Prietenia cu Isus

Rudolf Schnackenburg, Prietenia cu Isus, Iaşi 2010, 116 p., 14×20, ISBN 978-973-8980-79-2, 12 RON.

 

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Prietenia cu Isus, scrisă de Rudolf Schackenburg şi tradusă în limba română de pr dr. Mihai Pătraşcu. Cartea apare în colecţia „Spiritualitate”, în formatul 14×20, are 116 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 12 lei.

Rudolf Schackenburg, unul dintre cei mari exegeţi ai secolului al XX-lea, a decis la bătrâneţe să scrie un mic volum în care a dorit să cuprindă „numai iradierea lui Isus asupra trăirii şi asupra simţirii oamenilor”, gândindu-se, mai ales, la generaţia tânără, „preocupată încă să-şi facă propria imagine despre Isus”.

Întrebarea de la care a plecat autorul în scrierea acestei cărţi este următoarea: „Cum poate deveni figura lui Isus Cristos o imagine atrăgătoare, ba chiar fascinantă pentru tineretul nostru?”

Până a răspunde la această întrebare care frământă Biserica, mai cu seamă în timpul prezent, autorul prezintă trei imagini ale lui Isus: cea a lui Isus revoluţionarul, conform căreia Isus a fost un rebel politic care dorea să elibereze poporul său de dominaţia romană; apoi imaginea lui Isus esenianul, după care Isus ar fi avut contacte cu comunitatea de la Qumran, imagine care s-a impus mai ales în ultimele decenii; şi, în sfârşit, imaginea lui Isus răstignitul care nu a înviat la o viaţă nouă, imagine devenită curentă odată cu epoca Iluminismului.

După prezentarea acestor trei imagini false despre Isus, marele exeget prezintă imaginea fascinantă a lui Isus, prietenul nostru. Pentru a pătrunde mai bine sensul acestei prietenii, autorul face o scurtă incursiune în ceea ce înseamnă darul prieteniei, numit de Schnackenburg „darul cel mai preţios pe care viaţa îl pune la dispoziţie”. Vorbeşte apoi despre „Înalta stimă a prieteniei”, făcând comparaţie între prietenia la vechii greci şi prietenia în Vechiul Testament. „Prietenia cu Isus” este analizată în contextul activităţilor Comunităţii Sfântul Egidiu, o comunitate dedicată asistenţei sociale a celor săraci şi marginalizaţi. Doar după ce face o incursiune în ceea ce a reprezentat prietenia în antichitate, în Vechiul şi Noul Testament, autorul prezintă „Prietenia în viaţa zilnică”, în care spune că „Isus nu a vorbit mult despre prietenie. Totuşi, în parabolele sale, el schiţează câteva scenarii ale unei convieţuiri amicale a persoanelor, ca în parabola prietenului care cere sau a celui care ascultă”. Şi dacă, scrie autorul, aceste parabole par să prezinte o prietenie deranjantă, să nu uităm de parabola oii rătăcite sau cea a drahmei pierdute. Nu mai puţin importantă este „Prietenia în persecuţii şi în suferinţe”, mai ales dacă aceasta este prietenia lui Isus, „care ne scapă de orice frică a morţii şi din toate chinurile martiriului”. Însă, observă pe bună dreptate Rudolf Schnackenburg, „nu numai necazurile şi persecuţiile din exterior cer prietenia fidelă cu Isus până la dăruirea vieţii, ci şi bolile, suferinţele şi încercările care apar în decursul vieţii”. Şi autorul argumentează necesitatea unei atare prietenii.

Autorul nu se limitează însă la nişte prezentări pur teoretice, ci vine şi cu exemple, prezentând prietenia aşa cum apare ea la Ioan şi Paul. În acest context prezintă ca figuri de prieteni ai lui Isus pe Ioan Botezătorul, pe surorile şi fratele din Betania, pe Petru, pe discipolul pe care îl iubea Isus, pe Maria Magdalena, dar şi alte cercuri de prieteni prezente în comunităţile ioanee. Pornind de scrisorile sfântului Paul, este prezentată „Prietenia ca devenire una cu Cristos şi în Cristos”.

În continuare, Schackenburg îl prezintă pe Isus, modelul uman, care urmează a fi imitat, autorul punând accentul asupra sărăciei, celibatului, dăruirii de sine pentru slujire, dar şi în găsirea şi spunerea cuvintelor împotriva celor care nu înţeleg şi se opun iubirii şi prieteniei. Însă, concluzionează autorul, Isus este mai mult decât un model uman, întrucât, oricâtă comuniune avea cu discipolii săi, el „rămânea totuşi şi cel care acţiona în puterea lui Dumnezeu”.

În final, autorul face un „Apel la decizie”, argumentând, în patru puncte, prietenia cu Isus.

Luând în consideraţie „individualizarea” tot mai accentuată a omului contemporan, care se refugiază în „eu”-l propriu şi se mulţumeşte a-şi fi sieşi prieten, recomandăm această carte tuturor, dar mai ales tinerilor, aşa cum a fost şi intenţia lui Rudolf Schnackenburg, căci ea ne arată o cale pe care mergând putem să înţelegem, iar apoi şi să ajungem la prietenia lui Isus.

 

Petru Ciobanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro