La masa cuvântului. Reflecții la Liturgia cuvântului din duminici și sărbători. Anii A, B, C

Pr. Ioan Tamaș, La masa cuvântului. Reflecții la Liturgia cuvântului din duminici și sărbători. Anii A, B, C, Iași 2015, 380 p., ISBN 978-606-578-215-0, 35 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea La masa cuvântului. Reflecții la Liturgia cuvântului din duminici și sărbători. Anii A, B, C, scrisă de pr. dr. Ioan Tamaș. Cartea apare în colecția „Omiletică”, formatul 17×24 cm, are 380 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro ), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 35 lei.

Autorul acestei cărți este părintele dr. Ioan Tamaș, hirotonit în anul 1965, care a activat mai mulți ani ca profesor de drept canonic la Institutul Teologic Romano-catolic „Sf. Iosif” din Iași. Părintele Tamaș a lucrat și în pastorație, activând în diferite parohii din Dieceza de Iași, iar în paralel cu slujirea didactică, a activat în mai multe parohii din Italia și Germania.

Pentru Biserică, precum și pentru orice credincios, Sfânta Liturghie este o realitate spirituală inestimabilă, de neînlocuit, din care sufletul poate culege mari comori de har.

Potrivit pedagogiei Bisericii, sfânta jertfă a Liturghiei cuprinde două părți: „masa cuvântului”, în care credincioșii primesc hrana sufletească pentru viața de credință extrasă din Sfânta Scriptură, care este „frântă” și oferită celor prezenți, și „masa euharistică”, la care participanții se împărtășesc cu Trupul și Sângele Domnului, care se „frânge” pentru iertarea păcatelor și pentru mântuirea omenirii. Între aceste două părți este o unitate indisolubilă în urma căreia participanții la jertfa euharistică realizează un parcurs spiritual progresiv, menit să-i întărească în credință și în urmarea concretă a lui Cristos, pe drumul vieții de zi cu zi.

Biserica a acordat o mare atenție „mesei cuvântului”, întrucât și acolo este prezent Cristos. Potrivit autorului aceste cărți, „el este prezent și atunci când aceste Scripturi sunt explicate în omilie”. Orice slujitor al altarului este chemat să contureze un cadru adecvat omiliei, aceasta să fie clară, pe înțelesul tuturor și fidelă față de Evanghelie și de învățătura Bisericii. Altfel spus, „omilia trebuie să se încadreze în realitatea comunității participante la celebrarea liturgică”.

Prezentul volum conține reflecții extrase din predicile pe care părintele Ioan Tamaș le-a susținut în parohiile din România, Italia și Germania, în care a activat. Ele se doresc a fi sugestii pentru predicatori și pot constitui un ajutor binevenit pentru toți cei care vor să pătrundă mai adânc în frumusețea nepieritoare a cuvântului Sfintei Scripturi, cuvânt pe care Cristos, prin persoana preotului, îl „frânge” la ospățul euharistic și îl oferă spre binele sufletelor.

Andrei Dumitrescu

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro