Milostivirea divină – Izvorul trăirii creştine. Congresul Naţional al Milostivirii Divine, Iaşi, 9-10 iunie 2016

Iosif Iacob, coord., Milostivirea divină – Izvorul trăirii creştine. Congresul Naţional al Milostivirii Divine, Iaşi, 9-10 iunie 2016, Iaşi 2016, 121 p., ISBN: 978-606-578-257-0, 15 lei.

În bula de convocare a jubileului extraordinar al milostivirii, Misericordiae vultus, la nr. 12, Papa Francisc afirmă:

„Biserica are misiunea de a vesti milostivirea lui Dumnezeu, inimă pulsantă a evangheliei, care prin intermediul său trebuie să ajungă la inima şi mintea fiecărei personae. Mireasa lui Cristos îşi însuşeşte comportamentul Fiului lui Dumnezeu care merge în întâmpinarea tuturor, fără a exclude pe nimeni. În timpul nostru, în care Biserica este angajată în noua evanghelizare, tema milostivirii cere să fie repropusă cu nou entuziasm şi cu o reînnoită acţiune pastorală. Este determinant pentru Biserică şi pentru credibilitatea vestirii sale ca ea să trăiască şi să mărturisească personal milostivirea. Limbajul şi gesturile sale trebuie să transmită milostivire pentru a pătrunde în inima persoanelor şi a le provoca să regăsească drumul pentru a se întoarce la Tatăl. Primul adevăr al Bisericii este iubirea lui Cristos. Biserica trebuie să devină slujitoare şi mediatoare înaintea oamenilor a acestei iubiri, care ajunge până la iertare şi la dăruirea de sine. De aceea, acolo unde este prezentă Biserica, acolo trebuie să fie evidentă milostivirea Tatălui. În parohiile noastre, în comunităţi, în asociaţii şi în mişcări, aşadar, oriunde există creştini, oricine trebuie să poată găsi o oază de milostivire”.

Concret, Sfântul Părinte cheamă întreaga Biserică, dar mai ales pe cei ce au o misiune specială în mijlocul poporului lui Dumnezeu, să facă cu bucurie experienţa întâlnirii cu milostivirea lui Dumnezeu şi, ca o urmare logică, să o împărtăşească semenilor.

Acesta este rolul atâtor iniţiative ce se desfăşoară în întreaga Biserică, aceasta e datoria noastră, a celor care suntem privilegiaţi să cunoaştem darul credinţei, să-l cunoaştem pe Tatăl cel bun, milostiv şi îndelung răbdător şi să fim fraţi cu cel care este chipul milostivirii, Isus Mântuitorul, prin lucrarea plină de iubire a Duhului Sfânt.

Pentru a reuşi în această chemare pe care ne-o face papa, el ne recomandă să nu uităm să alergăm la Maria, care a fost martora cuvintelor de iertare care ies de pe buzele lui Isus. Maria atestă că milostivirea Fiului lui Dumnezeu nu cunoaşte margini şi ajunge la toţi, fără a exclude pe vreunul. Să adresăm ei rugăciunea veche şi mereu nouă Salve Regina, ca să nu înceteze niciodată să-şi îndrepte spre noi ochii săi cei milostivi şi să ne facă vrednici să contemplăm faţa milostivirii, pe Fiul său Isus.

Papa adaugă în acest context un îndemn practic. Rugăciunea noastră să se extindă la atâţia sfinţi şi fericiţi care au făcut din milostivire misiunea lor de viaţă. Îndeosebi, gândul este îndreptat spre marele apostol al milostivirii, sfânta Faustina Kowalska. Ea, care a fost chemată să intre în profunzimile milostivirii divine, să mijlocească pentru noi şi să ne dobândească să trăim şi să mergem mereu în iertarea lui Dumnezeu şi încrederea de neclintit în iubirea sa.

Celebrarea acestui congres dedicat milostivirii o consider un gest de mare fineţe faţă de milostivirea lui Dumnezeu, o profundă dorinţă de a răspunde la învăţătura Bisericii: „Dumnezeu este iubire” şi o datorie de a reuşi să găsim noi căi de a ne apropia de Dumnezeul milostivirii, de a avea mai mult curaj în a ne însuşi aceleaşi sentimente cu cele ale lui Cristos, imaginea vie a Tatălui şi cale de a reaprinde în noi speranţa.

Participarea Sfinţiilor Voastre, a dumneavoastră, dragi fraţi şi surori, la această manifestare de credinţă, o felicităm şi vă încurajăm ca în această zi să nu fie numai ascultarea unor prelegeri, ci o trăire comună la implorarea milostivirii lui Dumnezeu prin rugăciuni şi practici de caritate.

Şi mi-aş dori ca astfel de iniţiative să se multiplice şi să se transforme într-o convingere profundă că toate denumirile şi definiţiile date lui Dumnezeu trebuie să se bazeze pe cea mai grăitoare şi mai expresivă definiţie: Numele lui Dumnezeu este „Milostivirea”: adică Tatăl cel milostiv şi iertător.

Iaşi, 10 iunie 2016

† Petru Gherghel

episcop de Iaşi

cuprins

Ep. Petru Gherghel, Numele lui Dumnezeu este milostivirea                    7

Pr. Iulian Faraoanu, Caracteristicile milostivirii divine în Biblie            11

Pr. Iosif Iacob, Cultul milostivirii – calea unei vieţi sfinte              27

Sr. Veronica Boasa CJ, Caracteristicile cultului şi ale spiritualităţii milostivirii lui Dumnezeu în Biserică                      39

Eugenia Dămătăr, Grupurile de rugăciune în viaţa Bisericii               53

Pr. Gabriel Bucur, Aspecte practice ale Cultului Milostivirii în Dieceza de Iaşi, analiză şi sugestii                      61

Anexă

Bula Misericordiae vultus                                            67

Scrisoarea apostolică Misericordia et misera 97

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro