Le colonne dell’infinito. I santi ed i beati proclamati da Giovanni Paolo II

Fabian Doboş, Le colonne dell’infinito. I santi ed i beati proclamati da Giovanni Paolo II, 5 vol., Iaşi 2011, 21×30, ISBN 978-973-8980-82-2, 300 lei. 

Editura „Sapientia” anunţă apariţia colecţiei în cinci volume Le colonne dell’infinito. I santi ed i beati proclamati da Giovanni Paolo II, îngrijită de Fabian Doboş. Colecţia apare în în formatul 21×30 şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 300 lei.

Le colonne dell’infinito. I santi ed i beati proclamati da Giovanni Paolo II. Vol. I: A-E, 580 pagini; Vol. II: F-K, 558 pagini; Vol. III: L-M, 514 pagini; Vol. IV: N-Z, 450 pagini; Vol. V: Indici, 146 pagini.

La 1 mai 2011, în cadrul unei Liturghii solemne, Papa Benedict al XVI-lea l-a declarat fericit pe predecesorul său, Ioan Paul al II-lea, în timpul pontificatului căruia Vaticanul a devenit o adevărată „fabrică” de sfinţi şi fericiţi, datorită celor 482 de canonizări şi 1.341 de beatificări, pe care fericitul papă le-a făcut în cei peste 27 ani de pontificat, mai mult decât toţi predecesorii săi la un loc.

Printre multitudinea de sfinţi şi fericiţi proclamaţi de fericitul papă îi amintim pe: Maximilian Kolbe, Tereza de Calcutta, Edith Stein, Padre Pio, Ieremia Valahul, Pius al IX-lea, Ioan al XXIII-lea etc., fără a mai enumera victimele atâtor persecuţii anticreştine din preasângerosul secol al XX-lea, în care s-au văzut născându-se şi dispărând „ciuma cenuşie” sau nazismul, „ciuma roşie” sau comunismul, doctrine devenite veritabile „fabrici” de martiri şi mărturisitori ai credinţei în Cristos. Merită să amintim aici nume ca Maximilian Maria Kolbe, franciscan polonez care a ales să se sacrifice, în numele iubirii pentru Cristos, în locul unui tată de familie în lagărul de concentrare de la Auschwitz, sau Edith Stein, călugăriţă carmelită cunoscută şi ca Tereza Benedicta a Crucii, martirizată în camerele de gazare naziste din cauză că era evreică. Şi lista ar putea continua.

Cum să trecem cu vederea atâţia martiri ai comunismului, cum ar fi cardinalul croat Stepinac, sau episcopul bulgar Bossilkov, sau martirii greco-catolici ucraineni care au refuzat, din iubire pentru numele lui Cristos, să-şi renege credinţa.

Au fost atâţia sfinţi şi fericiţi proclamaţi de Ioan Paul al II-lea care şi-a dedicat viaţa slujirii aproapelui, dintre care îi amintim pe Maica Tereza, pe Alois Scrosoppi sau Filip Smaldone. Alţii, chemaţi la treapta episcopală, s-au dedicat cu zel păstoririi turmei încredinţate, fiind suficient să-l amintim aici pe „Papa cel Bun”, Ioan al XXIII-lea. Într-o lume în care valoarea vieţii este tot mai mult desconsiderată, Papa Wojtyla a ştiut să propună lumii exemple care au dat mărturie despre acest dar minunat al Tatălui ceresc.

Nu putem trece cu privirea nici figura unicului sfânt fiu al meleagurilor noastre, fratele Ieremia, pe care Ioan Paul al II-lea l-a declarat fericit, după un proces de beatificare care dura deja de aproape patru secole.

Pentru a face cunoscute vieţile acestor sfinţi şi fericiţi, Editura „Sapientia” propune colecţia „Le colonne dell’infinito. I santi ed i beati proclamati da Giovanni Paolo II”. Colecţia cuprinde 5 volume şi a fost îngrijită de părintele Fabian Doboş, doctor în istorie.

Primul volum începe cu o prefaţă a cardinalului Stanislaw Dziwisz, arhiepiscop mitropolit de Cracovia, secretar al Papei Ioan Paul al II-lea, care aminteşte cuvintele fericitului papă din scrisoarea sa apostolică „Novo millenio ineunte”: „perspectiva în care trebuie să se plaseze orice înaintare pastorală este cea a sfinţeniei (…) În realitate, a aşeza programul pastoral sub semnul sfinţeniei este o alegere plină de consecinţe. Înseamnă a exprima convingerea că, dacă Botezul este o adevărată intrare în sfinţenia lui Dumnezeu prin inserarea în Cristos şi locuirea Duhului său, ar fi un contrasens în mulţumirea cu o viaţă mediocră, trăită sub semnul unei etici minimaliste şi a unei religiozităţi superficiale (…) Acest ideal de perfecţiune nu trebuie să se confunde cu un fel de viaţă extraordinară, practicată numai de unele genii ale sfinţeniei. Căile sfinţeniei sunt multe şi adaptate la vocaţia fiecăruia” (nr. 30-31).

Urmează o prefaţă a PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, care dezvoltă şi subliniază importanţa, în cadrul Bisericii, a communio sanctorum. În continuare, este inserat un studiu introductiv semnat de părintele Wilhelm Dancă, rector al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi, cu titlul „Ioan Paul al II-lea a crezut în sfinţi”, având patru părţi: „Sfinţii în viaţa tânărului Karol Wojtyla”, „Sfinţii sunt persoane umane”, „Sfinţii reprezintă forţa Bisericii”, „Sfinţii sunt modele de imitat”, în concluzie, axându-se pe legătura dintre fostul Papă Ioan Paul al II-lea şi actualul Papă Benedict al XVI-lea şi pe continuitatea operei şi doctrinei celui dintâi în prima scrisoare enciclică a celui de-al doilea, „Deus caritas est”.

După acest studiu, urmează introducerea părintelui Fabian Doboş, în care dezvoltă ideea de vocaţie universală la sfinţenie şi explică cine sunt sfinţii şi care este scopul prezentei colecţii. În continuarea acestui prim volum sunt redate biografiile sfinţilor şi fericiţilor, în ordine alfabetică, de la litera A la litera E, printre care Adolf Kolping, care a propus o alternativă creştină problemei sociale, mult mai realistă decât cea marxistă.

În al doilea volum, sunt parcurse biografiile sfinţilor şi fericiţilor de la litera F la litera K, aici meritând a fi menţionată Faustina Kowalska, călugăriţă misionară, căreia îi datorăm devoţiunea faţă de Divina Îndurare.

Al treilea volum cuprinde biografiile sfinţilor şi fericiţilor, de la litera L la M. În al patrulea volum sunt redate biografiile acestora de la litera N la litera Z.

Pentru o utilizare mai practică a colecţiei, volumul al V-lea reprezintă o serie de indici, mai întâi alfabetic, al sfinţilor şi fericiţilor, apoi un indice pe continente şi ţări, iar în continuarea acestora un indice cronologic al beatificărilor Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea. La sfârşitul volumului se află vasta bibliografie folosită.

Având aspectul unui dicţionar, această lucrare a avut ca bază cartea lui Andreas Resch, „I beati di Giovanni Paolo II”, biografiile sfinţilor şi fericiţilor de pe site-ul oficial al Sfântului Scaun şi omiliile papei cu ocazia beatificărilor şi canonizărilor ce au fost celebrate în Vatican sau în alte locuri. Aşa cum spune autorul în introducere „am preferat să nu complicăm textul acestei vaste cărţi cu note de subsol, încât aceasta nu reprezintă o lucrare pentru specialişti, ci un sprijin spiritual pentru creştinii care vor să urmeze calea sfinţeniei”.

Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a permis să beatific şi să canonizez în aceşti ultimi ani numeroşi creştini şi printre ei mulţi laici, care s-au sfinţit în condiţiile cele mai obişnuite de viaţă („Novo millenio ineunte”, nr. 31).

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro