mulţi au atacat şi continuă să atace Biserica Catolică. De cincizeci de ani, de la începutul anilor ’60, rolul Bisericii în cel de-al Doilea Război Mondial a devenit unul dintre subiectele preferate ale presei liberale din Europa şi America. Liderii Bisericii au fost acuzaţi de multe lucruri, dar probabil cea mai gravă acuzaţie a fost cea conform căreia Vaticanul a închis ochii la exterminarea evreilor din Europa, deoarece papa de atunci, Pius al XII-lea, avea o relaţie amicală cu Germania nazistă şi cu conducătorul său, Adolf Hitler.

E clar pentru orice creştin, sau chiar şi pentru un necreştin de bună-credinţă, că această afirmaţie nu e adevărată, e doar o calomnie, dar, din păcate, trăim într-o lume în care oamenii de bună-credinţă nu formează majoritatea şi în care o ştire apărută în presă este cu atât mai senzaţională cu cât instituţia pe care o atacă şi încearcă să o discrediteze este mai serioasă.

Urmărirea acestor evenimente m-a impulsionat să aprofundez subiectul, deoarece există prea puţine scrieri sau studii în limba română care abordează această chestiune; în Occident există foarte multe, dar, din păcate, nu toate recunosc eforturile incontestabile depuse de Sfântul Scaun pentru împiedicarea declanşării celui de-al Doilea Război Mondial şi pentru salvarea evreilor. Şi acest lucru arată că de multe ori nu apelăm suficient la tehnologie, nu ne facem auziţi, deşi am avea multe lucruri de spus întregii lumi.

Mulţi au abordat acest subiect la modul general – astfel, există o mulţime de surse; detaliile subiectului sunt însă departe de a fi epuizate, deoarece cele mai credibile izvoare se află în Arhivele Vaticanului, iar prelucrarea acestora necesită mult timp şi energie. Am încercat să grupez cărţile, studiile şi articolele pe care le-am avut la dispoziţie, astfel încât cei care vor citi această lucrare să îşi formeze o imagine de ansamblu asupra comunităţii evreieşti din Europa primei jumătăţi a secolului al XX-lea, cu privire specială asupra rolului politic şi social al evreilor din Ungaria şi România, respectiv Transilvania.

Biserica Catolică a avut un rol-cheie în vieţile evreilor din Europa, mai ales în salvarea lor în timpul ororilor celui de-al Doilea Război Mondial. Am enumerat fapte, prezentând acţiunea salvatoare de mare amploare pe care a desfăşurat-o Biserica Catolică sub îndrumarea liderului său, Pius al XII-lea, mai ales prin intermediul nunţiaturilor, dar şi prin iniţiative individuale.

Am împărţit această carte în cinci capitole. În primul am prezentat chestiunea evreiască în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pe care istoriografia îl numeşte şi secolul emancipării şi al integrării sociale, din punctul de vedere al evreilor.

De acest prim capitol se leagă cercetarea vieţii comunităţilor evreieşti din Ungaria şi România. Am prezentat pe scurt situaţia evreilor din Ungaria şi România, mai ales a celor din Transilvania, oprindu-mă asupra discursului de protest susţinut la Cluj de episcopul Márton Áron, prin care prelatul a încercat să împiedice deportarea evreilor transilvăneni. Am abordat cauzele izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, relevând diferenţa dintre creştinism şi ideologia nazistă, respectiv prigonirea Bisericii în Germania lui Hitler.

În următorul capitol m-am oprit asupra vieţii şi activităţii pontificale a marelui Papă Pius al XII-lea, prezentând eforturile de pacificare pe care le-a făcut Eugenio Pacelli, mai întâi ca diplomat al Sfântului Scaun, apoi în calitate de cap al Bisericii universale.

Ultima parte a cărţii prezintă anii de după moartea lui Pius al XII-lea şi combate atacurile lansate la adresa papei în legătură cu rolul său în război, prezentat în mod mai mult sau mai puţin obiectiv.

Această carte vrea să fie un semn al respectului şi preţuirii mele faţă de cei care au ajutat din iubire creştinească şi al memoriei celor salvaţi care nu au uitat, şi-au amintit, îşi amintesc cu recunoştinţă de cei care i-au salvat.

Pr. Imre Korom

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Părintele Rafael Friedrich – mărturisitor într-o ţară comunistă

Fabian Doboș, Părintele Rafael Friedrich – mărturisitor într-o ţară comunistă, Iaşi 2015, 236 p., 14×20, ISBN 978-606-578-188-7, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Părintele Rafael Friedrich – mărturisitor al credinței într-o ţară comunistă, scrisă de pr. dr. Fabian Doboș. Cartea apare în colecţia Magistra vitae, formatul 14×20, are 236 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

 

Istoriei Bisericii în anii regimului comunist este încărcată de dramatism, de fapte eroice și martirice, de diferite forme ale rezistenței anticomuniste, într-un cuvânt, „o perioadă a persecuției”. Biserica s-a aflat, de altfel, în atenția factorilor de represiune comunistă încă din anul 1948. În acel an, regimul comunist a inițiat și a pus în practică numeroase acțiuni de adversitate fățișă față de Biserica locală, prin denunțarea unilaterală a Concordatului dintre România și Sfântul Scaun, prin închiderea seminariilor catolice, a celorlalte școli catolice în București și în alte comunități parohiale, prin desființarea congregațiilor religioase și închiderea institutelor patronate de acestea: școli, spitale, clinici, opere de caritate, azile, prin desființarea presei catolice și a tuturor asociațiilor laice de tradiție în istoria noastră, dar și prin confiscarea proprietăților Bisericii (clădiri, terenuri, biblioteci, arhive etc.).

Numeroase documente de arhivă confirmă modul brutal, aproape inuman, în care autoritățile comuniste au acționat începând cu anul 1948-1949 împotriva ierarhiei catolice, a preoților, călugărilor și călugărițelor.

O victimă a acestui regim, pe lângă mulți alții, a fost și părintele Rafael Friedrch, despre a cărui figură și activitate scrie, pe baza unei documentații solide şi susţinute, părintele Fabian Doboș, profesor de Istorie bisericească la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității „Al.I. Cuza” din Iași, în lucrarea Părintele Rafael Friedrich – mărturisitor al credinței într-o ţară comunistă, apărută recent la Editura Sapientia. Autorul, studiind documentele de arhivă și adunând mărturiile celor care l-au cunoscut, intenționează să scoată în evidenţă sufletul nobil al unui mare mărturisitor al credinţei şi personalităţi care s-a impus ca preot şi profesor, de o verticalitate impresionantă prin toată viaţa şi activitatea sa. Încă de la început, autorul mărturisește că nu şi-a propus un studiu exhaustiv, și aceasta nu dintr-un motiv legat de economia cărţii, ci pentru că a dorit să evidenţieze mai ales virtuţile eroice, de mărturisitor al credinței în timpul persecuţiei Bisericii de către regimul comunist ale părintelui Rafael Friedrich.

Părintele Friedrich s-a născut la 13 ianuarie 1914, în satul Colelia, comuna Pantelimonul de Jos, județul Constanța. Și-a început formarea intelectuală la școala din satul natal, unde a absolvit șapte clase în anul 1927. În același an, a fost admis la Seminarul „Sfântul Duh” al Arhiepiscopiei de București. La 29 iunie 1939, a fost sfințit preot în Catedrala „Sfântul Iosif” din Bucureşti de către arhiepiscopul Alexandru Theodor Cisar și apoi numit prefect de disciplină și profesor de matematică și muzică la același seminar. În toamna anului 1940, odată cu transferul tinerilor din Seminarul mic de la Bucureşti la Timişu de Jos, părintele Friedrich a părăsit capitala pentru a îndeplini aceleaşi funcţii în noua locaţie. În plus, aici s-a ocupat şi de administraţia seminarului până în anul 1948, când clădirea a fost naţionalizată.

În octombrie 1948, părintele a mers la Arhiepiscopia de Bucureşti, unde a fost numit ceremonier, majordom şi, de la 1 februarie 1949, director spiritual al casei, funcţii ocupate până la 26 iunie 1949, când a fost arestat împreună cu episcopul de Iaşi, Fer. Anton Durcovici, în timp ce se îndreptau spre Popeşti-Leordeni pentru administrarea sfântului Mir.

Părintele Rafael a fost eliberat din închisoare abia în 1955, iar în anul următor a venit la Seminarul din Iaşi, pentru a-i îndruma spiritual pe seminarişti şi a preda teologia dogmatică, dar şi alte cursuri, tinerilor care se pregăteau la sfânta Preoţie. A activat în acest seminar până la moartea sa, care a survenit la 11 mai 1969, înmormântarea având loc la cimitirul „Eternitatea” din Iaşi.

Documentele adunate cu grijă de către părintele Fabian Doboş ne ajută să descoperim marea sa personalitate şi sufletul său profund, pus în slujba lui Dumnezeu, a adevărului şi a ştiinţelor teologice, ducând mai departe moştenirea primită de la înaintaşii şi maeştrii noştri în credinţă, între care străluceşte figura măreaţă a episcopului martir, fericitul Anton Durcovici, căruia i-a oferit ultima dezlegare cu puțin timp înainte de moarte, în închisoarea din Sighetu Marmaţiei (10 decembrie 1951).

Lucrarea părintelui Fabian surprinde toate momentele dramatice ale impactului sistemului informativ-operativ asupra vieţii de zi cu zi a preotului Rafael Friedrich, oferind cititorului probe privind umilinţele la care acest om nevinovat a fost supus de persecutorii săi: violarea corespondenţei, privarea de legăturile cu familia sa, aflată în Germania, neacordarea permisului de conducere, refuzarea paşaportului, „bombardarea” sa, în mod premeditat, cu acei informatori, unelte voluntare ale forţelor răului, care au căutat, fără succes, să-i zdruncine conştiinţa.

De asemenea, autorul, pentru conturarea cât mai fidelă şi autentică a figurii acestui mărturisitor al credinţei catolice, s-a folosit de mărturiile pe care le-au dat cei care l-au cunoscut mai îndeaproape pe pr. Rafael Friedrich: pr. Eduard Ferenţ, pr. Eugen Bortoş, doamna Elena Cojocaru, mons. Vittorio Blasutti. Pe lângă aceştia, de mare ajutor i-au fost autorului şi cei doi referenţi ştiinţifici: dr. Dănuţ Doboş şi dr. Andrea Dobeş.

Lucrarea se încheie cu o anexă în care sunt publicate documente și declarații date de pr. Friedrich în arestul Securității, și cu un album foto, menite să ofere mai multă lumină asupra acestei mari personalităţi a Bisericii noastre locale.

Recomandăm această biografie, acest „memorial spiritual”, aşa cum se exprimă PS Petru Gherghel în prefaţa lucrării, tuturor celor interesaţi de trecutul recent al Bisericii noastre, dar şi celor care doresc să găsească un exemplu de trăire a credinţei, un model al căutătorului neobosit al adevărului, al unui om cultivat și cu vaste orizonturi. Părintele Rafael Friedrich rămâne în istoria Bisericii Catolice din România ca un mărturisitor al credinței în timpul prigoanei comuniste, ca unul care și-a trăit preoția în gradul cel mai înalt.

Laurenţiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro