A ieșit semănătorul. 4. Predici la sărbătorile Maicii Domnului

Claudiu Dumea, A ieșit semănătorul. 4. Predici la sărbătorile Maicii Domnului, Iaşi 2014, 296 p., 14×20, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii A ieșit semănătorul. 4. Predici la sărbătorile Maicii Domnului, scrisă de pr. Claudiu Dumea. Cartea apare în colecţia „Omiletică”, formatul 14×20, are 296 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

   În decretul privind slujirea și viața preoțească Presbyterorum Ordinis al Conciliului al II-lea din Vatican sunt descrise cele trei misiuni (tria munera) care îi sunt încredințate preotului prin hirotonire „așa încât să poată acționa în persoana lui Cristos Capul” (PO 2).

   Între acestea trei munera, vestirea cuvântului lui Dumnezeu apare pe primul loc: „Deoarece au o anumită participare la funcţia apostolilor, preoţii primesc de la Dumnezeu harul să fie slujitorii lui Cristos Isus printre neamuri, îndeplinind slujba sacră a evangheliei, pentru ca ofranda neamurilor să fie bine primită, sfinţită în Duhul Sfânt. Într-adevăr, prin vestirea apostolică a evangheliei, este chemat şi strâns laolaltă poporul lui Dumnezeu, astfel că toţi aceia care fac parte din acest popor, fiind sfinţiţi prin Duhul Sfânt, se oferă pe ei înşişi ca «jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu» (Rom 12,1)” (PO 2).

   Datoria de a predica în mod demn cuvântul lui Dumnezeu vine ca o exigență a ascultării. Predica nu izvorăşte din experienţa Bisericii şi nici din tehnicile de comunicare. Ideea predicării provine de la Cristos însuși care i-a trimis pe apostolii săi la toate popoarele: „Mergând în toată lumea, predicați evanghelia la toată făptura. Cine va crede și va fi botezat se va mântui; iar cine nu va crede va fi condamnat” (Mc 16,15-16).

   Colecţia de predici a părintelui Claudiu Dumea, intitulată A ieșit semănătorul, putem spune că este o „punere în aplicare” a acestei misiuni de a vesti cuvântului lui Dumnezeu. De fapt, în această colecţie autorul publică predicile pe care le-a redactat şi tinut în diferite comunităţi catolice, de-a lungul anilor săi de activitate pastorală. Până acum au apărut volumele cu predici pentru: 1. Advent şi Crăciun, 2. Timpul Postului Mare şi Timpul Pascal şi 3/1-2. Timpul de peste An.

   În volumul pe care îl prezentăm acum cititorilor noştri sunt adunate predicile rostite cu prilejul sărbătorilor și solemnităților Sfintei Fecioare Maria din cursul unui an liturgic. Acestea sunt fundamentate pe Sfânta Scriptură, izvorul şi baza pentru toate predicile.

   Volumul de faţă, Predici la sărbătorile Maicii Domnului, se adresează în special păstorilor de suflete, pentru că ei au ca principală datorie vestirea cuvântului lui Dumnezeu – iar această lucrare a părintelui Claudiu poate servi ca punct de plecare în munca lor de pregătire. În acelaşi timp, poate fi de un real folos şi creştinilor care doresc să o cunoască mai bine şi să o cinstească pe Sfinta Fecioară Maria.

Laurențiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro