Predici. „Predicaţi evanghelia la toată făptura” (Mc 16,15). Anul B

Irinel-Iosif Iosub, Predici. „Predicaţi evanghelia la toată făptura” (Mc 16,15). Anul B, Iași 2023, 370 p., 14×20, ISBN 978-606-578-499-4, 30 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Predici. „Predicaţi evanghelia la toată făptura” (Mc 16,15). Anul B, scrisă de pr. Irinel-Iosif Iosub. Cartea apare în colecția „Omiletica”, în formatul 14×20, are 370 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 30 lei. 

Am bucuria să vă prezint un volum de predici pentru Anul B. O să-mi spuneți : predici? Nu sunt atâtea? Ba da, sunt multe, slavă Domnului! Dar ceea ce prezintă Editura Sapientia este ceva deosebit. Este lucrarea părintelui Irinel Iosif IOSUB, Predici. „Predicați evanghelia la toată făptura” (Mc 16,15).

Lucrarea de față este „marca înregistrată a părintelui”. Stil vivace, cu multe expresii echivalente care reiau ideea, o explică, o extind, o îmbogățesc, ajungând la concepte clare, definite, ușor de reținut și plăcute pentru cei care ascultă.

Pleacă de la o expresie din Liturgia Cuvântului. Atât. O sugestie. Apoi o reia cu aplicații la sine, la alții, la comunitate. Devine atât de persuasiv, că nu poți să te sustragi. Nu poți să te ascunzi. Nu ai unde să te camuflezi.

Vă invit la lectură. Nu una fugitivă. O lectură cu răbdare și deschidere la reflecție.

Predicile sunt scurte și bine calibrate, un ajutor posibil pentru orice vestitor al Cuvântului.

Pr. Alois Bulai

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


„Predicaţi evanghelia la toată făptura” (Mc 16,15). Anul A

Irinel-Iosif Iosub, Predici. „Predicaţi evanghelia la toată făptura” (Mc 16,15). Anul A, Iași 2022, 370 p., 14×20, ISBN 978-606-578-499-4, 30 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Predici. „Predicaţi evanghelia la toată făptura” (Mc 16,15). Anul A, scrisă de pr. Irinel-Iosif Iosub. Cartea apare în colecția „Omiletica”, în formatul 14×20, are 370 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 30 lei.

 

Am bucuria să vă prezint un volum de predici pentru Anul A. O să-mi spuneți : predici? Nu sunt atâtea? Ba da, sunt multe, slavă Domnului! Dar ceea ce prezintă editura Sapientia este ceva deosebit. Este lucrarea părintelui Irinel Iosif IOSUB, Predici. „Predicați evanghelia la toată făptura” (Mc 16,15).

Lucrarea de față este „marca înregistrată a părintelui”. Stil vivace, cu multe expresii echivalente care reiau ideea, o explică, o extind, o îmbogățesc, ajungând la concepte clare, definite, ușor de reținut și plăcute pentru cei care ascultă.

Pleacă de la o expresie din Liturgia Cuvântului. Atât. O sugestie. Apoi o reia cu aplicații la sine, la alții, la comunitate. Devine atât de persuasiv, că nu poți să te sustragi. Nu poți să te ascunzi. Nu ai unde să te camuflezi. Îmi permit să vă dau un exemplu.

„Gândurile mele nu sunt gândurile voastre… (Is 58,8).

Ei bine, acest contrast dintre gândurile lui Dumnezeu și gândurile omului iese în evidență în dialogul dintre Isus și Petru. Mântuitorul le dezvăluie apostolilor că trebuie să meargă la Ierusalim, unde îl așteaptă suferința, moartea, apoi învierea; dar Petru se opune spunând: „Să te ferească Dumnezeu, Doamne! Asta nu ți se va întâmpla niciodată” (Mt 16,22).

Suntem tentați să-l judecăm și să-l condamnăm pe Petru, dar în spatele lui sunt eu, ești tu, suntem noi, fiecare-n parte. De câte ori, ca preot, nu mi-am imaginat sfânta Preoție ca pe un drum lin, frumos și lipsit de pericole, când în realitate am găsit pietroaie de care m-am lovit, spini care m-au rănit, gropi în care am căzut din cauza lipsei de veghere și prudență! M-am oprit speriat și m-am întrebat: aceasta este Preoția pe care am visat-o?

De câte ori, dragă tată, de câte ori, dragă, mamă, nu v-ați blocat în fața unui necaz apărut de nicăieri? … De câte ori nu ne-am descurajat în fața unei nereușite, nu am plâns în fața unei suferințe și nu ne-am revoltat când ne-a murit o persoană dragă?

Da! Atitudinea lui Petru este atitudinea noastră, a tuturor. Iar reacția lui Isus este promptă: „mergi în urma mea, Satană!” (Mt 16,23).

Petru a avut pretenția de a fi maestrul Maestrului, învățătorul Învățătorului. Când îi spune lui Petru mergi în urma mea, Satană, Isus îl sfătuiește pe Petru să-și ocupe locul de ucenic, nu de Învățător; de slujitor, nu de Cristos; de creatură, nu de Creator; de om, nu de Dumnezeu. Pentru că oricine pretinde să se pună deasupra lui Dumnezeu devine Satana. Este păcatul îngerilor decăzuți, este păcatul lui Lucifer”.

Vă invit la lectură. Nu una fugitivă. O lectură cu răbdare și deschidere la reflecție.

Predicile sunt scurte și bine calibrate, un ajutor posibil pentru orice vestitor al Cuvântului.

 

Pr. Alois Bulai

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Conciones latinae mvldavo. Predici latine în grai moldav

Silvestro Amelio da Foggia, Conciones latinae mvldavo. Predici latine în grai moldav, vol. I-III, Iași 2020, 1855 p., 17×24, ISBN 978-606-578-430-7, 250 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Conciones latinae mvldavo. Predici latine în grai moldav, vol. I-III (vol. I: Predicile 1-32; vol. II: Predicile 33-56; vol. III: Predicile 57-86), scrisă de pr. Silvestro Amelio da Foggia OFMConv. Manuscrisul datat în anul 1725 a fost editat de (+) prof. dr. Traian Diaconescu și este însoțit de un studiu introductiv realizat de Constantin Răchită, Radu Cucuteanu, Emanuel Grosu. Cartea apare în colecția „Istoria Bisericii”, în formatul 17×24, are 1855 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 250 lei.

Manuscrisul 2882 de la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, care conţine predicile (Conciones Latinae Muldavo…) lui Silvestro Amelio da Foggia, a făcut, de-a lungul timpului, obiectul mai multor cercetări, dar iniţiativa editării lui a aparţinut regretatului profesor Traian Diaconescu. Proiectul a debutat către finalul primului deceniu al secolului nostru cu transcrierea manuscrisului, efort la care au participat masteranzi şi doctoranzi de la Catedra de Limbi Clasice a Facultăţii de Litere de la Universitatea ieşeană, cu preocupări afine celor ale magistrului, fiecare dintre ei asumându-şi transcrierea mai multor predici din cele optzeci şi şase ale manuscrisului.

Date fiind atât dimensiunile textului, cât şi dificultăţile inerente unei astfel de întreprinderi, efortul de transcriere s-a întins pe durata câtorva ani, la capătul cărora textul rezultat urma să fie revizuit şi corectat. Periodic, unele dintre cele mai reuşite transcrieri au fost publicate în diferite numere ale Buletinului istoric, revistă a Departamentului de Cercetare Istorică al Episcopiei Romano-Catolice din Iaşi, susţinătoare a demersului de editare a unui text important, printre altele, şi ca sursă de documentare a activităţii misionare din Moldova coordonate de Congregaţia De Propaganda Fide.

Ţinând cont de mizele textului, profesorul Traian Diaconescu intenţiona să publice Conciones Latinae Muldavo… însoţite de studii lingvistice (privitoare la lexic, morfologie, sintaxă) care să surprindă atât caracteristicile acelui stadiu al limbii române pe care textul lui Silvestro Amelio da Foggia îl reflectă, cât şi particularităţile grafiei latine pe care misionarul a adoptat-o pentru pasajele traduse în grai moldav. Din păcate, grabnica dispariţie a profesorului Traian Diaconescu, către finele anului 2019, a lăsat proiectul nefinalizat: transcrierile predicilor nu au mai beneficiat nici de emendările şi uniformizările necesare, nici de studiile mult aşteptate.

Conştienţi de obiecţiile pe care un specialist sau un lector atent le-ar putea aduce unui text perfectibil, am decis publicarea lui în stadiul în care se află, din două motive: pentru importanţa covârşitoare pe care fragmentele Muldavo ale predicilor o au pentru studiul istoriei limbii române şi pentru a nu lăsa să se piardă acest prim efort de abordare paleografică a unui text inedit.

Am respectat împărţirea în trei volume aşa cum a intenţionat regretatul profesor, menţionând la începutul fiecăruia numele celor care au contribuit substanţial la transcrierea predicilor. De asemenea, în interiorul volumelor am grupat textul predicilor pe coloane, separând fragmentele latine de traducerea lor în grai moldav (chiar dacă în manuscris ele sunt redate alternativ) şi păstrând în subsol, neschimbate, notele celor care au realizat transcrierea.

Rămas într-o fază intermediară, textul unora dintre predicile transcrise prezintă imperfecţiuni şi inadvertenţe, motiv pentru care am considerat oportun să redăm în volume şi facsimilele paginilor de manuscris: buna rezoluţie a copiilor le va permite celor interesaţi să consulte direct textul misionarului franciscan, să compare şi, eventual, să corecteze transcrierea propusă.

În lipsa studiilor pe care le avea în vedere iniţiatorul proiectului, am considerat necesar să însoţim această primă ediţie cu un nou studiu introductiv, care urmăreşte să vină în sprijinul cititorului şi să clarifice câteva aspecte ale compilaţiei operate de franciscan.

Regretul de a nu putea propune o ediţie finalizată şi atent revizuită a omiliilor lui Silvestro Amelio (… olim Praefectus…) e temperat de speranţa că, chiar şi aşa, în această formă, textul va reuşi să reanime interesul pentru studiul manuscrisului şi va constitui un punct de plecare pentru analize viitoare, în special din perspectiva istoriei limbii române şi a adoptării grafiei latine, care rămân, fără îndoială, adevăratele provocări ale acestei colecţii de predici.

Dedicăm această ediţie memoriei profesorului Traian Diaconescu.

 

Contextul istoric în care Silvestro Amelio da Foggia a activat în Moldova

După bătălia de la Stănileşti[1] şi plecarea lui Dimitrie Cantemir din principat, Moldova a rămas în voia învingătorilor. Distrugerile care au urmat nu au ocolit nici misiunile, atât iezuită, cât şi franciscană. Felix Antonius Zauli, prefect din 1695, care mutase reşedinţa misiunii franciscane la Iaşi şi fusese numit vicar general al episcopului de Bacău Stanislao Bieganski, a fost constrâns de împrejurări să se refugieze la Esztelnek, localitate din Transilvania unde minoriţii aveau un seminar. Antonius Zauli a solicitat Congregaţiei De Propaganda Fide să fie retras din misiune şi l-a propus ca înlocuitor pe Alexander Fisher, care a fost numit prefect la finele lui 1711. Un nefericit accident a făcut ca Alexander Fisher să îşi piardă viaţa în 1716, iar Congregaţia l-a numit din nou ca prefect pe F. Antonius Zauli. După alţi trei ani ca prefect şi după 24 de ani ca misionar, în 1719, Zauli a părăsit definitiv Moldova, trimiţând secretarului Congregaţiei De Propaganda Fide, pentru a fi tipărite, o Evangelia Dominicalia şi un Catehism pe care le redactase în limba localnicilor pentru uzul misionarilor şi al credincioşilor[2]. La conducerea misiunii i-a urmat Silvestro Amelio da Foggia (Silvester Damelio). Acesta ajunsese în Moldova împreună cu alţi doi confraţi (Augustinus Victori şi Mathias Rawski), ca urmare a solicitării lui Alexander Fisher din primele luni ale mandatului său ca prefect, iar în fruntea misiunii s-a remarcat printr-o conştiinciozitate aparte, încercând în repetate rânduri, prin descrieri realiste ale dificultăţilor cu care se confrunta şi ale situaţiei dramatice din teritoriu, să obţină un sprijin mai eficient şi mai adecvat din partea Congregaţiei. La încheierea mandatului său, în 1721, a fost numit prefect Giovanni Francesco Bossi. Reîntors în Italia, în 1726 cere să se întoarcă printre „valahii din Ungaria şi Transilvania”[3], invocând în acest sens o foarte bună cunoaştere a limbii localnicilor. Argumentul nu era nici un simplu pretext, nici o exagerare, Silvestro Amelio fiind realizatorul unui Catehism, al unui Glosar italiano-moldav şi al unei colecţii de predici Conciones Latinae Muldavo. Catehismul şi Glosarul se află, alături de unele formule pentru administrarea Sfintelor Taine, de unele rugăciuni comune şi de Patimile Mântuitorului după cei patru evanghelişti, în manuscrisul Ms. AGO Conv. Mss. S/XX-A-3 (D30, cu 166 pagini) din Archivio della Curia Generalizia dei Minori Conventuali[4]. Glosarul – şi, în general, manuscrisul (databil 1719, deci de la începutul mandatului ca prefect al lui Silvestro Amelio) –, a fost editat de Giuseppe Picillo[5] şi a făcut obiectul unor studii şi cercetări[6]. Catehismul, consideră profesorul Gheorghe Chivu, reia „într-o copie fidelă Catehismul lui Vito Piluzio”[7] (Katekismo Kriistinesko, publicat la Roma în 1677), care, de fapt, reunea fragmente din Catehismul (Catechismus szau Summa Kredinczei Katholicsest R.P. Petri Canisii, cu prima ediţie la Lugoj, 1648) iezuitului Gheorghe Buitul (care reproducea Catehismul lui Petrus Canisius) şi din Dottrina Cristiana (prima ediţie 1598, dar textul a cunoscut un număr impresionant de reeditări şi traduceri) a cardinalului Roberto Bellarmino[8].

De o importanţă capitală pentru istoria limbii române sunt Predicile sau, cum le intitulează autorul, Conciones Latinae Muldavo (Predici latine în grai moldav). Ele sunt conservate la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, în manuscrisul 2882, ce conţine 916 pagini în care, exceptând pagina de titlu şi următoarea (ocupată cu un avertisment Ad lectores urmat de o dedicaţie către Vincentius Maria de Comitibus/Vincenzo Conti, Ministrul General de atunci al Franciscanilor Conventuali), sunt înşiruite optzeci şi şase de predici. 

Constantin Răchită, Radu Cucuteanu, Emanuel Grosu

 

[1] Pentru mai multe date contextuale, vezi Emil Dumea, Istoria Bisericii (secolele XVI-XXI), Editura Sapientia, Iaşi, 2015; Idem, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Editura Sapientia, Iaşi, 2006; Idem, Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea, Editura Sapientia, Iaşi, 2003, şi Series chronologica Praefectorum Apostolicorum Missionis Fr. Min. Conv. in Moldavia et Valachia, durante saec. XVII et XVIII […], a fr. Bonaventura Murariu OMConv […] exarata, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMXXXX.

[2] Vezi Emil Dumea, Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea, Editura Sapientia, Iaşi, 2003, p. 71.

[3] Ibidem, p. 72; vezi şi Teresa Ferro, „Din morfologia verbului în Conciones de Silvestro Amelio”, traducere din limba italiană de Nicolae Mocanu, Dacoromania, serie nouă, I, nr. 1-2, Cluj-Napoca, 1994-1995, p. 253, n. 7.

[4] Teresa Ferro, art. cit., p. 251, n. 2.

[5] G. Picillo, Il Glossario italiano-muldavo di S. Amelio (1719). Studio filologico-linguistico e testo, Catania, 1982.

[6] G. Picillo, „Il manoscritto romeno di Silvestro Amelio (1719). Osservazioni linguistiche”, Studii şi Cercetări Lingvistice, XXXI, 1980, pp. 11-30; C. Tagliavini, „Alcuni manoscritti rumeni sconosciuti di missionari cattolici italiani in Moldavia (sec. XVIII), Studi rumeni, Roma, IV, 1929-1930, pp. 91-126; O. Densuşianu, „Manuscrisul românesc al lui S. Amelio din 1719”, Grai şi suflet, I, 1923-1924, pp. 286-311 etc.

[7] Gheorghe Chivu, „Misionarii italieni şi normele vechii române literare”, în Limbă şi literatură. Repere identitare în context european, vol. I, Editura Universităţii din Piteşti, 2006, p. 45.

[8] G. Piccillo, „Note sulla «lingua valacha» del Katekismo Kriistinescko di Vito Piluzio”, Studii şi Cercetări Lingvistice, XXX, nr. 1, ianuarie-februarie, 1979, pp. 31-46; „Le fonti della Dottrina Cristiana tradotta in lingua valacha da Vito Piluzio (1677)”, Revue de Linguistique Romane, Tome 56, Strasbourg, 1992, pp. 495-507.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


A ieșit Semănătorul. VII. Predici la sfinți și sărbători

Claudiu Dumea (+), A ieșit Semănătorul. VII. Predici la sfinți și sărbători, Iași 2020, 368 p., 14×20, 25 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea A ieșit Semănătorul. VII. Predici la sfinți și sărbători, scrisă de pr. Claudiu Dumea (+). Cartea apare în colecția „Omiletica”, în formatul 14×20, are 368 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 25 lei.

Titlul colecției „A ieșit semănătorul…” face referință la începutul parabolei semănătorului din Evanghelia după sfântul Matei (13,3-9) și sugerează rolul pe care îl are această culegere de predici și omilii: să ajute ca ceea ce a fost semănat prin cuvântul Domnului să nu se risipească, ci să aducă rod.

Volumul „Predici la sfinți și sărbători” oferă meditații despre viața următorilor sfinți din Calendarul Roman:

16 ianuarie. Sfântul Marcel

24 ianuarie. Sfântul Francisc de Sales

28 ianuarie. Sfântul Toma de Aquino

31 ianuarie. Sfântul Ioan Bosco

2 februarie. Întâmpinarea Domnului

6 februarie. Sfântul Paul Miki şi însoţitorii

18 februarie. Sfânta Bernadeta Soubirous

27 februarie. Sfântul Gabriel al Maicii Îndurerate

19 martie. Sfântul Iosif

4 aprilie. Sfântul Isidor de Sevilla

25 aprilie. Sfântul Marcu

30 aprilie. Sfântul Iosif Cottolengo

1 mai. Sfântul Iosif Muncitorul

2 mai. Sfântul Atanasiu

6 mai. Sfântul Dominic Savio

8 mai. Fericitul Ieremia Valahul

14 mai. Sfântul Matia, apostol

26 mai. Sfântul Filip Neri

3 iunie. Sfântul Carol Lwanga

5 iunie. Sfântul Bonifaciu

13 iunie Sfântul Anton de Padova

21 iunie. Sfântul Alois de Gonzaga

24 iunie. Naşterea sfântului Ioan Botezătorul

29 iunie. Sfinţii apostoli Petru şi Paul

3 iulie. Sfântul Toma, apostol

11 iulie. Sfântul Benedict

22 iulie. Sfânta Maria Magdalena

25 iulie. Sfântul Iacob, apostol

1 august. Sfântul Alfons Maria de Liguori

4 august. Sfântul Ioan Maria Vianney

6 august. Schimbarea la faţă a Domnului

9 august. Sfânta Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein)

10 august. Sfântul Laurenţiu

14 august. Sfântul Maximilian Maria Kolbe

21 august. Sfântul Pius al X-lea

24 august. Sfântul Bartolomeu

28 august Sfântul Augustin

29 august. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

13 septembrie. Sfântul Ioan Gură de Aur

14 septembrie. Înălţarea Sfintei Cruci

21 septembrie. Sfântul Apostol Matei

23 septembrie. Sfântul Padre Pio

27 septembrie. Sfântul Vincenţiu de Paul

29 septembrie. Sfinţii Arhangheli

30 septembrie. Sfântul Ieronim

1 octombrie. Sfânta Tereza a Pruncului Isus

4 octombrie. Sfântul Francisc de Assisi

15 octombrie. Sfânta Tereza de Avila

18 octombrie. Sfântul Luca, evanghelist

28 octombrie. Sfinţii Simon şi Iuda Tadeul, apostoli

1 noiembrie. Toţi Sfinţii

2 noiembrie. Pomenirea tuturor credincioşilor răposaţi

4 noiembrie. Sfântul Carol Borromeu

10 noiembrie. Sfântul Leon cel Mare, papă

17 noiembrie. Sfânta Elisabeta a Ungariei

13 decembrie. Sfânta Lucia

14 decembrie. Sfântul Ioan al Crucii

26 decembrie. Sfântul Ştefan

27 decembrie. Sfântul Ioan Evanghelistul

28 decembrie. Pruncii Nevinovaţi

Sfânta Familie

Aceste predici se adresează păstorilor, dar și credincioșilor care vor să-și revigoreze viața sufletească după modelul sfinților ridicați la cinstea altarelor și trecuți în Calendarul Bisericii Catolice.

Colecția „A ieșit Semănătorul” cuprinde următoarele volume de predici, omilii și meditații scrise de pr. Claudiu Dumea (+):

1. A ieşit semănătorul… Predici. Adventul şi Crăciunul.

2. A ieşit semănătorul… Predici. Postul Mare şi Timpul Pascal.

3/1. A ieşit semănătorul… Predici. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII.

3/2. A ieşit semănătorul… Predici. Timpul de peste an. Săptămânile XVIII-XXXIV. Solemnităţile Domnului din Timpul de peste an.

4. A ieşit semănătorul… Predici la sărbătorile Maicii Domnului.

5/1. A ieşit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII.

5/2. A ieşit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile XVIII-XXXIV.

6. A ieşit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Anul II. Timpul de peste an.

7. A ieşit semănătorul… Predici la sfinți și sărbători.

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


A ieșit Semănătorul. Predici pentru zilele feriale. Anul II. Timpul de peste an

Claudiu Dumea (+), A ieșit Semănătorul. Predici pentru zilele feriale. Anul II. Timpul de peste an, Iași 2019, 484 p., 14×20, 30 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea A ieșit Semănătorul. Predici pentru zilele feriale. Anul II. Timpul de peste an, scrisă de pr. Claudiu Dumea (+). Cartea apare în colecția „Omiletica”, în formatul 14×20, are 484 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 30 lei.

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Meditaţii zilnice

Paul Cristian Niculăeşi, Meditaţii zilnice, Iași 2019, 635 p., 17×24, ISBN 978-606-578-366-9, 50 lei.

 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Meditaţii zilnice, scrisă de pr. Paul Cristian Niculăeşi. Cartea apare în colecția „Omiletică”, în formatul 17×24, are 635 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 50 lei.

Cartea Meditații zilnice s-a născut din dorinţa de a medita zilnic asupra cuvântului divin prezent în Sfânta Scriptură și propus de liturgia Bisericii. De aceea, în acest volum am inclus reflecții pentru fiecare zi din anul liturgic, așa cum este structurat el în ritul latin: Advent, Crăciun, Postul Mare, Timpul Pascal, Timpul de peste an, precum și pentru comemorările sfinților.

Citind mai întâi textele biblice, am încercat să văd mai clar ce vor să-mi transmită ele, am subliniat câteva cuvinte-cheie şi câteva idei care m-au condus apoi spre o pildă sau un exemplu din viaţă. Şi Isus s-a folosit de parabole, asemănări şi comparaţii, cu scopul de a-i ajuta pe cei care-l ascultau să înţeleagă mult mai uşor vestea cea bună a mântuirii.

Sursa pildelor sau exemplelor din viaţă prezente în aceste meditaţii este Internetul. Alegerea pildelor pentru fiecare zi nu este întâmplătoare, ci este făcută în legătură cu învăţătura textelor biblice prezentate zilnic în Liturgia cuvântului.

Vă invit să descoperim împreună, prin aceste meditaţii zilnice, cât de bogat în înţelepciune este cuvântul lui Dumnezeu.

Pr. Paul Cristian Niculăeşi

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


A ieșit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile XVIII-XXXIV

Pr. Claudiu Dumea, A ieșit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile XVIII-XXXIV, Iași 2017, 14×20, 356 p., 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea A ieșit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile XVIII-XXXIV, scrisă de pr. Claudiu Dumea. Cartea apare în colecţia „Omiletică”, în format 14×20, are 356 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 20 lei.

 

Pentru a veni în ajutorul celor care doresc să mediteze zi de zi cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este propus de Liturghia catolică în ritul latin, pr. Claudiu Dumea a publicat recent volumul A ieșit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile XVIII-XXXIV.

Acest volum se adaugă volumelor precedente care au fost publicate la Editura Sapientia:

  1. A ieşit semănătorul… Predici. Adventul şi Crăciunul.
  2. A ieşit semănătorul… Predici. Postul Mare şi Timpul Pascal.

3/1. A ieşit semănătorul… Predici. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII.

3/2. A ieşit semănătorul… Predici. Timpul de peste an. Săptămânile XVIII-XXXIV. Solemnităţile Domnului din Timpul de peste an.

  1. A ieşit semănătorul… Predici la sărbătorile Maicii Domnului.

5/1. A ieşit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII.

5/2. A ieşit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile XVIII-XXXIV.

Titlul colecției „A ieșit semănătorul…” face referință la începutul parabolei semănătorului din Evanghelia după sfântul Matei (13,3-9) și sugerează rolul pe care îl are această culegere de predici și omilii: să ajute ca ceea ce a fost semănat prin cuvântul Domnului să nu se risipească, ci să aducă rod.

Cartea este structurată sub forma unor reflecții pornind de la lectura și fragmentul evanghelic al zilei. Fiecărei zile îi sunt dedicate una sau mai multe reflecții care au menirea să aprofundeze mesajul principal care ne este prezentat zilnic în Liturgia Cuvântului.

Aceste predici se adresează păstorilor, dar și credincioșilor care vor să-și revigoreze zilnic viața sufletească prin contactul constant cu ceea ce Biserica propune, prin lecturile de la sfânta Liturghie, ca hrană pentru suflete.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


A ieșit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII

Pr. Claudiu Dumea, A ieșit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII, Iași 2017, 14×20, 350 p., 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea A ieșit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII, scrisă de pr. Claudiu Dumea. Cartea apare în colecţia „Omiletică”, în format 14×20, are 350 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 20 lei.

 

Pentru a veni în ajutorul celor care doresc să mediteze zi de zi cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este propus de Liturghia catolică în ritul latin, pr. Claudiu Dumea a publicat recent volumul A ieșit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII. Acest volum se adaugă volumelor precedente care au fost publicate la Editura Sapientia:

  1. A ieşit semănătorul… Predici. Adventul şi Crăciunul.
  2. A ieşit semănătorul… Predici. Postul Mare şi Timpul Pascal.

3/1. A ieşit semănătorul… Predici. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII.

3/2. A ieşit semănătorul… Predici. Timpul de peste an. Săptămânile XVIII-XXXIV. Solemnităţile Domnului din Timpul de peste an.

  1. A ieşit semănătorul… Predici la sărbătorile Maicii Domnului.

5/1. A ieşit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII.

Titlul colecției „A ieșit semănătorul…” face referință la începutul parabolei semănătorului din Evanghelia după sfântul Matei (13,3-9) și sugerează rolul pe care îl are această culegere de predici și omilii: să ajute ca ceea ce a fost semănat prin cuvântul Domnului să nu se risipească, ci să aducă rod.

Cartea este structurată sub forma unor reflecții pornind de la lectura și fragmentul evanghelic al zilei. Fiecărei zile îi sunt dedicate una sau mai multe reflecții care au menirea să aprofundeze mesajul principal care ne este prezentat zilnic în Liturgia Cuvântului.

Aceste predici se adresează păstorilor, dar și credincioșilor care vor să-și revigoreze zilnic viața sufletească prin contactul constant cu ceea ce Biserica propune, prin lecturile de la sfânta Liturghie, ca hrană pentru suflete.

Eduard Cristian David

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Praedica Verbum. Culegere de omilii, Anul A

 Alois Bişoc, coord., Praedica Verbum. Culegere de omilii (Anul A), Iași 2016, 14×20, 502 p., 30 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut cartea Praedica Verbum. Culegere de omilii (Anul A), sub coordonarea pr. dr. Alois Bișoc. Cartea apare în colecţia „Omiletica”, formatul 14×20 cm, are 502 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 30 lei.

Slujirea predicării cuvântului lui Dumnezeu este cu siguranţă una dintre misiunile cele mai importante ale Bisericii. Magisteriul Bisericii, prin vocile sale cele mai autorizate, prin diferite documente, a făcut numeroase apeluri la îndeplinirea cu multă conştiinciozitate şi cu mult zel a acestei misiuni care se bazează pe însuşi mandatul explicit primit de la Cristos de a predica evanghelia la toată făptura (cf. Mc 16,15; Mt 28,19).

Omiliile din acest volum au fost compuse de studenţii teologi din anii V şi VI de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi. Sperăm ca ele să corespundă exigenţelor actuale ale vestitorilor cuvântului lui Dumnezeu şi, mai ales, să fie cât mai utile pentru întreg Poporul lui Dumnezeu.

Exprimându-ne mulţumirea faţă de studenţii teologi care au colaborat la redactarea acestei culegeri de omilii, încheiem cu îndemnul sfântului apostol Paul făcut discipolului Timotei, îndemn care, fără îndoială, continuă să fie valabil pentru fiecare predicator al cuvântului lui Dumnezeu: „Te conjur înaintea lui Dumnezeu şi a lui Cristos Isus, care va veni să-i judece pe vii şi pe morţi, la arătarea sa şi a împărăţiei lui: vesteşte cuvântul (prædica Verbum), insistă la timp potrivit şi la timp nepotrivit, dojeneşte, ameninţă, îndeamnă, cu toată îndelunga răbdare şi învăţătură!… Fă-ţi munca de evanghelist, împlineşte-ţi slujirea” (2Tim 4,1-5).

Pr. dr. Alois Bişoc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Evanghelia în viaţa copiilor – omilii pentru Anul C

Stanislau J. Klimek, Evanghelia în viaţa copiilor – omilii pentru Anul C, Iaşi 2015, p. 344, 14×20, ISBN 978-606-578-119-1, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Evanghelia în viaţa copiilor. Omilii pentru Anul C, scrisă de preotul polonez Stanislau J. Klimek și tradusă în limba română de Andrei Adam Motyka. Cartea apare în colecţia Omiletică, formatul 14×20, are 344 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 20 lei.

Limbajul nostru, experienţele noastre vor fi mereu nepotrivite pentru a vorbi despre Dumnezeu. Totuşi, pentru a putea vorbi despre Dumnezeu oamenilor în modul cel mai potrivit trebuie să plecăm întotdeauna de la Biblie. Și aceasta cu atât m ai mult în cazul copiilor. Ei pot recepţiona mesajul lui Dumnezeu mai uşor cu ajutorul unor imagini sau povestioare. Este metoda pe care a folosit-o şi Isus în faţa celor care-l ascultau: le vorbea în parabole pentru a se face înţeles.

Evanghelia în viața copiilor, așa cum se intitulează cartea recent apărută la Editura Sapientia, este o culegere de omilii, scrise de preotul polonez Stanislau J. Klimek și traduse în limba română de Andrei Adam-Motyka. Ea s-a născut dintr-o experienţă pastorală personală a autorului, după cum mărturisește el însuși în Introducere: „O singură dată am avut prilejul să predau copiilor religia. Aceasta se întâmpla cu vreo patruzeci de ani în urmă când, în calitate de student la teologie, am pregătit un grup de copii la prima sfântă Împărtăşanie şi nu a fost deloc, recunosc, aşa cum mi-aş fi dorit. La baza acestei culegeri se află o îndelungată muncă desfăşurată în bibliotecă. La început, am intenţionat să public numai o culegere de însemnări utile în pregătirea predicilor pentru copii. Mai apoi, mi-a venit ideea de a elabora materialul adunat, prezentându-l sub forma unor predici gata făcute. Dacă am reuşit sau nu, vor aprecia confraţii mei preoţi”.

În aceasă carte, autorul şi-a dorit să prezinte un material conţinând mai mult gânduri ilustrative decât noţiuni de exegeză, dogmatică etc. În acest sens, în Introducere sunt prezentate câteva riscuri cu privire la folosirea pildelor într-o omilie. Un mare risc, alături de plictiseală, ar fi îndepărtarea ideii de tema fundamentală şi pierderea încărcăturii doctrinare, gândirea copilului fiind atrasă de frumuseţea povestirii.

Deşi multe sunt pildele ce pot fi asociate cu uşurinţă unui text biblic, autorului îi este teamă că nu întotdeauna a reuşit să le aleagă pe cele mai potrivite, care să fie strâns legate de respectivul fragment din Evanghelie. Acest lucru se va observa îndeosebi în acele omilii în care a folosit două sau chiar mai multe pilde. Multitudinea imaginilor şi acţiunilor distruge unicitatea experienţei şi distrage atenţia. A căutat aproape întotdeauna să se limiteze la comentarea Evangheliei şi rareori a făcut referinţă la primele două lecturi. În selectarea materialului şi în temele abordate, a căutat să folosescă un ton corect, vesel şi chiar glumeţ, evitând elementele fanteziste, sentimentaliste, ameninţările, pedepsele ori descrierea atrocităţilor (iadul). Cea mai mare parte a predicilor se adresează copiilor peste 10 ani.

Ceea ce scria cardinalul Albino Luciani, cel care avea să devină Papa Ioan Paul I, cu privire la misiunea cateheţilor se potriveşte foarte bine şi predicatorilor: „Pe când eram încă preot, mi se spunea că textul este numai un reazem, un imbold, nu un fotoliu confortabil în care învăţăceii să se instaleze comod”. De aceea, această culegere de omilii ale preotului Stanislau J. Klimek, care îşi propune să îmbine într-un mod armonios partea doctrinară ce este transmisă de textul biblic propus de Biserică şi paralela realizată prin expunerea unei povestioare, voieşte să vină în ajutorul predicatorilor, care deseori se confruntă cu unele dificultăţi în ilustrarea cât mai corectă şi mai atractivă a textului biblic proclamat, în special copiilor.

Ştefan Tamaş

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro