Spre Dumnezeu-Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt. Religie Romano-catolică. Caietul elevului pentru clasa a III-a

Pr. Tamaş Petru-Sebastian Pr. Adam Lucian, Cojan Teodora Mate Cristina Cojan Loredana, Spre Dumnezeu-Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt. Religie Romano-catolică. Caietul elevului pentru clasa a III-a, Iaşi 2016, 92 p., 17×24, ISBN 978-606-578-275-4, 6 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Spre Dumnezeu-Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt. Religie Romano-catolică. Caietul elevului pentru clasa a III-a, scrisă de Pr. Tamaş Petru-Sebastian Pr. Adam Lucian, Cojan Teodora Mate Cristina Cojan Loredana. Cartea apare în colecţia „Cateheza”, formatul 17×24, are 92 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 6 lei.

Filozoful antic Aristotel spunea că „Un om educat se deosebește de un om needucat, așa cum un om viu se deosebește de un om mort”. Conștienţi de însemnătatea actului educaţional, un grup de profesori de religie romano-catolică au conceput acest caiet al elevului pentru disciplina Religie, clasa a III-a. Scopul demersului lor este a de a pune la dispoziţia elevilor un instrument util în formarea umană și intelectuală a copiilor, pentru dobândirea competenţelor vizate în documentele școlare.

Educaţia umană și religioasă a copiilor trece dincolo de graniţele căminului familial. În școală, elevii se modelează în conformitate cu valorile umane și religioase însușite și descoperă fundamentul știinţific și cultural al propriei religii, completând astfel educaţia familială. Misiunea învăţătorului/profesorului în realizarea acestor deziderate va fi mereu dificilă din cauza mutaţiilor cultural-religioase pe care societatea le experimentează de-a lungul istoriei. Un caiet auxiliar de religie, deși aparent un instrument infim, poate constitui un sprijin real pentru profesori și elevi, în realizarea obiectivelor amintite mai sus.

Caietul elevului pentru clasa a III-a la disciplina religie romano-catolică a fost elaborat în conformitate cu programa școlară aprobată prin ordinul de ministru nr. 5001/02.12.2014. El permite construirea situaţiilor de învăţare care să conducă la formarea şi dezvoltarea competenţelor generale şi specifice prevăzute în programa şcolară și promovează valori şi atitudini precizate în programa şcolară.

Caietul elevului are un caracter practic-aplicativ şi respectă exigenţa solicitată de programa şcolară pentru segmentul de vârstă la care face referinţă. S-a urmărit dezvoltarea capacităţii de comunicare a elevilor, accentuându-se valori moral-religioase, precum bunătatea, respectul datorat celor mai mari, respectul pentru alteritate, atitudinea pozitivă şi încrezătoare faţă de provocările vieţii.

Cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl prin Isus și Duhul Sfânt este tema în jurul căreia s-a construit întregul material. Fie ca acest manual să ajute la cunoașterea Sfintei Treimi, dar mai ales la trăirea între oameni a iubirii care există în interiorul persoanelor din Sfânta Treime.

Pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro