Simboluri, parabole și imagini în Evanghelii

Isidor Mărtincă, Simboluri, parabole și imagini în evanghelii, Iaşi 2014, 542 p., 17×24, ISBN 978-606-578-145-0, 35 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Simboluri, parabole și imagini în Evanghelii, scrisă de pr. dr. Isidor Mărtincă. Cartea apare în colecţia „Omiletică”, formatul 17×24, are 542 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 35 lei.

De la primele lecturi, Evangheliile (care etimologic înseamnă „vestea bună”) ne fac să presimțim şi apoi ne dezvăluie treptat conținutul sapiențial al vieții şi învățăturii lui Isus Cristos. În afară de unele repere exterioare însă, totul pare, într-o primă fază, spus într-o anumită lipsă de ordine care nedumerește şi derutează. Trecând însă de la o simplă lectură de suprafață („lectio”), la o meditație mai îndelungă şi mai profundă („meditatio”), se întrezărește o anumită ordine şi o ierarhie subiacentă, subtilă, care ține nu de o schemă sau de un sistem, ci, mai degrabă, de o coerență interioară, așa cum dezordinea aparentă a stelelor ascunde ordinea, nu pentru oricine evidentă, a constelațiilor.

Nedumerirea noastră pare să fie accentuată şi de faptul că, în loc de o povestire, de o singură relatare a vieţii lui Isus, avem patru, cu tot atâția autori (Matei, Marcu, Luca și Ioan. Primele trei Evanghelii, numite sinoptice, povestesc aproape aceleași evenimente, cu unele deosebiri, care nu totdeauna privesc din același unghi desfășurarea lucrurilor. Între ei totuși nu sunt contradicții, cum vor unii să lase să se creadă, ci doar deosebiri firești între martori cu vârste şi pregătiri diferite, asistând sau auzind aceleași evenimente. Mărturiile lor sunt complementare, împlinindu-se reciproc pentru a întregi întâmplări pe care un singur martor nu putea să le cuprindă.

Părintele Isidor Mărtincă, în cartea apărută recent la Editura Sapientia: Simboluri, parabole și imagini în Evanghelii, dorește să prezinte tocmai modul de înțelegere a mesajului lui Cristos exprimat în cele patru Evanghelii prin parabolele, simbolurile și imaginile folosite în aceste scrieri neotestamentare de o importanță fundamentală. Lucrarea este o continuare a studiului Minunile lui Isus, publicat la Editura Sapientia în anul 2013, în care au fost analizate faptele minunate ale lui Cristos, care dovedesc originea sa dumnezeiască și inaugurarea împărăției lui Dumnezeu prin cuvintele evangheliei sale și prin opera sa de răscumpărare.

Evanghelia se adresează omului considerând toate facultățile sale (minte, inimă, fantezie, voință), pentru că mesajul trebuie să fie din plin acceptat de om în integralitatea sa. În Cristos imaginația este mereu prezentă și oferă înțelegerii și intuiției omului un limbaj plin de lumină și de vigoare. Dar imaginile fanteziei, chiar prin natura lor, ar putea să nu fie ghicite, intuite și înțelese în semnificația lor, în timp ce este foarte necesar ca propovăduirile evanghelice să intre în suflet cu toată forța lor.

Prin cartea de față autorul dorește să ne facă să intrăm în domeniul vast al fanteziei lui Cristos: o lume nelimitată care ne umple de minunății. Este imaginea trecătoare pe care chiar noi o folosim fără să ne dăm seama și care acum face parte din limbajul nostru; este povestirea care ne deschide la vederea tainelor inimii omenești; este zicala populară care fuge de orice raționalitate și care, tocmai pentru aceasta, vrăjește fantezia noastră; este simbolul care se înalță din epoci îndepărtate și care, în Evanghelie, primește prospețimea unei prezențe familiare, așa cum afirmă autorul în prefața acestei lucrări.

Lucrarea de față poate fi de folos tuturor celor care doresc să-l descopere pe Cristos, cel care în toată activitatea sa pământească de predicator s-a folosit de imagini, simboluri și parabole pentru a ilustra cât mai bine și pe înțelesul tuturor oamenilor instaurarea Împărăției lui Dumnezeu în lume. Continuarea acestei misiuni a lui Cristos în lume revine Bisericii și membrilor ei, iar în acest sens, aceste pagini ale părintelui Isidor Mărtincă pot fi de un real folos.

Laurențiu Turbuc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro