Teologia morală – Sacramentul penitenţei: orientări teologice, istorice şi pastorale pentru seminarişti şi preoţi

PS Aurel Percă, Teologia morală – Sacramentul penitenţei: orientări teologice, istorice şi pastorale pentru seminarişti şi preoţi, Iaşi 2013, 406 p., 17×24, ISBN 978-606-578-112-2, 25 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Teologia morală – Sacramentul penitenţei: orientări teologice, istorice şi pastorale pentru seminarişti şi preoţi, scrisă de PS Aurel Percă. Cartea apare în colecţia „Studii Teologice”, formatul 17×24, are 404 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 25 lei.

   Sacramentul Penitenţei sau al Reconcilierii a fost orânduit de Isus Cristos după învierea sa, când le-a spus apostolilor: „Primiţi pe Duhul Sânt. Cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (In 20,22-23). Acesta este actul gratuit al Mântuitorului prin care el iartă păcatele creştinului, adică ale aceluia care, după ce a aderat în mod liber la evanghelia sa şi face parte din comunitatea creştină, trăieşte în contrast cu alegerea făcută în momentul primirii darului dumnezeiesc şi, astfel, se împotriveşte sfinţirii Bisericii, diminuând legătura cu ea.

   Sacramentul Penitenţei este, aşadar, acţiunea divină de reconciliere cu Dumnezeu prin care se revine la deplina comuniune cu Biserica.

    Reconcilierea ca sacrament îşi are rădăcinile în virtutea pocăinţei, adică în acea dispoziţie a inimii care îl face pe creştin să se convertească încontinuu la Dumnezeu, urmând primele cuvinte cu care Isus şi-a început predica sa: „Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” (Mc 1,15).

   Tocmai despre acest sacrament tratează PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi şi profesor de teologie morală la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, în lucrarea Teologia morală – Sacramentul penitenţei: orientări teologice, istorice şi pastorale pentru seminarişti şi preoţi, pe care o prezentăm cititorilor noştri. Textul de faţă este rodul predării acestui tratat de teologie pe parcursul a multor ani studenţilor seminarişti.

   Intenţia autorului nu a fost aceea de a face o analiză exhaustivă a tuturor aspectelor legate de acest sacrament. Cea mai mare parte a materialului consultat de autor provine din literatura teologică şi pastorală apropiată de sensibilitatea Bisericii noastre locale. Indicaţiile bibliografice oferite la fiecare capitol pot constitui tot atâtea surse de aprofundare ale diferitelor aspecte privitoare la sacramentul Penitenţei.

   Lucrarea, împărţită în zece capitole, oferă atât elemente teoretice, cât şi practice, necesare îndeplinirii misiunii unui preot în confesional sau în afara confesionalului, atunci când este vorba de conştiinţa credincioşilor. De asemenea, în acest curs sunt oferite şi o multitudine de materiale care ar putea fi folosite de preoţi la cateheză, pentru a prezenta doctrina Bisericii despre sacramentul Penitenţei.

   Primele cinci capitole (I-V) prezintă fundamentarea teologică a sacramentului. Atât studierea textelor scripturistice, cât şi incursiunea în istoria sacramentului Reconcilierii sunt de folos pentru cunoaşterea credinţei Bisericii cu privire la acest sacrament. Istoria, în definitiv, este un ajutor indispensabil pentru a cunoaşte adevăratul sens al cuvântului revelat, pentru că, astfel, se vede cum Biserica a înţeles şi a folosit această putere pe care i-a încredinţat-o Cristos. Incursiunea în istorie este cu atât mai necesară astăzi, când înţelegerea Scripturii devine tot mai dificilă din cauza diferitelor interpretări pe care le dă exegeza modernă.

    În următoarele cinci capitole (VI-X) autorul evaluează, din perspectiva tradiţiei, elementele sacramentului Penitenţei, clarificând, de asemenea, multe din interpretările moderne, nu solid fundamentate, care întunecă înţelegerea sacramentului.

   Lucrarea se termină cu un Vademecum pentru confesori asupra unor teme de morală referitoare la viaţa conjugală, document publicat de Consiliul Pontifical pentru Familie în anul 1997, în care accentuează necesitatea disponibilităţii preoţilor pentru ascultarea mărturisirilor, de care depind fericirea soţilor şi, de asemenea, în mare parte, seninătatea şi fericirea vieţii prezente: să fie pentru aceştia adevăraţi martori vii ai milostivirii lui Dumnezeu.

   Acest tratat poate fi de folos atât seminariştilor şi preoţilor, cât şi credincioşilor laici, pentru a redescoperi în sacramentul Reconcilierii momentul cel mai înalt al întâlnirii cu Tatăl „bogat şi milostivire” şi de a avea siguranţa că el nu oboseşte niciodată de a-i ierta pe fiii săi rătăciţi.

Laurenţiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro