Milostivirea divină – Izvorul trăirii creştine. Congresul Naţional al Milostivirii Divine, Iaşi, 9-10 iunie 2016

Iosif Iacob, coord., Milostivirea divină – Izvorul trăirii creştine. Congresul Naţional al Milostivirii Divine, Iaşi, 9-10 iunie 2016, Iaşi 2016, 121 p., ISBN: 978-606-578-257-0, 15 lei.

În bula de convocare a jubileului extraordinar al milostivirii, Misericordiae vultus, la nr. 12, Papa Francisc afirmă:

„Biserica are misiunea de a vesti milostivirea lui Dumnezeu, inimă pulsantă a evangheliei, care prin intermediul său trebuie să ajungă la inima şi mintea fiecărei personae. Mireasa lui Cristos îşi însuşeşte comportamentul Fiului lui Dumnezeu care merge în întâmpinarea tuturor, fără a exclude pe nimeni. În timpul nostru, în care Biserica este angajată în noua evanghelizare, tema milostivirii cere să fie repropusă cu nou entuziasm şi cu o reînnoită acţiune pastorală. Este determinant pentru Biserică şi pentru credibilitatea vestirii sale ca ea să trăiască şi să mărturisească personal milostivirea. Limbajul şi gesturile sale trebuie să transmită milostivire pentru a pătrunde în inima persoanelor şi a le provoca să regăsească drumul pentru a se întoarce la Tatăl. Primul adevăr al Bisericii este iubirea lui Cristos. Biserica trebuie să devină slujitoare şi mediatoare înaintea oamenilor a acestei iubiri, care ajunge până la iertare şi la dăruirea de sine. De aceea, acolo unde este prezentă Biserica, acolo trebuie să fie evidentă milostivirea Tatălui. În parohiile noastre, în comunităţi, în asociaţii şi în mişcări, aşadar, oriunde există creştini, oricine trebuie să poată găsi o oază de milostivire”.

Concret, Sfântul Părinte cheamă întreaga Biserică, dar mai ales pe cei ce au o misiune specială în mijlocul poporului lui Dumnezeu, să facă cu bucurie experienţa întâlnirii cu milostivirea lui Dumnezeu şi, ca o urmare logică, să o împărtăşească semenilor.

Acesta este rolul atâtor iniţiative ce se desfăşoară în întreaga Biserică, aceasta e datoria noastră, a celor care suntem privilegiaţi să cunoaştem darul credinţei, să-l cunoaştem pe Tatăl cel bun, milostiv şi îndelung răbdător şi să fim fraţi cu cel care este chipul milostivirii, Isus Mântuitorul, prin lucrarea plină de iubire a Duhului Sfânt.

Pentru a reuşi în această chemare pe care ne-o face papa, el ne recomandă să nu uităm să alergăm la Maria, care a fost martora cuvintelor de iertare care ies de pe buzele lui Isus. Maria atestă că milostivirea Fiului lui Dumnezeu nu cunoaşte margini şi ajunge la toţi, fără a exclude pe vreunul. Să adresăm ei rugăciunea veche şi mereu nouă Salve Regina, ca să nu înceteze niciodată să-şi îndrepte spre noi ochii săi cei milostivi şi să ne facă vrednici să contemplăm faţa milostivirii, pe Fiul său Isus.

Papa adaugă în acest context un îndemn practic. Rugăciunea noastră să se extindă la atâţia sfinţi şi fericiţi care au făcut din milostivire misiunea lor de viaţă. Îndeosebi, gândul este îndreptat spre marele apostol al milostivirii, sfânta Faustina Kowalska. Ea, care a fost chemată să intre în profunzimile milostivirii divine, să mijlocească pentru noi şi să ne dobândească să trăim şi să mergem mereu în iertarea lui Dumnezeu şi încrederea de neclintit în iubirea sa.

Celebrarea acestui congres dedicat milostivirii o consider un gest de mare fineţe faţă de milostivirea lui Dumnezeu, o profundă dorinţă de a răspunde la învăţătura Bisericii: „Dumnezeu este iubire” şi o datorie de a reuşi să găsim noi căi de a ne apropia de Dumnezeul milostivirii, de a avea mai mult curaj în a ne însuşi aceleaşi sentimente cu cele ale lui Cristos, imaginea vie a Tatălui şi cale de a reaprinde în noi speranţa.

Participarea Sfinţiilor Voastre, a dumneavoastră, dragi fraţi şi surori, la această manifestare de credinţă, o felicităm şi vă încurajăm ca în această zi să nu fie numai ascultarea unor prelegeri, ci o trăire comună la implorarea milostivirii lui Dumnezeu prin rugăciuni şi practici de caritate.

Şi mi-aş dori ca astfel de iniţiative să se multiplice şi să se transforme într-o convingere profundă că toate denumirile şi definiţiile date lui Dumnezeu trebuie să se bazeze pe cea mai grăitoare şi mai expresivă definiţie: Numele lui Dumnezeu este „Milostivirea”: adică Tatăl cel milostiv şi iertător.

Iaşi, 10 iunie 2016

† Petru Gherghel

episcop de Iaşi

cuprins

Ep. Petru Gherghel, Numele lui Dumnezeu este milostivirea                    7

Pr. Iulian Faraoanu, Caracteristicile milostivirii divine în Biblie            11

Pr. Iosif Iacob, Cultul milostivirii – calea unei vieţi sfinte              27

Sr. Veronica Boasa CJ, Caracteristicile cultului şi ale spiritualităţii milostivirii lui Dumnezeu în Biserică                      39

Eugenia Dămătăr, Grupurile de rugăciune în viaţa Bisericii               53

Pr. Gabriel Bucur, Aspecte practice ale Cultului Milostivirii în Dieceza de Iaşi, analiză şi sugestii                      61

Anexă

Bula Misericordiae vultus                                            67

Scrisoarea apostolică Misericordia et misera 97

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Papii și milostivirea

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, Papii și milostivirea, Iași 2016, 14×20, 98 p., ISBN 978-606-578-245-7, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Papii și milostivirea, redactată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări şi tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecția „Cateheză”, formatul 14×20 cm, are 98 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

În bula de convocare a Jubileului, Misericordiae vultus, Papa Francisc citează trei papi pentru a indica atenţia lor deosebită faţă de tema milostivirii. Primul la care face referinţă este Ioan al XXIII-lea, care, convocând Conciliul, a spus:

„Acum Mireasa lui Cristos preferă să folosească medicamentul milostivirii în loc să ia în mâini armele rigorii… Biserica Catolică, în timp ce cu acest Conciliu Ecumenic ridică flacăra adevărului catolic, vrea să se arate mamă preaiubitoare a tuturor, binevoitoare, răbdătoare, mişcată de milostivire şi de bunătate faţă de fiii despărţiţi de ea”.

Al doilea este Paul al VI-lea, care, la încheierea Conciliului al II-lea din Vatican, amintea cât de mult învăţătura conciliară a fost în lumina parabolei samariteanului. În sfârşit, schiţează o sinteză a gândirii lui Ioan Paul al II-lea în enciclica sa Dives in misericordia.

Aceste exemple au determinat adunarea într-o scurtă sinteză a bogăţiei învăţăturii ultimilor papi despre mesajul central al Jubileului. A rezultat o profunzime incredibilă, pentru că milostivirea străbate toate domeniile vieţii Bisericii şi ale existenţei creştine. Aceste frumoase pagini sunt o mărturie preţioasă că milostivirea a fost o referinţă constantă în învăţătura Bisericii. Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări este recunoscător prof. Laurent Tauze, profesor la Universitatea Pontificală „Sfânta Cruce”, pentru că a contribuit cu această selecţie la evidenţierea milostivirii ca axă portantă a învăţăturii ultimilor pontifi. Ne pare rău numai că n-am putut publica tot materialul în această privinţă; extraordinar şi bogat, dar de aşa dimensiuni care merg dincolo de cele ale unui instrument pastoral zvelt, cum este cel care a fost gândit pentru pregătirea la Jubileu. Suntem siguri că meditarea acestor pagini va duce nu numai la reflecţia asupra importanţei milostivirii, ci va fi şi o provocare, ca să devină viaţă zilnică a fiecărui credincios în responsabilitatea sa de a face credibilă evanghelia.

+ Rino Fisichella

Preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Faptele de milostenie trupească și sufletească

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, Faptele de milostenie trupească şi sufletească Ed. „Sapientia”, 2016, ISBN 978-606-578-243-3, 14×20 cm, 78 p., 10 lei

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Faptele de milostenie trupească şi sufletească, redactată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări şi tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătraşcu. Cartea apare în colecţia „Cateheză”, formatul 14×20 cm, are 78 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 10 lei.

Sfânta Scriptură este oglinda modului în care milostivirea se exprimă în concreteţea sa. Mai înainte de a fi o dimensiune afectivă, paginile Bibliei evidenţiază concreteţea milostivirii în dimensiunea sa tangibilă şi vizibilă. Deci pe bună dreptate Papa Francisc a scris în Misericordiae vultus că „milostivirea lui Dumnezeu nu este o idee abstractă, ci o realitate concretă cu care el revelează iubirea sa ca aceea a unui tată şi a unei mame care se înduioşează până în adâncul măruntaielor faţă de propriul copil” (nr. 6).

„Marele fluviu al milostivirii” nu se epuizează niciodată, pentru că găseşte mereu persoane care dau mărturie concretă despre ea în viaţa de fiecare zi. Este un spectacol incredibil cel la care se asistă, mai ales în momentele de mari dificultăţi sociale, economice şi din cauza consecinţelor calamităţilor naturale: o întrecere de solidaritate care merge dincolo de limbă, rasă, religie şi ţară de apartenenţă. Se descoperă că există un sentiment care leagă bărbaţi şi femei numai pentru că aparţinem toţi aceleiaşi umanităţi. Faptele de milostenie trupească şi sufletească se inserează în cadrul acestui proces de solidaritate umană şi, oricum, îi specifică o caracteristică esenţială. „Mie mi-aţi făcut” (Mt 25,40) este atingerea specială care permite să se exprime mărturia creştină. Isus s-a identificat cu cel care este înfometat, însetat, gol şi străin, bolnav sau în închisoare, cu cel care este pradă îndoielii sau în necaz şi are nevoie de ajutor şi mângâiere pentru a nu cădea în angoasă. În acelaşi timp, cere să se ierte şi să se ofere gesturi concrete de bunătate, răbdare şi apropiere de oricine se află în nevoie. Cum se observă, suntem chemaţi să acordăm atenţie fiecărei persoane şi întregii persoane. O slujire dezinteresată care devine puternică numai din credinţa în Isus Cristos. O vocaţie la care trebuie să se răspundă, care nu se poate opri numai la exigenţele materiale, ci care este capabilă să intre şi în suflet, unde, adesea, nevoia de ajutor este mai stringentă.

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări este profund recunoscător profesorului Salvador Pié-Ninot pentru că a pus la dispoziţie competenţa sa teologică şi pastorală care s-a tradus în această reflecţie. Suntem siguri că lectura acestor pagini va aduce sprijin celor care, în timpul Jubileului Milostivirii, vor vrea să fie martori, în tăcerea vieţii zilnice, ai redescoperirii acestor gesturi aşa de simple şi concrete care umplu inima de bucurie şi oferă adevărată mângâiere.

+ Rino Fisichella

preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Sfinți în milostivire

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, Sfinți în milostivire, Iași 2015, 14×20, 90 p., ISBN 978-606-578-238-9, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Sfinți în milostivire, redactată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări şi tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Patrașcu. Cartea apare în colecția „Cateheză”, formatul 14×20 cm, are 90 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

Papa Francisc, în încheierea bulei Misericordiae vultus, a scris: „Rugăciunea noastră să se extindă şi la atâţia sfinţi şi fericiţi care au făcut din milostivire misiunea lor de viaţă” (nr. 24). Printre instrumentele pastorale pentru a trăi Jubileul nu putea să lipsească un text dedicat sfinţilor. În mod semnificativ a fost intitulat Sfinţi în milostivire, pentru a arăta că aceste figuri aşa de expresive nu s-au limitat să exprime mărturia lor prin faptele de milostenie. Ele au trăit, înainte de toate, în cadrul milostivirii şi pentru aceasta au simţit urgenţa de a-i exprima frumuseţea în viaţa lor de sfinţenie.

Suntem deosebit de recunoscători părintelui Antonio M. Sicari o.c.d. pentru că ne-a dăruit aceste pagini care reprezintă tablouri de sfinţenie, de unde reiese faţa milostivirii. Alegerea făcută de el permite să se adune în puţine pagini catolicitatea Bisericii care în diferite părţi ale lumii exprimă bărbaţi şi femei care au dat glas milostivirii. În afară de câţiva italieni, ne întâlnim cu doi francezi, un român, doi polonezi şi o unguroaică, o chiliano-argentiniancă şi un olandez, un belgian-hawaiian şi un peruvian, o albaneză-indiancă şi două americance, un italo-croat, un italo-brazilian şi un rus-german. Lumea şi Biserica sunt într-adevăr reprezentate. Nu toţi sunt sfinţi şi fericiţi. Unii sunt în drum spre recunoaşterea sfinţeniei lor din partea Bisericii, dar sunt percepuţi şi simţiţi ca adevăraţi sfinţi datorită mărturiei lor vii şi a mărturiei lor de credinţă. Ca mare scriitor, părintele Antonio Sicari a ştiut să sintetizeze ani de istorie. Pentru aceasta, facem trimitere la scrierile sale în acest sens care în decursul anilor au văzut lumina tiparului, până astăzi, în treisprezece volume de Portrete de sfinţi. Cititorul va găsi o aprofundare şi o adevărată mină de sfinţenie.

Aşa cum scrie Papa Francisc, sfinţii au intrat în „profunzimile milostivirii”. Citirea şi meditarea mărturiei lor să poată deveni şi rugăciune de mijlocire pentru a trăi acest Jubileu având certitudinea şi încrederea de neclintit a iubirii milostive a Tatălui.

+ Rino Fisichella

Preşedinte al Consiliului Pontifical

pentru Promovarea Noii Evanghelizări

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Spovada – sacrament al milostivirii

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, Spovada – sacrament al milostivirii, Iași 2015, 14×20, 94 p., ISBN 978-606-578-237-2, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Spovada – sacrament al milostivirii, redactată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări şi tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Patrașcu. Cartea apare în colecția „Cateheză”, formatul 14×20 cm, are 94 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

Convocând un Jubileu extraordinar care are în centrul său milostivirea lui Dumnezeu, Papa Francisc a voit să-l caracterizeze ca „o nouă etapă a drumului Bisericii în misiunea sa de a duce la fiecare persoană evanghelia milostivirii”. Apoi a adăugat:

„Sunt convins că toată Biserica va putea găsi în acest Jubileu bucuria pentru a redescoperi şi a face rodnică milostivirea lui Dumnezeu, cu care suntem chemaţi să dăm consolare fiecărui bărbat şi fiecărei femei din timpul nostru” (Omilie în Bazilica „Sfântul Petru”, 13 martie 2015).

Încercând să se ofere o contribuţie ca răspuns la aceste aşteptări şi reafirmând că „evanghelia este, în Isus Cristos, revelare a milostivirii lui Dumnezeu faţă de păcătoşi” (CBC 1846), în acest volum sunt oferite câteva reflecţii pentru a înţelege mai bine sacramentul Spovezii, sacramentul celor care în Cristos experimentează iubirea milostivă a lui Dumnezeu. În primele patru capitole linia este în mod fin biblică: argumentarea se desfăşoară prin patru texte, unul din fiecare Evanghelie, în care temele milostivirii, iertării păcatelor şi convertirii sunt puse de Isus în centrul învăţăturii şi activităţii sale. În schimb, în capitolele următoare prevalează reflecţia mai sistematică şi pastorală pentru a favoriza o înţelegere mai coerentă a sacramentului.

Este destul de obişnuită astăzi constatarea unei depărtări răspândite de practica Spovezii. Motivele au fost evidenţiate de mai multe ori: de la negarea utilităţii sale la convingerea că iertarea este o chestiune pur privată între propria conştiinţă şi Dumnezeu. Există şi unii care simt o greutate de a mărturisi propriile păcate în faţa unui preot, în timp ce alţii se plâng de dezamăgirea lor când constată slaba disponibilitate de preoţi şi de duhovnici bine pregătiţi. Probabil trebuie recunoscut că dificultatea de apropiere de sacramentul Spovezii este şi oglindă a dificultăţii de a repune credinţa în Dumnezeu şi, mai ales, în milostivirea sa. Acest Jubileu va putea fi un moment privilegiat pentru a propune din nou, ca o temă centrală a pastoraţiei, sacramentul Reconcilierii, în aşa fel încât să se perceapă frumuseţea şi eficacitatea sa. Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări este profund recunoscător părintelui Maurizio Compiani, care, cu competenţă şi sensibilitate pastorală, s-a dedicat redactării acestor pagini. Ne dorim ca lectura şi reflecţia acestui instrument pastoral să poată ajuta la perceperea bucuriei lui Dumnezeu în a ierta şi a forţei milostivirii ca semn al apropierii şi duioşiei sale.

+ Rino Fisichella

Preşedinte al Consiliului Pontifical

pentru Promovarea Noii Evanghelizări

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Psalmii milostivirii

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, Psalmii milostivirii, Iași 2015, 14×20, 86 p., ISBN 978-606-578-235-8, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Psalmii milostivirii, redactată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări şi tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Patrașcu. Cartea apare în colecția „Cateheză”, formatul 14×20 cm, are 92 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

În Psalmi se reflectă viaţa fiecărui om. Câţi se apropie de Psaltire, credincioşi sau necredincioşi, mai devreme sau mai târziu găsesc o reflexie a existenţei lor în aceste poezii antice care au devenit patrimoniu de rugăciune pentru generaţii de persoane. Naşterea şi moartea, suferinţa bolii şi durerea abandonării, războiul şi pacea, singurătatea şi căutarea lui Dumnezeu… totul din experienţa personală se oglindeşte în Psalmi. Nu numai viaţa umană, ci şi Cosmosul, evenimentele lui Israel şi istoria mântuirii găsesc loc în Psalmi. Psaltirea este, aşadar, glasul lui Dumnezeu care devine rugăciune a oamenilor când se pun în prezenţa sa, ştiind că au nevoie de iubirea sa. În Anul Sfânt al Milostivirii era important să se ofere un instrument pastoral pentru a ajuta rugăciunea şi înţelegerea pelerinilor. S-a gândit o selecţie de psalmi în care tema milostivirii reiese în toată valenţa sa existenţială şi semnificaţia teologică.

În Misericordiae vultus, Papa Francisc a voit să dedice câteva expresii semnificative şi rugăciunii psalmilor. El a scris: „Psalmii, în mod deosebit, fac să iasă în evidenţă această măreţie a acţiunii divine: «El îţi iartă toate nelegiuirile şi te vindecă de orice boală. El îţi răscumpără viaţa din adânc şi te încununează cu îndurare şi dragoste» (103,3-4)… Aşadar, milostivirea lui Dumnezeu nu este o idee abstractă, ci o realitate concretă cu care el revelează iubirea sa ca aceea a unui tată şi a unei mame care se înduioşează până în adâncul măruntaielor faţă de propriul copil” (MV, 6).

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări este recunoscător părintelui Sebastiano Pinto, profesor de exegeză a Vechiului Testament la Facultatea Teologică din Puglia, pentru disponibilitatea sa de a scrie acest comentariu la Psalmii milostivirii. Suntem siguri că, prin prezentarea sa, mulţi creştini vor putea să guste mai mult rugăciunea Psaltirii. Psalmii milostivirii sunt, de aceea, ca o călăuză care poate însoţi pelerinajul spre Poarta Sfântă pentru a descoperi milostivirea lui Dumnezeu ca o apropiere de duioşie şi de consolare care nu are comparaţie.

+ Rino Fisichella

Preşedinte al Consiliului Pontifical

pentru Promovarea Noii Evanghelizări

 

Parabolele milostivirii

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, Parabolele milostivirii, Iași 2015, 14×20, 86 p., ISBN 978-606-578-234-1, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Parabolele milostivirii, redactată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări şi tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Patrașcu. Cartea apare în colecția „Cateheză”, formatul 14×20 cm, are 86 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

În Misericordiae vultus, Papa Francisc a scris că, ţinând privirea îndreptată spre Isus şi spre faţa sa milostivă, este posibil să se perceapă iubirea Treimii. Misiunea sa primită de la Tatăl nu este alta decât să reveleze această iubire care se dăruieşte tuturor, fără a exclude pe nimeni: „În el totul vorbeşte despre milostivire. Nimic în el nu este lipsit de compătimire” (MV 8).

Această frumoasă expresie poate introduce cu coerenţă în reflecţia din paginile acestui instrument pastoral care expune Parabolele milostivirii. Va fi o lectură provocatoare. De fapt, a intra în parabole nu înseamnă numai a avea o înţelegere a învăţăturii care reiese, ci, mai ales, ajută la recunoaşterea propriului rol în cadrul relatării. Probabil că nimic ca parabolele nu-l implică pe cititor să perceapă dimensiunea existenţială care transpare în ele şi să se lase condus de mână spre schimbarea vieţii. Tot Papa Francisc, în Misericordiae vultus, invită să se perceapă marele mesaj conţinut în parabole, atunci când afirmă:

„În parabolele dedicate milostivirii, Isus revelează natura lui Dumnezeu ca aceea a unui Tată care nu se lasă niciodată învins până când nu a risipit păcatul şi nu a învins refuzul, cu compătimirea şi milostivirea. Cunoaştem aceste parabole, trei în mod deosebit: cea a oii rătăcite şi a monedei pierdute şi cea a tatălui şi a celor doi fii (cf. Lc 15,1-32). În aceste parabole, Dumnezeu este prezentat mereu ca plin de bucurie, mai ales atunci când iartă. În ele găsim nucleul evangheliei şi al credinţei noastre, pentru că milostivirea este prezentată ca puterea care învinge totul, care umple inima de iubire şi care consolează cu iertarea” (MV 9).

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări simte datoria de a mulţumi Monseniorului Antonio Pitta pentru că a primit invitaţia de a scrie acest comentariu. Competenţa sa bibilică recunoscută şi stilul său nemijlocit au permis să avem în mâini un instrument preţios pentru pastoraţie. Reflecţia personală, cateheza şi lectio divina vor găsi în acest comentariu un adevărat ajutor spiritual şi de însemnată relevanţă culturală. Aşadar, invitaţia de a simţi Parabolele milostivirii adresate fiecăruia dintre noi va permite să trăim Anul Sfânt cu o angajare pentru a da mărturisirii de credinţă mărturia coerentă de viaţă.

+ Rino Fisichella

Preşedinte al Consiliului Pontifical

pentru Promovarea Noii Evanghelizări

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Celebrarea milostivirii

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, Celebrarea milostivirii, Iași 2015, 14×20, 86 p., ISBN 978-606-578-232-7, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Celebrarea milostivirii, redactată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări şi tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Patrașcu. Cartea apare în colecția „Cateheză”, formatul 14×20 cm, are 86 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

Pentru o mai bună cunoaștere și trăire a Anului jubiliar al Milostivirii, Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări propune documentul intitulat „Celebrarea milostivirii”. Acesta prezintă modul în care poate fi contemplat misterul milostivirii lui Dumnezeu în cadrul diverselor celebrări, a diferitelor momente de rugăciune, precum și ritul deschiderii Porții Milostivirii.

Documentul debutează cu o scurtă Prezentare semnată de Rino Fisichella, Președintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări. Acesta spune că volumul răspunde nevoii de a explica semnele care însoțesc Jubileul în cadrul celebrării liturgice pentru că aceasta este „momentul privilegiat pentru a putea observa și a ne lăsa fascinați de fața milostivă a Tatălui”.

Misterul milostivirii, ca orice mister, trebuie aprofundat progresiv, iar anul liturgic este momentul prin excelență al acestui parcurs. Primul moment în care fața milostivă a Tatălui strălucește în mod deosebit este Postul Mare, iar culmea acestui timp de reconciliere este Săptămâna Sfântă și Timpul Pascal. Sunt amintite încă două mari sărbători care prin natura lor îndeamnă la meditarea milostivirii divine: Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci și Solemnitatea Preasfintei Inimi a lui Isus.

Al doilea punct al acestui ghid pastoral oferă directive pentru ca în celebrarea sacramentelor „să transpară milostivirea și grija Tatălui față de fiecare dintre fii săi, exprimate în harul sacramental”. Unele sacramente scot mai mult în evidență această dimensiune. Păstorii sunt invitați să acorde o atenție specială celebrării Botezului, a Reconcilierii și a Ungerii bolnavilor. Totuși, culmea celebrării milostivirii este atinsă în celebrarea Euharistică, „consumare a iertării primite în cadrul sacramentului Reconcilierii”. Nici un drum spiritual nu este posibil fără rugăciune.

În „Celebrarea milostivirii” sunt subliniate atât motivele, cât și modurile în care viața de rugăciune și locurile celebrării pot deveni instrumente importante pentru a experimenta și a ajuta să se trăiască mai bine milostivirea lui Dumnezeu.

Al patrulea punct propune aprofundarea prin Lectio divina a trei texte evanghelice care fac să transpară milostivirea lui Dumnezeu. Acest ghid recomandă apropierea de cuvântul lui Dumnezeu în trei momente: ascultarea, meditația și rugăciunea (cuvântul care devine rugăciune).

„Celebrarea milostivirii” se încheie cu Ritul de deschidere a Porții milostivirii în bisericile particulare, precum și celebrarea închiderii Jubileului în aceste biserici.

Acest ghid propus de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări este un instrument util atât pentru păstori, cât și pentru credincioși în acest timp special de contemplare a misterului milostivirii care să fie pentru fiecare „izvor de bucurie, de seninătate și de pace…condiție a mântuirii noastre”(Papa Francisc).

 

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Chipul milostivirii. Mic tratat despre milostivirea divină și omenească

Raniero Cantalamessa, Chipul milostivirii. Mic tratat despre milostivirea divină și omenească, Iași 2016, 14×20, 172 p., ISBN 978-606-578-254-9, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Chipul milostivirii. Mic tratat despre milostivirea divină și omenească, scrisă de Raniero Cantalamessa şi tradusă în limba română de pr. Eduard Soare. Cartea apare în colecţia „Spiritualitate”, formatul 14×20 cm, are 172 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 15 lei.

În această carte, pr. Raniero Cantalamessa, predicator apostolic în cadrul Curiei Romane, dorește să răspundă la o întrebare ce deseori a fost pusă în timpul Anului Jubiliar al Milostivirii: „Cum pot să fiu milostiv?” Grație Papei Francisc care a inaugurat acest timp sfânt, fiecare credincios are ocazia să experimenteze milostivirea divină, însă, în același timp, și să pună în aplicare iubirea lui Dumnezeu în raport cu semenii săi. De altfel, acest mic tratat, după cum este subintitulată cartea, leagă cele două niveluri ale trăirii milostivirii, cea divină și cea omenească, fiind propus cititorului, ca punct de plecare în practicarea milostivirii, exemplul lui Isus Cristos, Cuvântul întrupat, expresia sublimă a Milostivirii.

Structurată în două părți, cartea Chipul milostivirii.Mic tratat despre milostivirea divină și omenească reflectează, în primul rând, asupra acțiunilor pline de iubire ale lui Dumnezeu în planul său de mântuire, accentul fiind pus pe opera lui Isus Cristos, chipul vizibil al Tatălui, și, în al doilea rând, asupra datoriei de a fi milostivi și a asupra faptelor de milostenie, la care este chemat fiecare credincios.

A fi milostiv se identifică cu un exercițiu continuu, căci milostivirea, și nu reproșul, este cea care condamnă păcatul, dar apără persoana, oferindu-i păcătosului dreptul la schimbare, de a fi revitalizat de harul lui Dumnezeu. Discriminarea este opusul milostivirii, iar cartea Chipul milostivirii. Mic tratat despre milostivirea divină și omenească atrage atenția că cei care aleg discriminarea, vor rămâne discriminați, căci nu sunt capabili să împărtășească o iubire gratuită, asemenea lui Dumnezeu.

Papa Francisc afirmă, într-un mesaj postat pe o rețea de socializare în data de 8 martie 2016, că „micile gesturi ale iubirii, ale tandreții și ale grijii sunt cele care îi determină pe oameni să simtă prezența lui Dumnezeu”. Chipul milostivirii. Mic tratat despre milostivirea divină și omenească ne învață care sunt aceste gesturi ale iubirii sincere și cum putem, prin ele, să deschidem poarta milostivirii pentru a reînnoi lumea.

Michail Iulian Echert

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro