Evanghelia în viaţa copiilor. Omilii pentru Anul B

Stanislau J. Klimek, Evanghelia în viaţa copiilor. Omilii pentru Anul B, Iaşi 2014, 338 p., 14×20, ISBN 978-606-578-175-7, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Evanghelia în viaţa copiilor. Omilii pentru Anul B, scrisă de Stanislau J. Klimek și tradusă în limba română de Andrei Adam-Motyka. Cartea apare în colecţia „Omiletică”, formatul 14×20, are 338 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

În Evangheliile sinoptice ne este ilustrat modul în care Isus Cristos se raportează la „cei mai tineri” ai societăţii: „Atunci i s-au adus copii ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage, dar discipolii îi mustrau. Însă Isus le-a zis: «Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine, căci împărăția cerurilor este a acelora care sunt ca ei». Și, punându-și mâinile peste ei, a plecat de acolo” (Mt 19,12-14).

Gândindu-se la Pruncul Isus, Papa Francisc, într-o predică rostită la Betleem, subliniază că: „Şi astăzi copiii sunt un semn. Semn de speranţă, semn de viaţă, dar şi semn «diagnostic», pentru a înţelege starea de sănătate a unei familii, a unei societăţi, a întregii lumi. Atunci când copiii sunt primiţi, iubiţi, păziţi, ocrotiţi, familia este sănătoasă, societatea se îmbunătăţeşte, lumea este mai umană”.

Fiecare familie îşi găseşte armonia în copii, căci simpla comuniune a soţilor poate fi limitată de o posibilă singurătate în doi. Numai al treilea subiect, o altă persoană îi scoate pe părinţi din egoismul monoton al existenţei cotidiene, fiind proba de foc a iubirii dintre ei. De aceea copiii sunt încununarea şi statornicia iubirii dintre soţi şi investiţia cea mai de preţ a unei familii.

Preotul polonez Stanislau J. Klimek, în lucrarea pe care o prezentăm cititorilor noştri, Evanghelia în viaţa copiilor. Omilii pentru Anul B, are în vedere tocmai acest subiect, oarecum voalat de predicatorii moderni: copiii. În această a doua culegere de predici (la Editura Sapientia a mai apărut un volum de predici pentru Anul A, în 2013), împărţită în patru părţi, părintele Stanislau foloseşte un ton concret, vesel şi chiar nostim, evitând elementele fanteziste, sentimentalismele, ameninţările, pedepsele sau descrierea atrocităţilor. Cea mai mare parte a predicilor sale se adresează copiilor de peste 10 ani.

Cartea apare în limba română graţie traducerii realizate de Andrei Adam-Motyka din limba polonă („Ewangelia w życiu dziecka. Rok A. Opracouwanie ks. J:S.K”).

Plecând de la presupunerea că preoţii găsesc cu uşurinţă ajutorul necesar în domeniul exegezei, dogmaticii sau al liturgicii, în diferite cărţi şi publicaţii, părintele polonez Stanislau îşi îndreaptă atenţia mai mult asupra părţii ilustrative, folosind numeroase pilde şi asemănări, după modelul lui Cristos, care, în momentul în care se adresa publicului de rând se folosea de parabole, de istorioare concrete pentru a face mai uşoară receptarea mesajului său.

În aceste predici, autorul se limitează aproape întotdeauna să comenteze Evanghelia, rareori făcând referinţă la primele două lecturi. Părintele Stanislau îndeamnă ca aceste omilii să fie preluate doar ca un punct de pornire pentru predicatori, dezvoltându-le pe baza propriilor trăiri, experienţe: foarte important pentru vestitorii cuvântului divin este faptul ca predica să fie ancorată în viaţa parohiei în care îşi desfăsoară activitatea.

Lucrarea poate fi de un real folos tuturor celor care vestesc cuvântul lui Dumnezeu și doresc să găsească o bază pentru pregătirea lor. Papa Francisc în Exortația apostolică Evangelii gaudium afirmă: „Un predicator care nu este pregătit, care nu este spiritual, demonstrează necinste și iresponsabilitate față de darurile pe care le-a primit” (145).

Laurențiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro